Mundane Astrologie

Saturnus in Weegschaal en de beweging van de overige zware planeten

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Horoskopen > satlibra.html

 

Na de redelijk succesvolle beschrijvingen van de gang van de planeet Saturnus door de tekens Kreeft, Leeuw en Maagd waarbij in het laatste teken vooral Nederland de recessie goed te verduren kreeg, wordt de serie Mundane astrologie nu voortgezet met een analyse van de gang van de planeet Saturnus door het teken Weegschaal, het teken waar deze planeet nota bene in "verhoging" staat.

Maar ook de andere langzame planeten bewegen zich de komende paar jaar naar nieuwe tekens en  maken langdurige aspecten met elkaar. Het worden zr spannende tijden voor de astrologen, maar natuurlijk ook voor diegenen die deze invloeden te ondergaan krijgen.

 

J. Ligteneigen

 


Inhoudsopgave. 


 

De gang van de planeet Saturnus door het teken Weegschaal in de komende 2 jaar.  

 

 

U weet inmiddels dat de planeet Saturnus ongeveer eens in de 2 jaar door een nieuw teken van de zodiak loopt en dat hij daarmee in ongeveer 30 jaar alle tekens van de dierenriem bezocht zal hebben, waarna zijn cyclus weer opnieuw begint. De werkelijke omlooptijd van Saturnus bedraagt 29,447 jaar, maar het getal 30 is makkelijk te onthouden en deelt u 30 door de 12 tekens, dan krijgt u 2 jaar voor elk teken.
Ik ben deze serie begonnen door de gang door het teken Kreeft te beschrijven, daarna Leeuw, momenteel loopt Saturnus nog door het teken Maagd en deelt daar nog steeds harde klappen uit, zoals zeer succesvol beschreven in het lange artikel. U kunt dit allemaal terugvinden via de verwijzing naar de "Horoskoopbesprekingen" waar ook de mundane besprekingen staan vermeld.

 

Het teken Weegschaal is in vele opzichten een belangrijk teken. Ten eerste is het een zogenaamd kardinaal teken, een hoofdteken dus (de andere zijn Ram, Kreeft en Steenbok) en wanneer de langzame planeten door tekens trekken, laten ze altijd diepe sporen na in het wereldgebeuren. De kardinale tekens hebben altijd een streepje voor, omdat ze altijd tot sterke impulsen leiden, tot grotere acties komen en ze raken de hogere leiders van de wereld, zoals presidenten, geestelijk leiders, andere religieuze leidersfiguren en zo meer. Dit effect wordt sterker als deze zware planeten ook nog eens door meerdere kardinale tekens zouden lopen, wat dan ook gaat gebeuren in de komende jaren. Als ze dan k nog eens zware aspecten met elkaar gaan maken, dan wordt het tijd om echt op te letten.

 

Hieronder krijgt u het verloop te zien van de planeet Saturnus, vanaf het einde van het teken Maagd voor de komende jaren.

 

 

Saturnus laat voor het eerst zijn "neus" even zien in het teken Weegschaal vanaf 29 oktober 2009 om 17:10 uur ET. Dit korte bezoek duurt ca. 5 maanden, lang genoeg om daar alvast zijn visitekaartje te tonen, vooral in de landen die onder Weegschaal vallen en daar kunnen wij zeker China, Japan en Oostenrijk toe rekenen. Dit geeft zr grote kans op diverse aardverschuivingen, instorten van steenmassa's, maar ook zeer sterke winden of orkanen in de genoemde landen.

 

Vervolgens gaat Saturnus retrograde lopen vanaf 12 januari 2010 en dat zal weer een forse koudeperiode gaan geven, maar die deze keer met erg veel wind gepaard gaan en dat telt gevoelsmatig als bijzonder strenge vorst en die kan ongeveer een 4-tal weken aanhouden. De vorige koude-voorspelling van december 2009 kwam erg goed uit en het is dus bijzonder opletten deze keer.

Al retrograde lopende zal Saturnus dan achterwaarts het teken Maagd weer binnenkomen en hij bereikt daarmee nog een positie van 27 50' waarna hij even stil komt te staan en vervolgens de weg weer aanvaardt richting Weegschaal. Dit is dan tevens de laatste keer in 28 jaar dat Saturnus in het teken Maagd stond. Deze korte periode van 7 april 2010 tot 21 juli 2010 zal Saturnus nog een paar bittere tegenvallers produceren voor de economische malaise, die natuurlijk gewoon voortduurt, zoals ik op diverse plaatsen al heb beschreven, maar vooral in de horoskoop van Nederland heb toegelicht. In het teken Maagd komt de voedselvoorziening op een bepaalde manier nog in gevaar of er is een beperkte verkrijgbaarheid van dingen. Dit kan vooral nog voorkomen tussen 29 mei 2010 en 21 juli 2010 als Saturnus direct loopt en daarmee een grotere kracht gaat ontwikkelen.

 

Uiteindelijk gaat Saturnus op 21 juli definitief de Weegschaal in en gaat dan ook werkelijk zijn stempel drukken op het wereldgebeuren en dan komen de landen die onder Weegschaal vallen onder sterke druk te staan van het wereldgebeuren, de politiek en de natuurkrachten. Saturnus staat ook nog eens in verhoging in de Weegschaal, een kwalificatie die de Ouden eeuwen geleden al hebben vastgesteld en niet zonder reden. Saturnus werkt een octaaf intensiever in de Weegschaal, en lang niet altijd even positief. Waar hij in een persoonlijke horoskoop nog een veredelde werking kan tonen, zal hij op het wereldgebeuren vaak het negatieve benadrukken en het slechte in de mens losmaken. 

 

Alle malefics (Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto) zijn niet te vertrouwen op mundaan gebied, dit omdat de algehele afstemming van de mensheid, de volkeren der Aarde dus, collectief gezien een hele lage is. Individuele mensen kunnen soms (ver) uitstijgen boven dit niveau, maar een volk als geheel kan dat niet, dat duurt honderden, zoniet duizenden jaren. Hier zit collectieve schuld als oorzaak aan vast, een collectief geweten van de gehele mensheid als gevolg van oorlogen, aanslagen, moorden, zowel op landelijk als op individueel niveau. Als dus de zware planeten door die tekens lopen en met elkaar moeilijke aspecten vormen, dan leidt dit weer tot nieuwe oorlogen, rampen en natuurgeweld en dit is allemaal weer nieuwe oorzaak voor nieuwe gevolgen en is bijna een eeuwige cyclus. De Aarde als geheel is nauwelijks "opgeschoten" op geestelijk of menselijk niveau in al die eeuwen. De mensen zijn bezig gebleven om elkaar de hersens in te slaan, te moorden, oorlogen te voeren en zo meer. De huidige ontaarding van de Westelijke mensheid, omdat men het veel te goed heeft, zal door de natuur weer een halt toegeroepen worden en op die manier komen bepaalde zaken weer in een "karmisch" evenwicht om die term maar eens te gebruiken. De komende "toneelvoorstelling" van de zware planeten tot 2014 zal de mensheid niet vrolijk gaan stemmen en velen zullen moeten gaan inleveren wat op oneerlijke wijze is verkregen, door diefstal, speculatie, bedrog, oorlog, moord en wat al niet meer. Dat "inleveren" gaat niet alleen om geld of bezittingen, maar het feit dat andere levens genomen zijn in het verleden zal onvermijdelijk moeten leiden tot levens geven om de "karmische" balans te herstellen. Ook de zogenaamde onschuldigen zullen hieraan moeten deelnemen, omdat er bij hen ook collectieve schuld aanwezig is. 

