ASTROLOGISCHE AUTEURS

De 10 meest interessante auteurs door de eeuwen heen

door J. Ligteneigen

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Auteurspagina

 

Andere astrologen/auteurs

 

J.B. Gieles (1918-2007)

 

Charles Carter (1887-1968)

 

Morinus de Villefranche
(1583-1656)

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >auteurs>gorter1.html

 

Cornelis Gorter (1903 - 1942)  

                  Er is geen foto van Cornelis Gorter, daarom zijn drie belangrijke boeken afgebeeld

 

Als een min of meer logisch vervolg op de bespreking van de Franse astroloog Jean-Baptiste Morin, wil ik u hier de alom bekende Nederlandse astroloog Cornelis Gorter voorstellen. Zijn boeken zijn na de eerste druk talloze keren herdrukt en ze zijn nog steeds verkrijgbaar, met name in de tweedehands handel. Ik denk dat van de iets "oudere generatie" astrologen, vrijwel iedereen de boeken van Cornelis Gorter heeft gelezen. Met name "De Techniek der Astrologie" is een absoluut standaardwerk dat iedereen zou moeten lezen om een goed begrip te krijgen van hoe alles astronomisch en astrologisch in elkaar zit. Over deze boeken volgt later nog meer tekst.
Wat weinigen weten is dat Cornelis Gorter een groot volger is geweest van de determinatieleer volgens Jean-Baptiste Morin, ofwel Morinus de Villefranche, waarover elders zeer veel informatie te vinden is. In boek-21 van de Astrologia Gallica heeft Morinus in de 16e eeuw de basis gelegd voor een consistente en nuchtere manier van interpretatie. Het is dezelfde nuchterheid die uitstraalt in het hele oeuvre van Gorter en die hem een absolute mijlpaal maakt binnen de Nederlandse astrologie. Ook mijn oud-leermeester Jan Bernard Gieles had een zeer hoge pet op van Cornelis Gorter en hij raadde diens boeken altijd aan.

Het wordt dus de hoogste tijd om eens wat uitgebreider stil te staan bij deze voorname en hoogstaande astroloog, die helaas veel te kort geleefd heeft, maar die een stevig astrologisch fundament heeft achtergelaten.

Johan Ligteneigen

 

Inhoudsopgave.

 

Het mysterie rond de geboortedatum van Cornelis Gorter  

In het boek "Astrologische Chronologie"1 van Gorter, bladzijde 189 en verder besteedt Gorter een redelijk deel van het boek aan zijn eigen horoskoop, zonder dat hij zichzelf met naam en toenaam noemt. Een deel van die bladzijde ziet er als volgt uit:

De horoscoop van Cornelis Gorter, geboortedatum 15-08-1903  Dat dit de horoskoop van Cornelis Gorter is, werd in 1992 door de heer
  Ger Westenberg2 ontdekt toen hij een vrouw ontmoette die destijds een
  leerling van Gorter was geweest. Deze vrouw vertelde aan Westenberg
  dat Gorter in een Jappenkamp was omgekomen en dat zijn weduwe
  naar Nederland was verhuisd.

  Ger Westenberg besloot de zaak nader te onderzoeken en via een
  vriend van hem werd de geboorte-akte boven water gehaald. Op deze
  geboorte-aktie stond een geboortedatum van 16-08-1903 en geen
  15 augustus!

  Na diverse brieven naar de gemeenten Wageningen en Zaandam (de
  stad waarnaar Gorter op jonge leeftijd verhuisde) gestuurd te hebben,
  gaf dit nog  niet de gewenste duidelijkheid, maar ondertussen kwam
  Westenberg met ene heer Westerling in contact die een studie deed
  naar de stamboom van de Gorters. Indien het werkelijk zo was dat
  Gorter in een Jappenkamp was overleden, dan zou de Oorlogsgraven-
  stichting
meer moeten weten.
  Westenberg toog enkele jaren later naar Den Haag en bezocht de
  Oorlogsgravenstichting en hem werd door een medewerker een kaart
  getoond, waarop vermeld stond dat Gorter op 16 aug. 1903 werd
  geboren en overleden was op 19 november 1942 te Rangoon bij de 
  aanleg van de beruchte Birma-spoorlijn.

  Grote verbazing natuurlijk, want 16-8-1903 kon eigenlijk niet waar zijn.
  Het dossier werd erbij gehaald en daarop stond o.a. dat Gorter op 1
  november 1913 naar Nederlands-Indi vertrokken was. Dit komt wel
  precies overeen met wat er op bladzijde 190 van Gorter's eigen boek
  staat.

 

De heer Westenberg heeft daarna met een rectificatie-softwarepakket enkele gebeurtenissen uit Gorter's leven ingevoerd en het programma kwam aanzetten met een geboortedatum van: 15-08-1903 en een GMT van 23:16 uur en op basis daarvan zou Gorter's Ascendant op 20.47 Tweelingen staan. Het programma vermeldde nog een 85% nauwkeurigheid van de correctie.

 

De horoskoop van Cornelis Gorter op basis van zijn eigen boek. 


De in het boek "Astrologische Chronologie" vermelde geboortedatum en -tijd heb ik gebruikt om de eerste horoskooptekening te presenteren in dit artikel. Hierboven ziet u de horoskooptekening zoals Gorter die zelf maakte. Het huizensysteem is hier CAMPANUS en dit maakt een gigantisch verschil met de PLACIDUS-systeem, waarmee ik zelf al ruim 28 jaar werk. Door door mij gemaakte horoskooptekening ziet u hieronder. De getoonde horoskoop is gebaseerd op tijd die Gorter heeft gecorrigeerd, want de oorspronkelijke geboortetijd was 23uur 30min.
Voor de volledigheid nog alle gegevens: 15-08-1903 te Wageningen, 51.57 Noord, 5.40 Oost, geb.tijd: 23.25.58 (na correctie).

De horoskoop van Cornelis Gorter met het Placidus-systeem. Geboortetijd: 23.25.58 LMT.

ASC en MC zijn natuurlijk gelijk, maar de tussenliggende huizencuspen verschillen aanzienlijk.

Het bijbehorende aspectentrapje ziet er dan als volgt uit:

Aspectentrapje van Cornelis Gorter met declinaties en Vaste Sterren

Merk hier op hoe beschadigd de planeet Mars staat met overwegend slechte aspecten. Hetzelfde geldt voor Jupiter, Saturnus, Uranus en Pluto. Over de horoskoop als zodanig volgt verderop in het artikel nog een korte analyse.

 

Het leven van Cornelis Gorter  

Zouden wij de (gecamoufleerde) beschrijving van Gorter's eigen levensmomenten niet hebben uit de voorbeelden in zijn boek "Astrologische Chronologie", dan zouden wij snel klaar zijn met zijn levensbeschrijving. Vermeldingen op het internet over Gorter zijn zeer schaars en waar ze er zijn, zijn ze erg spaarzaam, zoals het artikeltje in de Wikipedia3: 2 zin en dat was het. Maar Gorter verdient meer, veel meer. Ik zal hieronder dan de belangrijkste feiten neerzetten zoals wij die kunnen destilleren uit het boek van Gorter en de aanvullende informatie van Ger Westenberg uit de reeds vermelde informatie hierboven. Ik ga er van uit dat Cornelis Gorter daadwerkelijk op 15 augustus 1903 is geboren. Hij zou nooit zijn eigen geboortedatum fingeren in een boek dat als voorbeeld moet dienen voor horoskoopcorrectie en nauwkeurigheid.

Bij de diverse gebeurtenissen zal ik enkele in het oog springende progressies volgens het min-1-systeem laten zien en dit kan later gebruikt worden voor de correctie op basis van het min-1-systeem in combinatie met het Placidus-huizensysteem.


Gorter schrijft zelf "...ernstige ziekten waren niet te vermelden, behalve tyfus welke door andere aspecten is veroorzaakt. Reeds de eerste jaren na de geboorte kwam de prog. ASC conjunct Pluto, vierkant Jupiter en oppositie Uranus. Dit heeft uitgewerkt als een lange periode van hevige stuipen, waarvoor de ASC opp. Uranus verantwoordelijk is....".

Op 9 januari 1913 verhuist het gezin Gorter van Wageningen naar de gemeente Zaandam (nu Zaanstad). Zijn vader, Willem Gorter was van beroep machinist en zijn moeder, Catharina Geertruida Graauw, was huisvrouw.

  Opmerkelijk hier is het MC dat met slechts 0.01.15 een driehoek maakt met Pluto
  onderling. Dit komt neer op een verschil van 4 seconden geboortetijd. Met een iets
  groter verschil is er een sextiel met de radix Pluto en dat leidt tot ca. 20 seconden
  verschil in geboortetijd.

  De progressieve Zon staat net 22 boogseconden in het teken Maagd en dat is
  slechts 2 dagen na de progressieve Ingress in het teken Maagd. Vaak geeft ook
  de progressieve Zon een verhuizing aan bij de intrede in een nieuw teken, maar
  hierop kan natuurlijk niet worden gecorrigeerd.

