ASTROLOGISCHE AUTEURS

De 10 meest interessante auteurs door de eeuwen heen

door J. Ligteneigen

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Auteurspagina


Andere astrologen/auteurs

 

J.B. Gieles (1918-2007)

 

Charles Carter (1887-1968)

 

Morinus de Villefranche
(1583-1656)

 

 

Cornelis Gorter

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home >auteurs>leo1.html

 

Alan Leo (1860 - 1917)  

                                            Portret van Alan Leo. Uit: The Art of Synthesis, planetary types.                  

 

Toen ik de eerste schreden zette op het pad van de astrologie was mijn eerste grote kennismaking met diverse  astrologieboeken de serie boeken van Alan Leo die juist in die tijd (de jaren 1978-1979) op grote schaal werden herdrukt. In mijn boekenkast staan nog de mooie ingebonden met harde kaft exemplaren uit die periode waar ik voor mijn eigen kennisvergroting veel van Alan Leo's boeken kocht. Voor mij was Alan Leo de grote held op het gebied van de astrologie. Later heb ik veel boeken van hem bijgekocht, alsmede zijn kleinere werkjes waardoor ik nu een kleine bibliotheek bezit van Alan Leo. Nog vóórdat ik bij J.B. Gieles terecht kwam voor lessen en lezingen waren deze boeken voor mij de vorming, tezamen met de boeken van Cornelis Gorter.

Dat Alan Leo een heel bijzondere persoon is geweest in de heropleving van de Westerse astrologie zal wel duidelijk worden uit onderstaande beschrijving. Hij was natuurlijk niet de enige die de astrologie op een hoger peil heeft gebracht, maar in de tijd dat hij leefde (1860-1917) bracht hij zeer zeker een grote vernieuwing en zijn allergrootste verdienste is wel dat hij de astrologische oudere kennis weer bij elkaar heeft weten te brengen mede door de hulp van zijn trouwe compagnons. Reden genoeg dus voor een eerbetoon aan deze speciale persoon.

J. Ligteneigen

 

William Frederick Allan, alias Alan Leo: zijn jonge jaren

De eigenlijke naam van Alan Leo was William Frederick Allan en hij werd geboren op 7 augustus 1860 in Londen - Westminster om 5 uur en 49 minuten in de ochtend (opgave A. Leo) in een redelijk eenvoudig gezin, waar zijn moeder een strikt volger was van de Plymouth Brethren, een strenge religieuze sekte die in de vroege jaren van de 19e eeuw het levenslicht zag. De sekte schreef voor dat de man het hoofd van het gezin was en dat de vrouw een ondergeschikte positie te vervullen had. Contact met andere mensen buiten de sekte werd sterk afgeraden en leden die zich niet aan regels hielden, werden door de andere leden buitengestoten. Zijn vader, een ex-soldaat, was van een andere komaf en hij kon zich niet verenigen met de strenge wetten van de sekte. Toen William Frederick negen jaar was, verliet zijn vader het huis.
Ook William Frederick verliet het ouderlijk huis zo snel als het maar praktisch gezien mogelijk was. Toen hij 16 jaar werd, begon ook voor hem het zware werkende leven. Hij heeft verschillende banen gehad en omdat zijn scholing niet verder was gekomen dan de lagere school moest hij zijn emplooi zoeken in "eenvoudige banen", zoals assistent in de apotheek, kruidenier, verkoper van naaimachines, manager van een winkel en nog enkele andere banen waarin hij niet bepaald succesvol was. Zijn vele baanswisselingen gingen vergezeld van perioden van werkeloosheid.

In de periode dat hij manager was van een kruidenierswinkel kwam hij in contact met de astrologie door ene Dr. Richardson die hem de astrologie leerde. Ook koos William Frederick voor een andere naam, namelijk "Alan Leo", omdat het "voor een beetje astroloog" het beste was om een pseudoniem te hebben. Het wordt ook wel verondersteld dat Alan Leo zichzelf astrologie leerde, waarschijnlijk zal het wel een combinatie van beide zijn geweest.
In deze periode, tussen 1885 en 1888 was Alan Leo lid geworden van de "Celestial Brotherhood", een genootschap dat door John Thomas (ook wel "Charubel") was opgezet. In Astrologische Nieuwsbrief No. 11 vindt u een artikel van mijn hand over het leven van "Charubel".
De leden van het genootschap kregen namen van sterren of andere symbolen uit de astrologie, numerologie en andere hoeken van het occulte leven. Alan Leo kreeg de naam "Agorel". Hij ontmoette er ook andere bekende astrologen, zoals Frederick Lacey ("Aphorel"). Het genootschap werd niet het succes waarop Charubel had gehoopt, maar in die korte tijd was Alan Leo er wel flink actief. Hij schreef diverse artikelen voor het tijdschrift "The Occultist" en hij kwam vaak in contact met Charubel. Uiteindelijk leidde de samenwerking ertoe dat Charubel zijn visoenen over de afzonderlijke 360 graden van de zodiak ging publiceren voor Alan Leo, maar dat gebeurde pas later.

Frederick Lacey was een zeer actief astroloog, maar was ook vrijmetselaar, schreef liederen, speelde orgel en had een zeer druk privéleven en "tussen de bedrijven door" deed hij dan ook nog astrologie. Via Lacey kwam Alan Leo in contact met Walter Gorn Old (ook wel "Sepharial"). Walter Gorn Old was lid van de theosofische vereniging en lid van de cirkel van Blavatsky. Gorn Old introduceerde Alan Leo in de theosofie in de zomer van 1889. In Londen was er inmiddels ook al een vestiging van het theosofisch genootschap. Alan Leo zoog de theosofische kennis in zich op en dit sloot mooi aan bij de kennis die hij al had vergaard met het samenzijn met Charubel. Het leidde ertoe dat Alan Leo zich in mei 1890 aansloot bij het Theosofisch Genootschap.