Dit bijzonder zware thema van "schuld" en "inleveren" is natuurlijk Saturnus op het lijf geschreven, want deze planeet is bijna de personificatie van de uitdrukking: "wat men zaait, zal men oogsten". Boetedoening, ontbering, leed, honger zijn zaken die Saturnus op zijn "slechtst" kan veroorzaken. Saturnus heeft de rol van opperrechter in dit verband, juist Saturnus komt op voor rechtvaardigheid en voor eerlijkheid, maar hij doet dit op zijn manier: hij legt de gesel aan over de rug van de mensheid om hen op die manier te laten voelen hoe ver men de fout is ingegaan. En deze gesel kan Saturnus eigenlijk alleen aanleggen in de tekens Weegschaal en Steenbok, de tekens waar hij resp. in verhoging staat en in eigen heerserschap. In beide gevallen heeft Saturnus het voor het zeggen, omdat zijn kracht hier sterk wort vergroot. Als hij daarna dan ook nog eens een keer vierkant Pluto gaat staan, die juist in Steenbok staat, dan wordt het moment bereikt waarop de rekeningen zullen worden vereffend en de mensheid moet gaan inleveren wat hij zich tot dusverre op oneerlijke wijze heeft toegeigend.

 

Binnen de periode dat Saturnus in Weegschaal loopt, zal hij nog twee keer retrograde gaan lopen en dat moment is steeds in de winter. In 2011 is dat vanaf 26 januari en in 2012 is dat vanaf 7 februari. Dit zullen steeds strenge koudeperioden zijn van ongeveer 3 weken, waarbij er zeer veel wind komt opsteken, anders dus dan de koudeperiode in het teken Maagd, waarbij het ook streng vroor, maar waarbij wind geen grote rol speelde. In een luchtteken speelt wind altijd een grote rol en in de tijd van het seizoen van vorst en koude, komt er dan de factor wind bij.

De perioden dat Saturnus tot maximale kracht komt, ligt bij zijn directe, hoge snelheid. Juist dr deelt hij de grootste klappen uit.

Voorbeeld:

 

De perioden van grootste invloed van Saturnus in Weegschal  Deze perioden zijn dan grofweg het laatste kwartaal van 2010 en het laatste kwartaal van 2011.
  Wanneer Saturnus in deze periode dan ook nog vervelende aspecten maakt met andere
  planeten, dan is dit een zeer slechte zaak voor (B) de landen die vallen onder Weegschaal, 
  maar ook (B) de landen die vallen onder tekens die vierkant staan met Weegschaal, dus de
  tekens Steenbok en Kreeft en dat zijn dan de landen Mexico, India, Afghanistan en ook de 
  landen die onherbergzame streken bezitten. De andere groep landen zijn dan o.a. Nederland,
  Zuid-Afrika, Schotland en veel landen die aan zee liggen.

 

 

 

 

 

Midden in de periode augustus 2010 vallen er harde klappen. Rond 21 aug. 2010 loopt Saturnus dan vierkant Pluto zo rond 2 56' Weegschaal-Steenbok en dat erg veel conflicten gaan geven in de bovengenoemde landen. Er zullen nog vele honderduizenden extra ontslagen vallen en de recessie maakt grote schade in de reeds genoemde landen. Vooral China krijgt de allergrootste klappen uitgedeeld - China is ht teken van Weegschaal. Als u dit vergelijkt met de aspecten in de horoskoop van het land China, dan beloven die ook niet veel goeds. China zit dan nog midden in het zware aspect ASC vierkant Maan en ASC vierkant ASC.

Handelsbetrekking tussen diverse landen krijgen de grootste problemen en lopende overeenkomsten worden afgebroken. Deze invloed loopt gedurende heel augustus 2010, want tevens gaat Uranus retrograde lopen en deze komt juist in augustus 2010 weer in het teken Vissen, na een heel kort uitstapje in het teken Ram. Ook Jupiter mengt zich in de voorstelling door al retrograde in Ram vierkant Pluto te lopen op de 3e graad Ram-Steenbok. Dit zal heel veel ongeloof in de rechtspraak geven: foutieve vonnissen, gerechtelijke dwalingen, maar ook geestelijke leiders kunnen zware politieke stappen nemen die veel internationale verontwaardiging geven. Tot overmaat van ramp loopt Jupiter oppositie Saturnus op 15 augustus 2010 en dit maakt de moeilijkheden alleen maar erger. Dus voor iedereen: portemonnee op de knip, geen gekke investeringen, geen risico beleggingen doen, want de verliezen kunnen zr groot zijn.

Het natuurgeweld kan ook losbarsten en als Pluto erbij betroken is, geeft het veel aardbevingen aan, aardverschuivingen en het instorten van allerlei steenmassa's, dus niet alleen rotspartijen, bergen, maar ook grote gebouwen of in gebieden waarin mensen dicht bij elkaar wonen, want Steenbok geeft ook de bescherming aan voor mens en dier en die valt dan weg. Jupiter loopt tegen die tijd in het teken Ram en de planeet veroorzaakt hier een overvloed aan warmte en vuur. Aardverschuivingen of aardbevingen kunnen dan brand veroorzaken.

Ik denk dat dit de slechtste maand van heel 2010 zal zijn, waarin 4 zware planeten zeer beschadigende aspecten veroorzaken.

 

In zijn algemeenheid staat het teken Weegschaal voor samenwerking en overeenkomsten tussen landen, maar binnen de landen weer tussen partijen of stromingen. Het zal erg moeilijk worden om, wanneer Saturnus in dit teken staat,  tot overeenkomsten te komen. Door de recessie zullen vele landen gedwongen worden om hun eigen specifieke maatregelen te nemen en hierdoor kunnen bestaande overeenkomsten niet worden nagekomen, omdat ze te veel geld kosten die bepaalde landen niet meer kunnen opbrengen. Het is dan niet altijd onwil van landen, maar harde economische noodzaak. Het harde vierkant tussen Saturnus en Pluto, eind augustus blijft nog mnden nagalmen en dit zet de huizenmarkt wereldwijd weer op zijn kop. Het kan ook het verlies van een zeer groot aantal woningen betekenen, misschien gaan die verloren door een ramp of oorlog Let er hierbij op dat Saturnus dan direct loopt en daarmee grote slagkracht kan ontketenen.

