ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

Uitgebreid plaatsnamenbestand

 

Menu 

 

Home

 

Newcomb-V3

 info

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >NewcombV3>Newcomb3_tijdsoorten.html

Uitgebreid plaatsnamenbestand in Newcomb Versie-3

 

Recentelijk zijn nog enkele uitbreidingen toegepast op het plaatsnamenbestand, voor details zie de link naar de tekst achterin.

 

In het vernieuwde astrologisch programma Newcomb versie-3 zijn ten opzichte van versie-2A weer een flink aantal extra plaatsnamen toegevoegd. Versie-2A bevatte in totaal 11.929 plaatsnamen, namelijk: 2597 Nederlandse gemeenten, 2786 Belgische gemeenten en 6545 Duitse gemeenten.

Versie-3 zal ca. 18440 plaatsnamen gaan bevatten, een toename van nog eens ruim 6500 plaatsnamen met co÷rdinaten, voorzien van landnaam.

Deze plaatsnamen komen uit diverse bronnen en zijn handmatig (!!) toegevoegd aan het herziene plaatsnamenbestand. Dit plaatsnamenbestand is uitgebreid naar grotere velden om de langere namen te kunnen bevatten.

 

Een analyse in Excel van het aantal landen en plaatsnamen laat de volgende situatie zien wanneer alle plaatsnamen in Newcomb-V3 verwerkt zullen zijn.

 

De 90 landen met de meeste plaatsnaamvermeldingen

 

Deze lijst gaat nog even door met landen, waarvoor slechts enkele plaatsnamen ingevoerd zijn. 

In totaal zijn 284 landen in Newcomb-V3 aanwezig waarvoor 1 of meerdere plaatsnamen ingevoerd zijn. De Top-90 ziet u in bovenstaande tabel afgebeeld.

Van de 10 landen met de meeste plaatsnamen in Newcomb-V3 is het volgende taartdiagram gemaakt:

 

Aantal landvermeldingen in NewcombV3 van de 10 grootste landen

 

In vergelijking met het reusachtige aantal plaatsnamen voor Nederland, BelgiŰ en Duitsland, steken de overige landen wat magertjes af. In ieder geval kan een horoskoop zonder atlas worden gemaakt voor alle 11929 gemeenten in deze drie landen.

Wanneer de drie grootste landen worden weggelaten, dan is de verdeling voor de resterende landen met 100 of meer plaatsnaam vermeldingen als volgt:

 

Verdeling landvermeldingen landen met 100 of meer plaatsnamen

 

De volgorde van grootte vindt u in de legenda ernaast. Dus Groot-BrittanniŰ heeft 447 vermeldingen, India 438 enzovoorts. De 50 afzonderlijke staten van de USA bevatten elk hun eigen plaatsnamen en deze worden apart gegeven. Zo heeft de staat "California" 103 plaatsnaamvermeldingen. Een totaaloverzicht van alle Amerikaanse staten vindt u hieronder:

 

 

Als ÚÚn "land" zou "Amerika" dus in totaal 1576 plaatsnaamvermeldingen hebben en zou hiermee ruimschoots boven Groot-BrittanniŰ eindigen, maar zo is het niet gedefinieerd binnen Newcomb-V3.
Genoeg over deze statistieken, nu een blik in het plaatsnamenbestand binnen het programma Newcomb-V3.

 

Vanuit het hoofdmenu kiest u voor de optie "Horoskopen / Plaatsnamen kiezen":

 

 

Hierna krijgt u het volgende scherm:

 

Het plaatsnamen-selectiescherm in NewcombV3

 

In het middengedeelte, aangegeven met het cijfer "3" ziet u de regels met plaatsnamen uit het bestand. Onderaan staat in een teller te lezen hoeveel records op dat moment geselecteerd zijn. De huidige plaatsnaam die geselecteerd is, wordt aangeduid met het kleine zwarte driehoekje. Onderaan in het scherm wordt die plaatsnaam met zijn gegevens nog eens in gele velden vermeld.

 

Wanneer u op de knop "Kopieer plaatsgegevens naar horoskoopprogramma" klikt, dan worden de plaatsnaamgegevens overgenomen, zoals later nog wordt getoond.

Meestal staat de door u gezochte plaatsnaam niet onmiddellijk in de zichtbare tabel, dus moet u gaan zoeken.

Dit zoeken doet u door een deel van de plaatsnaam in te voeren in de Edit-box, aangegeven met het cijfer "1"  en vervolgens op de knop "Zoek -->" te drukken.

 

Stel u zoekt de plaats Delfgauw (vlak bij Delft). U kunt dan het volgende bijvoorbeeld invoeren :

 

 

Nadat u op de knop "Zoek-->" heeft gedrukt, krijgt u de zoekresultaten te zien. Elke plaats  waar de passage "DELF" in voorkomt, wordt getoond. U ziet o.a. dat ik in het verleden 2 extra vermeldingen heb toegevoegd voor de plaats Delft (mijn geboortestad). U kunt co÷rdinaten tot en met de boogseconden precies invoeren.

