ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

De horoskooptekening met buitenring

 

Menu 

 

Home

 

Newcomb-V3

 info

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >NewcombV3>Newcomb3_hortek.html

De horoskooptekening met buitenring in Newcomb Versie-3

Een flinke programmeerklus is vrijwel ten einde gekomen voor het programma Newcomb Versie-3. Dit betrof het aanpassen van de horoskooptekening voor de progressieve planeten in de buitenring. Een klus die ikzelf lange tijd voor onmogelijk hield, maar die dan alsnog tot een succes heeft geleid.
Tot op heden drukte ik de Radix horoskooptekening af en ging persoonlijk de buitenring vullen met de progressieve planeten uit de rapporten. Hier is natuurlijk niets mis mee en het heeft zelfs als voordeel dat men, al doende, een bepaald idee opbouwt hoe het iemand vergaat voor de jaren waarmee je bezig bent.
Voor mij zelf kon ik dat best volhouden en eerlijk gezegd blijf ik dat voorlopig ook nog doen. Des te meer, omdat ik vaak meerdere jaren op één pagina wil hebben en dat is met de huidige oplossing nog steeds niet mogelijk.

Maar….het blijft toch een fraai gezicht om voor elk willekeurig jaar in één keer de progressies in de horoskoop te zien verschijnen en zeker voor analyses t.b.v. de correctie van het geboorte-uur is het een heel erg fraai hulpmiddel geworden, waarop ik persoonlijk dan ook erg trots op ben.

De bestaande handleiding voor de horoskooptekening blijft voorlopig zoals die is: een 24 bladzijden tellend document dat voor alle kopers wordt geleverd bij de basishandleiding en de CD.
Deze webpagina zal als aanvullende handleiding worden geleverd bij Newcomb Versie-3. Ook wordt deze webpagina opgenomen in het help-onderdeel van Newcomb-V3, zodat u dit direct kunt oproepen vanuit het programma. Dit heeft als enorm voordeel dat u continu beschikt over een up-to-date handleiding, want als er later wijzigingen of uitbreidingen komen in de tekst die (nog) niet in de papieren handleiding staan, dan heeft de website altijd de meest recente informatie.

De basisfunctionaliteit van de horoskooptekening wordt hier dan ook niet besproken, daarvan vindt u elders op deze website in de vorm van enkele voorbeelden, zie  de link naar Produkten op de hoofdpagina.

U treft hier echter wél de extra’s aan ten opzichte van de basisversie. Deze extra’s bestaan uit:

  • Extra knoppen om vooraf gedefinieerde aspectlijnen op te roepen en te bewaren
  • Extra knoppen als voorbereiding op de progressieve planeten in de buitenring
  • Extra knop voor een serie progressieve maanstanden in de buitenring
  • Extra knoppen om de lettergrootte aan te passen van de progressieve planeten

In de bespreking van de voorbeelden zal ik voor 90% mijn eigen horoskoop gebruiken.  

Inhoudsopgave:

Het opgeven van de progressies  

Het begin is simpel, uw berekent de horoskoop zoals gebruikelijk. Daarna gaat u de progressies berekenen. Als u geen progressies berekent, kunt u ook nooit progressieve planeten in de buitenring krijgen. Progressies geeft u op via de knop op het hoofdscherm:

U vult dan in het vervolgscherm in over welke periode u de progressies wilt berekenen. Ik kies hier voor een periode van 40 jaar. U kunt tot 100 jaar progressies opgeven!!!

U moet wel eerst kiezen voor het progressie-systeem van uw voorkeur. Dat doet u via de instellingen op het hoofdmenu (parameters progressies).
Hierna klikt u op de knop “Berekenen” en na enige tijd verschijnt (standaard) het rapport met de Radix en alle progressies over die 40 jaar. In dit voorbeeld is dat een rapport van 55 bladzijden.