 

 

De beweging van de planeet Uranus in de komende jaren.  

 

De plannet Uranus heeft een omlooptijd van ca. 84 jaar, flink wat langer dan Saturnus met zijn 30 jaar. Als men dan grofweg die 84 jaar deelt door 12, dan verblijft Uranus ongeveer 7 jaar in elk zodiakteken. In het jaar 2010 is dan weer zover dat de planeet Uranus van teken verandert. De afgelopen jaren liep deze in het teken Vissen, een plaats waarmee deze planeet totaal geen affiniteit heeft. De door vele astrologen voorspelde harmonie - want Uranus in Vissen en Neptunus in Waterman, receptie, het kon niet mooier - is uitgebleven. Logisch natuurlijk, want beide planeten staan volkomen verkeerd in deze tekens en zelfs receptie kan geen troost bieden, want als beide planeten er zr slecht bij staan, is de receptie alleen maar een versterking van de ellende. En dat hebben wij mogen merken in de afgelopen 7 tot 10 jaar en feitelijk al veel langer, want Neptunus staat nog veel langer in de Waterman. Vooral de economische malaise is een Maagd-Vissen aangelegenheid, dus met Uranus in Vissen is het dan kommer en kwel. De zogenaamde goede tijden hebben veel economien Uraniaal "opgepompt", die zich tot aan vorig jaar ontwikkelden met enorme groeipercentages van 3 tot 9 procent per jaar en dat jaren achter elkaar. De ongekende groei heeft ook een "monster" ontwikkeld in de financile sector, waarin onverantwoordelijke investeringen, giftige leningen, gigantische fraude en nog andere vormen van misbruik van mensen zich konden ontwikkelen. Die zogenoemde "goede" tijd heeft tevens de basis gelegd voor monsterachtige ontwikkelingen en grootschalige fraude. De boetes die de Europese Commissie heeft opgelegd in de laatste 7 jaar, waren zeer opmerkelijk: grote bedragen voor diverse ondernemingen in de Bouw, Industrie, Bierbrouwerijen en Computergiganten zoals Microsoft en onlangs Intel. 

Zogenaamde goede tijden, maar feitelijk intens verrot, dt was de wrkelijke invloed van Uranus in Vissen en van Neptunus in Waterman en Pluto in Boogschutter, allemaal tekens waarin deze planeten volkomen verkeerd staan. Zie daarvoor ook mijn lessen van de tekens Waterman, Vissen en Boogschutter op de lessenpagina.

 

En dan nu? Uranus binnenkort in het teken Ram, zie hiervoor onderstaande grafiek.

 

De heen en weer bewegende Uranus tussen Vissen en Ram tussen 2009 en 2012  Uranus heeft te maken met twee door elkaar heen lopende invloeden. Ten
  eerste is er de afwisseling tussen directe- en retrograde beweging. Dit 
  zorgt ervoor dat de planeet continu vooruit en dan weer achteruit beweegt.
  Uiteindelijk gaat de planeet langzaam vooruit en het is te vergelijken met
  "1 stap achteruit" en "2 stappen vooruit" in een continue afwisseling.

 

  Daarnaast zit de planeet in de overgang tussen Vissen en Ram. Als de 
  planeet Uranus vooruit loopt en de tekenwisseling maakt, dan komt hij in
  de Ram terecht, maar als hij daarna retrograde wordt, kan hij weer terug
  vallen naar het teken Vissen.

  Uiteindelijk komt Uranus wel definitief in het teken Ram terecht, maar dat is
  pas einde eerste kwartaal 2011. Het heen en weer lopen ziet u in de grafiek
  hier links. Ram staat op nul graden, daarom gaat de grafiek "steil naar 
  beneden" als Uranus in de Ram terechtkomt en weer even steil naar boven
  als de planeet weer in het teken Vissen terugvalt.

 

 

 

Op 28 mei 2010 is het dan eindelijk zover. Uranus zet om 1:45 uur ET zijn eerste stappen in het teken Ram. Natuurlijk geeft dat niet meteen effecten. Eerst moet Uranus in zekere zin "acclimatiseren", vervolgens moeten andere planeten op deze nieuwe Uranus aspecten maken of Uranus zelf moet aspecten werpen op de ng langzamere planeten, maar dat laatste gaat voorlopig niet gebeuren. Uranus komt niet erg ver in dit nieuwe teken, nl. 0 35' 24" Ram en daarna keert Uranus zich om en gaat retrograde lopen. Dit zal dan gebeuren op 4 juli 2010 en 41 dagen later gaat Uranus, al retrograderend, weer terug in het teken Vissen, om daar nog een duit in het zakje te doen van de economische crisis. Deze is namelijk nog lang niet voorbij en duurt zeker tot medio 2011, zoals ik uit de horoskoop van Nederland in oktober 2008 al voorspelde. Uranus in Vissen geeft veel wateroverlast door grote stormen of door zeespiegelstijging.

Het duurt dan nog tot 5 december 2010 voordat  Uranus zich nog een keer omdraait om daarna weer een directe loop aan te nemen. In totaliteit haalt Uranus nog de graad 26 40' Vissen en daarna gaat hij definitief op weg naar het teken Ram om er dan de komende 7 jaar in te verblijven. Dit doet hij dan op 12 maart 2011.

 

De periode vanaf 12 maart tot aan juli 2011 zal veel economisch herstel te zien geven. De crisis heeft haar hoogtepunt dan al gehad en langzaam aan gaan diverse landen zich herstellen qua economie, werkloosheid, handelsverkeer, etc. Uranus is de heer van een luchtteken en als zodanig heeft hij meer affiniteit met lucht en vuur dan met de andere elementen aarde en water, waar hij alleen maar ellende kan veroorzaken. In het teken Ram staat Uranus veel beter dan in het teken Vissen. Hij staat daar veel "sympathieker" om het zo uit te drukken. Natuurlijk is Ram een onbekommerd teken met veel agressie, vuur, werklust, vechtlust, gevoel voor techniek, inzet, een nieuwe start willen maken en zo meer van dergelijke eigenschappen.

De laatste graad van Vissen sluit een gehele periode af, in dit geval een periode van 84 jaar, waarin Uranus destijds ook aan zijn nieuwe cyclus begon. Dat was dan rond 1927 toen hij ook voor het eerst de begingraden van het teken Ram betrad. Toen moest de grote crisis van de jaren '30 nog beginnen (zwarte donderdag op 24 oktober 1929 toen de beurzen ineenstortten).

Nu komt Uranus weer in dit teken aan, weliswaar n de crisisuitbraak, maar wl in het midden ervan.