 

 

 

Op 1 november 1913 vertrekt het gezin Gorter naar Indi en Gorter beschouwt het progressieve aspect MC sextiel Uranus als d correctie voor de horoskoop. Gorter laat het progressieve MC lopen naar een stand van 21.45 Waterman. Hij doet dat niet met het min-1-systeem natuurlijk, maar k niet met het traditionele systeem.
Nee, Gorter gebruikt zijn eigen systeem - dat tot op de dag van vandaag uniek blijft - en hij rekent de Rechte Klimming uit van de Zon, gebaseerd op het tropische jaar van 365,2422 dagen. De datum 1 nov. 1913 ligt dan 10 tropische jaren plus 77,578 dagen verder dan zijn geboortetijd. De RK van de Zon op 1 nov. 1913  ligt dan op een tijdboog van 0h.37m.54s afstand. Hierbij komt Gorter uit op een radix MC van 12.12 Waterman, ofwel een radix sterretijd van 20.58.38 en dat is ook wat u zag in bovenstaande afbeelding uit het boek van Gorter.
Nu de min-1 situatie op 1-11-1913:

  Hier loopt het progressieve MC ook naar een sextiel met Uranus radix, maar het
  verschil bedraagt 23 boogminuten en komt overeen met een verschil van bijna
  twee minuten geboortetijd.
  Het progressieve MC blijft altijd het ouderlijk huis aangeven in de vroege jaren en
  het aspect met Uranus, juist heer van 10 en staande in Boogschutter (de verre
  reizen) geeft wel treffend de situatie weer.

  Correctie volgens min-1 geeft: 23.27.27 als geboortetijd.

 

 

Nadat Gorter zijn radix Sterretijd op 20.58.38 gefixeerd heeft, gaat hij op basis van diverse andere gebeurtenissen na hoe de overeenkomst is van de directies met deze gebeurtenissen. Alle in het boek vermelde gebeurtenissen toon ik u hieronder en dat is meteen de ruwe levensloop van Gorter. Deze gebeurtenissen haalde ik uit de bladzijden 189 t/m 327 van zijn boek "Astrologische Chronologie". Ik heb deze gebeurtenissen genummerd om er later bij diverse berekeningen op terug te komen.

01) Begin januari 1914 krijgt Cornelis heimwee naar Nederland.
02) Op 24 juli 1914 neemt Gorter een betrekking aan als leerling- journalist.
03) In de maanden juni, juli en augustus 1918 heeft hij een ernstige vorm van tyfus, die uitbrak in de eerste dagen van juni. In
     juli van dat jaar werd hij opgegeven door de arts, maar zijn enorme levenskracht overwon dit echter.
04) Op 3 november 1921 keert Gorter terug naar Nederland.
05) Op 7 juli 1922 haalt hij zijn diploma HBS.
06) Op 1 januari 1923 neemt Gorter een nieuwe betrekking aan in Indi.
07) Op 1 maart 1924 raakt hij werkloos.
08) Op 5 mei 1924 haalt hij diploma stenografie en dit leidt tot..
09) 1 juni 1924, een tijdelijke betrekking die op...
10) 15 juli 1924 wordt omgezet in een vaste betrekking en die hem een goed betaald salaris oplevert.
11) Op 1 september 1925 verlooft Gorter zich en ...
12) Op 1 februari 1926 trouwt Gorter.
13) Op 29 november 1927 krijgt hij een nieuwe job en dit is voor hem een positieverbetering. Volgens Gorter was een zeker
      protectionisme de drijfveer bij zijn benoeming.
14) Begin mei 1928 krijgt hij zelfstandig werk, maar tegelijkertijd loopt hij op 3 mei een Amoeben-dysenterie op die hem nog
     enige maanden achtervolgde.
15) Op 15 november 1928 verhuist Gorter naar een kleiner huis en Gorter blijft hierin wonen tot 1 maart 1930. Het jaar dat hij in
     dit huis woonde, was financieel zeer slecht terwijl ziekte en operaties in dat jaar voorkwamen in zijn gezin.
16) Gorter verhuist op 1 maart 1930. Dit was een zeer grote verbetering, een verhuizing naar een groter, ruimer en meer luxueus
     huis, wat gepaard ging met de aanschaf van nieuwe meubels.
17) Op 12 september 1931 wordt Gorter betrokken bij de oprichting van een vereniging na een lezing. In de bespreking van een 
     Solaar-horoskoop zegt Gorter het volgende: "...een ernstig geestelijk conflict vond dit jaar plaats waarbij de geborene
    door uittreding uit een quasi-geestelijke vereniging zich de vijandschap op de hals haalde van de leider. Deze
    vereniging bleek namelijk geheel uit bedrog opgebouwd te zijn.
."

18) Op 14 oktober 1931 krijgt Gorter een procuratie, hetgeen een positieverbetering voor hem betekende.
19) Rond 20 augustus 1931 krijgt hij een ernstig conflict met een der bestuursleden van een vereniging, aangezien hij zich door
     dat bestuurslid bedrogen voelde.
20) De periode van conflicten loopt door, want in februari 1933 krijgt Gorter weer een conflict en in de maand mei werd dit
     conflict openbaar, waarna het voor Gorter op gunstige wijze werd opgelost. In april van dat jaar had hij ernstige conflicten in
     de familiekring en in mei werd een van zijn kinderen ernstig ziek.
21) Op 5 september 1933 raakt zijn dochtertje ernstig ziek.
22) Op 8 april 1934 krijgt hij een auto-ongeluk, maar dit liep wonderlijk goed af voor hem. Terwijl de auto compleet vernield was,
      liep Gorter geen schrammetje op.
23) Op 26 juni 1935 vertrekt Gorter met verlof naar Nederland.
24) Op 20 augustus 1935 maakt hij een trip naar Duitsland.
25) Gorter keert op 4 maart 1936 weer naar Indi terug.
26) Op 11 december 1936 overkomt hem een ernstig auto-ongeluk, maar persoonlijk liep het voor Gorter goed af en de schade
      kon worden verhaald.
27) Op 8 januari 1937 zit Gorter in hevige conflicten verwikkeld en lijdt aan een zware depressie
28) Rond 9 juni 1937 ligt hij aan een lichte longontsteking.
29) Op 24 augustus 1937 krijgt hij een week lang injecties tegen dysenterie.
30) Op 28 april 1937 overlijdt Gorter's moeder na een langdurige ziekte.
31) Op 11 februari 1938 krijgt Gorter weer een promotie en dit leidt voor hem tot een financieel voordeel.

32) Op 19 november 1942 overlijdt Cornelis Gorter in Rangoon (1647'NB; 96 10'OL) tijdens de aanleg van de beruchte Birma
     spoorlijn, waar zovel doden zijn gevallen. Tijdens een recente zoektocht op het internet vond ik nog deze volgende verwijzing:
     http://www.wageningen1940-1945.nl/militairen/Cornelis%20Gorter.htm


Voor uw informatie over de Birma-spoorlijn4, een fragment uit de internet-encyclopedie Wikipedia:

".....Het werk aan de spoorlijn begon op 16 september 1942 en werd 16 maanden later voltooid, ondanks berekeningen van Japanse ingenieurs dat het minimaal 5 jaar zou duren om de 415 kilometer lange en 1 meter brede spoorlijn aan te leggen. De Japanners maakten hiervoor op grote schaal gebruik van dwangarbeid.
Tijdens de aanleg stierven per dag gemiddeld 75 arbeiders; 15 000 Krijgsgevangenen stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding. Onder hen waren 7 000 Britten, 4 500 Australirs, 131 Amerikanen en bijna 3 000 Nederlanders. Onder de westerse krijgsgevangenen waren veel KNIL-militairen en Nederlanders uit toenmalig Nederlands-Indi. Ook stierven ongeveer 100.000 Thaise en Indonesische Romoesja's en ook Birmaanse en Maleisische dwangarbeiders bij de aanleg door het moeilijke gebied. Na de voltooiing van de spoorweg in december 1943 bestond het werk uit onderhoud en reparatie van schade door geallieerde bommenwerpers. De werkkampen lagen vaak naast vitale punten van de spoorweg, waardoor bombardementen ook veel slachtoffers en gewonden onder de dwangarbeiders veroorzaakten.
De doden, die aanvankelijk langs de spoorweg werden begraven, zijn later (her)begraven op drie erevelden: Chungkai en Kanchanaburi in Thailand en Thanbyuzayat in Birma. Deze werden aangelegd op initiatief van de Commonwealth War Graves Commission, de Britse zusterorganisatie van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.
....".


Uit de bespreking van Gorter's eigen Jupiter-revolutie (20-04-1927 om 22.07 GMT te Batavia) geeft Gorter de volgende fragmentarische gegevens:
"....in de revolutie wijst Zon in Ram op pioniersarbeid in astrologisch opzicht, de Zon op leidinggeven, organiseren en zijn wil opleggen....er wordt op een sterke impuls in occulte richting gewezen, een diepe belangstelling voor astrologie, ontwikkeling van de intutie zijn hierdoor wel aangegeven...de heer van de revolutie in "3" wijst hier op verbreiding van de astrologische leer door woord en geschrift, schrijven, lesgeven, lezingen houden enz.....de expansieve werking van Jupiter wordt in deze twaalfjarige periode dus geheel gericht op ontwikkeling van de astrologische en occulte wereldbeschouwing.....".

 

Het unieke progressie-systeem van Cornelis Gorter  

In het boek "Astrologische Chronologie"1 zet Gorter een uniek systeem in elkaar dat men met recht pure astronomische directies kan noemen. In hoofdstuk-A, paragraaf-C, "Primaire directies van MC en ASC" wordt heel duidelijk uitgelegd hoe dit systeem in elkaar zit, althans voor mensen met een wiskundige achtergrond. Het komt er grofweg op neer dat voor een bepaalde dag "x" in het leven van een geborene wordt berekend hoeveel dagen hij leeft vanaf het moment van geboorte. Dit aantal dagen wordt gedeeld door 365,2422 (de lengte van een Tropisch Jaar) en de uitkomst telt men op bij de geboortedag (decimaal de uren, minuten en seconden meerekenend).