Het rapport bekijkt u of drukt u af of u klikt het weg. Daarna gaat u naar het onderdeel Horoskooptekening via het hoofdmenu.naar boven

Het nieuwe horoskoopscherm 

Vervolgens krijgt u het volgende, bekende scherm voor de horoskooptekening. Het scherm is nog leeg. In dit voorbeeld heb ik de extra’s met rode cirkels en nummers aangegeven.

Een korte verklaring van de nieuwe zaken volgt hieronder:

  1. De knoppen O1, O2 en O3 dienen voor het inlezen van voorgedefinieerde aspectlijnen. De knoppen S1, S2 en S3 dienen voor het opslaan van uw eigen gedefinieerde aspectlijnen.

  2. De knop "Pr-Go" dient om de lijst (3) te vullen met alle progressieve jaartallen, die in verbinding staan met de reeds eerder opgegeven progressies.

  3. Deze lijst (combobox genoemd) bevat eventueel de progressieve jaartallen. Hij kan ook leeg blijven, dan worden er geen progressieve planeten in de buitenring gezet.

  4. De knop "H.m.r" (horoskoop met ring). Hiermee toont u de horoskoopfiguur met buitenring, al dan niet gevuld met progressieve planeten.

  5. Instelvakjes om de straal van de progressieve planeten bij te stellen.

  6. Instelvakjes voor de tekstgrootte van de progressieve planeten (niet op beeld). Deze bevindt zich rechts van nummer 2

 

Allereerst zal ik de Radix horoskoop tonen met dezelfde functionaliteit als in versie-2A.

Tot zover nog geen verschillen.

naar boven

Nieuwe knoppen voor aspectlijnen 


Als u de aspectlijnen wilt tonen, dan zijn er nu 3 knoppen gebouwd waarmee u voorgedefinieerde aspecten kunt tonen.

Met de knoppen O1, O2 en O3 kunt u definities openen. Zo bevat O1 de spannings-aspecten (halfvierkant, vierkant, anderhalfvierkant, oppositie en inconjunct). Als u op O1 klikt, dan verschijnt meteen het volgende:

Alle genoemde spanningsaspecten met een orb van maximaal 2 graden worden getoond. Als de orb te groot is, komen er veel te veel lijnen in de horoskoop en dat maakt de zaak onoverzichtelijk.
Tenslotte klikt u op de knop “H.m.r.” om de radixhoroskoop met ring te tonen. Meteen worden hier de aspectlijnen bijgezet. Ook de aspecten van de Ascendant en het MC worden nu getoond, dit is een uitbreiding ten opzichte van versie-2A.

Nu zal ik de spanningsaspecten met één klik verwijderen via de knop “Reset” die onder de aspectenlijst staat.

   Meteen hierna zal ik de aspecten met de knop “O2” binnenladen.

U ziet, meteen worden de andere definities binnengehaald. Als u daarna de horoskoop weer opnieuw tekent, dan wordt het beeld:

Ook hier zijn de orbs aan de lage kant gehouden, anders wordt het geheel onoverzichtelijk.

Het is ook mogelijk om zelf een set te definiëren en deze op te slaan. Dit werkt als volgt: stel eerst in de aspectenlijst in wat u als set wilt krijgen. Een voorbeeld staat hieronder:

Bijvoorbeeld alleen sextielen, driehoeken en vierkanten met een maximale orb van 2 graden. Sla de set op onder één van de 3 knoppen S1, S2 of S3. De “S” staat voor “save”.
De eerstvolgende keer dat u via “O3” de set inleest, worden de instellingen in de aspectenlijst gezet en wanneer de horoskooptekening wordt gemaakt, verschijnen de gewenste aspecten in de tekening:

naar boven

En dan nu het grote nieuws: de buitenring met progressieve planeten 

Via de knop “Pr-Go!” kunt u de reeds berekende progressies activeren voor de horoskooptekening.

Nadat u hierop heeft geklikt, wordt in de combobox (links ernaast) een serie progressieve jaren opgebouwd, die ik hieronder laat zien.

 +  +  enz..

Als u nu op één van de progressieve jaren klikt, bijvoorbeeld 2006 en daarna op het knop “H.m.r.”, zoals hieronder getoond…..

dan verschijnt de volgende horoskooptekening:

In deze horoskooptekening heb ik even de radix-aspectlijnen weggelaten voor de duidelijkheid.

