Horoskoop bespreking

President van de Verenigde Staten: Donald Trump 

                                                 

 

Menu

 

Home

 

 

Mail

 

Home > Horoskopen > Trump > trump2.html

 

Donald Trump - President van de USA - zijn toekomstperspectieven tussen 2017 en 2020

 

Gesterkt door de succesvolle voorspellingen over Trumps presidentschap van oktober 2016, kunt u hier op deze vervolg-webpagina de astrologische voorspellingen lezen en controleren. De geboortetijd van Trump is nu tot op de seconde bekend, namelijk: 10:53:46 uur, de rest van de gegevens kunt u uit het eerdere artikel van 2016 achterhalen.

 

Een uitgebreide astrologische karakteranalyse werd in het eerdere artikel van 2016 ook al geplaatst, tezamen met de mogelijke correcties aan de hand van diverse gebeurtenissen uit het leven van Trump. Nu hij eenmaal de president van de Verenigde Staten is en hij zijn eerste moeilijke maanden heeft doorlopen (ook reeds voorspeld in het artikel uit oktober 2016) kan ik een meer realistische voorspelling geven over het verdere verloop van de opmerkelijke carrire van deze man.

 

Johan Ligteneigen

 

 

Ik zal hier allereerst de gecorrigeerde horoskoop plaatsen op basis van de uiteindelijke geboortetijd van 10:53:46 uur. Huizen volgens Placidus en de progressies volgens het MIN-1 systeem, zoals volledig beargumenteerd in mijn laatste boek.

 

 

De progressies in de buitenring van de horoskoop zijn berekend voor zijn verjaardag van 14 juni voor 2017 en 2018.
Merk nu al op dat alle progressieve planeten aan de linkerzijde staan in de buitenring. Trump wil alles gaan bepalen en beheersen.

 

Met de overwinning van Trump in de vroege ochtend van 9 november 2016 staat de progressieve MIN-1 Zon van Trump exact sextiel Cusp-11, waarmee ik zijn zege  voorspelde. Trumps Zon stond enkele maanden drvoor exact conjunct de vaste ster Regulus, n van de vier Koningssterren, wat allemaal uitgebreid door mij is beschreven en beargumenteerd op zowel de website als in het laatste boek.

 

Nu kunnen wij dus uitgaan van een exact bekende Ascendantsgraad van 29.54.49 Leeuw en dan wordt het zr interessant, want de MIN-1 progressieve Zon van Trump zal deze graad gaan passeren op 2 juli 2017. Hierna loopt deze Zon nog een flinke maand door de allerlaatste boogminuten van het teken Leeuw om daarna op 4 augustus 2017 definitief over te gaan naar het teken Maagd, wat voor Trump een zeer grote omkering gaat betekenen in zijn politieke carrire. Vergeet u niet dat Trumps Zon de afgelopen 30 jaar in het teken Leeuw liep via progressie, zijn Zon dus in eigen teken op maximale kracht. Mede hierdoor kon Trump bouwen aan zijn imperium en de miljardair-status bereiken. Trumps radix-Zon wordt goed gevoed door de planeet Mars, die in Leeuw goed staat en een sextiel terugwerpt op die radix-Zon. Dit is allemaal reeds eerder beschreven in het genoemde artikel. De bluf en de voortvarendheid van Trump kon hij de laatste jaren erg goed tot uitvoering brengen, want de progressieve Zon passeerde enkele jaren geleden langs de radix-Mars en zodoende werd dit hele sterke radixaspect nog eens een keer geactiveerd. Daarnaast deden ook de andere progressieve planeten een duit in het zakje, maar brachten ook problemen, zoals enkele faillissementen en enkele gestrande huwelijken, zoals uitgebreid besproken in het vermelde artikel. De progressies voor die gebeurtenissen vormden de basis voor de horoskoopcorrectie die uiteindelijk slechts zes seconden naast de werkelijke uiteindelijke geboortetijd zat.

 

Zolang de progressieve Zon van Trump nog in het teken Leeuw staat, kan hem niets overkomen. De zr intense impregnatie die plaatsvond toen die Zon exact conjunct Regulus liep, geeft Trump vleugels en hij doet wat hij wil, ook al wordt hij zeer vaak terug gefloten door de doldrieste besluiten die hij neemt. Kijkt u de plaatjes uit het eerder genoemde artikel er nog eens op na om te zien hoe nauwkeurig die conjunctie was, zowel qua lengte als qua breedte was die perfect. Dan kun ja alles maken, je kunt je gedragen als een idioot en alsnog serieus genomen worden, dat kan allemaal met Regulus. Leest u hiervoor ook de beschrijvingen in mijn eigen boek over de vaste sterren uit 2011 (herdruk 2015). Op het moment dat de progressieve Zon het teken Leeuw verlaat, is het gedaan met de macht van Trump. De hele overgang over Regulus verliest zijn kracht met forse schreden. Ook zal het schadelijk zijn voor de gezondheidstoestand van Trump, want de overgang van Leeuw / Regulus naar het voor de Zon onvruchtbare teken Maagd is t groot.

