Horoskoop bespreking

Formule-1 coureur Niki Lauda 

                                                 

 

Menu

 

Home

 

 

Mail

 

Home > Horoskopen > Lauda > lauda.html

 

Niki Lauda, de gevierde formule-1 coureur is overleden

 

 

Op 20 mei 2019 bereikte ons het nieuws dat de beroemde formule-1 coureur, Niki Lauda is overleden in het ziekenhuis van Zürich.

Ik heb de horoskoop van Lauda door de jaren heen vaak gebruikt tijdens de vele lezingen over de toepassing van de Vaste Sterren om aan te tonen dat wanneer planeten of de Ascendant conjunct staan met sterren uit de constellatie Voerman (Auriga), er een directe aanwijzing is dat men zich bezighoudt met de auto- of motorsport, of zelf gewoonweg van hard rijden houdt zonder professionele bijbedoelingen.

In deze summiere horoskoopbespreking ga ik nog eens in op de relatie tussen de constellatie Voerman en planeten in de horoskoop van deze beroemde coureur. Tevens zal ik een poging ondernemen om de geboortetijd te corrigeren via het MIN-1 systeem en toon ik voor de zoveelste keer aan dat slechts het Placidus huizensysteem in combinatie met de MIN-1 methode tot een zeer nauwkeurige horoskoopcorrectie kan leiden.

 

Johan Ligteneigen

 

+++++

+++

+

 

Uit de Wikipedia, alle rechten bij de auteur(s) van dat artikel daar.

"... In 1975 won Lauda zijn eerste wereldtitel en hij was in 1976 hard op weg naar zijn tweede, toen hij dat jaar tijdens de Duitse Grand Prix op de oude Nürburgring in de linkerbocht voor Bergwerk materiaalpech kreeg en haaks rechts in de vangrails schoot. Hij dreigde levend te verbranden toen het wrak vlam vatte, maar hij werd gered door vier coureurs die vlak achter hem aan kwamen en de ernst van het ongeluk inzagen, zij stopten onmiddellijk en sprongen uit hun auto's. Arturo Merzario dook als eerste in de vlammen en maakte Lauda's veiligheidsriemen los, waarna hij hem samen met Harald Ertl, Brett Lunger en Guy Edwards uit de vuurzee sleurde. De ambulance arriveerde pas na acht minuten, die vervolgens door Hans-Joachim Stuck via de kortste route naar het ziekenhuis werd geloodst. Lauda's racecarrière leek voorbij, maar tot ieders verbazing zat hij zes weken later tijdens de Grote Prijs van Italië alweer achter het stuur van de Ferrari. Met meters verband om zijn hoofd en mentaal nog vol schrik en angst reed hij naar de vierde plaats. Zijn monteurs reageerden zeer geëmotioneerd. 'De grootste comeback sinds Lazarus', kopten de kranten. Uiteindelijk verloor hij dat jaar de wereldtitel aan James Hunt met slechts één punt, mede doordat hij tijdens de laatste Grand Prix, in Japan, weigerde verder te racen vanwege slechte weersomstandigheden.

Na het seizoen van 1977, waarin Lauda zijn tweede wereldtitel veroverde, nam hij ontslag bij Ferrari en tekende hij bij Brabham. In 1979 besloot hij tijdens de trainingen voor de Grote Prijs van Canada dat het welletjes was en vertrok om zijn eigen luchtvaartmaatschappij Lauda Air te beginnen. In 1982 werd hij terug naar de Formule 1 gelokt door McLaren, waar hij in 1984 zijn derde wereldkampioenschap won. Aan het einde van 1985 verliet Lauda de Formule 1 voorgoed. Lauda won in zijn laatste jaar als coureur de laatste Grote Prijs van Nederland, die verreden werd op het circuit van Zandvoort...".

 

Hier is dan de horoskoop van Niki Lauda. Geboren op 22 februari 1949 te Wenen (48°14' Noord; 16°10' Oost) om 11.02 uur lokale tijd, tijdsoort -1 uur voor GMT. De horoskoop is gecorrigeerd naar 11.00.39,5 uur lokale tijd op basis van het overlijden van Lauda op 20-05-2019. Een verdere uitleg van de horoskoopcorrectie volgt uiteraard nog.