 

Uranus wordt toch op de een of andere manier de aankondiging van een nieuw tijdperk, een nieuwe orde wellicht. Uranus blijft toch altijd de hervormer, de schepper van een nieuw systeem. Dit doet hij dan samen met Pluto die in november 2008 in het teken Steenbok is aangekomen en waar Pluto de wereld volkomen op zijn kop zette met de creditcrisis en de daaraan verbonden economische crisis. Twee zware planeten, die min of meer "gelijk" een nieuw teken binnentrekken: Ram en Steenbok, twee kardinale tekens, die vierkant op elkaar staan en waarin een enorme dreiging van catastrofe zit verborgen. Toen Uranus in 1927 de Ram binnen kwam, stond Pluto in Kreeft op 14 graden . Door de directe- en retrograde beweging van Uranus duurde het tot april  1932 voordat Uranus daadwerkelijk een vierkant maakte met Pluto. Toen stond inmiddels Pluto op de 20e graad Kreeft.

Een stukje uit de internet-encyclopedie Wikipedia1 :

".....De crisis van 1929, ontstaan door de Beurskrach, breidde zich echter uit naar Duitsland. Een golf van faillissementen deed de werkloosheid explosief stijgen. De rijksregering moest impopulaire maatregelen nemen met toepassing van artikel 48 van de Grondwet, waarna zij direct in nieuwe verkiezingen werd afgestraft. De kiezers stemden weer massaal op de extremistische partijen ter rechter en ter linker zijde van het politieke spectrum terwijl het gematigde centrum werd weggevaagd. De NSDAP kwam met 107 zetels terug in het parlement. In 1932 behaalden ze bij een van de vele verkiezingen dat jaar het grootste aantal zetels in het parlement (280), in augustus, hoewel Hitler bij de presidentsverkiezingen geen meerderheid van stemmen behaalde.....".

 

Omdat Uranus nu in de buurt kwam van Pluto's graad en afwisselend direct en retrograde liep, passeerde Uranus vaak het vierkant met Pluto. Dit gebeurde o.a. in september 1932, maart 1933, november 1933 en januari 1934. Tot twee jaar daarna bleef Uranus binnen de 6 graden "orb" staan van het vierkant met Uranus. U weet ook uit de geschiedenis dat daarmee in Duitsland in deze periode de bron van het grote kwaad tot sterke ontwikkeling kwam. Een soortgelijk gevaar dreigt ook nu, zie hiervoor de grafiek hieronder:

 

Uranus en Pluto in een langdurig vierkant verwikkeld

 

De bruine gegolfde "lijn" is de voortgang van Pluto in het teken Steenbok. De blauwe gegolfde "lijn" daaronder is de voortgang van de planeet Uranus in het teken Ram. Op 24 juni 2012 zullen Uranus en Pluto voor het eerst een vierkant maken met elkaar. Dit vierkant aspect tussen Ram en Steenbok bedraagt 270 graden (is gelijk aan 90 graden). Dit vierkants-aspect heb ik rood gekleurd met een lijnstukje. Het blijkt nu dat Uranus en Pluto met elkaar continue vierkanten maken, een aantal keren een exact vierkant, zoals 19 september 2012, maar feitelijk staan ze binnen een kleine "orb" vierkant met elkaar tot ca. 2018 waar dan de afstand systematisch groter wordt dan de hanteerbare werkingsorb..

 

Dit langdurige vierkant zal de wereld gaan beheersen tussen 2012 en 2018. Zeer grote rampen van wereldformaat gaan hieronder plaatsvinden. Uranus in Ram is sowieso een felle jongen en hij veroorzaakt vuur-rampen, grote branden en veel natuurgeweld. De Aarde wordt gempregneerd door het continue vierkant en Pluto in Steenbok geeft de woningvoorziening aan en alles wat rond het fenomeen "woning"kan worden verstaan, dus ook de financieringen van wonen, maar natuurlijk ook het letterlijke wonen of niet-wonen, dakloos zijn ontheemd raken en zo meer.

Het zou mij niet verbazen als de San Andreasbreuk rond San Francisco het indeze periode begeeft. Het wordt al lang door vele deskundigen aangegeven dat deze ooit zal breken. Dit is een zekerheid, maar over het wannr zijn de meningen sterk verdeeld. Als er n periode sterk in aanmerking komt, is het wel tussen 2012 en 2018. Een zeer diepgaande studie van ALLE planeetfactoren en dan opgesteld voor de locatie San Francisco zou de meest kritieke periode moeten kunnen aanwijzen. Dit astrologisch onderzoek alleen al vergt waarschijnlijk een man-jaar werken er is natuurlijk geen astroloog die naast zijn eigen werk dit onderzoek gaat doen.

Het is niet zo simpel te stellen dat dit gebeurt als Uranus en Pluto precies vierkant staan, dat is te kort door de bocht. Vele andere factoren spelen een rol, zoals Zon en Maan, de overige zware planeten en... de Vaste Sterren, want die worden zeer vaak vergeten.

 

Technologische ontwikkelingen.

 

Behalve de natuurrampen die dit vierkant veroorzaakt op diverse plaatsen in de wereld zijn er bij de voortgang van Uranus in Ram ook een heleboel andere zaken die naar voren komen. Elke planeet werkt natuurlijk op meerdere wijzen tegelijk op verschillende fronten van het maatschappelijk leven. Als Uranus op een gunstige graad komt, zal hij ook grote technologische vooruitgang geven. Het grote woord dat bij Uranus past is: ontdekking.

 

Deze technologische voortgang is natuurlijk niet tegen te houden als Uranus in Ram staat. De "vaart der volkeren" drijft Uranus naar een hoger octaaf. Zo is er de ruimtevaart en de astronomie, waar nog hle grote ontdekkingen worden gedaan. Het ontstaan van het heelal zal tussen 2012 en 2020 worden ontdekt met een verregaande zekerheid. De evolutietheorie zal eveneens worden bevestigd met een even grote zekerheid. De voortgang bij de ontdekking van erfelijke ziekten zal in een stroomversnelling gaan. Veel van het menselijk DNA was al in kaart gebracht en dat was al een reusachtige stap in de richting van verder onderzoek naar het ontstaan van ziekten, zoals kanker, MS en vele andere (nog) onbegrepen ziekten.

Uranus in Ram zal dit allemaal mogelijk maken, omdat eerst in de 80-er jaren de computers moesten worden ontdekt en verfijnd en versneld en verkleind. Al die zaken waren eerst nodig, daarna kunnen andere ontwikkelingen hiervan gebruik maken. Pluto in Schorpioen veroorzaakte aan de ene kant Aids en aan de andere kant de computerontwikkeling, beide zijn sterke Schorpioen producten. Ook de systematische verkleining van apparatuur, microchips en medische chirurgische zaken is een proces van Pluto in Schorpioen geweest.

Zo zien wij aan de ene kant een verkleining naar MICRO-schaal van een ongekende omvang, waarbij men zelfs atomen in een elektronenmicroscoop kan ontwaren! Aan de andere kant zien wij een gigantische vergroting naar de MACRO-schaal, waarbij ruimte telescopen worden gelanceerd die in de verre uithoeken van het heelal een kijkje nemen en foto's maken. Ruimteschepen naar Pluto zijn al onderweg om dar over enkele jaren gigantische ontdekkingen te doen. De recentelijk gelanceerde HERSCHEL telescoop zal zaken gaan blootleggen die men zelfs vandaag voor onmogelijk houdt.