De "Astrologer Magazine", waarin Lacey schreef, werd omgevormd en Lacey en Alan Leo dreven samen dit tijdschrift dat in november 1889 werd uitgegeven. In 1895 werd dit omgedoopt tot "Modern Astrology". Ook "Sepharial" werd gevraagd deel te nemen aan dit tijdschrift, maar die was inmiddels al aan een eigen magazine begonnen. Dit was echter geen lang leven beschoren en zodoende ging Sepharial toch artikelen schrijven voor Modern Astrology, dat zodanig goed begon te lopen dat het in juni 1891 uit de kosten kwam.
Het grote succes voor Modern Astrology was het feit dat nieuwe leden een gratis horoskoop kregen aangeboden. In het eerste jaar alleen al moesten er 1500 horoskopen worden gemaakt door Leo en Lacey.

 

Bessie Leo

Via één van die gratis horoskopen ontmoette Alan Leo zijn uiteindelijk vrouw, Ada Elizabeth Murray Phillips. Zij kreeg ook zo'n gratis horoskoop en die bleek zó'n treffende beschrijving van haar te geven dat ze er meer over wilde weten. Ze nodigde Alan Leo uit om haar te bezoeken in Southampton en daar vond hun eerste ontmoeting plaats in februari 1891. Leo vond haar precies bij hem passen, maar zij was reeds verloofd met een andere man met wie zij spoedig zou trouwen.
Dat huwelijk was erg ongelukkig en zes maanden later scheidden zij alweer. Ada Phillips beoefende gelaats- en handlijnkunde en was paranormaal begaafd. Na de scheiding ging zij haar oude praktijk weer oppakken en tegelijkertijd kreeg ze ook astrologieles van Alan Leo. Eerder was ze al toegetreden tot de theosofische vereniging door een lezing van Annie Bessant. In 1892 vroeg Alan Leo haar ten huwelijk, maar zij had toch nog haar bedenkingen. Ook was ze bang de erfenis te verliezen door een huwelijk met iemand die niet het Joodse geloof praktiseerde, want haar 85-jarige vader was een streng Joods gelovige. Alan Leo wilde ook niet van zijn eigen geloof afstappen. Uiteindelijk trouwden ze in het geheim op 23 september 1895, maar het huwelijk lekte toch uit naar haar vader die haar inderdaad onterfde.
Pas veel later toen hij ernstig ziek werd, kwam Bessie Leo met haar man haar vader opzoeken en tot grote verrassing klikte het bijzonder goed tussen beide mannen, zelfs zo goed dat er een zeer hechte vriendschap uit ontstond. Bessie Leo kreeg haar erfdeel weer terug en dat was een flinke som geld. Inmiddels had Lacey zich teruggetrokken uit het tijdschrijft Modern Astrology en Alan Leo draaide het alleen, maar hij verzamelde een boel mensen om zich heen om de artikelen te schrijven en de vele horoskopen te berekenen die gratis aan nieuwe leden werden verstrekt. Het aantal gratis horoskopen was inmiddels opgelopen tot 4000 stuks en vele daarvan moesten meer gedetailleerd worden uitgewerkt, omdat de klanten er meer van wilden weten. Het waren dus zeer goede, maar ook moeilijke tijden voor Leo en zijn metgezellen.

Portret van Bessie Leo. Uit: The Art of Synthesis - planetary types

Gunstige ontwikkelingen

Op 14 januari 1896 opende Leo de "Astrological Society" samen met Robert T. Cross (ook wel "Raphael") en H.S. Green en elke eerste vrijdag van de maand vonden er bijeenkomsten plaats die zó succesvol waren dat er na 1 jaar ca. 100 leden waren. Verschillen van inzichten deden A.W. Pearce en Raphael weer verdwijnen uit deze "Astrological Society".
In 1897 trad Leo af als voorzitter van de "Astrological Society" en spoedig daarna richtte hij weer een orgaan op, de "Society for Astrological Research", maar die was ook geen lang leven beschoren. Met zijn eigen astrologische activiteiten ging het echter zeer voorspoedig.

In 1898 ging het zó goed dat Leo zijn baan als verkoper kon opgeven en hij werd full-time astroloog. Wellicht heeft ook de erfenis van Bessie's vader meegeholpen om het financieel allemaal wat makkelijker te maken. In de beginjaren van de 20e eeuw schreef Leo talloze goede en substantiële boeken over astrologie en ook een aantal kleinere werkjes die een stuk goedkoper waren en allemaal zeer goed verkochten. Tot op de dag van vandaag zijn al die boeken en ook vele kleinere boekjes nog steeds te koop en worden ze zelfs nog herdrukt.

Horoskooptekening van Alan Leo uit: "The Life & Work of Alan Leo" door Bessie Leo - 1919Veranderend klimaat

In zekere zin veranderde er iets "in de lucht" om Alan Leo heen. Er waren in de jaren 1900-1912 vele honderden astrologen, helderzienden, kaartleggers enzovoorts actief binnen Londen en veelal waren die van dubieuze kwaliteit. De zaak kwam zo ver dat er ook parlementaire aandacht voor kwam en Alan Leo moest zelf ook oppassen met zijn gratis horoskopen en zijn qua prijs goedkope uitgaven van boekjes. Bovendien was de "Witchcraft Act" nog steeds van kracht, een wet op het verbod van "hekserij", zodat het toepassen van de uurhoekastrologie nog steeds een zeker risico inhield, maar ook het maken van voorspellingen op basis van een geboortehoroskoop was zeer riskant geworden.