 

In de horoskooptekening hierboven ziet u de vijf grote allesbepalende aspecten cq. bewegingen voor dit jaar. Dat zijn achtereenvolgens:

 

  1. Jupiter progressief vierkant Saturnus, op 12 februari 2017, werkingsduur gehele ambtsperiode;

  2. Mars progressief vierkant Mercurius op 18 mei 2017, werkingsduur ca. 3 tot 6 maanden;

  3. Zon progressief conjunct Ascendant en intrede in het eerste huis, 2 juli 2017, langere periode;

  4. Zon progressief in treden zodiakteken Maagd, 4 augustus 2017, langere periode;

  5. Mercurius progressief conjunct Pluto progressief, dus een onderlinge conjunctie, 12 augustus 2017, werkingsduur ca. 1 jaar.

Daarnaast loopt een grote hoeveelheid andere aspecten, maar deze voeren toch wel de boventoon.

 

Over het eerste aspect - Jupiter vierkant Saturnus -is al geschreven in het internetartikel van oktober 2016. Het ligt aan de basis van een serie ondoordachte en domme besluiten, zoals destijds zo letterlijk verwoord. De inreisverboden voor de VS waren en zijn zeer omstreden en Trump werd op dat eerste besluit al vrij spoedig terug gefloten. Jupiter staat in de breedste zin van het woord voor de buitenlandse politiek en dat maakt Trump erg zwak met dit langdurige vierkant. In de aanloop naar dit aspect waren er al tekenen in die richting zoals men in zijn campagne heeft mogen ervaren, zoals de schandalen rond de Russische bemoeienis en de opzet tot haat jegens de Democraten, met name tegen Hillary Clinton. Jupiter staat niet geweldig in het teken Weegschaal, maar Saturnus staat er werkelijk belabberd bij in Kreeft. Dat maakt alle besluitvorming kortzichtig, maar ook erg kort door de bocht: geen ruimte tot discussie. Saturnus in Kreeft duldt geen tegenspraak: Saturnus moet het "vaderland" (Kreeft) beschermen, dat is de primaire taak van Saturnus: "bescherming tegen..." en hij is de poortwachter die al het kwaad moet tegenhouden. Saturnus in Ram en in Kreeft heeft een hele speciale visie, voornamelijk gebaseerd op kortzichtigheid, alsof hij een "bord voor z'n kop" heeft.

Omdat Jupiter progressief ca. 12 boogminuten per jaar loopt, zal zijn werking in dit vierkantsaspect zeker vier jaar gaan duren en feitelijk geruisloos overgaan naar het vierkant met Venus-radix, want eenmaal nt buiten orb geraakt op 2450' met Saturnus, komt Jupiter direct binnen bereik met het vierkant met Venus in de radix. Feitelijk loopt Jupiter progressief voortdurend gedurende 8 tot 10 jaar in een vierkant met achtereenvolgens Saturnus en Venus uit de radix.

Er komt dus nog een hele lange rij met ondoordachte en soms ook domme besluiten aan. Zolang de progressieve Zon nog in Leeuw staat, kan hij die nog verdedigen en kan hij rekenen op medestanders, maar na augustus 2017 zal dit sterk gaan afkalven en wordt het voor Trump zr moeilijk om zijn stempel te drukken op verdere besluiten.

 

Het tweede aspect Mars vierkant Mercurius is pure oorlogszucht. Het aspect loopt vol op 18 mei 2017, maar heeft natuurlijk ook een voorwerking en die voorwerking loopt nu reeds, zie onderstaand aspectenlijstje:

 

 

U ziet vanaf 13 april al een hele serie vervelende aspecten lopen. Vooral Cusp-9 conjunct de vaste ster Al-Hecka, die een pure Mars-invloed heeft, is zr gewelddadig, zie de afbeelding hieronder. Wij komen niet onder de invloed van de Vaste Sterren uit.De grote oranje pijl wijst naar het sterretje "zeta-Tauri" en dat sterretje heeft de Arabsche naam "Al Hecka" gekregen. Hij bevindt zich precies op het uiteinde van de hoorn van de constellatie Stier. De andere beruchte ster heeft El Nath en ook die heeft een pure Mars-invloed. Beide sterren werken gewelddadig uit en zijn zeer oorlogszuchtig.

