ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

Nieuwe Tijdsoorten en Tijdzones

 

Menu 

 

Home

 

Newcomb-V3

 info

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >NewcombV3>Newcomb3_tijdsoorten.html

Tijdsoorten en Tijdzones in Newcomb Versie-3

 

In het vernieuwde astrologisch programma Newcomb versie-3 zijn zeer vele tijdsoorten toegevoegd, die het gemakkelijk maken om een horoskoop voor een bepaalde datum voor een land te berekenen.
In het algemeen moet men vanuit de geboortetijd de tijdsoort toepassen om de Greenwichtijd te verkrijgen. De Greenwichtijd, tegenwoordig UTC (Coordinated Universal Time) genoemd vormt weer de basis voor de planetenberekening door toepassing van een extra beetje tijd, Delta-T genoemd, waarover elders op mijn website een zeer uitgebreid artikel is verschenen.

 

Het gebruik van de juiste tijdsoort leidt dan tot een juiste UTC. In het verleden moest men de tijdsoorten opzoeken in boekwerken zoals "Time Changes in the World" van Doris Chase Doane, waarvan de meest recente versie ook al weer een flink aantal jaren achterloopt. Men kan ook op het internet dergelijke gegevens opzoeken, maar de informatie is niet altijd betrouwbaar. Dat was die in het verleden ook niet altijd. Mensen, zoals Koppenstšter stelden boekjes samen met allerlei tijdsoorten van diverse landen.

 

Op deze website zijn van mijn hand diverse artikelen verschenen over de tijdsoorten in Nederland, BelgiŽ en Duitsland en de meest recente tijdsoorten voor deze en toekomende jaren. Deze kunt u opzoeken via de aangegeven verwijzingen.

 

De aanpassingen in Newcomb versie-3:

 

Vanuit het menu "Horoskopen" heeft u de volgende extra keuzes, aangegeven met de rode cirkel. Het kiezen van de tijdsoorten is niet nieuw, maar het achterliggende scherm is wťl aangepast en wordt straks toegelicht.

 

 

Bij de keuze "Informatie over tijdzones" krijgt u een PDF-scherm te zien. Indien uw PC beschikt over Acrobat-reader (in 99% van de gevallen is dat zo), dan wordt deze automatisch opgestart en komt het document in beeld:

 

Document met de meest gangbare tijdzones, gesplitst naar Oost en West van Greenwich en tenslotte alfabetisch gesorteerd.

 

In dit document vindt u de meeste gebruikte tijdzones van de wereld. Eerst worden de tijdszones aangegeven, Oostelijk van de lijn Greenwich en oplopend in waarde, daarna volgen de tijdzones, Westelijk van Greenwich en oplopend in grootte. Tot slot vindt u alle tijdzones in alfabetische volgorde.

 

De tweede optie uit het menu, "Tijdzone kaart gehele wereld uit 2003" geeft een grafische weergave van de tijdzones aan, vervaardigd door de militaire tak van het US Naval Observatory, zoals hieronder weergegeven met een flinke verkleining terwille van deze pagina. :

 

Grafische weergave van een wereld tijdzone kaart, bijgewerkt t/m 2003

 

Op deze kaart zijn de tijdzones aangegeven met letters en deze corresponderen met de tijdzones, zoals aan de bovenkant van de kaart is te zien. Onderaan de kaart zijn de tijdzones per letter nog eens duidelijk aangegeven. Op deze wijze krijgt u een idee wat de tijdzone per gebied is. Het is niet altijd mogelijk om de tijdzone per land uit deze kaart te halen. Zo staat Portugal wel duidelijk aangegeven met tijdzone "Z", dus GMT. De meeste Europese landen hebben tijdzone "A",dus 1 uur verschil met Greenwich, maar Polen bijvoorbeeld heeft 2 uur tijdverschil met Greenwich en dat vindt u weer niet op de kaart terug.

 

Het opzoeken van de juiste tijdsoort per land en per datum:

 

In het menu "Horoskopen" kiest u voor "Tijdsoorten Kiezen" en hiermee opent zich een nieuw scherm, waarin u het gewenste land kunt opzoeken. 

Standaard staat de sortering op landvolgorde.

 

Het selectiescherm voor tijdsoorten met programma Newcomb versie-3

 

Er zijn in totaal 2789 gegevens in het programma verwerkt, komende uit 54 landen, waarvan u straks een kompleet overzicht krijgt.

Het invoerveld voor het land is al blauw geselecteerd. Als u hierin uw land opgeeft en daaronder het jaar en vervolgens klikt u op "ZOEK", dan wordt de tabel gesorteerd op land en jaar en datum en wordt het dichtstbijzijnde jaar getoond, zoals in het voorbeeld hieronder.