U ziet, in de buitenring staan nu de progressieve planeten, berekend voor het jaar 2006. Het progressieve jaar  wordt ook aangegeven in de tekening, linksonder.

naar boven


Detail opbouw planeten in de buitenring 

Hieronder volgt in detail de opbouw van de planeten in de buitenring:

Omdat er relatief weinig ruimte is in de buitenring van de horoskoop moeten de planeten op een speciale manier worden gerangschikt. Dit moet op een andere manier gebeuren dan in de radixtekening.
In het geval dat er slechts 1 enkele planeet in de buitenring staat, zoals hier in het einde van een huis, wordt deze tegen de cusp geplaatst op 29 graden, zodat het planeetsymbool tegen de cusp aan rust. De planeet wordt op een zodanige positie gezet dat zijn straal 0,94 bedraagt, waardoor de planeet min of meer aan de buitenkant van de ring is geplaatst.

Wanneer er meerdere planeten in hetzelfde teken en in hetzelfde huis staan, en dat gebeurt redelijk vaak in progressieve horoskopen, dan worden de planeten verdeeld volgens een bepaalde regel die mij het beste leek.

In het voorbeeld hieronder treft u deze situatie aan:


De planeten Mars en Jupiter staan beide in Weegschaal op een zodanige graad dat ze tegen de cusp aan horen te staan. De planeet met de hoogste graden staat altijd zover mogelijk naar buiten, in dit geval op 29 graden binnen het eerste huis.
De planeet Jupiter staat op 3 graden minder ingetekend – en elke volgende planeet zou ook 3 graden minder staan ingetekend.

Maar om ruimte te sparen in de buitenring heb ik ook elke volgende planeet op een kleinere straal gezet. De eerste planeet, hier dus Mars staat op 0,94 en Jupiter staat op een straal van 0,90, dus iets meer naar binnen gedraaid.

Iedereen die zelf handmatig progressieve planeten intekent, kent dit probleem. De opgave is om alles duidelijk te houden en recht te schrijven, zodat men niet met een “gebogen nek” naar de horoskoop hoeft te kijken. Naarmate meer planeten bij elkaar staan, wordt dit steeds moeilijker, zoals het geval hieronder uit mijn eigen horoskoop.

In deze figuur staan de progressieve planeten Mercurius, Draconis, Zon en Neptunus allemaal in Schorpioen en ze staan ook allemaal tegen de cusp aan het einde van het tweede huis. Deze figuur geeft het maximaal aantal planeten aan dat in één teken en in één huis kan staan.
Mercurius staat op 29 graden afgebeeld, Draconis op 26 graden, Zon op 23 graden en Neptunus op 20 graden en tegelijkertijd staan ze op een straal van resp. 0.94, 0.90, 0.86 en 0.82

Als er 5 planeten zouden staan, dan zou die 5e planeet op 17 graden staan met een straal van 0.78 en zou zich naast de buitenring gaan bevinden.

naar boven

Onderschepte tekens 

Indien de progressieve planeten zich in de onderschepte tekens bevinden, zoals hieronder het geval is, dan wordt de eerste planeet met het hoogste aantal graden altijd op 19 graden qua positie in het huis gezet. In onderstaand voorbeeld staat Venus progressief op 25.59.13 Boogschutter, onderschept in het derde huis. Het symbool van Venus wordt dan tegen het einde van het onderschepte teken gezet met een straal van 0.94.

Saturnus, die ook progressief in Boogschutter staat op een lagere graad is hier dus de tweede planeet en staat qua positie op 19 -3 = 16 graden en zijn straal is 0.90.
De ruimte van een onderschept teken is niet zo groot, dus er kunnen maximaal 4 progressieve planeten in getekend worden, zonder al te grote problemen. Als er meer planeten in staan, komen deze in de middenring te staan op een kleinere straal.

naar boven

Progressieve planeten aan het begin van de cusp 

Als de progressieve planeet aan het begin van een huis staat, zoals de progressieve Maan hieronder, dan wordt de positie van het planeetsymbool op 5 graden gezet. Daardoor lijkt de planeet van de cusp af te staan, maar dat is het compromis dat genomen moest worden. Want elke volgende planeet, die op een lagere graad staat, komt op een kleinere hoek in het huis te staan met een afnemende straal.
In onderstaand beeld is de progressieve Maan de enige planeet aan het begin van de cusp.