 

Uranus vergroot alle tegenstellingen op onvoorstelbare wijze. zoals hierboven de MICRO en MACRO tegenstellingen (maar tevens aanvullingen op elkaar) zijn geschetst, gebeuren er op het menselijk vlak net zulke grote tegenstellingen.

Waar de ene helft van de wereldbevolking blijkbaar op mensonterende wijze ten onder dreigt te gaan aan overstromingen, rampen, aardbevingen, vervuiling op MEGA-schaal en uiteraard door MENSEN ontwikkelde oorlogen, zo is men aan de andere kant bezig om het menselijk leven te rekken, ziekten uit te bannen en ziekten te voorkomen door manipulatie van het erfelijk materiaal.

Het is erg vreemd om te zien hoe de mensheid aan de ene kant totaal niet geeft om het menselijk leed in de armste gebieden van onze Aarde en zich eigenlijk ook helemaal geen zorgen maakt om het eigen menselijk leed in de nabije toekomst (broeikaseffect, vervuiling, etc.) terwijl aan de andere kant geld noch moeite wordt gespaard om levens te redden bij de geboorte en de jonge kinderjaren. Aan de ene kant worden (bewust en onbewust) mensenlevens vernietigd en aan de andere kant worden andere nieuwe mensenlevens gespaard of gevrijwaard van ziekten.

 

Een ander sleutelwoord dat bij Uranus past is hervorming: het omver werpen van bestaande systemen die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. De kredietcrisis die losbarstte en daarna in volle omvang uitgroeide, gebeurde precies toen Pluto definitief zijn  intrede deed in het teken Steenbok op 28 november 2008. Pluto brengt op zijn manier allerlei schandalen en fraude boven water. Die werking is in de afgelopen 30 jaar allang bewezen. Men is het er in grote delen van de wereld wel over eens dat dit zo niet langer kan doorgaan met het huidige systeem van zakendoen tussen de banken onderling. Uranus pakt dit verder op en gaat de hervormingen wereldwijd doorvoeren. Uranus in Ram staat natuurlijk geheel op vernieuwing gericht, dat is de basisfunctie van Ram. Iets nieuws beginnen, nieuwe ideen bedenken, experimenteren, etc. De grootste vernieuwing gebeurt natuurlijk op materieel gebied: systemen, producten, ruimtevaart, microtechniek enzovoort. 

Waar de politiek wereldwijd helaas zo slecht in is, is het creren van menselijkheid, het maken van werkelijke plannen om welvaart te brengen bij diegenen die dit het meeste nodig hebben. Het zou werkelijk een wonder zijn als Uranus in zijn "Ram"-periode een nieuwe orde weet te scheppen van menselijkheid, een nieuwe groepering die afscheid wil nemen van alle Westerse verdorvenheden en radicaal wil afrekenen met fraude en bedrog. Men zou het een nieuw soort "communisme" kunnen noemen, los van enige religieuze overtuiging. Ik ben benieuwd hoe dit zal gaan verlopen. Ram is niet het meest humane teken voor Uranus om in te vertoeven, maar het is wl een vooruitstrevend teken en het bevat ook veel energie, evenals Uranus. Deze combinatie maakt helaas erg explosief. Dit slaat dus op groeperingen die naar geweld grijpen om een nieuwe orde te scheppen. Het is echter wel zeker dat veel bestaande "klieken" zullen worden ontmanteld.

 

Vergeet niet dat Uranus enorm menselijk kan zijn bij goede aspecten (vooral in persoonlijke horoskopen), maar dat hij bij slechte aspecten het vreselijkste uit de mens omhoog haalt. Beide zaken zitten in dezelfde planeet! Het moeilijkste voor elke astroloog is nu om te bepalen wanneer het n en wanneer het nder gebeurt. Als wij dit met zekerheid konden vaststellen, dan waren wij gelijk aan de goden en had de astrologie alle andere wetenschappen met zeer ruime voorsprong verdrongen.

Wij moeten onszelf niet uitsluitend op de twee hierboven besproken planeten Saturnus en Uranus baseren, maar wij moeten er ook nog de twee andere grote planeten bij betrekken, namelijk Neptunus en Pluto. Met dit viertal goed geanalyseerd, tezamen met de Zon en Maan als onze voornaamste hemellichamen, moet wij toch ver kunnen komen in onze beschouwingen. Vooruit dus naar de volgende zware planeet: Neptunus.

 

 

De beweging van de planeet Neptunus in de komende jaren.  

 

 

Deze planeet heeft een omlooptijd van ruim 164 jaar rond de Zon (en dus ook om de Aarde in bijna dezelfde tijd). Dit betekent dat Neptunus ongeveer 164 gedeeld door 12 = ongeveer 13,7 jaar in n teken staat. Dit is bijna twee keer zo lang als de tijd die Uranus in een teken doorbrengt. De invloed die hij met zich mee brengt, duurt ook langer en benvloedt een generatie van mensen en dat wereldwijd. Zijn huidige gang door het teken Waterman is n doffe ellende. Het is natuurlijk ook een teken waar Neptunus helemaal niets te zoeken heeft. Water en Lucht harmoniren niet. Neptunus is een subtiele planeet die in rust en geheimhouding moet werken aan zijn lang-doordachte plannen. Dat kan hij natuurlijk niet in het snelle, nerveuze teken Waterman dat door Uranus wordt beheerst. Uranus verlangt snelle acties, niet te veel denken. Dit kan Neptunus niet met zijn eigen mentaliteit verenigen en daarom werkt hij averechts, gemeen, doortrapt, op fraude gericht, drugs, alcohol, seksuele uitspattingen en zo meer. Dit is de totale ontaarding van Neptunus die zich aan ons mocht ontvouwen de laatste 12 jaar. Is de wereld er beter op geworden? Menselijker? Vele astrologen waren lyrisch over de vermeende "receptie" tussen Uranus en Neptunus: beide in elkaars teken, dat moest wel wat moois worden. Het tegendeel is bewezen en ik hoef niet verder in herhalingen te vervallen. In mijn uitgebreide artikelen over receptie heb ik daar jaren geleden al voldoende over geschreven.

Het wordt tijd voor een grafisch overzicht van de loop van Neptunus in de komende jaren.