 

 

Het laten vallen van die vreselijke Mother Of All Bombs, een 11 tons bom, dus 40 keer krachtiger dan de bekende 500-ponders uit de Tweede Wereldoorlog op 13 april valt dus exact samen met Cusp-9 (buitenland) in Ram (heerser Mars) conjunct de ster Al Hecka (Marsinvloed). De progressieve Cusp-9 neemt zijn radixinvloed (Ram) met zich mee. Nog een extra bewijs van de exacte correctie in oktober 2016 n het exact werkende Placidus huizensysteem in combinatie met de MIN-1 methode, ook dt werd 100% bewezen in mijn laatste boek over het MIN-1 systeem.

 

De hele maand april 2017 zal voor Trump hoogspanning betekenen, want het regent vervelende aspecten.

Maar Mars vierkant Mercurius loopt natuurlijk ook al. En Mars in Weegschaal kan alleen maar oorlog veroorzaken, hij staat daar slechter dan slecht. Mars is de heer van het 9e huis en vertegenwoordigt allerlei buitenlandse belangen, maar ook de buitenlandse landen of gebieden en daar zal Trump keiharde besluiten gaan nemen. Het is een - astrologisch gezien - gemeen aspect, want Mars en Mercurius zijn elkaars vijanden, lees de oeroude stellingen van de klassieke astrologen.

Maar het zal ook nog over geld gaan, want Mars loopt in het 2e huis, dus de staatsfinancin zullen nog op de agenda komen en Trump zal ook richting Europa zijn dreigementen gaan versterken om meer geld te gaan bijdragen aan de defensie (lees: offensie)-taken. Mars vierkant Mercurius heeft men niemand geduld meer, het is een typisch "een persoon met een kort lontje"-aspect. Hier zou het conflict met Korea tot een hoogtepunt kunnen komen.

 

Mars vierkant Mercurius geeft ook veel conflicten met de pers, de journalisten, kranten, tijdschriften, televisiemaatschappijen, maar ook conflicten met diplomaten, want Mercurius is nu eenmaal de "boodschapper der goden", maatschappelijk vertaald als diplomaten en/of ministers van buitenlandse zaken die hun land vertegenwoordigen. Daar zullen zeer harde termen worden gebezigd, want Mars in Weegschaal zet de diplomatie van dit zodiakteken op scherp. Weegschaal is het teken waar China onder valt, dus China zal enorm onder druk worden gezet en de kwestie over munt-devaluatie van China zal weer hoog op de agenda komen rond medio mei als dit aspect vol gaat lopen, maar die ruzie blijft nog enkele maanden doorlopen, omdat Mars slechts 38 minuten per jaar loopt en dit aspect pas uitgewerkt raakt als de 1 graad orb wordt verlaten.

 

U moet niet vergeten dat deze horoskoop van Trump niet alleen voor hem persoonlijk werkt, maar hij is tevens de president van n van de machtigste landen ter wereld, dus de aspecten krijgen nu ook een veel groter bereik en raken die mensen of personen die worden "getroffen" door zijn maatregelen of besluiten. Het aspect Mars vierkant Mercurius zal hem ook persoonlijk gaan raken, vooral binnen het huisgezin, want Mercurius staat in Kreeft. Trumps vrouw is nooit meeverhuisd naar het Witte Huis. Er kunnen meningsverschillen tussen die twee gaan optreden onder dit ruzieachtige aspect.

 

 

Tussen het tweede en het derde grote aspect liggen enkele kleinere, maar zeker niet minder belangrijke aspecten. Onder Maan halfvierkant Cusp-11 onderling zal Trump het moeilijk krijgen in het Congres om zijn besluiten te rechtvaardigen. De hele maand juni 2017 zal in het teken staan van onenigheden, waarbij de Senaat of het Huis van Afgevaardigden alle zeilen moeten bijzetten om zaken in het gareel te krijgen. Maan vierkant Jupiter op 22 juni zal voor Trump erg vervelend aflopen en het lijkt er op dat mij schoorvoetend moet terugkomen op een eerder voornemen of dat hij gerechtelijk een nederlaag zal lijden. Jupiter heeft natuurlijk met de rechtspraak te maken. 