Een voorbeeld van meerdere planeten aan het begin van een cusp:

Dit voorbeeld ziet er een beetje lelijk uit. De progressieve Jupiter werd als eerste getekend op een afstand van 5 graden met daarachter zijn positie (11.50.55 Weegschaal) en daarná werd de progressieve Zon getekend op een afstand van 5-3=2 graden met daarachter zijn positie (10.46.14 Weegschaal) en een straal van 0.90.

Deze situatie zorgt ervoor dat het radix Ascendants-teken en de graad wordt overschreven met de posities van de Zon en Jupiter. Dit is natuurlijk een ongewenst effect en kan worden gecorrigeerd.

naar boven

Het bijstellen van de straal van de progressieve planeten 

Om bovenstaande situatie op te lossen zijn er kleine instelvakjes gemaakt, helemaal rechtsonder het horoskoopscherm.

Door nu de Zon naar de buitenkant van de ring te zetten,kan er ruimte komen voor de graad.

Met de pijltjes kunt u waarden instellen, die lopen van -3 tot +2. De relatie tussen deze getallen en de straal is als volgt:

Instel getal Straal
+2 1,02
+1 0,98
0 0,94
-1 0,90
-2 0,86
-3 0,82

Het effect van boven gedane instelling is nu dat de Zon al iets meer naar links is verschoven. Wij kunnen nog één factor meer verschuiven.

nu iets meer verschuiven: en het resultaat:

en de Zon staat nu goed en zijn graad stoort niet langer meer de Asc.

Nu kan Jupiter ook één factor naar buiten toe en alles zal goed staan.

U ziet dat Mars ook al ver naar buiten is gezet en de reden hiervoor wordt nu duidelijk :

Allereerst zien we nu dat de Zon en Jupiter prima staan en hun graden storen niet langer de radix Ascendant.
Mars echter staat op 6.32.58 Weegschaal en hoort óók in het eerste huis te staan in hetzelfde rijtje als Jupiter en de Zon.
Omdat Jupiter begint op 5 graden, krijgt de Zon een positie van 2 graden (valt nog net in het eerste huis), maar Mars krijgt een positie van -1 graad en dat staat gelijk aan een positie bóven de Ascendantlijn!!

Dit is helaas een groot compromis dat ik moest maken bij het programmeren van de begingraden van de planeten. Als ik de planeten laat beginnen op een hogere positiegraad, dan staan ze te ver van de cusplijn af en dat is ook weer lelijk. Zo blijft het een afweging waar je nu het beste aan doet.

Dit komt natuurlijk allemaal weer goed als de planeten wat zijn voortbewogen in de loop der jaren, zoals hieronder voor het jaar 1990:

 

 

Nu er nog maar twee planeten tegen de Asc. staan (Mars en Jupiter) is er geen probleem met een derde "weggeschoven" planeet. Maar let u wel op dat de straal van de Zon en Mars weer een beetje teruggesteld moeten worden!

 

  zo dus......

 

naar boven

 

Het instellen van het lettertype van de progressieve planeet 

Met behulp van het instelvakje, zoals hieronder aangegeven, kunt u de lettergrootte instellen voor alle progressieve planeten.

Standaard staat deze waarde op "14", maar in dit voorbeeld is het naar de waarde "12" teruggebracht en het effect is duidelijk merkbaar:

U ziet het, er zijn ontzettend veel mogelijkheden tot uw beschikking om een mooie progressieve horoskoop te maken.