 

 

Voorlopig is het nog niet zo ver natuurlijk, gedurende 20009 en 2010 en een stukje 2011 zal Neptunus nog in het teken Waterman verblijven, af en toe direct lopend, af en toe retrograde. Dit patroon is op zich regelmatig en is uitgebreid besproken in mijn lessen over retrogradatie van de buitenplaneten. Natuurlijk staat Neptunus hier uiterst slecht, zoals hierboven al is verklaard. Pas op 4 april 2011 zal Neptunus voor het eerst sinds 164 jaar weer een keer zijn eigen teken Vissen betreden, al is het maar voor even. Op 2 juni 2011 gaat Neptunus retrograde lopen. Op dat moment heeft hij de maximale stand bereikt van 0 55'36" Vissen. Op 5 augustus 2011 is hij al weer terug "gezonken" in het teken Waterman om daar nog een keer wat klappen uit te delen. De economische crisis duurt voort tot Neptunus het teken Waterman heeft verlaten! Dat gebeurt pas in februari 2012. Dit komt goed overeen met de horoskoop van Nederland, die op dit moment zeer goed loopt en waarbij de Maan in juni 2011 het 12e huis van misre zal verlaten. Voor Nederland is de crisis wat sneller opgelost, maar op wereldniveau zal dit nog wat langer voortduren. Het hierboven gegeven plaatje is natuurlijk voor de hele wereld, maar individuele landen kunnen natuurlijk ook sneller uit de problemen komen, omdat die oprichtingshoroskopen nauwkeuriger zijn en uiteraard landspecifiek. Zo zullen er ook landen bij zijn, die ng langer in de problemen blijven zitten. Het plaatje is dus een soort "gemiddelde" op mundaan niveau.

U ziet in de grafiek ook dat Neptunus daarna in Vissen blijft staan, hij zal niet meer terugvallen in het teken Waterman en Neptunus zal dan de komende 13 14 jaar het wereldbeeld bepalen.

 

De laatste keer dat dit gebeurde was in 1848 en juist die periode gaf een grote opleving te zien van religieuze en spiritistische groeperingen. In 1875 werd The Theosophic Society opgericht met mevrouw Blavatsky als hoofdpersoon en zeer velen kennen haar wel van naam of kennen de titel van haar grote werk "Isis Ontsluierd". Die oprichting kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen en had ook vele jaren voorbereiding nodig. Merkwaardigerwijs werd de planeet Neptunus zelf ontdekt in 1846 toen Neptunus nt van retrograde naar direct was gekeerd en daarna in de opmars naar het teken Vissen toog, volgens onderstaande afbeelding.

 

 

Het rode rondje geeft de positie van Neptunus aan tijdens zijn visuele ontdekking op 23 september 1846 door de Duitse astronoom Galle. In mijn uitgebreide artikel over het teken Vissen en zijn heerser Neptunus kunt u dit allemaal uitgebreid lezen.

 

Als u bovenstaand plaatje vergelijkt met het huidige plaatje uit 2009-2013, dan ziet u dat Neptunus tegen einde 2010 in dezelfde positie staat als tijdens zijn visuele ontdekking. Het is natuurlijk interessant om eens bij te houden of er rond die tijd ook nu weer nieuwe hemelobjecten worden waargenomen. Dat hoeven niet altijd planeten te zijn, maar kunnen ook speciale meteorieten zijn of wellicht planeten in de buurt van Pluto's baan. Het is zeker geen garantie op herhaling van gebeurtenissen, maar wel leuk om bij te houden.

 

Wat Neptunus zelf betreft, lopen de meningen over de planeet behoorlijk uiteen. De n vindt Neptunus een pure malefic, de afvalbak van de maatschappij waarin je niet lager kunt zinken of de planeet die je misleidt en je aanzet tot bedrog, desillusie, fraude, mislukking, minderwaardigheidscomplexen, drugs- of drankgebruik en diverse andere soorten perversiteiten.

De nder vindt dat Neptunus juist de mens omhoog voert tot kunstzinnigheid, occulte gevoeligheid, zorgzaamheid, pure liefde en een activator is voor al het goede dat tot de mens kan komen.

De waarheid is dat Neptunus beide eigenschappen en werkingen tegelijk in zich heeft, zoals elke planeet de positieve plus de negatieve eigenschappen tegelijk in zich draagt. Het is uitsluitend de positie in een zodiakteken, de aspecten van andere planeten en de invloed van Vaste Sterren (binnen de graad) die fwel sterk de negatieve eigenschappen naar voren brengen, fwel de positieve, maar in het algemeen zijn de inwerkingen op Neptunus gemengd van aard en kracht, zodat daarom ook vaak beide eigenschappen optreden, maar elk op hun eigen specifieke gebied dat bepaald wordt door de graad van het teken waar hij staat, het exacte aspect dat hij maakt met een andere planeet en de specifieke eigenschappen van de Vaste Ster waarmee Neptunus conjunct staat en.....als men het helemaal goed wil doen .... de plaatsing in de horoskoop van het land dat men analyseert.

 

Zoals ik al eerder hierboven schreef zou men voor elke interessante gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld Jupiter conjunct Neptunus, een horoskoop kunnen maken. Deze conjunctie bijvoorbeeld vindt plaats op 27 mei 2009 om 19:30 ET. Conjuncties tussen Jupiter en Neptunus treden op elke 12 tot 13 jaar en de werkingsduur van deze conjunctiehoroskoop is dan ook die tijd van 12 tot 13 jaar. Nu kan men deze horoskoop oprichten voor Amsterdam, Brussel, Londen, Washington, etc. De exacte positie van Neptunus in di horoskoop geeft dan veel specifieker aan wat er in dat land kan gebeuren dan het algemene mundane verhaal van "Jupiter staat conjunct Neptunus en dat betekent dit en dat...". In de ene horoskoop kan de conjunctie wellicht in de ASC staan of op het MC en dt land krijgt dan een flinke invloed te verwerken, terwijl in een heel ander land de conjunctie op een onbeduidende plaats in het 6e huis staat en dan heel anders uitwerkt.

Enkele conjuncties van Jupiter en Neptunus uit het verleden: 1919-1920 drie stuks in het teken Leeuw (nt na WO-I), in 1932 in het teken Maagd (opkomst NAZI partij in Duitsland) en in 1945 in Weegschaal (net na WO-II).

 

De komende conjunctie, opgemaakt voor Amsterdam vindt plaats op 27 mei 2009, 19:30 uur UT

 

 

Het enige bijzondere hier is dat  Jupiter de heer is van de ASC en dat het dus problemen kan geven met de buitenlandse aangelegenheden van Nederland, overeenkomsten die niet doorgaan, ontdekkingen van fraudezaken in het buitenland die Nedrland wel raken. Aangezien de conjunctie in huis-3 staat, kan dit ook problemen in de vervoersector aangeven,tenslotte staat Mercurius de planeet van vervoersmiddelen vierkant op deze constellatie.

Vervolgens zou men moeten nagaan welke verbanden er zijn tussen deze conjunctiehoroskoop en de echte horoskoop van Nederland, wat dat zou juist de bevestiging kunnen zijn van deze gebeurtenissen.

 

Zou men de lengte van de plaats variren, zodat de conjunctie dicht tegen de ASC aan komt te staan, dan komt men uit op een lengte tussen de 65 en70 graden, zoals hieronder getoond voor 65 Oosterlengte.