 

U kiest dan o.a. voor "DELFGAUW" door daar op het grijze blokje te klikken en vervolgens klikt u op de grote knop "Kopieer plaatsgegevens...". Meteen hierna worden de gegevens in het hoofdscherm neergezet, zoals hieronder is te zien.

 

 

Kiest u bijvoorbeeld voor Willemstad te Curacao, dan krijgt u het beeld links hieronder. En na kopiŰren van de gegevens naar het hoofdprogramma krijgt u het beeld rechts hieronder :

 

Selectie op WILLEMS(stad) De keuze van Willemstad in het hoofdprogramma te zien

 

U ziet dat tevens de lengte als "West" is aangegeven. Op deze wijze worden eventueel Westerlengte of Zuiderbreedte altijd correct overgenomen in het hoofdscherm. Bij de volgende plaatsnaamkeuze voor "Yaguachi" in Ecuador.....

 

De keuze van Yaguachi in het plaatsnamenscherm

 

krijgt u in het hoofdscherm het volgende resultaat:

 

De keuze YAGUACHI in het hoofdscherm

 

Hierin wordt duidelijk dat Zuiderbreedte en Westerlengte correct worden overgenomen naar het hoofdscherm, waarna u de horoskoop verder kunt berekenen.

 

Bij de aanschaf van Newcomb-versie-3 heeft u dus onmiddellijk de beschikking over de ruim 18.400 plaatsnamen met co÷rdinaten en landnaam.


Toekomstige uitbreidingen met extra plaatsnamen:

 

Ik heb een voorziening aangebracht in het scherm "plaatsnaamselectie", zodat in een later tijdstip extra plaatsnamen kunnen worden toegevoegd. Deze extra plaatsnamen zullen GRATIS worden aangeboden voor diÚ klanten, die versie-3 hebben aangeschaft. Klanten die overstappen van versie-2 of versie-2A naar versie-3 krijgen dan met deze nieuwe versie-3 ook meteen het nieuwe plaatsnamenbestand van ruim 18.400 plaatsnamen PLUS de GRATIS extra plaatsnamen. 

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Op de installatie-CD bevindt zich het bestand IMP01PLT.DBF. Dit bestand plaatst u in de folder, waarin u Newcomb-versie-3 hebt ge´nstalleerd. Hierna voert u de volgende handelingen uit, waarbij ik nu een voorbeeld geef om het huidige plaatsnamenbestand continu aan te vullen tot het uiteindelijke aantal van 18.400 plaatsnamen.
In dit bestand IMP01PLT.DBF staan in dit voorbeeld de extra plaatsnamen die met een Q beginnen. Een klein stukje uit dit bestand toont de volgende plaatsen:

 

Nieuwe plaatsnamen met een Q als beginletter in een externe datatabel

 

Deze records (en de overige plaatsen met een Q) worden toegevoegd aan het huidige plaatsnamenbestand. De huidige situatie in het plaatsnamenbestand van Newcomb-versie-3 bij de letter Q is als volgt:

 

Situatie in NewcombV3 vlak voor het importeren van nieuwe plaatsnamen

 

Wij zullen straks zien dat de plaats QUEMA DO DE GUINES zal zijn tussengevoegd in de nieuwe lijst van Newcomb, maar eerst moeten wij het bestand IMP01PLT.DBF in de folder plaatsen waar ook ons programma zich bevindt:

 

Zorg ervoor dat het bestand IMP01PLT.DBF in de goede folder staat

 

In het plaatsnamen-selectiescherm klikt u met RECHTS met de muis ergens op een vrije ruimte en u krijgt een klein pop-up menu:

 

Het pop-up menu voor het importeren van extra plaatsnamen

 

U klikt daarna op de menukeuze en u krijgt de vraag of u dit echt wilt.

 

 

Als u voor NO kiest, gebeurt er niets, klikt u op YES, dan gaat het programma de records importeren in het huidige plaatsnamenbestand. Als het daarmee klaar is (enkele seconden), dan krijgt u een melding over de afloop van de handeling:

 

Melding na het importeren van de nieuwe plaatsnamen

 

In dit geval waren er maar 23 extra plaatsnamen met een Q als beginletter aanwezig.
Bekijken wij nu de complete plaatsnamenlijst opnieuw in Newcomb-versie-3, dan zien wij het volgende :

 

 

De nieuwe plaatsnamen staan meteen gesorteerd in de lijst.

 

Op deze wijze kan het bestaande plaatsnamenbestand steeds worden uitgebreid met nieuwe namen, zonder de bestaande te overschrijven. Ook al u uw eigen plaatsnamen heeft toegevoegd op de handmatige wijze, dan kunt u op deze manier gewoon nieuwe plaatsnamen blijven toevoegen. Hiermee is tot in lengte van jaren een update gewaarborgd van plaatsnamen.