Processen-1

In februari 1914 had een zekere Hugh MacLean van de Londense politie onder een andere naam naar Alan Leo geschreven en had verzocht om een prijslijst voor horoskopen. MacLean kreeg de lijst en een boekje en hij maakte gebruik van de aanbod om voor 10 Shilling een horoskoop te laten maken, zoals vele duizenden voor hem ook al hadden gedaan. Hij kreeg een korte uitleg van zijn horoskoop, zoals gebruikelijk tezamen met een stukje "vooruitzichten". Volgens de politie zou Alan Leo toekomstvoorspellingen hebben gemaakt op 27 februari en op 8 april 1914. Hij kreeg een dagvaarding om te verschijnen voor het hof in het Mansion House op 6 mei 1914 met als getuigen een grote menigte mensen, journalisten, maar ook had Leo zelf twee mensen meegenomen, namelijk Annie Bessant en A.J.P. Sinnet. Tijdens de rechtszitting werd het stuk met de voorspellingen voorgelezen, maar daaruit bleek dat op de datum van het stuk Alan Leo met enkele mensen in het buitenland verbleef en dit onmogelijk geschreven kon hebben. De zaak werd deze keer in het voordeel van Leo beslecht.

Geschrokken van de implicaties van de astrologische voorspellingen heeft Alan Leo opdracht gegeven om het overgrote deel van zijn boeken te herschrijven op een zodanige wijze dat de gebeurtenissen van iemands leven niet meer door het "toeval" bepaald worden, maar duidelijk voortkomen uit de geboortehoroskoop en de patronen die daarin te zien zijn. Met andere woorden: "karakter is lot" was de grote drijfveer geworden. De hele aandacht voor het "voorspellingsdeel" werd verschoven naar het "karakterdeel" van de horoskoop.

Horoskooptekening van Alan Leo via Newcomb Versie-4Astrologische Loge van Londen

Op 13 juli 1915 hadden Alan Leo en zijn vrouw Bessie het plan opgevat dat er in Londen een tak moest komen van de Theosofische Vereniging om de studie te bevorderen van de astrologie en van de theosofie. Aldus gebeurde en op 13 september 1915 ging de Loge van start. In 1914 was Charles Carter ook aanwezig bij diverse bijeenkomsten die door Alan en Bessie werden georganiseerd en hij was ook aanwezig toe Alan zijn voornemen uitsprak om een astrologische loge op te richten. Opzettelijk zat Alan achteraan in de zaal en stelde voor dat zijn vrouw Bessie het voorzitterschap op zich zou nemen van die loge. Unaniem werd dit besluit genomen, maar Carter was nooit erg gecharmeerd van Bessie Leo. "Ze was bezeten van macht, maar ze was totaal incompetent", aldus Charles Carter (in "A Confusion of Prophets", P. Curry, 1992).
Met de loge ging het erg goed, maar dat is voornamelijk te danken aan de briljante Charles Carter die het stokje overnam van Bessie Leo in 1922 en gedurende 4 decennia zijn stempel drukte op de astrologische activiteiten van de loge, waarover later nog iets meer.Processen-2

In 1917 werd Alan Leo nog een keer gedagvaard om te verschijnen in het Mansion House. De zaak was een beetje te vergelijken met de vorige alleen werd het tegen Leo harder gespeeld. Kern van de beschuldigingen was een bepaalde passage in een voorspelling, waarin de volgende zin stond: ".....At this time a death in your family is likely to cause you sorrow....". Tijdens de rechtszittig werden geen discussies toegestaan over de geldigheid van astrologische voorspellingen. Leo beweerde nog dat het rapport alleen maar tendensen uitsprak en daardoor niet als "waarzeggerij" bestempeld kon worden. Maar de rechtbank redeneerde: Was de dood een "tendens"? Was er een tendens naar de dood?
De rechtbank was resoluut ondanks dat de rest van het astrologisch rapport sprak over tendensen en dat de sterren meer neigden dan beslisten. Uiteindelijk werd Alan Leo veroordeeld tot een boete van £5 en 25£ aan kosten. Dat bedrag komt overeen met ca. 3000 euro in deze tijd. Leo kwam er nog goed van af, want de maximum straf van 3 maanden cel had ook uitgesproken kunnen worden. Even overwoog Leo nog om beroep aan te tekenen tegen dit vonnis, maar gezien de lage succeskans werd hiervan afgezien.

 

Het einde

De Leo's trokken hierna naar Bude in Cornwall voor hun jaarlijkse vakantie. Gedurende deze dagen had Alan Leo een nieuw systeem voor astrologie willen schrijven zonder voorspellingen. Op 27 augustus 1917 voelde hij zich koortsig en koud. De dagen daarna waren een continue afwisseling van betere en slechtere momenten. Hij schreef nog enkele brieven, maar daarna ging het toch weer slechter. De plaatselijke arts uit Bude werd erbij gehaald en die zei dat het over enkele dagen beter met hem zou gaan. Maar dat was niet zo en op donderdag 30 augustus 1917 om 10 uur 's ochtends overleed Alan Leo aan een hersen-
bloeding.
Velen hebben de rechtszaak als directe aanleiding voor Leo's dood bestempeld en zagen de autoriteiten als moordenaars. Bessie Leo nam vele van Alan's taken over een zij gaf de edities van Modern Astrology nog uit met behulp van enkele astrologen, waaronder Vivian Robson, bekend van zijn boek over de Vaste Sterren.
In 1919 gaf zij het boek uit over Alan's leven onder de titel "The Life and work of Alan Leo: Theosofist, Astrologer and Mason", met een voorwoord door Annie Bessant.