Merk op dat de progressieve MIN-1 Maan door het elfde huis heen loopt gedurende het eerste regeringsjaar van Trump. Dit betekent dat hij alleen maar politieke ruzie heeft met het Congres en steeds maar truckjes moet uithalen om bepaalde besluiten door te drukken. Politiek gezien is dit voor Trump helemaal geen goede tijd. Het gezinsleven (Kreeft) komt zwaar onder druk te staan en staat op hoogspanning (Kreeft in het 11e huis).

Maan conjunct de vaste ster Wasat geeft gezinsproblemen aan, Wasat heeft een Saturnus-invloed en die staat in deze horoskoop juist in Kreeft en in het 11e huis, en benadrukt de gezinsproblemen met n van de kinderen n in combinatie met de politiek. Het kan hier gebeuren dat n van de kinderen politiek in zwaar weer komt door belangenverstrengeling of zakelijke perikelen die niet helemaal door de beugel kunnen.

 

 

Het derde grote aspect is de passage van de progressieve MIN-1 Zon van Trump over de Ascendant. Dit aspect staat berekend op 2 juli 2017. De radix Ascendant staat met de huidige gecorrigeerde geboortetijd op 2954' 49" Leeuw. De door mij gecorrigeerde minus-6 seconden op 11 oktober 2016 leidden tot zijn overwinning op exact 9 november 2016 met de Zon op 29.17.27 Leeuw, een exact sextiel makend met de politieke- en aspiratiegevende Cusp-11. De geboortetijd van Trump is 10.53.46 uur en dat is ook de tijd van de progressieve Zon op 9 november 2016 op de stand van 2917'27" Leeuw. Wetende dat de Zon progressief 10 boogseconden per dag loopt, moeten er eigenlijk 7 boogseconden af van die progressieve Zon en dan komt men uit op 17 uur eerder dan 9 november 2016 (10.54 uur) en dat geeft een exacte dag van 8 november om 18 uur 's avonds lokale tijd, dat is vier uur eerder dan de min of meer uitslag van de verkiezingen. Dit gaat in zekere zin nergens meer over, want wie voorspelt er op het uur exact of zelfs binnen 4 uur exact, sterker nog wie voorspelt er op de dag nauwkeurig? Ng sterker, er zijn astrologen die helemaal niet voorspellen. Maar het is wel leerzaam of dit MIN-1 systeem eens helemaal tot de bodem uit te zoeken en dat kan nu gelukkig met het nieuw verschenen boek over dit onderwerp, zeker in vergelijking met andere voorspelsystemen en zelfs met verschillende huizensystemen.

 

Goed, terug naar Zon conjunct Ascendant, de laatste vijf boogminuten Leeuw zelfs van die Ascendant. U weet inmiddels ook dat de vaste (konings)ster Regulus die hem definitief in het zadel heeft geholpen op 29 05" Leeuw staat. De Zon blijft dus nog even "profiteren" van dit Regulus-effect, zolang de Zon progressief in de 30e graad blijft lopen. Deze passage kn voor Trump erg gevaarlijk zijn, omdat er zeer veel energie in dit "aspect" verborgen zit. Eigenlijk vindt ik het geen aspect, maar een overgang van de Zon naar het eerste huis en daarmee ook voor Trump een overgang naar een andere fysieke- en mentale gesteldheid. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, maar is een overgangsproces, althans voor de meeste van ons wel als wij zo'n aspect zouden beleven.

Maar de progressieve Zon op zo'n beladen scheidingslijn vind ik zelf gevaarlijk, herinner de dood van Milosevic die ik twee jaar eerder in 2004 op de dag nauwkeurig voorspelde. Dat was met het aspect progressieve Zon oppositie Ascendant, uiteraard een ander aspect en een regelrechte bedreiging voor het leven zelf en dat was ook een progressieve Zon die gedurende 25 jaar progressief was "uitgeteerd" door een permanent vierkant van Saturnus. Wij kunnen het dus niet 1-op-1 gaan vergelijken, zeker niet, maar het blijft een gevaarlijke overgang.

Regulus brengt iemand tot zr grote hoogte, u weet dit inmiddels uit de literatuur van de vaste sterren, maar de val komt er daarna altijd aan, vrijwel 100% gegarandeerd. De zelfoverschatting als werking van deze vaste ster is gigantisch en dat is de grote valkuil voor Trump, zowel voor hem fysiek als mentaal.