De uitkomst hiervan is een bepaalde dag en een bepaalde tijd en van deze datum rekent men de Rechte Klimming uit van de Zon. Door de Rechte Klimming van de Radix Zon er van af te trekken, verkrijgt men het Rechte Klimmingsverschil in graden. Door dat weer te delen door 15 verkrijgt met het Sterrentijdverschil ten opzicht van de radix Sterretijd.
De Sterretijd voor de bewuste datum is dan gelijk aan de radix Sterrentijd + Sterrentijdverschil.
Op basis hiervan worden de Primaire Directies van alle huizen bepaald, om het even welk huizensysteem - uiteindelijk gaat het Gorter om de directies van MC en ASC die altijd dezelfde zijn, ongeacht het gebruikte huizensysteem.

Op bladzijde 50 van "Astrologische Chronologie" geeft Gorter de volgende formule voor de Rechte Klimming van het Primaire MC:

Hierbij geldt:

Ro = Rechte Klimming van de Zon in e radixhoroskoop.
Rn = Rechte Klimming van de Zon "x" hele jaren verder.
n   = het aantal resterende dagen in het volgende jaar.
M = de lengte van een Tropisch Jaar, zijnde 365,2422 dagen.
Rn+1 = Rechte Klimming van de Zon in het volgende jaar.

Dit geeft precies hetzelfde resultaat als mijn eigen omschrijving die erboven staat en feitelijk directer is.

Het uitgangspunt voor dit alles is slechts n gegeven: de beweging van de Aarde in haar baan om de Zon, ofwel de schijnbare baan van de Zon om de Aarde heen, hetgeen precies hetzelfde is. 


Secundaire MC en Ascendant volgens Gorter.

Daarnaast definieert Gorter ook nog een Secundaire MC en Ascendant, die het volgende uitgangspunt heeft, zie hiervoor de figuur hieronder.

Het uitgangspunt voor de Secundaire Directies van de huizen volgens Gorter  In de figuur hiernaast ziet u de Aarde in het "middelpunt" staan en zij draait
  om haar as in 24 uur, zoals aangegeven wordt door de pijlen met "rotatie".
  Op een zeker middaguur staat de Zon precies in het Zuiden voor een be-
  paalde plaats op Aarde. Dit wordt aangegeven door de positie van de Zon
  in "1". 
  Een dag later, als de Aarde 1 volle rotatie heeft gemaakt staat de Zon niet
  meer precies in het Zuiden, omdat de Zon in haar schijnbare baan ca. 1
  graad is doorgelopen en zodoende in positie "2" terecht is gekomen.
  De Aarde moet dus nog een beetje "bijdraaien" voordat de Zon weer precies
  haar plek in het Zuiden inneemt.
  Dit kleine stukje wordt aangegeven met hoek "a", waarbij "a" ongeveer 1
  graad groot is.
  Deze rotatie van 360 + "a" heet de Ware Zonnedag.

  In termen van het progressieve MC maakt deze dus een beweging van 
  360 plus nog een beetje extra, en daarmee is de Ware Zonnedag voltooid.
  

 

Als wij nu de regel "1 dag is 1 jaar" hanteren als progressiesleutel, dan heeft Gorter dit vertaald in " 1 ware Zonnedag staat gelijk aan 1 jaar in het leven".

Voor het Secundaire MC betekent dit de volgende formule:

A.R.M.sec = A.R.M.prim + n x 236,555sec.

Hierbij is "n" gelijk aan het aantal dagen in het volgende jaar.
De 236,555 seconden is de voortschrijding van de sterrentijd voor elke volgende dag.

Gorter geeft hiervan diverse voorbeelden, waarvan ik er hier eentje overneem om bovenstaande formule toe te lichten.
Op 3 november 1921 keerde Gorter terug naar Nederland. Op dat moment heeft hij de leeftijd van 18 Tropische Jaren en 79,644 tropische dagen. Op basis daarvan is het verschil van de Rechte Klimming van de Zon met die dag en de radixdag gelijk aan 1uur 7min 11sec.
Het Radix MC heeft als Rechte Klimming : 20.58.38 uur, hierbij 1.07.11 opgeteld, geeft 22.05.49 als Primair RK MC.

Het Secundaire MC wordt nu berekend door die 79,644 dagen (van zijn volgende levensjaar) te vermenigvuldigen met 236,555 sec en dat wordt 18840,18642 seconden / 3600 = 5.14.00 uur

RKMC Secundair = RKMC Primair + extra uren, ofwel 22.05.49 + 5.14.00 = 3.19.49 uur.

Op basis hiervan is het progressieve Secundaire MC gelijk aan 22 22' Stier en Gorter vindt dat dit vierkant loopt met zijn radix Zon op 21.55 Leeuw en dat het sextiel loopt met radix Jupiter op 21.37 Vissen. Een dag later zou het progressieve Secundaire MC alweer 1 graad staan.

Nadeel van deze methode:

In een progressief jaar doorloopt het mC dus ca. 361 graden en vormt daarbij alle aspecten met alle planeten uit de radix. De Ascendant loopt daarbij tevens voort met de eigen snelheid die aan de breedte van de geboorteplaats verbonden is, maar uiteindelijk vormt ook de ASC na 1 jaar alle mogelijke aspecten. Zouden wij alleen maar kijken naar de conjuncties, sextielen, vierkanten, driehoeken en opposities, dan maakt het MC per jaar de volgende aspecten:

 • 10 conjuncties

 • 20 sextielen

 • 20 vierkanten

 • 20 driehoeken

 • 10 opposities

Ook de ASC maakt deze aspecten en in totaal zijn dat dus 160 aspecten per jaar, dus elke dag ca. 3 aspecten en dat is werkelijk teveel van het goede en dit lijkt op het gebruik van Transits, waarbij er per dag ook meerdere kunnen voorkomen. Het wordt daaruit onmogelijk te bepalen welke aspecten wl een werking hebben en welke juist niet.

Dit systeem maakt het wel aardig om terug te kijken op bepaalde gebeurtenissen, maar ze kunnen onmogelijk worden gebruikt om voorspellingen op datum te maken.


Gebeurtenissen op datum en de correctie die Gorter zelf toepaste 

Een voorbeeld van zijn eigen horoskoop en hierboven al even genoemd: op 1 november 1913 verhuisde het gezin Gorter van Nederland naar Indi, een zeer grote en ingrijpende gebeurtenis. Gorter rekent als volgt:

Het aantal dagen dat hij oud is, bedraagt 3730 dagen. Dit delen door 365,2422 geeft 10,21240152 Ware Zonnedagen n zijn geboortedatum en die is 15-08 om 23.07.21 ET, ofwel 15,9634375 augustus 1903. Die twee bij elkaar opgeteld geeft dan een progressieve datum van 26,17583902 augustus 1903, ofwel 26 augustus en een tijd van 4.13.12,5 ET.

Als men de Zon uitrekent voor die dag, dan krijgt men 145'20,8" Maagd en de bijbehorende Rechte Klimming is dan 10uur 15min 3,4436sec. De Rechte Klimming van de radix Zon (die op 21.55.03 Leeuw staat) is gelijk aan 9uur 37min 9,0066sec.
Het verschil tussen deze twee Rechte Klimmingen is dan 10.15.03,4436 - 09.37.09,0066 = 0uur 37min 54,437sec.
Gorter vermeldt op blz. 193 een waarde van 0uur 37min 54sec. 
Dit is dus de Sterrentijd die is voortgeschreden vanaf het moment van geboorte.

Men zou nu op basis hiervan de progressieve sterrentijd kunnen uitrekenen voor het moment van verhuizen naar Indi. Dit zou dan zijn: radix sterrentijd = 21uur 02min 41,872sec + 0uur 37min 54,437 sec= 21uur 40min 36,309sec.
Als men de huizen zou berekenen voor deze sterrentijd, dan verkrijgt men:

Het Primaire MC staat dus op 22.48.18 Waterman en staat iets te ver voor het sextiel met Uranus die op 21.44.19 Boogschutter staat. Om het sextiel perfect te laten zijn, zou het Primaire MC dus op 21.44.19 Waterman moeten staan. 
Gorter redeneert als volgt op bladzijde 193 waar hij de correctie uitrekent:

Het Primaire MC staat op 2145' Waterman voor het sextiel met Uranus. De nauwkeurigheden waren in de dertiger jaren nog niet zo groot als nu, dus Gorter's Uranus staat op 21.45 Boogschutter en daarom zou het Primaire MC op 2145' Waterman moeten staan. De bijbehorende Sterrentijd is dan 21uur 36min 32sec volgens Gorters tabellen.
Wij weten inmiddels dat de Primaire Boog van de Zon gelijk is aan 0uur 37min 54,437sec. Gorter hanteert 0uur 37min 54sec.
Groter trekt de twee tijden van elkaar af en verkrijgt dan: 21.36.32 min 0.37.54 = 20.58.38 als gecorrigeerde radix sterrentijd.

De daarbij behorende MC is dan 12.12 Waterman en de ASC is 18.25 Tweelingen en deze horoskoop zag u al aan het begin van dit artikel.