Alan Leo samen met zijn vrouw Bessie. Jaartal onbekend. Bron foto onbekend. Stond ooit op de website van de Wessex Astrology Group

 

Vader van de westerse astrologie?

Het voornemen van Alan Leo om een meer geestelijke en psychologische vorm van astrologie uit te dragen, die voornamelijk de uitleg van de horoskoop in termen van karakter voorstond en zich (veel) minder bezig hield met de voorspellende kant ervan, maakte van Alan Leo de vader van de westerse astrologie.
Volgens Bessie Leo's biografie was het Leo's taak "om de zwaar vervuilde stallen van de astrologie te ontmesten en alleen diegenen die nauw met hem samenwerkten, weten welke opeenhoping van vuil er is in deze stallen en door welke drek hij zich heen moest worstelen…..".
De eveneens grote astroloog Charles Carter schreef over hem: "..als wij het leven bezien van Alan Leo dan moeten wij toegeven dat hij van een nobel ras was, bezig om de astrology zuiver te maken en te ontdoen van rotzooi en bijgeloof, om dame Urania te redden van de Draak….".

Er zijn echter ook kritische geluiden waar te nemen over Alan Leo. Charles Carter, zelf een briljant astroloog, feitelijk opvolger van Alan Leo en 40 jaar lang voorzitter van de Astrological Lodge London, schreef in enkele van zijn eigen boeken dat Alan Leo geen al te hoge opleiding had en ook een gebrek had aan originaliteit.
Vele ideeën, zoals de orbs van de aspecten, kwamen oorspronkelijk niet van Alan Leo, maar waren reeds eerder door William Henry Chaney (1821 - 1903, waarschijnlijk de vader van de schrijver Jack London ) gepubliceerd in diens boek "Chaney's Primer of Astrology and American Urania: old rules simplified and adapted to the understanding of a beginner, with the additions of many new rules and tables never before published..." uit 1890.
Ook over Leo's boek "Esotheric Astrology" was Carter niet te spreken: "..een dik boek dat feitelijk niets bevat dat de moeite van het lezen waard is..".

Alan Leo was natuurlijk een meester in het organiseren en ervoor zorgen dat de bestaande astrologische informatie verzameld en gebundeld kon worden. Vele onderwerpen in zijn boeken zijn vaak door anderen geschreven. Leo had zeker niet de wiskundige kennis om zo'n ingewikkeld boek als "The Progressed Horoscope" te schrijven. Wie er precies achter zat, zullen wij wel niet te weten komen, maar H.S. Green was een van de zeer knappe wiskundige koppen op dit gebied.

Niet iedereen wilde op dezelfde populaire lijn van Alan Leo opereren. Sepharial distantieerde zich uiteindelijk van Leo's populaire aanpak en Raphael zag de astrologische theosofie niet zitten. De astroloog E.H. Bailey had al helemaal de balen van Leo's slavendrijverij en nam zich daarna voor om uiterst kritische stukken over Alan Leo te schrijven.

Toch moeten wij constateren dat de zeer grote invloed van Alan Leo onlosmakelijk is verbonden met zijn doel om de astrologie algemeen toegankelijk te maken voor de grote massa. De zeer populaire elementaire gidsjes bereikten een zeer groot publiek tegen een uiterst aanvaardbare prijs. De standaardwerken van Leo blijven toch een grote mijlpaal voor het astrologisch denken in Leo's eigen tijd, maar ook de hedendaagse astrologen zouden meer kennis moeten nemen van Leo's boeken.


Het voortbestaan van de Astrologische Loge van Londen

Zoals u uit bovenstaande heeft gelezen, werd de Astrologische Loge opgericht op 13 september 1915 en werd Bessie Leo de voorzitter ervan. Charles Carter moest als soldaat opdraven tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar toen hij terugkwam, kon hij zijn volledige tijd aan de astrologie wijden. Carter had de oprichting van de Loge persoonlijk meegemaakt en hij vond Bessie Leo totaal ongeschikt voor het werk als voorzitter. Bessie ging steeds meer theosofische onderwerpen in de Loge introduceren en na verloop van tijd begonnen de mensen weg te blijven.
Waarschijnlijk vonden vele leden van de Loge dat het wel mooi was geweest en zo werd op 23 januari 1922 Charles Carter gekozen tot voorzitter, een positie die hij 40 jaar lang zou bekleden. Carter zei hierover: "…de mensen kwamen naar een astrologische loge voor de astrologie en dat is wat wij ze gaven…". Carter was een werkelijk denkend astroloog, hij deed onderzoeken en publiceerde uit eigen ervaring en niet door "klakkeloos" dingen over te nemen uit bestaande boeken. Dat was in feite ook zijn kritiek op de boeken van Alan Leo.