 

 

De tabel ziet er dan als volgt uit, na indrukken van "ZOEK"

 

 

Het gevraagde jaar 2006 is zichtbaar met een zwart driehoekje op de records uit het tijdsoortenbestand. U kunt dan zien dat op 26 maart 2006 de zomertijd is ingegaan om 2:00 uur. Het tijdverschil met Greenwich bedraagt dan 2,0000 uur, ofwel 2 uur, 0 minuten en 0 seconden.Op 29 oktober 2006 om 3:00 uur is de zomertijd weer afgelopen, het is op dat moment onmiddellijk 2:00 uur en het tijdverschil bedraagt dan 1,0000 uur met Greenwich en deze tijdsoort blijft gehandhaafd tot 25 maart 2007.

 

Ook vůůr 26 maart 2006 kunt u de tijdsoort bepalen, want op 30-10-2005 eindigde de zomertijd en werd het tijdverschil 1,0000 uur met Greenwich. U ziet in de 5e kolom -1,0000 of -2,0000 staan, wat betekent dat het programma deze tijd gaat AFTREKKEN van het geboorte-uur om de UTC te berekenen.

 

Als uw geboortedag bijvoorbeeld 10-11-2006 is, dan klikt u op het grijze vierkantje, zoals hieronder aangegeven en daarna klikt u op de knop "KOPIEER TIJDSOORT NAAR HOR. PROGR". Hiermee wordt de tijdsoort netjes in de vakken van het hoofdscherm geplaatst, zoals hieronder is aangegeven.

 

Selectie van de juiste tijdsoort en de knop Kopieer naar Hor. Programma

 

In het hoofdprogramma wordt de juiste tijdsoort neergezet:

 

 

U ziet hier weer het "min"-teken staan om aan te geven dat de tijd wordt afgetrokken van uw geboorte-uur.

 

Hierna gaat u verder werken in het hoofdscherm om de verdere gegevens van de persoon in te vullen.

 

 

Welke tijdsoorten zijn er?

 

Ik heb het gehele tijdsoortenbestand in Excel gezet en daar de totalen berekend enzovoort. De volgende inhoud zal met Newcomb Versie-3 worden vrijgegeven:

 

Aantal Tijdsoort vermeldingen in Newcomb versie-3: 54 landen en 2789 records

 

In totaal zijn 54 landen in het bestand aanwezig. U ziet deze landen in bovenstaande tabel op alfabetische volgorde getoond met daarachter het aantal vermeldingen in het tijdsoorten selectiescherm. BelgiŽ heeft 153 vermeldingen, maar het eiland Boeroe slechts 1, Ierland kent weer 197 vermeldingen.

 

Dezelfde tabel, gesorteerd op aantal vermeldingen staat hieronder afgebeeld:

 

Tijdsoorten in Newcomb versie-3: gesorteerd op aantal records

 

 

Tijdsoorten tot en met 2021

 

Van de volgende landen zijn de begin- en einddatums voor de Zomertijden vanaf 1996 tot en met 2021 aan elkaar gelijk: Oostenrijk, Finland, Zweden, Denemarken, Griekenland, Groot-BrittanniŽ, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg, Portugal, Spanje, Nederland, BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk. In het selectiescherm ziet u voor deze landen de tijdsoorten t/m 2021 al vermeld, aangezien deze bij besluit van het Europees Parlement zijn vastgelegd. Een voorbeeldje voor Nederland:

 

 

 

Het gebruiksgemak van het selectiescherm en de knop om uw tijdsoort onmiddellijk naar het hoofdprogramma te kopiŽren, zal zeker als aangenaam worden ervaren.

 

Tot slot nog een optie die al aanwezig was in versie-2 en 2A: het is mogelijk om een print te maken van alle tijdsoorten van 1 land. Dit gaat als volgt:

 

In het hoofdmenu kiest u voor :

 

 

Hierna krijgt u het volgende scherm, waar u een keuze kunt maken van het land van interesse:

 

 

Na een klik op de knop "ZOEK" krijgt u een mooi rapportscherm dat dezelfde functionaliteit heeft als vele andere rapportschermen in Newcomb.

 

 

U kunt dan met "1" verschillende groottes op het scherm zetten; met "2" kunt u de printer instellen en afdrukken; met "3" kunt u het rapport bewaren in 3 formaten (CSV, TXT en QRP) en met "4"sluit u het rapport af.

 

Na afsluiten klikt u tenslotte op SLUITEN om naar het hoofdscherm terug te keren:

 

 

Hiermee zijn dan alle mogelijkheden besproken met betrekking tot Tijdsoorten en Tijdzones binnen Newcomb versie-3

 

 


© J. Ligteneigen, opgemaakt 20 maart 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   08/01/2011