Op basis van deze gecorrigeerde horoskoop rekent Gorter met een zestal andere gebeurtenissen uit hoe de Primaire MC en ASC staan voor deze feiten. Het gaat om de volgende gebeurtenissen uit bovenstaande opsomming: 01/ 02/ 06/ 13/ 14/ 21. In deze gebeurtenissen zitten ook een aantal kleine feiten. Ik vraag me af waarom Gorter bijvoorbeeld niet enkele andere grote feiten neemt, zoals 16) Gorter verhuist op 1 maart 1930. Dit was een zeer grote verbetering of 22) een ernstig auto-ongeluk of 30) het overlijden van zijn moeder of 31) een andere belangrijke promotie.

Gorter kiest er zelfs voor om enkele andere zeer belangrijke feiten te "bewijzen" via transits, solaarhoroskoop posities, zonne-eclipsen en revoluties van Jupiter en Saturnus. Een zeer gemengde mix van diverse systemen en het lijkt erop dat Gorter in feite dtgene gebruikt dat hem van pas komt om de feiten te bewijzen, en dat vind ik persoonlijk een zwakheid in Gorters aanpak.

Ik zet de diverse soorten "bewijzen" hieronder eens bij elkaar.

A) Het systeem van Primaire MC en ASC op basis van Gorters theorie.

Uitgaande van een gecorrigeerde radix sterrentijd van 20.58.38 rekent Gorter uit wat de Primaire MC en ASC zullen zijn voor de zes andere gebeurtenissen voorzien van Gorters kort commentaar.

01) Begin januari 1914, heimwee naar Nederland. Primaire boog = 0.38.21 en Primaire ST = 21.36.32. MC = 21.55 Waterman
     oppositie Zon in 21.55 Leeuw. Zon in "4" is vaderland. Geen verschillen.
02) 24 juli 1914, nieuwe baan als leerling-journalist. Primaire boog = 1.09.44 en Primaire ST = 22.08.22. MC = 0.00 Vissen,
     ASC = 5.07 Kreeft, conjunct Neptunus in 5 8' Kreeft. Neptunus in het 2e-huis teken. Slechts 1' verschil.
06) 1 januari 1923, nieuwe baan in Indi. Primaire boog = 1.11.18 en Primaire ST = 22.09.56. MC = 0.25 Vissen,
     ASC = 5.29 Kreeft, driehoek Mars in 5 32' Schorpioen. Mars in "6" is arbeid. Slechts 3' verschil.
13) 29 november 1927 nieuwe baan, positieverbetering. Primaire boog = 1.29.03 en Primaire ST = 22.27.41. MC = 5.05 Vissen
     driehoek Neptunus in 5 08' Kreeft. Neptunus op cusp-2. Slechts 3' verschil.
14) begin mei 1928 zelfstandig werk, Primaire boog = 1.30.34 en Primaire ST = 22.29.12. MC = 5.29 Vissen, driehoek
     Mars in 5 32' Schorpioen. Mars in "6" is arbeid. Slechts 3' verschil.
21) 5 september 1933, dochtertje ernstig ziek. Primaire boog = 1.49.48 en Primaire ST = 22.48.26. MC = 10.36 Vissen,
     oppositie Mercurius in 10 38' Maagd. Mercurius in "5" is kinderen. Slechts 2' verschil.

Dit systeem zit wel solide in elkaar. Er worden niet teveel aspecten gemaakt door het Primaire MC en ASC en dtgene wat er loopt, veroorzaakt ook diverse gebeurtenissen.....volgens Gorter, maar....

Als wij nu eens heel nauwkeurig uitrekenen hoe de correctie zou moeten zijn, dan krijgen wij het volgende:

Uranus radix staat op 21.44.19,0 Boogschutter. Op 1 november 1913 verhuist hij naar Indi. Volgens Gorter moet het MC dan sextiel Uranus lopen, m.a.w. het progressieve MC moet 21.44.19,0 Waterman staan.
Dit staat gelijk met een RKMC van 324,1133052 graden (cos e. =0,9174125), gedeeld door 15 geeft 21.36.27,19 als ST.
De Primaire boog is gelijk aan 0uur 37min 54,44sec. Door deze af te trekken van de zgn. Primaire ST krijgt men:
21.36.27,19 - 0.37.54,44 = 20.58.32,75 als radix sterrentijd.

Het bijbehorende geboorte-uur is dan 23 uur 25 min 51,6 sec

Als men nu voor de zes overige gebeurtenissen de Primaire MC en ASC gaat bepalen,dan zijn de uitkomsten als volgt:

1) 1-1-1914, heimwee naar Nederland. MC = 21.53.42, de oppositie met de Zon is nu 71" te weinig.
2) 24-7-1922, nieuwe baan. ASC = 5.06.37 Kreeft, driehoek met Neptunus komt 128" tekort.
6) 1-1-1923, nieuwe baan in Indi. ASC = 5.27.14 Kreeft, driehoek met Mars komt 270" tekort.
13) 29-11-1927, nieuwe baan. MC = 5.03.26 Vissen, driehoek met Neptunus komt 319" tekort.
14) 1-5-1928, zelfstandig werk. MC = 5.27.33 Vissen, driehoek met Mars komt 255" tekort.
21) 5-9-1933, dochtertje zeer ziek. MC= 10.34.48 Vissen, de oppositie met Mercurius komt 81" tekort.

De verschillen zijn nu veel groter dan met Gorters eigen "afgeronde berekeningen" op basis van een kleinere nauwkeurigheid. Uitsluitend zijn vertrek naar Indi loopt natuurlijk perfect, want dat was de correctie uiteraard.

 

B) Het systeem van Secundaire MC en ASC op basis van Gorters theorie.

Paragraaf-C heet de Fijncorrectie door secundaire directies van MC en Ascendant. Dit heet zo, omdat de secundaire MC en ASC in 1 jaar van het leven een boog maakt van 361 graden en daarmee - zoals eerder beschreven - 160 aspecten maakt met alle radix planeten en dan hebben wij het hier nog maar over de majeure aspecten 0, 60, 90, 120 en 180 graden.

Gorter geeft dan 15 stuks aanvullende gebeurtenissen, die allemaal hierboven reeds zijn vermeld. Ik geef uitsluitend de resultaten van enkele van Gorters berekeningen en zijn korte commentaar.

3-11-1921, naar Nederland. Sec. MC = 22.22 Stier = 90 Zon en 60 Jupiter. Zon in huis-4 = vaderland.
7-7-1922, HBS diploma. Sec.ASC = 21.08 Stier 60 Jupiter en 90 Zon. Zon is heer-3 en beheerst diploma's.
1-3-1924, werkloos. Sec.MC = 19.00 Maagd = 90 Pluto en 90 ASC.
5-5-1925, diploma stenografie. Sec.ASC = 20.42 Steenbok = 60 Jupiter. Was begin tijdelijke baan die in beter uitmondde.
1-6-1924, tijdelijke baan. Sec.ASC = 5.51 Vissen = 120 Mars en MC=20.40 Boogsch. = 180 Pluto. Mars in "6" is arbeid.
              de oppositie met Pluto geeft de tijdelijkheid van de betrekking aan.....

En zo gaat het nog een tijdje door met de secundaire directies van MC en ASC.

Zoals ik al eerder opmerkte, lopen er per progressief jaar zveel aspecten dat er altijd wel ets wordt aangegeven en daardoor vind ik de toepassing van dergelijke secundaire aspecten volkomen waardeloos. Dat is wel jammer, want ik had het Gorter graag "gegund", vanwege zijn serieuze insteek en zijn uiterst bekwame wiskundige benadering van vrijwel alle vraagstukken.
Maar deze toepassing van secundaire directies staat vrijwel gelijk aan het "achteraf" bewijzen met Transits die eveneens volkomen waardeloos zijn, behalve in een uitzonderlijk beperkt aantal gevallen.

 

C) Het systeem van Fijncorrectie door transits.

In paragraaf-E geeft Gorter een acht-tal gebeurtenissen, die ook hierboven in de lijst reeds genoemd zijn en laat de daarbij behorende transits zien. Een overzicht.

3-5-1928, amoeben-dysenterie. Saturnus op 18.08 Boogschutter, oppositie ASC op 18.25 Tweelingen.
15-11-1928, verhuisd naar een kleiner huis. Saturnus op 18.18 Boogschutter, oppositie ASC op 18.25 Tweelingen.
12-9-1931, oprichting vereniging. Jupiter op 12.13 Leeuw, conjunct IC op 12.12 Leeuw.
14-10-1931, procuratie gekregen. Jupiter op 17.54 Leeuw, sextiel ASC op 18.25 Tweelingen.
8-4-1934, auto-ongeluk. Jupiter op 18.25 Weegschaal, driehoek ASC op 18.25 Tweelingen
8-1-1937, hevige conflicten, depressie. Saturnus op 17.53 Vissen, vierkant ASC op 18.25 Tweelingen.
24-8-1937, injecties tegen dysenterie.Neptunus op 18.00 Maagd, vierkant ASC op 18.25 Tweelingen.
11-2-1938, promotie, voordeel. Jupiter op 12.16 Waterman, conjunct MC op 12.12 Waterman.