In 1926 begon Carter met het publiceren van astrologische werken als redacteur voor de astrologische loge. Carter streefde een zeer hoge kwaliteit na van alle astrologische publicaties en dat kwaliteitsdenken heeft zich geworteld in de leden van de astrologische loge, die tot op de dag van vandaag bestaat. Zij hebben hun pand aan Gloucester Place in Londen en elke maandag zijn er bijeenkomsten. Het doel is om de astrologische studie in al zijn vormen na te streven, waarbij de kwaliteit voorop staat.
Het tijdschrift is de Astrology Quarterly dat onder leiding van Charles Carter een absoluut hoogtepunt kende. Knappe astrologen maakten deel uit van de astrologische loge, zoals Margaret Hone en John Addey.
Nog steeds worden er interessante activiteiten georganiseerd, zoals het oprichten van een plaquette voor de grote Engelse astroloog William Lilly, wiens uurhoekleer tot op de dag van vandaag wordt gevolgd door o.a. John Frawley die op 21 september 2009 een lezing houdt ter nagedachtenis van Charles Carter. Ook Dorian Gieseler Greenbaum houdt daar in oktober een lezing over de nieuw (her)ontdekte Pars Fortuna en Pars Daimon.

Kortom, de oorspronkelijke geest van Alan Leo is volop levendig tot op de dag van vandaag en een paar jaar geleden werd de 90e verjaardag van de Loge nog flink gevierd.

 

Alan Leo's boeken

Vele van Alan Leo's astrologische boeken zijn lange tijd uitverkocht geweest en gedurende de jaren '60 en '70 werden ze weer herdrukt. In totaal heeft Alan Leo een "astrologische erfenis" van ruim 30 boeken achtergelaten, waarvan een aantal bijzonder belangrijke standaardwerken. Vrijwel alle boeken zijn herschreven na het proces in 1914 en ze bevatten voornamelijk een tendens dat alle gebeurtenissen voortvloeien uit het karakter. Leo's theosofische achtergrond heeft natuurlijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de achterliggende filosofie van deze boeken. Door zijn publicaties en zijn onvermoeibare inzet om de astrologie een nieuw leven in te blazen, werd Alan Leo wereldvermaard en hij zorgde voor een grote opbloei en een vernieuwde interesse in de astrologie over de gehele wereld.

Hier volgt dan het overzicht van de boeken die door Alan Leo zelf zijn geschreven en daarna de opsomming van boeken die in opdracht van Alan Leo zijn gepubliceerd.

 1. "Practical Astrology". Dit werk was Alan Leo's eerste bijdrage aan de literatuur van de astrologie en is nog steeds een ongeëvenaard boek voor beginners die niet alleen willen weten hoe een horoskoop berekend en uitgelegd moet worden, maar die ook iets willen weten over de innerlijke betekenis en de filosofie van de astrologie.
 2. "Astrology for All". Zoals de titel al aangeeft, kan dit boek door iedereen gelezen en begrpen worden, want er is geen wiskundige- of rekenkundige kennis voor nodig. Het bevat een grote verhandeling over de invloed van het rijzende teken op het leven en het karakter van de geborene. Maar niet alleen het Ascendants-teken, maar ook het teken van de Zon en de Maan worden uitvoerig besproken alsmede de combinaties van de tekens van de Zon en de Maan, zijnde 144 stuks in totaal. Ook staan er korte beschrijvingen in van de betekenissen van de andere planeten in de tekens en ook worden tabellen gepubiceerd met de benaderde standen van de planeten en ook is er een efemeride met de exacte Maanpositie tussen 1850 en 1911.
 3. "Casting the Horoscope". Het bevat een complete gids voor het wiskundige deel van dit onderwerp: de berekening van de horoskoop. Het is theorie en praktijk gecombineerd en het boek bevat diverse tabellen voor het opzetten van elke horoskoop tussen de datums 1850 en 1913.
 4. "How to Judge A Nativity". Een boek met een zeer methodische benadering van de horoskoop. Gedetailleerde informatie wordt gegeven over de werking van de planeten in de tekens en in de huizen.
 5. "The Art of Synthesis". Dit boek is een zeer fraai werk en bevat de methoden om de afzonderlijke invloeden in een horoskoop met elkaar in verbinding te brengen. Er zijn afzonderlijke hoofdstukken die aan elke planeet gewijd zijn en er wordt veel informatie gegeven over de esoterische en filosofische aard van de planeten. Het boek heette oorspronkelijk "How to Judge a Nativity, Part-2". Dit boek maakte weer deel uit van de serie "Astrology for All". Leo voegde hier steeds meer esoterisch materiaal aan toe en het boek werd zeer goed ontvangen door de astrologische gemenschap. Het is een van mijn persoonlijke favoriete boeken.
 6. "The Progressed Horoscope". Een zeer volledig tekstboek over de primaire- en secundaire directies van de horoskoop. Rekenkundig is het een moeilijk boek. Het boek bevat zeer veel informatie over de mogelijke betekenissen van allerlei soorten progressies, directies en transits van de planeten met de radixplaneten en de loop door de radixhuizen.
 7. "The Key To Your Own Nativity". Een boek dat hoofdzakelijk voor beginners is geschreven. Het bevat een lange reeks met genummerde paragrafen die alle mogelijke posities van de planeten in een horoskoop beschrijven. Met een bepaalde horoskoop kan men dan direct de invloeden uit deze paragrafen gebruiken om een complete uitwerking van de horoskoop te maken.
 8. "Esotheric Astrology". Dit boek is een soort opvolgend boek van "The Art of Synthesis" en het beschrijft de astrologie vanuit een geheel nieuw standpunt en behandelt vele onderwerpen vanuit een occulte visie.
 9. Pocket Manual No.1 "Everybody's Astrology". Dit kleine boek behandelt hetzelfde gebied als het grotere boek "Astrology for All", maar in een meer compacte vorm.
 10. Pocket Manual No. 2 "What is a Horoscope and How it is Cast?". Dit boekje bevat eenvoudige instructies voor het opzetten van een horoskoop en ook worden elementaire regels gegeven voor de utleg van de horoskoop.
 11. Pocket Manual No. 4 "The Horoscope in Detail", geschreven samen met H.S. Green. Dit boekje geeft gedetailleerde regels voor het opzetten en het beoordelen van een horoskoop.
 12. Pocket Manual No. 7 "Horary Astrology". Een origineel boekje uit 1909 over het onderwerp Uurhoekastrologie. Dit is niet zomaar een kopie van een eerdere auteur op het gebied van de uurhoekastrologie, maar Leo heeft geprobeerd om een eigen accent te leggen.
 13. Pocket Manual No. 15 "Symbolism and Astrology". Een elementaire uiteenzetting van de betekenis van de astrologische symbolen en ook is het een introductie in de esoterische astrologie.
 14. "Astrology Explained". Een eenvoudige uiteenzetting over wat astrologie nu eigenlijk is.
 15. "The Astrologer and his Work". Een boekje dat voor iedereen handig is die van een astroloog gebruik willen maken. Het geeft de informatie weer die door een astroloog gegeven zou moeten worden. Ook bevat het een paar verhalen over hoe astrologie in het leven van alledag werkt.
 16. "A New Factor in Education: Astrology". Bevat informatie die nuttig is voor opvoedkundige doeleinden. Het geeft de eigenschappen van kinderendie geboren zijn onder de verschillende tekens en de positie van de Zon.
 17. "The Work of the 'Hermes' Lodge". Dit boekje gaat over de astrologie in relatie tot de Vrijmetselarij. Leo werd ingewijd in de theosofisch geöriënteerde vrijmetselarij en hij stichtte van daaruit in 1905 de Hermes Loge, waarvan hij de voorzitter werd.
 18. "Mars: The War Lord". Dit boekje bevat een gedetailleerde studie van de invloeden van de planeet Mars. Het behandelt ook de grote vragen uit die tijd waarom de Eerste Wereldoorlog er was. Het is een bundeling van een serie lezingen gehouden voor de Astrological Society in de maanden januari, februari en maart 1915.
 19. "Saturn: The Reaper". Dit boekje bevat een gedetailleerde studie van de invloeden van de planeet Saturnus. Het is een bundeling van drie lezingen over de materiële- en geestelijke werking van de planeet Saturnus gehouden voor de Astrological Society in de maanden januari, februari en maart 1916.
 20. "Jupiter: The Preserver". Dit is het laatste boek van Alan Leo en bevat een gedetailleerde studie van de invloeden van de planeet Jupiter. Het bevat de inhoud van een serie lezingen die Leo gaf voor de Astrological Society i de maanden oktober, november en december 1916.