 

 

U ziet hier de Ascendant in het teken Tweelingen staan, maar op een specifieke graad, nl. 17.44. Deze graad staat "conjunct" de vaste ster Capella van de constellatie Voerman. In deze constellatie is het de voerman die zijn span met paarden leidt. In zijn linkerarm houdt hij de geit Amalthea vast, de geit die de god Zeus van voeding voorzag toen deze als zuigeling in de grotten van Kreta opgroeide. De geit heeft zelf jongere geitjes, die worden voorgesteld als de "kids" en maken ook deel uit van deze constellatie. Een afbeelding van de constellatie ziet u hieronder.

 

De paarden ontbreken, alsmede het voertuig dat de Voerman bestuurt. De leidselriemen houdt Auriga in zijn rechterhand. De ster Capella vindt u op de plaats waar het hart van de Voerman zou zijn, maar deze is afgebeeld op de linkerflank van de geit.

De Voerman heeft als taak om zijn voertuig behendig en met vakmanschap de leiden naar het uiteindelijke doel, welk dat ook mag wezen. De geit die hij vasthoudt symboliseert het leven dat beschermd moet worden tijdens de rit van het voertuig. Niet alleen de geit zelf, maar ook de kleine geitjes, symbool van het nieuwe leven, benadrukken des te meer dat het besturen van het voertuig een zeer verantwoordelijke taak is, omdat meerdere levens er van afhangen. De Voerman moet dus met vakmanschap het voertuig onder bedwang houden. Het vreemde in deze constellatie is dat het voertuig zelf dus ontbreekt en ook de paarden die het voertuig moeten trekken. Maar alles van deze constellatie wijst op de voerman zélf. HIJ is de hoofdpersoon, het komt neer op zijn vakbekwaamheid en zijn verantwoordelijksgevoel.

 

Wanneer nu een of meer radixplaneten (maar ook de belangrijke huizen Ascendant en MC) qua lengte conjunct staan met belangrijke sterren uit deze constellatie, dan wordt het thema van de Voerman een thema in het leven van de geborene.

 

Om dit nader toe te lichten zal ik een belangrijk fragment uit mijn lezing over de Vaste Sterren hier beschrijven. Het betreft tevens de beste verklaring van de werking van de astrologie in samenhang met het Synchroniciteits principe, dat in de vorige eeuw door Carl Jung reeds werd beschreven.

 

 

Archetypen en Synchroniciteit

 

Het staat voor 100 procent vast dat wij uit de Kosmos voortkomen. Uit de evolutie van het heelal kwam de mens voort. Alle bouwstenen van mens, dier en plant zijn te vinden in de ruimte waar sterren-explosies verantwoordelijk waren en zijn voor de vorming van vrijwel alle elementen die wij kennen. Uit die elementen komt de mens onherroepelijk voort, hierover is geen enkele discussie meer mogelijk. De mens blijft dus voor de eeuwigheid verbonden met die kosmos en zal uiteindelijk ook weer terugkeren tot de kosmos. Behalve de fysieke kenmerken, de elementen en moleculen waaruit wij bestaan, is er nog een andere factor, een geestelijke factor die door Carl Jung ver terug in de vorige eeuw werd verklaard.

Als de mens geboren wordt, overerft hij de oerkenmerken van de kosmos als een vorm van een geestelijk bestanddeel, hij overerft de "goddelijkheid" die de kosmos ook bezit, uiteindelijk zullen wij als mensen, als zielen tot "God" terugkeren. En die "God" is het geheel van de kosmos, bestaande uit sterren, planeten, de lege ruimte en een nóg hoger en onzichtbaar principe, de oerbron, de albron of almoeder waaruit alles ontstond.

 

In de kosmos zijn dus oerkrachten aanwezig, nog steeds, sinds het begin van de schepping en deze oerkrachten, die bronnen van energie worden Archetypen genoemd. Ze zijn onzichtbaar, maar ze worden wel degelijk gevoeld door elk levend wezen, door elke mens dus, door elk dier, zelfs het kleinste insect bevat die krachten en ook de planetenwereld, moeder natuur dus bevat deze krachten, alleen op een ander niveau dan bijvoorbeeld de mens ervaart.

Om deze Archetypen te beschrijven en later te visualiseren zijn in de Oudheid een grote hoeveelheid mythen ontstaan. In de vorm van een verhaal kan de mens beter begrijpen hoe menselijke drijfveren werken, drijfveren die vaak diep in de menselijke psyche verborgen liggen, andere drijfveren zijn duidelijk aanwezig in het dagbewustzijn van de mens. Enkele archetypen zijn: Vaderschap, Moederschap, de Held die een daad moet verrichten, de Held die op reis gaat en daar allerlei ervaringen opdoet, vaak gecombineerd met een strijd op leven en dood, de Oude Wijze man, Vakmanschap, Zelfoverschatting, Wraak, etc. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de vele tientallen zo niet honderden denkbare archetypen.