Op basis hiervan rekent Gorter voor elk van de transits uit wat de Ascendant zou moeten zijn. De acht ASC-waarden gaat hij dan middelen en hij komt dan uit op 18.11.30 Tweelingen als uiteindelijke Ascendant. Hij schrijft dan daarna: "....Als gemiddelde vinden wij hier dus 18.11.30 Tweelingen als Ascendant, terwijl de reeds gevonden Ascendant 18.25 Tweelingen bedraagt. De sterretijd bij 18.11.30 Tweelingen als ASC is 20 uur 57 min en 51 sec, zodat wij de exacte sterretijd van 20 uur 58 min en 38 sec tot op 47 seconden hebben benaderd. Hiermede is het hoofdstuk over de correctie beindigd.....".

Blijkbaar lopen er op die 20 andere gebeurtenissen geen transits, ook niet op de sterfdatum van zijn moeder, toch een gebeurtenis van formaat. Op 28-4-1937 lopen "slechts" de transits Venus 120 Zon, Venus 120 Uranus en Venus 30 Jupiter, waarbij Venus in Ram retrograde loopt tussen 21.54.53 Ram en 21.36.51 Ram in 1 dag. Men mag aannemen dat er toch zeker voor belangrijke gebeurtenissen ook toepasselijke transits lopen. Het feit dat er voor die overige 20 gebeurtenissen bijna geen toepasselijke transits zijn te vinden, geeft wel te denken over de werkelijke toepasbaarheid van zulke transits.


D) Enkele andere hulphoroskopen, zoals lunaties en de revoluties van Jupiter en Saturnus

In hoofdstuk-12, een vrij klein hoofdstuk besteedt Gorter nog aandacht een wat wordt genoemd "Hulphoroskopen" die uitsluitend in samenhang met de geboortehoroskoop mogen worden bekeken en dus op zichzelf geen enkele betekenis hebben. Op bladzijde 328 en verder geeft Gorter over zijn eigen horoskoop nog wat voorbeelden. Zijn Jupiter staat in de radix op 21.36.30 Vissen en Gorter bekijkt in de efemeride wanneer Jupiter weer precies op deze plaats staat. Aangezien dit ongeveer eens in de 11 12 jaar gebeurt, vindt Gorter dan ook de jaren 1915 en 1927 terug en hij berekent de exacte dag en tijd voor de Jupiterrevolutie. Voor de plaats waar hij zich dan bevindt, maakt Gorter de horoskoop op voor dt precieze moment en die horoskoop vergelijkt hij met zijn radixhoroskoop.
Zo komt Gorter op 20 april 1927 uit met en tijd van 22.07.00 GMT te Batavia. De werkingsduur van deze Jupiterrevolutie duurt dan tot de volgende conjunctie, namelijk 3 april 1939.

De exacte radixstand van Jupiter is 21.36.51 Vissen. Het moment dat op 20 april 1927 dit weer precies zo is, heeft de tijd van 23 uur 19 min GMT te Batavia. Het door mij gemaakte horoskoop-deel van deze Jupiter-revolutie vindt u hieronder.

Een stukje uit de Jupiterrevolutie van 1927 voor Cornelis Gorter  Omdat de berekeningen tegenwoordig zo ontzettend
  nauwkeurig zijn tot op 0,005 boogseconde, kunnen wij
  Jupiter precies op zijn eigen radix-graad zetten, hetgeen
  u ook hier links ziet staan, vergelijk dit met de radix
  horoskoop bovenaan dit artikel.

  De bijbehorende GMT is ruim 1 uur en 12 minuten later
  dan Gorter berekende, die natuurlijk in zijn tijd geen
  beschikking had over zulke nauwkeurige middelen.

  Dit heeft dan helaas tot gevolg dat zijn op bladzijde 330
  vermelde figuur niet juist is, want Gorter heeft 17 graden
  Ram op de Ascendant en de Zon prominent in het 1e
  huis staan, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De Zon
  staat er juist wat verborgen, maar niet helemaal verborgen
  want zijn verhoging in Ram werkt alsnog sterk uit. De
  positie in het 12e, eveneens occulte huis geeft eveneens
  zijn pionierschap aan op dit gebied, alleen geeft deze
  positie sterker het bedrog aan, waarmee Gorter te maken
  kreeg, door de positie in het 12e, frauduleuze huis en
  van occulte charlatans.

 

Gorters beweringen op bladzijden 331 en 332 zijn dus niet helemaal waar, want ook Mercurius staat NIET in het door Gorter gedachte 12e huis, maar juist in het 11e, wat natuurlijk weer de contacten aangeeft in het verenigingsleven.
Ook zijn heer ASC van de revolutie staat NIET in het 3e huis van schrijverschap,lezingen geven en dergelijke, maar Venus staat aan het einde van de ASC in de begingraden van Tweelingen, dus nog wel verbonden met schrijverijen, spreken, e.d., maar niet zo sterk als Gorter zelf gedacht had.
Ook zijn radix cusp-8 die op 19 Steenbok staat en het occultisme aangeeft, staat NIET op zijn prominente MC, maar valt in het vallende huis-9 naar een onbetekenende plaats en maakt feitelijk geen aspecten van belang.

Zo ziet u dus, dat Gorter, geheel onbedoeld verkeerde conclusies trok door onnauwkeurigheden (buiten zijn schuld) inde berekeningen. In feite kun je zeggen dat Gorter hier en daar zeker heeft toegewerkt naar het fel begeerde resultaat: zijn grote inspanningen op occult gebied en zijn activiteiten in het occulte / astrologische verenigingsleven.

Dezelfde onbedoelde fouten worden gemaakt in de gepubliceerde Saturnus-revolutie op bladzijde 333 en ook daar wordt naar de begeerde resultaten toegewerkt, wat wel een beetje jammer is.

Het jammere van Gorter, mar ook van vele andere astrologen is, dat hij zich gaat bedienen van allerlei hulpmiddelen, zoals transits, lunaties, solaren, revoluties, terwijl juist de grote kracht ligt in het consistente gebruik van N goedwerkend systeem, dat eenmaal na een zeer grondige horoskoopcorrectie goed BLIJFT werken. 

 

Gebeurtenissen op datum en de correctie van zijn horoskoop op basis van het min-1-systeem   

Wij zullen eens met een aantal gebeurtenissen nagaan welke geboortetijden overeenstemmen en dan zien welke spreiding er ligt tussen de resultaten van het min-1-systeem en het door Gorter gehanteerde systeem op basis van "1 ware zonnedag is 1 jaar", waarvan de afwijkingen in boogseconden hierboven zijn gegeven voor een achttal feiten.

Ik zal dezelfde correctie toepassen als Gorter deed voor zijn verhuizing naar Indi op 1-11-1913 en daarvoor ook MC sextiel Uranus nemen, echter dan gecorrigeerd volgens Min-1. Dit geeft een geboortetijd van 23.27.27.
Op basis hiervan werk ik zijn extra gebeurtenissen af, zoals hij die zelf ook aangaf:

1) 1-1-1914, heimwee naar Nederland, 2 dagen verschil, overeenkomend met 20" verschil. Gorter had 71".

2) 24-7-1914, nieuwe baan. 6 dagen verschil met C12 120 Mercurius, overeenkomend met 60". Gorter had 128".

6) 1-1-1923, nieuwe baan in Indi. Maanaspect toepasselijk, maar geen ander aspect met de huizen.

13) 29-11-1927, nieuwe baan. 6 dagen verschil, in die 6 dagen loopt de Maan 12 minuten = 720". Gorter had 319".

14) begin-5-1928, zelfstandig werk.maar tegelijkertijd loopt hij op 3 mei een Amoeben-dysenterie op die hem nog enkele
maanden achtervolgde. Het zelfstandig werk wordt aangegeven door MC 120 C2 die hem ook geldelijk voordeel biedt. Ca. 8 dagen verschil, maar dit verschil blijft, ook als de geboortetijd zou verschuiven, want zowel het MC als Cusp-2 gaan dan bijna evenveel vooruit als achteruit. Laten wij het maar houden op 8 dagen verschil, ofwel ca. 80". Gorter had ca. 255".


21) 5-9-1933, dochtertje zeer ziek. Geen aspecten gevonden. Gorter had Prim. MC opp Mercurius met 81" verschil.

Van deze zes extra gebeurtenissen zijn er drie, waarbij het min-1-systeem resultaten geeft die aanzienlijk kleinere verschillen geven dan die van Gorter. Bij n gebeurtenis was de progressieve Maan betrokken die pas dagen later het aspect volmaakte en zodoende 720" verschil had, tegenover Gorters 319". Bij twee gebeurtenissen was er volgens min-1 niets te vinden. Beide systemen houden elkaar redelijk in evenwicht en er is hier geen echte 'winnaar" aan te geven.

 

Een correctie volgens het min-1-systeem en de gebeurtenissen uit Gorters leven volgens dit systeem.

Hierboven beschreef ik al eerder een correctiemoment, en wel:

Op 9 januari 1913 verhuist het gezin Gorter van Wageningen naar de gemeente Zaandam (nu Zaanstad). Zijn vader, Willem Gorter was van beroep machinist en zijn moeder, Catharina Geertruida Graauw, was huisvrouw. Opmerkelijk hier is het MC dat met slechts 0.01.15 een driehoek maakt met Pluto onderling. Dit komt neer op een verschil van 4 seconden geboortetijd. Met een iets groter verschil is er een sextiel met de radix Pluto en dat leidt tot ca. 20 seconden verschil in geboortetijd.