Hieronder laat ik dan voor enkele jaren achter elkaar zien hoe de progressieve horoskoop eruit kan zien. Dit is zéér verhelderend voor uw astrologische kennis om de planeten bijna te "zien" bewegen. En dit alles met enkele muisklikken!!

..

..

naar boven

Progressieve horoskoop met diverse progressiesystemen 

Het is afhankelijk van uw keuze voor het progressiesysteem hoe de progressieve horoskoop eruit ziet. In alle hierboven getoonde voorbeelden is gebruik gemaakt van het Gieles min-1-systeem, waarmee zulke grote successen zijn behaald.

Maar ook wanneer u voor het traditionele systeem kiest van "1 dag = 1 jaar" of voor "Zonneboogdirecties", ook dan krijgt u de bijbehorende progressieve standen.

Zonneboogdirecties

In onderstaand voorbeeld is gekozen voor Zonneboogdirecties voor de jaren 2000 t/m 2010 op basis van mijn eigen horoskoop. Dit systeem bepaalt de voortgang van de progressieve Zon en deze voortgang wordt toegepast voor alle planeten, inclusief alle huizencuspen. Deze krijgen dus allemaal dezelfde dagssnelheid en kunnen dus ook nooit retrograde lopen. Als voorbeeld toon ik stukjes van de progressieve horoskopen voor de jaren 2000 en 2001:

en

Dit geeft uiteraard een kompleet ander beeld: zelfs Pluto krijgt nu een snelheid van ca. 1 graad per jaar.

Naibod directies

Kiest u bijvoorbeeld voor Naibod directies, dan worden de progressieve standen van alle planeten en alle huizen opgehoogd met de gemiddelde snelheid van de Zon, namelijk 0°59' 8,33" een en ander volgens Valentine Naibod, een middeleeuws astroloog. De situatie voor 2000 wordt dan:

U ziet dat er minimale verschillen zijn met de Zonneboogmethode, na 43 jaar slechts een progressief verschil van 3 boogminuten, hetgeen overeenkomt met een verschil van 18 dagen.

Transits

Veel astrologiebeoefenaars werken met transits: de actuele standen van de planeten ten opzichte van de geboorte horoskoop. De toepassing van transits bestaat al vanaf versie-2 en deze is in Newcomb Versie-3 verbeterd en een fout in de software is eveneens hersteld. Tevens kunt u een groter bereik opgeven voor de transits. Een voorbeeld vindt u hieronder.

Bij de progressie-instellingen moet u eerst opgeven van Transits gebruik te maken. Een voorbeeld daarvan vindt u hieronder:

Het programma berekent de radixhoroskoop en daarna de transits voor de opgegeven periode, hier 2 weken. Let op: wanneer u de periode te groot opgeeft (maximaal is 2 maanden) dan loopt het programma waarschijnlijk vast. In het rapport progressies op datum worden de transits van de vooraf ingestelde planeten op datum berekend, waarvan hieronder een voorbeeld.

Gaat u daarna naar de horoskooptekening, dan moet u eerst via de knop "Pr.GO" de progressieve datums inlezen. Pas daarna kunt u de horoskooptekening met transits laten zien:

  

Het lijstje toont nu geen jaren, maar de dagen van de opgegeven transits. U kiest bijvoorbeeld voor nummer 1, dan krijgt u de transits voor 1 mei 2006 ten opzichte van de radixhoroskoop:

De getoonde "progressieve" transitstanden zijn dus de actuele standen voor 1 mei 2006 om 00:00 uur ET. Cheiron is in deze transitberekeningen ook meegenomen en ziet u in de afbeelding met rode cirkel.

naar boven

Uitsluitend progressieve Maanstanden in de buitenring

Een absoluut uniek onderdeel van dit programma, en zeer waarschijnlijk binnen alle Nederlandse astrologiepakketten is het volgende. Het is mogelijk om in de buitenring van de horoskoop,via een speciale knop, uitsluitend een serie progressieve Manen te laten tekenen. Er worden geen andere planeten getoond dan de progressieve Manen. Hiertoe dient u eerst de progressies op te geven. Waarschijnlijk heeft u dat in het begin al gedaan, dan hoeft het niet nog een keer. Ik laat allen nog even zien dat u eerst de progressies moet opgeven. In dit voorbeeld is dat een periode van 40 jaar !