De overige genummerde Pocket Manuals werden uitgegeven onder de supervisie van Alan Leo en werden niet door hem persoonlijk geschreven. Dat zijn de volgende uitgaven:

 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 3, "Planetary Influences" door Bessie Leo
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 5, "Directions and Directing" door H.S. Green
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 6, "The Reason Why in Astrology" door H.S. Green
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 8, "The Degrees of the Zodiac Symbolised" door Charubel aangevuld met Sepharial's vertaling van een soortgelijke serie La Volasfera - 1908.
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 9, "Medical Astrology" door Heinrich Daäth (2e editie, 1914)
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 10, "What do we mean by Astrology?"
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 11, "1001 Notable Nativities"
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 12, "My Friend's Horoscopes" - 50 stuks lege horoskoopformulieren
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 13, "Mundane of National Astrology" door H.S. Green - 1911
 • Alan Leo's Astrological Manuals, No. 14, "Weather Predicting"

 

Alan Leo's Complete Dictionary of Astrology

Alan Leo was ook begonnen met het schrijven van een kompleet "woordenboek" betreffende de astrologie. Het was de bedoeling om dit in delen te publiceren in zijn tijdschrijft Modern Astrology. Het laatste trefwoord in dit boek was "Horoscope". Om de een of andere reden was dit gestopt, maar een drietal ingebonden "boeken" lagen in Alan Leo's bureau. In de laden van Alan Leo lagen nog dikke stapels papier met zaken die half waren uitgewerkt om later te worden opgenomen in de Dictionary. Na de dood van Alan Leo werd aan de astroloog Vivian E. Robson opgedragen om de Dictionary alsnog te completeren. Aan de hand van alle aantekeningen van Alan Leo werd de Dictionary uiteindelijk samengesteld. Vrijwel alle trefwoorden zijn in Alan's eigen bewoordingen weergegeven.
Behalve dat het een handig ABC is van astrologische wetenswaardigheden bevat het een uitgebreide bespreking van de Hindoe Astrologie, eveneens een uitgebreid deel over Uurhoekastrologie en uiteraard wordt de esoterische astrologie op veel plaatsen benadrukt.