De correctie die behoort bij dit aspect, leidt tot een geboortetijd van 23.26.03 uur. Als men hierna een complete lijst maakt met progressies op datum, dan kan deze worden vergeleken met de gebeurtenissen. De in het midden van dit artikel vermelde lijst van 32 gebeurtenissen laat enkele opmerkelijke overeenkomsten zien met de progressies volgens Min-1.

Ik vermeld hier alleen de nummers van deze lijst, de datum volgens het Min-1-apsect en het lopende aspect.

00  Vertrek naar Indi, 18-11-1913 Cusp-11 vierkant Uranus.
01  Heimwee naar Nederland, 06-01-1914, Cusp-11 inconjunct Zon. Op 31-12-1913 Maan vierkant Neptunus.
02  Leerling journalist, 23-07-1914, Jupiter anderhalf vierkant Mars.
03  Ernstige vorm van tyfus, diverse zware aspecten tussen juni en augustus.
04  Terug naar Nederland,  26-10-1921, Maan sextiel Pars Fortuna.
05  Diploma HBS, 11-07-1922, Draconis sextiel Cusp-3, onderling.
06  Nieuwe baan in Indi, 03-01-1923, Maan driehoek Venus.
07  Werkloos, geen aspect gevonden.
08  Diploma stenografie, 05-05-1924, Maan halfxextiel Pars Fortuna.
09  Tijdelijke betrekking, 02-06-1924, Neptunus vierkant Cusp-11, onderling.
10  Vaste betrekking, geen aspect gevonden.
11  Verloving, 04-09-1925, Saturnus halfsextiel MC onderling.
12  Trouwdatum, 04-02-1926, Cusp-11 conjunct Algenib (Mars-Mercurius).
13  Nieuwe baan, positie verbetering, 21-11-1927, Maan sextiel Cusp-12, onderling.
14  Zelfstandig werk, maar ook Amoeben-dysenterie, 02-05-1928, Maan 45 Maan, 06-05-1928, Cusp-12 conjunct Alcyone.
15  Verhuizing naar kleiner huis, 22-11-1928, Maan vierkant ASC, onderling.
16  Verhuizing naar groter huis, aanschaf nieuwe meubels, 15-03-1930, Maan vierkant Cusp-2, onderling.
17  Oprichting vereniging, 30-08-1931, Maan vierkant Cusp-3, onderling.
18  Positieverbetering, 17-10-1931, Zon parallel Jupiter.
19  Ernstig conflict met bestuursleden, 30-08-1931, Maan vierkant Cusp-3, onderling.
20  Conflicten en ziekte, diverse kleinere aspecten.
21  Dochtertje ernstig ziek, 20-08-1933, Mars halfvierkant Draconis.
22  Auto-ongeluk, auto totaal stuk, Gorter had niets, 05-04-1934, Maan conjunct ElNath (Mars), 12-04-1934, Cusp11  90 ASC.
23  Verlof naar Nederland, 11-06-1935, Zon vierkant Uranus.
24  Trip naar Duitsland, 19-08-1935, Maan sextiel Mercurius.
25  Terug naar Indi, 10-03-1936, Maan sextiel Maan.
26  Ernstig auto-ongeluk, liep goed af, 19-11-1936, Cusp-11 driehoek Zon.
27  Hevige conflicten, zware depresie, geen aanwijsbare aspecten.
28  Lichte longontsteking, 06-06-1937, Maan 135 Uranus, 09-06-1937, Pluto parallel Cusp-3, onderling.
29  Injectie tegen dysenterie, 19-08-1937, Maan inconjunct Cusp-11.
30  Gorters moeder overlijdt, 27-04-1937, ASC conjunct Wasat (Saturnus).
31  Promotie, geen aanwijsbare aspecten.
32  Gorter overlijdt op 19-11-1942 te Rangoon, 24-11-1942, MC vierkant Uranus.

Zeer opmerkelijk is het laatste aspect dat slechts 5 dagen afwijkt. Uranus is de heer van het MC en het progressieve MC maakt dus een vierkant met zijn eigen heer, en dat zijn altijd erg gevaarlijke aspecten. Als men op dit laatste aspect zou corrigeren, dan krijgt met een geboortetijd van 23.26. 06,9.

In bovenstaande lijst heb ik de aspecten van belang met vette letters aangegeven. Het blijkt, op een klein aantal gevallen na, dat elke gebeurtenis wel enige aspecten heeft lopen, soms minder belangrijk, maar vaak ook essentile aspecten. En dat met slechts n consistent systeem, zonder gebruik te maken van andere hulpmiddelen, zoals lunaar, solaar, transit, revoluties, e.d. Gewoon n systeem met slechts n uitgangstpunt: "1 dag = 1 jaar", maar wl MIN-N!


Het corrigeren van horoskopen, de mening van Gorter hierover.

De correctie op basis van gebeurtenissen is moeilijk werk. Ook Gorter erkent dit in zijn boek en hij schrijft daarover: "...Natuurlijk is deze correctie niet zo eenvoudig in zijn werk gegaan als hier beschreven is. Uit een hele serie bekende gebeurtenissen zijn door passen en meten die gebeurtenissen genomen, die tezamen bovenbeschreven correctie opleverden. Dit zoeken kunnen wij hier niet beschrijven, dat moet de ervaring u leren....".

 

Gorter's determinatieleer op basis van het werk van Morinus de Villefranche 

Als u op deze website ook over de astrologische auteur Jean-Baptiste Morin, ofwel Morinus de Villefranche heeft gelezen, dan zult u een bepaald idee hebben gekregen over het absolute meesterwerk, de Astrologia Gallica, een zeer groot boek, bestaande uit 26 kleinere boeken die alle aspecten van de astrologie behandelt en dat uiteraard op een wijze die paste bij Morinus.

Ook Cornelis Gorter was zeer gecharmeerd van het werk van Morinus, echter al die boeken waren in Gorters tijd nog lang niet vertaald. Op bladzijde 100 van Gorters boek "Planetenloop en Mensenlot"5 schrijft hij: "....dit laatste systeem, het determinatie systeem van Morin de Villefranche, de beroemde Franse Astroloog uit het jaar 1583, is ons weer bekend geworden door de publicaties van den Fransman "Selva" en voorts van den Oostenrijkse Astroloog "Schwickert" (Sindbad).....".

Aangezien Gorter in 1934 dit boek voltooide, kon het niet anders zijn dat hij van Morinus de Villefranche de volgende werken had gelezen: (A) het boek van Henri Selva6, (B) Friedrich Schwickert & Adolf Weiss7.
Deze boeken hebben allemaal betrekking op Boek-21 uit de Astrologia Gallica met als onderwerp : De techniek van astrologische determinatie, leren combineren van diverse factoren.

Dit erg waardevolle boek, waarvan ik zelf ook een kopie bezit, legt de absolute basis voor het combineren van factoren, het inschatten van het krachtenspel tussen de planeten en in de horoskoophuizen. Morinus zet voor het eerst, sinds eeuwen de astrologische leer volledig uiteen, met standpunten die tot dusver niet gepubliceerd waren. Zelfs William Lilly, een tijdgenoot van Morinus, maar dan in Engeland, waarvan ik alle boeken heb, legt het niet zo helder uit als Morinus, maar William Lilly was dan ook een pure uurhoekastroloog, waarschijnlijk de allerbeste ooit, maar met geboortehoroskopen hield hij zich veel minder bezig alhoewel hij toch in Christian Astrology, Book-3 het nodige schrijft.
Maar Morinus' analyses zijn scherper, waardevoller en bieden een werkelijke basis om op voort te borduren voor de geboorte astrologie.

Cornelis Gorter gaat dan ook uitgebreid in op de determinatieleer vanaf bladzijde 141 in het boek "Planetenloop en Mensenlot". Daar publiceert hij de horoskoop van Morinus de Villefranche met het Regiomontanus huizensysteem, zoals Morinus dat zelf ook altijd graag wilde, want daarmee had hij de meeste planeten in het 12e huis, van beproevingen, ziekten, gevaar en geheime vijanden, waarmee Morinus zoveel te maken had.
Op bladzijde 142 schrijft Gorter nog "....deze astroloog heeft ons een astrologisch systeem nagelaten, zo fijn van opbouw en toch zo logisch van gedachte, dat wij de nagedachtenis van hem niet genoeg kunnen eren...".

In het boek "Planetenloop en Mensenlot" worden in 98 bladzijden de vele (104 stuks) determinatieregels stuk voor stuk besproken voorzien van vele voorbeelden met een heldere uiteenzetting van de hand van Gorter. Al deze regels kunnen worden ingedeeld in negen groepen, namelijk:

 • Algemene regels.

 • Regels wanneer er geen planeet in een huis staat.

 • Regels wanneer zich 1 planeet in een huis bevindt.

 • Twee of meer planeten in een huis.

 • Regels over de heerser van een huis.

 • Regels over meerdere heersers van een huis.

 • Wat is de waarde van planeten in verhoging.

 • Wat is de waarde van de planeten in zwakke positie.

 • De planeten en hun aspecten.

Gorter maakt ook nog een klein uitstapje naar het onderzoek van Charles Carter8 in verband met de werking van planeten in specifieke graden van een teken en met  5 bladzijden aan voorbeelden wordt dit verder toegelicht. Aan het einde er van geeft Gorter nog een samenvattend overzicht wat men altijd moet nagaan in een horoskoop, lopend van heel kritisch tot minder belangrijk. Hierna geeft Gorter een uitgebreid voorbeeld van de determinatieleer aan de hand van de horoskoop van een vrouwelijke spion.