Nadat alle progressies zijn berekend en het rapport is verschenen, kunt u weer naar de horoskooptekening gaan. In het horoskoopscherm gaat u met de knop "Pr.Go" weer alle progressieve jaren inladen.

Nu klikt u op de knop "Maan" om de serie progressieve manen te tonen. Nadat u daarop heeft geklikt,wordt de tekst van de knop rood gekleurd en er staat "plan". Dit betekent dat vanaf nu alleen maar progressieve Manen worden getoond. Als u later weer terug wilt naar de progressieve planeten, dan dient u op de knop "Plan" te klikken. Deze kleurt dan weer blauw en krijgt weer de tekst "Maan".

Selecteer een jaar naar keuze en daarna klikt u op de knop "H.m.r." om de horoskooptekening af te beelden.

Alle progressieve Manen vanaf het gekozen jaar tot en met het eindjaar in de lijst worden dan getoond! U krijgt dan het volgende beeld:

Getoond wordt: de Maanstand met een gele kleur, de stand van de Maan en daarachter het jaar tussen haakjes. Standaard wordt de Maan in de buitenring gezet op een straal van 0.96 dus flink naar de buitenkant van de ring. Dan is het afhankelijk van waar de Maan staat of de positie ervóór of eráchter wordt gezet. Dit volgt hetzelfde stramien als bij de radixplaneten.

Dit kan dan af en toe tot gevolg hebben dat de Maanstand de cusp-stand overschrijft, zoals hier in dit geval bij de stand voor 2008.

Het enige dat u hiertegen kunt doen, is de lettergrootte verkleinen. Het aanpassen van de straal via de kleine instelknopjes werkt niet bij de progressieve Manen. Een voorbeeld daarvan staat hieronder. Erg veel winst is hier niet te behalen.

U kunt diverse andere perioden kiezen en een aantal resultaten worden hieronder getoond. Het eerste geval betreft een selectie vanaf het jaar 2000 tot 2010.

Let u er wel goed op dat wanneer u het beginjaar kiest, zoals hieronder (1970) dat er dan steeds progressieve Manen worden getekend tot aan het einde van de lijst (2010). Dit betekent 40 jaar progressieve Manen! Maar aangezien de Maan na ca, 27 jaar weer op zijn oude plaats komt, zal hij die positie dan overschrijven met de nieuwste stand. Het voorbeeld hieronder geeft duidelijkheid:

De eerste Maanstand uit 1970 is 21.19 Schorpioen en deze is overschreven door de stand uit 1997 (27 jaar na 1970 is 1997) en de stand uit 1971 (5.04 Boogschutter)  is overschreven met die van 1999. De Maan uit 2000 staat ook onderschept in Boogschutter en heeft die van 1999 weer overschreven.
De Maan van 2001 staat op 9.34 Steenbok en heeft de Maan uit 1974 weer overschreven. De Maan uit 2002 staat op 26.07 Steenbok en heeft de Maan uit 2001 weer overschreven.

Dus hier en daar worden bepaalde posities overschreven, omdat de positionering op dezelfde hoek "alfa" is berekend. Een klein nadeel waar ik aan zal werken in de komende perioden.

Maar het blijft een machtig gezicht al die progressieve Maanstanden voor een groot deel uit uw leven!!

Dit is absoluut een uniek stuk software dat zeer waarschijnlijk door geen enkel ander Nederlands astrologiepakket is gemaakt en dit maakt Newcomb Versie-3 tot een der aantrekkelijkste astrologieprogramma's in Nederland.

Mochten er nog ontwikkelingen komen op het gebied van de horoskooptekening, dan wordt dit uiteraard meegedeeld op de hoofdpagina van Newcomb Versie-3.


Hiermee wordt de uitgebreide bespreking
dan afgerond.


© J. Ligteneigen, opgemaakt 12 mei  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on /  21/05/2017