 

De mythologische verhalen geven de mens een beeld van herkenning, er is voor ieder mens wel een mythologisch verhaal te vinden, waarin deze zich kan herkennen. De schilderkunst heeft zeer veel van de mythologische verhalen afgebeeld en die visualiteit spreekt boekdelen natuurlijk. De mooiste schilderijen en tekeningen die bij bepaalde archetypen behoren, blijven als het ware in het menselijk geheugen bewaard. De religie bevat natuurlijk ook tientallen zoniet honderden archetypen, de bijbelteksten en de bijbehorende schilderijen of tekeningen maken veel duidelijk. Men kan nog een stap verder gaan en ook bepaalde muziek de vertegenwoordiging laten zijn van bepaalde archetypen. Mantra's bijvoorbeeld hebben zo'n duidelijke functie, maar ik zal mij hier beperken tot de mythologische verhalen uit de Griekse en Romeinse tijd die verwoorden het allerbeste de archetypen die bij de mens de drijfveren van denken en/of handelen zijn. 

Het kenmerkende voor Synchroniciteit is dat de Archetypen tot uiting komen in slechts zeer specifieke gevallen en op een unieke manier behorende bij juist die ene geboortehoroskoop. Er moet dus sprake zijn van een "betekenisvol toeval". De "toevalligheid" in de horoskoop van Niki Lauda is dat zijn Ascendant 17°44' Tweelingen nu juist zeer nabij de graad staat van de ster Capella die deel uit maakt van de constellatie Voerman. Dit betekenisvol toevalsmoment koppelt het thema uit het leven van Lauda aan de symboliek van de constellatie Voerman.

 

Uit de honderden mythologische verhalen zal ik er twee noemen die in relatie staan tot het vakbekwaam besturen van "paardekrachten", want het paard was natuurlijk het grote symbool van een voortbewegen op grote snelheid. Deze verhalen kennen steeds dezelfde thema's: ten eerste is er held of iemand die de held uithangt, hierna komt de zelfoverschatting van deze held, gevolgd door de "wraak der goden", veelal tot resultaat dat de held een dood sterft.

 

Het eerste verhaal gaat over Bellerophon, een persoon uit de Griekse mythologie. Hij moest een monster, Chiamera, doden, een monster dat meestal werd afgebeeld met een leeuwenkop, een lichaam van een geit en een slangenstaart. De godin Athena, die voorzag dat Bellerophon zeker zou sterven als hij alleen op pad zou gaan, stuurde hem het gevleugelde paard Pegasus te hulp. Bellerophon besteeg zijn paard en vloog naar Chimaera toe. Toen hij aankwam werd het monster woest, en Bellerophon kon het niet verwonden. Terwijl hij de hete adem van het beest voelde, bedacht hij een list. Hij haalde een groot blok lood en prikte dat op de punt van zijn speer. Hij vloog recht naar de Chimaera toe, met zijn speer zo ver mogelijk naar voren, en stak de lans in de keel van het monster. De vuuradem van het beest smolt het blok lood en het kreeg geen lucht meer. De Chimaera stikte en Bellerophon keerde als overwinnaar naar koning Iobates terug.

Terwijl Bellerophons faam groeide, deed ook zijn ego dat. Hij wilde met Pegasus naar de Olympus vliegen, de berg waar de goden woonden. De vlucht was vreselijk zwaar voor Pegasus en toen ze er bijna waren stuurden de goden een vlieg die Pegasus prikte waardoor hij steigerde. Bellerophon viel en raakte mank en aan één oog blind. Zo werd hij gestraft voor zijn eerzucht en hoogmoed. Hij trok zich terug en leefde verder als een kluizenaar. De uitdrukking "hoogmoed komt voor de val" is een directe verwijzing naar de sage over de val van Bellerophon.

 

 

 

Het tweede verhaal betreft de poging van de zoon van Apollo, Phaeton om ook eens een keer de Zonnewagen te besturen. Dag in, dag uit bestuurt Apollo de Zonnegod zeer vakkundig zijn Zonnewagen, voortgetrokken door een groot aantal paarden die hij goed in bedwang heeft. Op het middag van de dag bereiken de paarden en de Zonnewagen het hoogste punt aan de hemel, waarna het voertuig onherroepelijk aan zijn afdaling begint, waarna het aan de Westelijke horizon de zee in rijdt of onder het land verdwijnt, de duisternis tegemoet, om de volgende dag bij het aanbreken van de ochtend weer een nieuwe rit te beginnen.