 

De boeken van Cornelis Gorter 

                             


De aan het begin van dit artikel geplaatste figuur met Gorters meest gelezen boeken is in feite alles dat mij ter beschikking stond om deze ode aan Cornelis Gorter te schrijven, ook al ben ik redelijk kritisch geweest bij het onderdeel progressies in verband met zijn eigen levensloop. Ik heb dankbare herinneringen aan deze boeken, omdat ik veel van de werkelijke astrologie ben gaan begrijpen nadat ik deze boeken heb gelezen in mijn eigen beginjaren, 1978-1979. Ik begon met het boek "De Techniek Der Astrologie", waaruit ik alle basisbegrippen heb geleerd en waarmee ik mijn eerste horoskopen kon opzetten.

Pas vele jaren later begon ik verder te gaan met "Planetenloop en Mensenlot", nadat ik eerst zo nadrukkelijk bezig was geweest met het tijdschrift Sagittarius en de diverse bezigheden bij mijn leermeester Jan Bernard Gieles. De determinatieleer van Morinus zei mij nog niet veel, dat kwam pas veel later. Recentelijk heb ik de boeken weer eens doorgenomen en kijk ik met de kennis van nu terug op wat Gorter beschreef. Gieles had het zeer vaak over de boeken van Gorter die hij zeer hoog inschatte, evenals  Else Parker en Max Heindel, boeken die van hen allemaal in het Nederlands verkrijgbaar waren en nog steeds verkregen kunnen worden, al moet men er wat meer moeite voor doen. 
Ze zijn echt geweldig en ik kan ze iedereen aanraden, omdat deze boeken, binnen het klimaat van de moderne tijd, nog de meeste authenticiteit bezitten. Voor de werkelijke kern moet men evenwel verder terug in de tijd en moet men de boeken van de auteurs zlf lezen, zoals de vertaalde werken van Morinus de Villefranche of die van William Lilly of de vertaalde werken van enkele Arabische auteurs, maar goed, het gaat hier over Cornelis Gorter.

Als men wrkelijk met astrologie wil beginnen en er cht iets van wil opsteken, zou ik zeker alle boeken van Gorter kunnen aanbevelen, in de hierboven aangegeven volgorde. In de hieronder volgende paragraaf zal ik van deze boeken een zeer korte bespreking geven en dit zal voldoende zijn om de interesse voor deze boeken (opnieuw) te verkrijgen.

 

Een korte samenvatting van de boeken van Cornelis Gorter. 

"De Techniek Der Astrologie" is wel een pittig boek voorzover het gaat om de astronomische begrippen van Tijd, Ecliptica, Equator, de hemelbol, de formules en dergelijke, maar precies daartussen staat geheel wat men moet weten. Het is een dik boek, 481 bladzijden, voorzien van vele afbeeldingen, horoskoopfiguren en tabellen aan het einde van het boek. Zo vindt men in een tabel alle Zon- en Maaneclipsen tussen 1850 en 1950 met GMT en zodiakaal punt van de eclips. Voorts een huizentabel voor 7 graden Zuiderbreedte en 52 graden Noorderbreedte voor zowel Placidus als Regiomontanus. Daarna een tabel met de posities van 30 Vaste Sterren tot en met de 3e magnitude, een precessietabel en een tabel met plaatsnamen en cordinaten voor Nederland, West-en Oost-Indi. Verder zijn er nog tabellen voor het omzetten van Sterrentijd in Rechte Klimming MC en omgekeerd, logaritmentabellen, omzetten van Middelbare Zonnetijd in Ware Zonnetijd, Rechte Klimming zonder breedte bij een bepaalde lengtegraad en een tabel voor de snelle berekening van een Solaarhoroskoop.

Dit wat de tabellen betreft en alles dient natuurlijk als hulpmiddel bij het berekenen van een horoskoop die uiteraard op de klassieke manier wordt uitgelegd: gebruik van een huizentabel, efemeride, het interpoleren, bepalen van declinaties, Vaste Sterren en nog zo wat attributen die een horoskoop compleet maken en dat allemaal op een nauwkeurige manier, netjes verteld en ook de horoskopen leert men vanaf bladzijde 201 op een fatsoenlijke manier intekenen, volgens de Engelse methode, dat wil zeggen, zoals Alan Leo en Charles Carter zijn voorgegaan. Daarna leert Gorter hoe men systematisch aspecten tussen planeten kan bepalen en hij legt dit zeer gedetailleerd uit. Daarna komt het invullen van het aspectentrapje aan de beurt en met tien extra horoskoopvoorbeelden leert men de planeten en het aspectentrapje intekenen.

In hoofdstuk-5 brengt Gorter enige hulphoroskopen naar voren, zoals de Solaar en de Lunaar. Ze heten hulphoroskopen, omdat ze gebruikt kunnen worden nst de gewone secundaire progressies en de primaire directies: knnen: het hoeft dus niet.

Hoofdstuk-6 is een praktisch gedeelte voor gevorderden, waarin men kennis maakt met trigoniometrie, boldriehoeksmeting, theoretische huizenberekening en dergelijke. Zr leerzaam, maar men wel een wiskunde-knobbeltje bezitten.

Hoofdstuk-7 is erg interessant: Oude en Nieuwe gezichtspunten, waarbij Gorter ingaat op allerlei leuke en interessante zaken, zoals de Alcocoden (een begrip uit de Arabische astrologie, maar het is ouder), Anareta, Antisciums, Chronocrator, Kritieke graden, Hyleg, Maanstations, Mundane aspecten, Noden van de planeten, Reactiepuinten, Sensitieve punten en het Pars Fortuna, waar Gorter allerlei interessante informatie weet te geven.

Hoofdstuk-9 over Mundane astrologie is zr de moeite waard, met name het verhaal over de grote conjuncties van Jupiter en Saturnus, de doorgang van de langzame planeten, maar ook ingresshoroskopen, eclipsen, kometen, landenhoroskopen, etc. Een zr interessant en leerzaam hoofdstuk

Gorter is altijd nuchter, hij zweeft nooit en probeert alles met "boerenlogica" te benaderen en dat is werkelijk het beste dat men kan doen: niet de zaak in een romantisch jasje stoppen of flauwekul eromheen verzinnen, maar reel blijven dat is onder andere ook altijd de zienswijze en werkwijze geweest van Jan Bernard Gieles en is ook weer een bevestiging dat Gorter op de goede weg zit en het is vaak het beste om dit pad te volgen. Later, met meer kennis en wat relativeringsvermogen kan men dan wat variaties aanbrengen, maar in het begin: gewoon volgen, Gorter is te vertrouwen.

 

Het boek "Planetenloop en Mensenlot"5 is eveneens een geweldig boek om de basis van de astrologische interpretatie te leren. Het is een dik boek met veel informatie: 457 bladzijden en overvloedig met voorbeeldhoroskopen doorspekt. Uiteraard hanteert Gorter ook hier weer een nuchtere benadering en zo leert u de essentile kern van de astrologische combinaties goed begrijpen. Het inleidend hoofdstukje is zeker interessant, maar vanaf bladzijde 45 begin Gorter dan toch echt met een systematische uitleg. Feitelijk heeft Gorter het boek als volgt opgebouwd:

 • Basisinformatie over de 12 tekens.

 • Basisinformatie over de planeten, inclusief Uranus, Neptunus en Pluto.

 • Basisinformatie over de 12 huizen.

 • De kosmische toestand van de planeten in de tekens als een opbouw naar de uiteindelijke planeet-waarderingstabel op bladzijde 99. Deze tabel, ofwel de waarderingen van elke planeet in een teken wordt in het gehele verdere boek constant toegepast en ook steeds vermeld en verklaard.

 • Een uitgebreide analyse van de dierenriemtekens, telkens ingedeeld naar diverse rubrieken.

 • Uitgebreide behandeling van de determinatieleer volgens Morinus de Villefranche.

 • De overige helft van het boek bevat de eigen ervaringen van Gorter over de volgende zaken:
  - De twaalf tekens als Ascendant
  - De invloed van iedere planeet in maximale positie
  - De vijf snelle planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars) in de tekens van de dierenriem
  - De aspecten van alle planeten met elkaar en met de ASC en MC, met vele voorbeelden als toelichting
  - De planeten in de 12 huizen 
  - De verbanden tussen de huizen

Opvallend is hetgeen Gorter al weet te vermelden over de planeet Pluto, gezien de datum van het boek, 1934. Pluto was toen nog maar een kleine 4 jaar ontdekt. Gorter schreef toen al: ".....Pluto heeft met het begin en einde der dingen te maken, het is de planeet van keerpunten en crises, daardoor ook in zekere zin van de omwentelingen, hij beindigt een levensperiode en hij begint een nieuwe........vooral brengt hij verborgenheden aan het licht, hij is een ontdekker en ontsluieraar........Pluto kan men in samenhang brengen met acute ziekten, zelfs met de dood.........Pluto is in geen geval een onvoorwaardelijke malefic, dikwijls is het gevolg van zijn werking een grote verlichting als werd een gezwel opengestoken......".

Maar.....Gorter schrijft er wel bij dat hij die informatie heeft gehaald uit het onderzoek van Charles Carter, de andere geniale astroloog aan wie ik als eerste ben begonnen voor de beschrijving van diens biografie.