 

Alan Leo's Theosofische visie op de astrologie

De theosofische achtergrond van Alan Leo spreekt duidelijk in vele van zijn boeken. Als eerste ziet Leo de Zon, de Maan en de Ascendant als dé drie grote centra die corresponderen met de vitale delen van het lichaam van de mens, maar ook corresponderen met de geestelijke toestand. Voor Alan Leo is de Zon de vertegenwoordiger van de "Individualiteit", ofwel de werkelijke (onveranderende) ziel van de mens en dit correspondeert met de vier vaste tekens van de dierenriem en met de guna "Tamas" uit de Vedische astrologie. De Maan vertegenwoordigt de "Persoonlijkheid", de eeuwig veranderende persoonlijkheid met zijn gevoelens, emoties, passies, plezier en pijn. De Maan vertegenwoordigt ook het etherisch "dubbellichaam" en ze is verbonden met de guna "Sattva" uit de Vedische astrologie.
De Ascendant staat voor het lichaam in het algemeen en vertegenwoordigt het hoofd en de hersenen in het bijzoder en is het regelend centrum van het lichaam, alsmede het centrum van alle verworven karaktertrekken en alle door overerving verkregen eigenschappen. De Ascendant komt overeen met de hoofdtekens (de Cardinale tekens) alsmede met de guna "Rajas" uit de Vedische astrologie.

Alan Leo ziet verder de Zon en de Maan als resp. de hogere en de lagere gedachten va de mens, die puur mentaal moeten worden gezien. De Zon is daarbij het onsterfelijke en "echte" deel van die mentale wereld, net zoals de mens zelf ook echt is. De Maan is volgens Leo een reflectie van dat echte deel en is het persoonlijke deel en is ook beperkter dan de universele "Zonnewereld". Die reflectie uit zich via de hersenen en is volledig betrokken bij alle uitingen op het lichamelijke vlak.
Zo wordt dus de Zon gezien als de "Manas" van de theosofen, ofwel de "universele geest" en de Maan als de "ziel van de wereld".

Het meest duidelijk komt Leo's theosofische achtergrond naar voren in zijn boek "Esotheric Astrology"uit 1913.

De invloed van Alan Leo op de Nederlandse astrologie

In Nederland was een groep astrologen actief rondom A.E. Thierens (1875 - 1942). De invloed van Alan Leo weerspiegelde zich in het "Nederlands Tijdschrift voor Moderne Astrologie" dat in oktober 1906 het levenslicht zag. Dit tijdschrift stond onder redactie van Alan Leo en H.J. van Ginkel en bevatte verschillende bijdragen uit "Modern Astrology". Er verschenen slechts vier afleveringen, waarna het tijdschrift werd omgedoopt in "Urania" in 1907.

Door Thierens werd in 1909 het boek "Leerboek der Astrologie" uitgegeven. De tekst kwam van Thierens en de tabellen en efemeriden werden door Alan Leo geleverd. Dit boek dat erg populair werd, heeft veel bijgedragen aan de hedendaagse Nederlandse astrologie. Men name de systematiek van Leo is een stimulans geweest voor de verdere ontwikkeling van de astrologie in Nederland.


Persoonlijke mening over enkele boeken van Alan Leo

Horary Astrology

Ik wil ook dit boekje van Alan Leo onder de aandacht brengen, omdat het toch speciaal is tussen alle andere standaardboeken van Alan Leo, waarin de nadruk toch ligt op de geboortehoroskoop. Het boekje werd uitgegeven onder de serie "Alan Leo's Astrological Manuals" en wel als uitgave nummer-7 in 1909.

Wat weinigen weten is dat Alan Leo ook uurhoekastrologie beoefende, weliswaar niet intensief, maar toch vaak genoeg. In zijn voorwoord schrijft hij nog in hoofdletters: "....NB: het is belangrijk om zich te herinneren dat geen vragen dienen te worden gesteld noch enige uurhoekhoroskoop dient te worden berekend, tenzij de gedachten volkomen serieus zijn en heel erg benieuwd naar de zaak in kwestie waarover informatie wordt gezocht. Anders zal teleurstelling en een verkeerde beoordeling zeker het resultaat zijn....".

De eerste hoofdstukjes gaan over de berekening en de betekenissen van de uurhoekhuizen en de planeten in diverse tekens. Het is zo goed als bewezen dat Leo deze informatie een-op-een heeft overgenomen van het bekende boek van Raphael uit 1883 "Uurhoekastrologie" . Beide heb ik en de teksten zijn identiek.

Het hoofdstuk-5 is ingedeeld naar soorten van vragen, dus vragen over bezit, familie, gezondheid, werk en zo nog een hele riedel aan onderwerpen. Hoofdstuk-6 bevat een persoonlijke uitleg door Alan Leo van een uurhoek die hij moest analyseren. Daarna geeft Alan Leo 13 stuks voorbeelden aan uurhoekhoroskopen met vraag en het antwoord en de werkelijke afloop. Deze voorbeelden zijn niet Leo's eigen uurhoekhoroskopen, maar die van andere grote astrologen, zoals John Wilson en Edwin Casael.

Appendix-1 bestaat uit een letterlijk ingelast boekdeel van Raphael's "Manual of Astrology", wat Leo met naam en toenaam aangeeft. Zeer leerzaam want Raphael geeft zowel de betekenis voor een geboortehoroskoop als voor een uurhoekhoroskoop.

Appendix-2 bestaat uit de 100 aforismen van Bethem, ofwel Albategenius (850-929), zeer leerzaam en nuttig, maar ook soms moeilijk te gebrijpen.

Appendix-3 bevat de 100 aforismen die aan Ptolemeus worden toegedacht. Deze aforismen treft men ook aan in de Engelse editie van de Tetrabiblos, vertaald door Ashmand. De aforismen hebben voornamelijk betrekking op uurhoekhoroskopen.