 

 

Deze lengtegraden komen overeen met de landen Pakistan en Afghanistan en de landen die daarboven nog liggen en dezelfde lengtegraad hebben. Dit beeld zou erg verontrustend zijn voor de toestand in die landen en het duidt op verborgen zaken die tot een uitbarsting komen. Zo zijn er meerdere variaties te maken voor allerlei landen, waarbij de conjunctie in het MC komt te staan, of juist op het IC. Dit vergt allemaal veel uitzoekwerk en is voor professionele astrologen bijna niet te doen. Alleen amateurs of semi-professionals met veel tijd kunnen hiernaar wel meer onderzoek doen en het is wel de moeite waard.

 

Maar terug naar de invloed van Neptunus in eigen teken Vissen. Het is duidelijk dat Neptunus qua tekenbezetting niet te maken heeft met andere storende planeetinvloeden. Hij staat in eigen teken en kan dus maximaal zijn eigen invloed doen gelden. Wanneer hij dan ook nog eens steun krijgt van goede aspecten van weldoende planeten, dan kan hij zijn intrinsieke goede werking laten zien. Dan is hij in staat om een nieuwe groepering op de been te brengen, vaak religieus gestoeld of op humanistische principes gebaseerd. Er zal ongetwijfeld tussen 2011 en 2024 een nieuwe orde worden opgericht, maar dan met een grotere invloed dan de vorige keer. De Theosofische Vereniging, die wereldwijde bekendheid en invloed ontwikkelde, bracht eerst bewustwording aan de mensheid op wereldschaal. Vr die tijd was er vrijwel niets op dit gebied. Anno n wemelt het van de astrologen, helderzienden, genezers, mediums en zo meer. Uiteraard in wisselende kwaliteit, want hele goede personen en ook kwakzalvers zijn er altijd geweest. De nieuwe lichting zal meer essentie kunnen brengen, meer waarheid kunnen propageren. Ook het feit dat Uranus in Ram straks tot aan 2018 meer ontdekkingen zal brengen en Neptunus dan ook in eigen teken werkt, zal deze combinatie waarheidsvinding kunnen opleveren.

 

Maar de invloed van 1 planeet alleen in zijn eigen teken is nooit blijvend, dat wil zeggen: andere planeten zullen al snel Neptunus gaan benvloeden door de aspecten die ze erop werpen en daarmee wordt al snel de werkelijk pure invloed vermengd met die van de aspecterende planeten (en de tekens die ze bezetten).

Een van de betere aspecten zou zijn: Jupiter driehoek Neptunus, waarbij Jupiter dan in Kreeft moet staan, het teken van zijn verhoging. Juli 2013 levert geen goede driehoek op, want Neptunus loopt dan retrograde en werkt dan tegen.

De andere driehoek is dan Jupiter vanuit Schorpioen driehoek Neptunus in december 2017. Tot slot komt Jupiter conjunct Neptunus, samen in Vissen in april 2022 als goede kandidaat.

Daarna komt er tussen deze planeten geen goede gelegenheid meer, want Neptunus loopt dan uit Vissen en verliest dan weer veel van zijn waarde.

 

Bij slechte aspecten echter, wordt al het slechte in Neptunus losgemaakt, k al staat hij in eigen teken. Feitelijk komt dit dan met versterkte kracht tot uiting. Dan komen de eerder genoemde negatieve kenmerken los, zoals in november 2015, waar Saturnus vanuit Boogschutter vierkant gaat lopen met Neptunus, dit alles rond de 7 2' Boogschutter - Vissen. Dit geeft zeer grote problemen met religieuze groeperingen. Saturnus in Boogschutter werkt athesme in de hand, vooral in dit vierkantsaspect. Het lijkt alsof een bepaalde religie zware klappen krijgt toebedeeld en dat grote groepen mensen zich afkeren van bepaalde dogma's van een bepaalde religie.

 

Kijkend naar het menselijke aspect van Neptunus, dan is zijn gang door het teken Vissen positief in die zin dat er daadwerkelijke verbeteringen komen in de leefomstandigheden van de allerarmsten, maar ook hier weer, alln dn als Neptunus goed bestraald wordt door andere planeten, liever de zwaardere planeten vanaf Jupiter die een langduriger invloed kunnen uitoefenen op dit soort zaken. Een heleboel verbeteringsplannen lopen over vele jaren, dus wat er wordt ingezet tijdens de periode van Neptunus in Vissen, komt wellicht later tot daadwerkelijke uitwerking.

 

Evenzeer zullen er bij slechte aspecteringen van zwaardere planeten op Neptunus ook mensonterende toestanden kunnen voorkomen en zullen grote groepen armeren in zware omstandigheden terecht komen.

Ik heb nog even gekeken of Neptunus in Vissen ooit nog een sextiel zou maken met Pluto in Steenbok, maar dat zal niet gebeuren, zie de grafiek hieronder.

 

 

De onderste gegolfde lijn is het verloop van Pluto door het teken Steenbok. De bovenste blauwe gegolfde lijn is het verloop van de planeet Neptunus door Vissen. De groene lijnstukjes zijn precies 60 graden groot, gelijk aan een sextiel.

Nergens in het traject lopen Neptunus en Pluto sextiel, ook niet tussen 2012 en 2018. Beide planeten lopen wel in een heel ruim aspect van 70 graden dat langzaam een beetje kleiner wordt en tegen het jaar 2024 is de afstand geslonken tot 65 graden, maar exact vol wordt het sextiel nooit.

 

Het lijkt er dus op dat er wel een tendens aanwezig tot een wereldverbetering en het exacter wordend sextiel tussen Neptunus en Pluto is wel hoopvol voor de toekomst, maar een perfecte voldoening geeft het niet. Het is in ieder geval een goede tegenhanger voor het permanente vierkant tussen Uranus en Pluto dat eerder hierboven werd getoond. Deze twee grote aspecten blijven dus de komende jaren sterk het wereldbeeld bepalen. Het zijn dus:

  • Uranus (in Ram) vierkant Pluto (in Steenbok) - tussen 2011 en 2018.

  • Neptunus (in Vissen) sextiel Pluto (in Steenbok) - tussen 2012 en 2024.

 

De voortgang van de planeet Pluto 

 

 

Over de algemene invloed van de planeet Pluto in het teken Steenbok vindt u elders op deze website een zeer ruime analyse die reeds in januari 2008 geschreven werd. Pluto is natuurlijk d planeet bij uitstek om de zaken op zijn kop te zetten. De wereldwijde kredietcrisis werd wereldkundig rond eind september 2008 toen Pluto op 28 35' Boogschutter stond. Dit is op 10 boogminuten na conjunct de Vaste Ster Acumen, waarvan hier een schermafdruk (uit het programma Newcomb-4)

 

 

De werkelijke conjunctie vond plaats op 14 oktober 2008 toen de noodmaatregelen wereldwijd werden genomen door banken op te kopen door de diverse regeringen. Mars-Maan invloeden van Vaste Sterren zijn altijd erg ongunstig en betreffen het volk, de gewone mens (de Maan invloed) en de Mars-invloed uitte zich door "operatief ingrijpen" door banken gewoon in te lijven, gezonde delen op te kopen en de mindere delen af te laten sterven.