Phaeton, de zoon van Apollo wilde op een dag ook deze paarden en de Zonnewagen besturen. De paarden merkten echter dat iemand anders de teugels in handen hield en sloegen op hol. De zonnewagen scheerde rakelings langs de aarde en door de hitte ontstonden er grote dorre plekken: de woestijnen. Voordat de hele aarde in brand zou staan, besloot de oppergod Zeus in te grijpen. Hij gooide een bliksemschicht naar Phaeton, waardoor deze uit de wagen viel, naar beneden stortte en stierf.

 

 

 

+++

+

 

Als wij nu terugkeren naar de horoskoop van Niki Lauda, dan zien wij dat de radix Ascendant een vrijwel exacte conjunctie in lengte maakt met de ster Capella, dat is de alfa-ster van de constellatie Voerman, het "hart van de voerman". Capella is een zeer heldere ster, de zesde helderste ster aan de noordelijke hemel. Hieronder een hemelkaartje uit mijn eigen programma Newcomb (prototype versie-6) met vele extra constellaties als uitbreiding.

 

 

De radix Ascendant wordt hier door de rode bol met "Asc" weergegeven. Trekt u een denkbeeldige lijn omhoog, dan komt u uit de de kleine sterretjes van de Haedi, de "kids", de kleine geitjes dus en exact daarboven staat de ster Capella. Deze ster heeft de aard van Mars en Mercurius volgens Ptolemeus. Merk op dat de ster "beta-Tauri" die enerzijds de linkerhoorn van de Stier aangeeft (want de Stier kijkt schuin linksom naar ons toe), en diezelfde ster vormt tevens de rechtervoet van de Voerman. Het is één en dezelfde ster, die een pure Mars-invloed heeft.

De voeten van de voerman staan feitelijk op de "bok" van de niet-getoonde paardenwagen van de constellatie, maar in de hedendaagse vertolking is dat natuurlijk het gaspedaal van een modern voertuig, inclusief de formule-1 wagen, die natuurlijk "alle denkbare paardenkrachten" symboliseert.

 

Het thema in deze horoskoop is natuurlijk het vakbekwaam besturen van het motorvoertuig volgens de constellatie Voerman. Als je drie keer wereldkampioen kan worden, dan heb je ruimschoots bewezen een groot vakman te zijn. Op één seconde na had Lauda zelfs vier keer wereldkampioen kunnen worden.

 

Merk op dat de planeet Uranus erg prominent op de Ascendant staat, weliswaar retrograde, maar in 1961 wordt deze planeet weer direct lopend en vallen bepaalde  beperkingen weg uit het familieleven. De grootvader van Niki was zeer dominant over hem tot zijn 15e/16e jaar, dat was de tijd dat Uranus progressief in directe beweging op 2 boogminuten na weer over zijn eigen positie heen loopt, waarna een "vliegende start" van de carrière van Lauda zich aftekent.

 

Het zal u ook niet als een verrassing komen dat Lauda in 1979 een eigen luchtvaartmaatschappij, Lauda Air, begon. Met een prominente Uranus op de Ascendant die tevens de heerser is van het MC, kan het dus niet missen dat de zeer eigenzinnige Lauda IETS voor zichzelf begint en wat is er toepasselijker dan een luchtvaart maatschappij, de luchtvaart en vliegtuigen vallen immer onder Uranus.

 

Wij kunnen hier nu eindeloze analyses loslaten op deze zeer interessante horoskoop, maar ik wilde mij in dit artikel slechts beperken tot de invloed van de constellatie Voerman. Bij analyses van enkele andere coureurs, zoals Boet van Dulmen en Wil Hartog blijkt duidelijk de invloed van planeten die een conjunctie qua lengte maken met prominente sterren uit de constellatie Auriga (Voerman).

 

+++

+

 

De dood van Niki Lauda.

 

In de lezingen die ik sinds 2011 over de Vaste Sterren gaf, was het nooit een onderwerp om over de dood van de voorbeeldpersonen te spreken, behalve dan bij prins Johan-Friso, waar ik altijd heb beweerd dat het kantje boord voor hem zou worden, de vele aanwezigen van destijds weten zich dit nog wel te herinneren. Maar dat was "toeval" en de horoskoop van Lauda was dus nooit het onderwerp van een "doods-analyse".