Het boekje wordt afgesloten met een nuttige en leerzame woordenlijst met betrekking tot uurhoekhoroskopen.

Dit boek is bepaald niet het beste van Alan Leo, sterker nog, het is een van de mindere boeken, want Alan Leo beoefende weliswaar uurhoekastrologie, maar dat stond in de schaduw van zijn andere bezigheden: de geboorteastrologie geïmpregneerd met een flinke dosis standpunten uit de theosofie. Ik wilde het u toch niet onthouden, juist omdat het - uit zijn hand - zo anders is dan wat wij van hem gewend zijn.

----------          ----------          ----------

The Art of Synthesis

Uit de serie van Alan Leo's astrological textbooks is dit een geweldig werk. Het is een van de weinige werken waarin wordt geprobeerd om de astrologiestudent zelfstandig te laten denken en hem zelf de synthese te laten doen van alle afzonderlijke elementen van de horoskoop. Waar vele van Leo's andere boeken alleen maar recepten geven, met hier en daar kleine hints voor zelf combinaties maken, is juist dit het boek waarin men zelf met de basiskennis aan de slag moet.

De planetenbeschrijvingen in dit boek zijn supergoed, het beste dat ik ooit in een boek tegenkwam. Omdat de planeet Pluto pas in 1930 werd ontdekt, wordt deze natuurlijk niet genoemd. Ook in de beschrijving van de planeet Uranus maakt Leo duidelijk dat "..Uranus is by many astrologers associated with Saturn's day sign Aquarius..." en "...the invariable suddenness and unexpectedness of Uranus' action is quite peculiar to this planet and distinguishes it from all the rest...". Dit wordt gevolgd door een zeer goede beschrijving van de energie en werking van Uranus. Ook de beschrijving van de planeet Neptunus is erg goed en vele moderne astrologen zouden hier een voorbeeld aan mogen nemen.

Maar het boek gaat niet alleen over de planeten. Ook de hoofdstukken over "karakter is lot" en erfelijkheid zijn zeer de moeite waard. Een zeer goed hoofdstuk gaat over de plaatsen in de horoskoop waar de planeten goed of juist minder goed staan. Hoofdstuk-16 over de methoden van synthese (van de afzonderlijke elementen in de horoskoop) is ontzettend goed, gevolgd door een super hoofdstuk over de analyse van de "kwaliteiten" (hoedanigheden) en daarna nog een hoofdstuk over de elementen met daarin de combinaties van hoedanigheden-elementen is werkelijk het beste dat ooit geschreven is op dit vlak.

Als men de Engelse taal machtig is, dan is dit boek na ruim 100 jaar, nog volledig de moeite waard. Het bevat meer wijsheid dan alle boeken die in de jaren 70, 80 onder de zogenaamde "new age" bij elkaar zijn gefantaseerd.

----------          ----------          ----------


Saturn the reaper

"Wie zaait, zal oogsten" is een bekend gezegde. Wanneer men moeilijke tijden meemaakt, dan gaat men eerder nadenken over het leven en probeert men eerder de verbanden te leggen tussen het verleden en datgene dat men op dat moment meemaakt. Als zodanig is de planeet Saturnus een echter"reaper", een "oogster" die de oogst binnenhaalt, de vruchten plukt van eerdere inspanningen, positief of negatief bezien.Vaak wordt Saturnus afgebeeld als de "magere Hein" of de "man met de zeis" of de "man met de zandloper", die allemaal de mens herinneren aan zijn korte bestaan op Aarde en het feit dat men allemaal op een bepaalde manier "verantwoording" moet afleggen over het leven dat men geleefd heeft.

Alan Leo gaf een serie lezingen voor de Astrological Society in de maanden januari, februari en maart van het jaar 1916 met de mooie introductie: "Be not deceived, God is not mocked, whatsoever a man soweth that shall he also reap".

In dit kleine boekje van 107 bladzijden op A5-formaat kan men toch ontzettend veel kennis putten over de innerlijke beweegredenen van de planeet Saturnus. In de eerste lezing wordt de invloed van Saturnus in tegenstelling gezet met die van de planeet Mars, de zaaier.  Ook zet Leo zich af tegen datgene dat Ptolemeus over Saturnus schrijft in de boeken van de Tetrabiblos. Saturnus is niet de planeet die alleen maar de gesel legt over de rug van de mensheid. Saturnus vormt een BRUG tussen diverse vormen van bewustzijn. In eerste instantie bouwt de mens aan zijn individuele ego, maar uiteindelijk dient men te komen tot een spiritueel zelf. Deze (soms zeer lange) weg wordt door Saturnus gelegd. Als men Saturnus kan waarderen en voor hem kan buigen, zal hij de mens tot grote hoogten laten komen. Dit machtige principe legt Alan Leo zeer fraai uit in lezing-1 en dit is alweer een super-les in astrologie, waar nog vele zogenaamde astrologen wat van kunnen leren.

----------          ----------          ----------


                                                             

 

Bronverwijzingen:

 1. De Engelse website Skyscript - www.skyscript.co.uk
 2. Astrodatabank - www.astrodatabank.com
 3. De Astrologische Loge van Londen - www.astrolodge.co.uk
 4. De Wessex Astrology Group - www.ewag.info
 5. Tijdschrift Spica, Jaargang 11, Nr. 2, 1987.
 6. Patrick Curry, "A Confusion of Prophets", Collins and Brown, 1992.

 

 

Geplaatst op 23 augustus 2009 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hit counter joomla