 

Op 27 november 2008 kwam Pluto dan definitief de Steenbok in hierna zal de maatschappij nooit meer hetzelfde zijn. Deze houding naar banken en verzekeraars toe werd wereldwijd aangenomen. Het moest ophouden met de walgelijke bonussystemen, topmensen werden ontslagen en wereldwijd is er een aversie gekomen tegen het "stinkende systeem" van banken en verzekeraars. Vele gewone mensen van wie het zuur verdiende spaargeld verloren is gegaan of wier hypotheken door speculaties zijn verdampt, wachten eigenlijk nog steeds op het moment wanneer al die bankdirecteuren en verzekeringsdirecteuren worden opgepakt en vervolgd, bezittingen geconfisceerd, zware straffen worden uitgedeeld en nieuwe jonge, oprechte mensen de leiding daar gaan overnemen. Het zal waarschijnlijk wel niet gebeuren, want alle regeringen hebben de volstrekt te verwerpen handelswijze van banken en verzekeraars  nooit verworpen, sterker nog: ze zaten allemaal verwikkeld in deze ongure machtsspelletjes en systemen die door intense verrotting het Sodom en Gomorra van deze moderne maatschappij waren geworden.

 

Pluto stond in Boogschutter volkomen verkeerd, dat heb ik zeer uitgebreid toegelicht in het artikel over Pluto en ook vele malen elders op deze website. Een waterplaneet als Pluto heeft in een vuurteken helemaal NIETS te zoeken en bereikt het omgekeerde van wat het teken als positief behelst. Rechtvaardigheid wordt onrechtvaardigheid en gerechtelijke dwaling. Uitbreiding wordt versterkt, maar dan op MEGA-niveau, zoals de vervuiling, CO2-uitstoot, ongelimiteerde bouwprojecten en dol-dwaze gekte bij de gewone mensen: alles moet gekocht kunnen worden, zinloze mobieltjes en camera's waarmee de jongeren uiteindelijk zinloos geweld opnemen en via internet verspreiden als een vorm van 21e eeuws amusement. De in elkaar geslagen mensen worden gefilmd of zelfs nog beschimpt en aan hun lot overgelaten. De Justitie die de weg volkomen kwijt was, deelt milde straffen uit. Ook de vele, vele andere vormen van zinloos geweld waren een uiting van Pluto in Boogschutter, want Jupiter heeft niets te zegen. Pluto dicteert. Jupiter verbreidt in feite alleen het onrecht. Het Sodom en Gomorra van deze tijd. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik ben niet-gelovig qua religie, maar de symboliek van de verwoesting van deze bijbelse steden door God als straf voor de gigantische verdorvenheid dringt zich sterk aan mij op. Wanneer gebeurt dit eens, vraag ik me af. De ultieme balans tussen recht en onrecht is hevig verstoord. Tweederde van de wereld krepeert bijna en eenderde leeft zich uit met superlatieven die niet te beschrijven zijn.

 

Dit is natuurlijk niet nieuw van de laatste 240 jaar, de omlooptijd van de planeet Pluto. Ongeveer 240 jaar geleden stond Pluto ook in de Boogschutter, zie de afbeelding hieronder.

 

 

De "voorbereidende ellende" gebeurde bijvoorbeeld in Frankrijk. De uitbuiting van het volk door de diverse koningen en door de bourgeoisie waren al jaren eerder aan de gang, voordat de revolutie in 1789 daadwerkelijk uitbrak. Pluto in Boogschutter tussen 1750 en 1762 en daarna Pluto in Steenbok tussen 1762 en 1780 zorgden voor ongekende verdeeldheid tussen de heersende klasse en de gewone man. Dezelfde symbolische uitbuiting vond de afgelopen jaren plaats door de banken en verzekeraars met Pluto in Boogschutter. Daarna ging in Frankrijk de heersende klasse vrolijk door met Pluto in Steenbok, wat wij nu waarschijnlijk als en herhaling gaan beleven. Nog steeds zijn "wij" niet doordrongen van de ultieme ernst van de zaak op deze wereld. "Wij" consumeren gewoon vrolijk door, vervuilen nog steeds het milieu en maken ons een beetje zorgen voor het oprukkende water, de smeltende poolkappen en de CO-laag, de Ozonlaag. De regeringen maken nog steeds geen bloedhaast met maatregelen die morgen al moeten ingaan. Niet doelstellingen voor 2020, maar mrgen had het geregeld moeten zijn. Deze urgentie werd namelijk ook al 20 jaar geleden geuit door vele groeperingen en instanties die zich inzetten voor het milieu.

 

In maart van het jaar 2023 zal Pluto voor het eerst even het teken Waterman "aanraken", maar verder dan 0 21' Waterman komt Pluto niet, daarna gaat hij retrograde lopen en op 22 januari 2024 zal Pluto weer een nieuwe poging doen. Deze keer komt hij verder: 2 6' Waterman en ook dan wordt hij weer retrograde, maar op 19 november 2024 zal Pluto dan toch definitief het teken Waterman binnenstappen en de hle grote hervormingen gaan waarmaken, zoals die ook in Frankrijk rond 1789, het jaar van Franse Revolutie gebeurde.

 

 

De onderlinge aspecten die al deze planeten met elkaar maken. 

 

Maar terug naar de werking van Pluto in Steenbok. Hierover staat dus al een zeer lange analyse op deze website, maar wij kunnen hier nu de werking aan toevoegen van de overige zware planeten, die allemaal sneller lopen dan Pluto en dus hun aspecten kunnen werpen op deze planeet. Wij zullen dus achtereenvolgens Jupiter tot en met Pluto moeten analyseren over dit lange tijdvak tussen 2008 en 2024. Dat zal niet gaan lukken binnen dit artikel, maar er resteert gelukkig voldoende tijd om dit in een aanvullende artikel te doen. Hierboven staan in ieder geval al de zr invloedrijke en langdurige invloeden van Uranus en Neptunus vermeld en hieronder nog een keer samengevat:

 

  • Uranus (in Ram) vierkant Pluto (in Steenbok) - tussen 2011 en 2018.

  • Neptunus (in Vissen) sextiel Pluto (in Steenbok) - tussen 2012 en 2024.

  • Saturnus (in Weegschaal) vierkant Pluto (in Steenbok) - rond eind augustus 2010.

Men wordt van harte uitgenodigd om zelf eens een analyse te maken van de belangrijkste invloeden van al deze zware planeten onderling.

 

 

 

Gebruikte bronnen:

 

  1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#Gedurende_1918-1933.

  2.  

 

 

 

 

stats for wordpress

 

________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op:   08/11/2009