De kosmische toestand van de planeten is een term uit het werk van Morinus de Villefranche die de werking van de planeten altijd indeelde naar kosmische positie (in de tekens) en lokale positie (in de huizen) en hiermee een grote hoeveelheid determinatieregels heeft opgesteld. Het doel van Gorter is te komen tot een planeten waarderingstabel, die hij uiteindelijk op bladzijde 99 publiceert. 
Dit gaat goed tot en met (A) de planeten als heerser van hun teken (en uiteraard planeten in vernietiging), (B) de planeten in verhoging (en dus ook in val), (C) de planeten als dagheer van de tripliciteit.
Daarna komt er de klad in, want zo krijgt Venus als heer van Weegschaal (+5) in de beide andere tekens van de luchtdriehoek, Tweelingen en Waterman een +2 waardering. Maar Venus heeft sinds de Oudheid gn enkele waardigheid in deze tekens en wordt daar peregrine gewaardeerd. Daarna gaat Gorter een totaal onbekend pad in en geeft hij aan Mercurius als heerser van Tweelingen (+5) in de beide andere tekens van de luchtdriehoek, Weegschaal en Waterman een +1 waardering, terwijl Mercurius in Waterman het juist goed doet als "luchtplaneet" in dit geval. 
Gorter vergeet in zekere zin dat Venus en Mercurius een luchtplaneet kunnen zijn of een aardeplaneet. Mercurius als aardeplaneet zou in Waterman zeker niet goed staan en daar zou de +1 op zijn plaats zijn, maar Mercurius als luchtplaneet verdient meer.

Vervolgens maakt Gorter toch een kolossale fout door Mars als heerser van Schorpioen te bombarderen en Pluto als heerser van Ram, zie bladzijden 45, 51 en 63. Daarop voortbordurend geeft Gorter Mars in Schorpioen +5 en in Vissen (als ander teken van de waterdriehoek) een +1, maar dat kan natuurlijk nooit. Een felle vuurplaneet als Mars in een waterteken kan nooit goed staan en daarmee zitten er toch hiaten in Gorters planeten-waarderingstabel.

Maar dit zijn in zekere zin kleinigheden, onvolkomenheden en dit doet niets af aan de enorme kwaliteit van de rest van het boek. Zo behandelt Gorter vanaf bladzijde 123 in 7 pagina's de "planeet van maximale betekenis", wat wij tegenwoordig als "heerser van de horoskoop" zouden bestempelen. Hij doet dit op zeer vakkundige wijze en geheel anders dan zijn collega-astrologen uit zijn eigen tijd. Zelfs Alan Leo deed dit niet zo, want voor hem was de heerser van de Ascendant meteen de heerser van de horoskoop en dat is zeker lang niet altijd zo.
Ook weet Gorter tussen de bedrijven door erg goed aan te geven dat louter goede aspecten soms heel gevaarlijk kunnen zijn en hij geeft daar diverse voorbeelden van, inclusief zelfmoordhoroskopen en dat is ook precies wat Jan Bernard Gieles vertelde en veel van beide meningen en standpunten komen treffend overeen, hetgeen een indirect bewijs is dat Gieles ook erg veel van Gorter heeft geleerd, wat hij tijdens de mondelinge lesavonden ook vaak vertelde.

 

Het boek "Astrologische Chronologie" is al uitvoerig ter sprake gekomen aan het begin van deze biografie. Het unieke van dit boek is het door Gorter zelf ontwikkelde systeem van Primaire- en Secundaire Directies van MC en Ascendant die puur zijn gebaseerd op de werkelijke beweging van de Aarde (of zoals u wilt: de schijnbare beweging van de Ware Zon). In het bovenstaande ben ik daar zeer uitgebreid op ingegaan en dat zal ik hier niet meer doen.

Ook dit is geen mager boek: 394 bladzijden in totaal, waarvan 334 de tekst bevat, uiteraard doorspekt met horoskoop voorbeelden. Er zit een tabel in voor het omzetten van middelbare dagen in tropische jaren en omgekeerd, een handige tabel om van een bepaalde lengtegraad de Rechte Klimming te weten, een handige Ascendant en MC tabel (geen huizentabel dus) voor de breedtegraden 0 t/m 10 en 50 t/m 54 en verder nog wat andere hulptabellen.

Behalve het door gorter ontwikkelde systeem van Primaire- en Secundaire Directies van MC en ASC bevat het boek ook nuttige informatie over andere voorspellingssystemen. Zo gaat hoofdstuk-5 over Transits en hoofdstuk-6 over Eclipsen en - of u er nu achter staat of niet (ik niet dus) - het blijft wel nuttige informatie en altijd weer een bron voor uitgebreider onderzoek.

Een beetje theoretisch hoofdstuk gaat over de uitwerking van directies van MC, ASC en de snelle planeten. Het zijn een beetje "recepten" die met veel voorzichtigheid gehanteerd moeten worden. Zo schrijft hij bij MC sextiel Mars: "....zeer goed voor de positie, men wordt goed beoordeeld of men maakt promotie, vooral voor militairen, ingenieurs, doktoren....".
In een paar horoskopen van mijn eigen klanten bracht dit aspect juist ontslag en zeer grote persoonlijke problemen, omdat in die gevallen Mars (retrograde) in Stier stond en Stier op het MC te vinden was met slechte aspecten erop. Dit zijn voor Mars de slechtst denkbare standen en het progressieve aspect MC sextiel Mars activeerde juist alleen maar deze slechte zaken met alle gevolgen van dien. Moet moet dus ten allen tijd zelf goed nadenken en geen "recepten" volgen. Het zijn slechts uitgangspunten die Gorter probeert aan te dragen.

Hoofdstuk-9 gaat over de uitwerking van transits van de langzamere planeten door de huizen, hoofdstuk-10 over de Solaar horoskoop in ruim 60 bladzijden met diverse voorbeelden ter illustratie. De laatste twee hoofdstukken gaan over de Lunaar horoskoop (de terugkeer van de Maan op zijn radixpositie) en de Revoluties van Jupiter en Saturnus (de terugkeer van deze planeten op hun radixposities), maar hierover heb ik hierboven al een zeer uitgebreid commentaar geschreven, want hiervoor is de grootste nauwkeurigheid benodigd, vooral als deze planeten op hun keerpunten (direct naar retrograde of omgekeerd) zijn aangekomen, dan moet u zr nauwkeurige programma's gebruiken, anders gaat u met uren tegelijk de mist in en zijn deze hulphoroskopen volstrekt waardeloos.
Gorter schrijft ook nog een duidelijk bij de inleiding van het hoofstuk over hulphoroskopen dat ze dus als ... hulp... gebruikt KUNNEN worden, naast de bestaande systemen van progressies en directies.

Over progressieve systemen raken wij niet uitgeschreven. Ook Alan Leo heeft er een dik boek over geschreven, wat uiteraard ter sprake komt als Alan Leo wordt behandeld (hij is de eerstvolgende na Gorter). Ook Jan Bernard Gieles heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan, ook Charles Carter, ook Morin de Villefranche (vele boeken zelfs), maar de materie blijft lastig. Als alle astrologen niet zo verdeeld waren en allemaal n systeem hanteerden, kan konden ze wellicht een echte vuist maken tegen de vooroordelen van buitenstaanders en (zogenaamde) geleerden. Maar zover is het nog lang niet. U kunt met dit boek zeer zeker een hele goede indruk krijgen van de belangrijkste zaken omtrent progressies, directies en hulpsystemen en daarmee is Gorter absoluut geslaagd.

Gorters allerlaatste woorden in een boek van zijn naam zijn op bladzijde 334:
"....Zoals men ziet is er wel een en ander te halen uit een beschouwing van deze hulpfiguren: dit onderwerp is echter nog zo weinig onderzocht dat wij moeten volstaan met deze geringe aanwijzingen. En hiermede zijn wij gekomen aan het einde van dit werk en daarmee is de taak volbracht, die schrijver dezes zich had gesteld, nl. om een trilogie te schrijven, behandelend de techniek der Astrologie, de duiding van de horoskoop en de directies. Moge dit laatste werk een even goed onthaal vinden als de beide vorige..".   

 

Referenties:  

 1. Cornelis Gorter, Astrologische Chronologie -berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, maand en dag. de rectificatie van de horoscoop. analyse van de solaar-horoskoop, J. Couvreur - Den Haag, nadruk van het in 1939 verschenen werk.

 2. Uit: Sterrentijd, Jaargang 5, No. 53, blz. 2, Ger Westenberg, Gorter mysterie opgelost.

 3. De Wikipedia internet-encyclopedie over Cornelis Gorter. http://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Gorter

 4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dodenspoorlijn

 5. Cornelis Gorter, Planetenloop en Mensenlot - praktische handleiding voor de beoordeling van de geboortefiguur, 
  J. Couvreur - Den Haag, 1934.

 6. Henri Selva, La thorie des dterminations astrologiques (Paris 1897, herdr. Bodin [1902].

 7. Friedrich Schwickert und Dr. Adolf Wei, Die astrologische Synthese eine Kombinationslehre, Otto Wilhelm Barth Verlag, Mnchen, 1926, 424 blz.

 8. Charles E.O. Carter, An Encylopedia of Psychological Astrology, Theosophical Publishing House, London Ltd, 1937.

 

 

 

Start van de pagina:  26 april 2009 J. Ligteneigen

bijgewerkt: tussen 1 en 14 mei 2009 J. Ligteneigen