Nu wij weten dat Lauda op 20 mei 2019 is gestorven in een ziekenhuis als gevolg van een longprobleem, kunnen wij de horoskoop voor dat moment nog eens bekijken, zie de horoskoop hieronder met de MIN-1 progressies in de buitenring voor deze datum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De progressieve Venus staat op het moment van overlijden precies op 16.00.53 Stier, exact vierkant het gecorrigeerde MC. Op dit MC staat Venus radix ook weer heel erg prominent, het beroepsleven aangevend, maar ook het overkomen naar buiten toe qua persoonlijkheid, maar ook letterlijk hoe hij er uit ziet, gehavend, getekend, "geplastificeerd" als het ware door de vele huidtransplantaties. Venus in Waterman geeft iets "buitenaards" aan het uiterlijk, maar ook aan het handelen, het optreden voor de media en het grote publiek.

Exact samenvallend met dit aspect loopt ook progressieve cusp-2 conjunct Saturnus radix, op 20 boogseconden nauwkeurig, overeenkomende met 1 seconde kloktijd van de geboorte. Feitelijk loopt de cusp van het achtste huis in oppositie met Saturnus retrograde. Het achtste huis is natuurlijk het huis van de dood en Saturnus regeert over Steenbok en dat teken staat op de radix achtste sector, de dood aangevend. Cusp-8 dus oppositie heer acht.

Twee zeer belangrijke aspecten die exact vol lopen aan de hand van één en dezelfde correctie, namelijk het geboorte-uur op 11 uur 0 minuten en 39,5 seconden lokale tijd.

 

Natuurlijk loopt ook de progressieve Ascendant zeer dicht in de buurt van de progressieve Pluto, een onderlinge conjunctie, maar de afstand is iets te groot, maar het zou astrologisch gezien eventueel een toepasselijk aspect kunnen zijn. Naar verluidt kreeg Lauda de afgelopen weken te maken met nierproblemen. Het maakt dat het overlijden voor zijn behandelende artsen niet volledig onverwacht kwam. "Er is geen specifieke doodsoorzaak. Het was een langer proces, waarvan de patiënt aan het eind overleden is", verkondigt Lauda's arts Walter Klepetko tegenover het Oostenrijkse persbureau APA.

Op 1 augustus 2018 onderging Lauda nog een zware operatie (longtransplantatie), dat is overigens EXACT 42 jaar na het zware ongeluk van 1 augustus 1976 op de Nürburgring waar de auto van Lauda vlam vatte en hij brandend uit de auto werd gered door oplettende mede-coureurs. Die 42 jaar is overigens de helft van de omlooptijd van Uranus die 84 jaar bedraagt. Op het moment van het ongeluk in 1976 stond Uranus op 2.32 Schorpioen en op 1 augustus 2018 stond deze op 3.13 Stier, je kunt natuurlijk zeggen transit Uranus oppositie transit Uranus, maar die ene graad is veel te veel, aspecten moeten daadwerkelijk sluitend zijn of maximaal 1 of 2 boogminuten verschillen, anders vindt men altijd wel ergens een bijna-aspect.

 

Hieronder vindt u nog de laatste aspecten volgens de MIN-1 methode:

 

 

Het aspect MC conjunct Draconis zal de inleiding zijn geweest tot de dramatische ontwikkelingen, men kan ook spreken van MC oppositie Drakenstaart of van Cusp-4 conjunct Drakenstaart, die in Weegschaal staat en zodoende wijst op nierproblemen, want de nieren vallen onder Weegschaal en de Drakenstaart staat gevaarlijk dicht tegen de cusp van het zesde huis aan, het huis van ziekten en problemen.

Maar de nieren worden ook door Venus aangegeven en het aspect Venus vierkant MC houd ik persoonlijk voor de belangrijkste oorzaak van overlijden. U weet dat Venus kan optreden als een dodelijke planeet, dat is reeds in vele artikelen van mijn hand aangetoond.

 

Hiermee sluit ik dit artikel af en ik hoop een bijdrage geleverd te hebben aan het fascinerende onderdeel van de vaste sterren en constellaties, in dit geval het thema van de Voerman.

 

 

 

(©) J Ligteneigen, plaatsing op 31 mei en 1 juni 2019

Teller: 

 

Web Analytics

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   01/06/2019