 

De GRATIS update van het plaatsnaamregister zal ca. 4 maanden na de officiŰle vrijgave van Newcomb-versie-3 zijn
 en dat is dan ca. eind september 2007.

 

 

Als u probeert het bestand te importeren, maar het staat niet in de folder, zoals hierboven beschreven, dan krijgt u de volgende foutmelding:

 

De foutmelding als het bestand IMP01PLT.DBF er niet is

 

 

Zelf handmatig plaatsnamen toevoegen

 

Uiteraard kunt u ook zelf plaatsnamen toevoegen met co÷rdinaten. U mag ook steeds dezelfde plaatsnaam toevoegen met net iets andere co÷rdinaten. Het programma controleert niet op het voorkomen van dezelfde plaatsnaam, u kunt zelfs exact dubbele plaatsen invoeren, maar dat is uw eigen verantwoordelijkheid.

Laten wij eens een nieuwe plaats toevoegen achter Almere, mijn huidige woonplaats. Als u in het selectiescherm zoekt naar Almere, dan krijgt u de volgende plaatsnamen:

 

Het handmatig toevoegen van een eigen plaatsnaam met coordinaten

 

Het is aardig om ook Almere Buiten toe te voegen, bijvoorbeeld het "noordeinde", in het winkelcentrum. De co÷rdinaten zijn: 52░23' 43" Noord en 5░16' 35" Oost.

U klikt op de plus in de navigatorbalk:

 

Navigatorbalk met commando voor invoegen nieuwe plaatsnaam

 

Hiermee wordt een leeg record toegevoegd vˇˇr de plek waar het huidige record staat.Hierna typt u de gegevens in, zoals hieronder is aangegeven. Merk op dat het huidige record wordt aangeduid met een sterretje om aan te geven dat u hier aan het werk bent. Pas wanneer u de invoer afsluit met het vink-symbool in de navigator, wordt het record definitief in het bestand verwerkt.

 

Het definitief invoeren dmb het vink-symbool in de navigator

 

Als u daarna nog een keer zoekt, met een iets andere zoeknaam, dan ziet u uw nieuwe invoer keurig gesorteerd binnen de rest van de records:

 

Nog een keer zoeken op ALME om te zien of de nieuwe plaatsnaam erbij staat

 

Als u deze plaats dan selecteert en kopieert naar het hoofdprogramma, dan krijgt u de volgende data:

 

De nieuwe plaatsnaam is geselecteerd en naar het hoofdprogramma gekopieerd

 

Alles wordt dan keurig netjes met graden, minuten en seconden overgenomen in het hoofdscherm voor een nauwkeurige horoskoop berekening.

 

Extra toevoeging per 29 april 2007: 

 

Newcomb versie-3 zal in totaal ruim 19.740 plaatsnamen gaan bevatten in plaats van de eerder genoemde 18440 plaatsnamen. Recentelijk heb ik nog een aantal bronnen gevonden met de gegevens van:

  • 101 vermeldingen voor Aruba;

  • 444 vermeldingen voor Suriname;

  • 276 vermeldingen voor de Nederlandse Antillen;

  • 640 vermeldingen voor Luxemburg.

Met name de gegevens voor Aruba, Suriname en de Nederlandse Antillen zullen als een zeer prettige verrassing ervaren worden. Het betreft hier zelfs de meeste kleine dorpjes en gehuchten, zoals uit onderstaand kaartje van een deel van Suriname blijkt

 

 

Al deze dorpjes zijn van co÷rdinaten voorzien in Newcomb-versie3

 

De nieuwe verdeling van landen met meer dan 100 vermeldingen ziet er nu als volgt uit:

 

 

Luxemburg is nu het 4e land met 640 vermeldingen en hier en daar hebben enkele andere landen een paar vermeldingen meer of minder gekregen.

De eerste 90 landen zien er in tabelvorm nu definitief als volgt uit qua aantal vermeldingen:

 

 

Tevens is in het selectiescherm een toevoeging gekomen om te zoeken naar plaatsen met beginletters, zoals ZUR in het voorbeeld:

Deze zoekopdracht vindt alle plaatsen die beginnen met ZUR, zoals dus Zurich.

 

 

De oude zoekopdracht zou alle plaatsen gevonden hebben waarin de letters ZUR ergens voorkomen, een klein verschil dus.

 

 

Maar u kunt hiermee ook gaan zoeken naar alle plaatsen vanaf een bepaalde letter, zoals de Q

 

 

Hiermee is dan DEFINITIEF de bespreking van de bestaande- en nieuwe mogelijkheden in Newcomb versie-3 afgerond.

 


ę J. Ligteneigen, opgemaakt 29 april 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   08/01/2011