Trump kan juist ten tijde van die overgang doldrieste besluiten gaan nemen, ingegeven door grote zelfoverschatting. Hiervoor kan hij zelfs nog medestanders krijgen, want progressieve Maan halfsextiel Uranus geeft hem nt dat beetje mazzel dat hij nodig heeft, laten we zeggen: parlementaire mazzel. Mocht Trump in een voor hem gevaarlijke toestand komen, dan kan dit kleine aspectje net levensreddend zijn.

En daarna?

Dan komt Trumps progressieve MIN-1 Zon aan in het eerste huis. Dan moet Trump op de een of andere manier kleur gaan bekennen, Trump moet open kaart gaan spelen, hij moet en zal gaan tonen hoe hij werkelijk is, want gedurende de laatste 28 jaar kon Trump zich nog verschuilen achter een soort facade, want het 12e huis kan heel goed zaken verbergen of zaken anders voorspiegelen dan ze in werkelijkheid zijn. Wetten ontduiken kan ook heel goed in het 12e huis, liegen en bedriegen, geen probleem, want Neptunus regeert daar. Zo kon Trump groot worden en miljardair worden, ten koste van vele anderen.

Maar het eerste huis is een open huis, hier moet men open kaart spelen en de Zon is ook een open planeet. In principe vertegenwoordigt de Zon onze waardigheid, onze eerlijkheid, rechtvaardigheid, menslievendheid via oprecht en goed leiderschap. Dat zou de Zon in optima forma moeten zijn, maar dat lukt niet altijd, want de Zon staat bij radix soms op een verkeerde plaats, op een vervelende graad of in moeilijke aspecten die dan veel van die goedbedoelde eerlijkheid en rechtvaardigheid wegnemen.

Dus Trump zal en moet uit een ander vaatje gaan tappen, het open en eerlijke eerste huis eist dit van de progressieve Zon. In het twaalfde huis kon de Zon zich nog verbergen achter een facade, achter leugens en/of bedrog of intriges, maar in het eerste huis kan en mag dit niet meer. Het kan dus zomaar gebeuren dat Trump n deze passage naar het eerste huis en heel andere opstelling gaat vertonen, hij kan zelfs zijn uiterlijk voorkomen gaan veranderen, iets in zijn gezicht of haardracht of in zijn optreden in totaliteit, laten wij dit afwachten in de periode van 2 juli tot ca. 2 september 2017, want in die periode gebeurt er namelijk ng iets.

 

 

De vierde grote verandering zal zijn de intrede van de progressieve MIN-1 Zon in het zodiakteken Maagd. Voor diegenen die de traditionele methode van "1 dag = 1 jaar" hanteren, dus zonder de MIN-1 methode, voor hen staat de Zon al een jaar in het teken Maagd, maar daar geloof ik niets van. Echt helemaal niets tot nu toe wijst op een keerpunt bij Trump in zijn manier op optreden en diens overkomen. Dit wordt natuurlijk weer een astrologische testcase, waarbij de tegenstanders van MIN-1 staan te trappelen.

De overgang van de progressieve Zon die op een zeker moment van 2959' 59" Leeuw naar 0000'01" Maagd zal gaan, gebeurt binnen 1 dag, want de progressieve Zon loopt ca. 10 boogseconden per dag. Dit gebeurt dan op 4 augustus 2017 en 1 dag later staat die Zon dan op 000'10" Maagd en zo kruipt die Zon dagelijks verder in de horoskoop van Trump. Die overgang vindt dus plaats IN het eerste huis op 5 boogminuten afstand van de exacte graad van de Ascendant, dus spreekwoordelijk "op de cusp" van het eerste huis en daarom denk ik dat die overgang van Trumps Zon naar buiten toe erg duidelijk zal verlopen, omdat er in elke horoskoop slechts twee huizen zijn, waarbij een "overgang op de cusp" zo duidelijk kan uitwerken, namelijk het MC en de Ascendant. Beide huizen vertegenwoordigen dit overkomen naar buiten toe, maar toch op verschillende wijzen. Bij Trump is die verandering inherent aan een verandering binnen hemzelf, binnen zijn eigen lijf, binnen zijn eigen geest, dat is het "eigenste-ik" dat alleen maar door de Ascendant wordt vertegenwoordigd en nergens anders door.

Het betreft dus een karakterverandering, laat ik het zo stellen: een verandering binnen zijn eigenste-ik die door de openheid van de Ascendant wel zichtbaar mot worden naar buiten toe.

Voor degenen die de klassieke astrologie bestuderen, u weet dat de laatste 6 graden van het teken Leeuw binnen de terms van Mars vallen (terms volgens de Egyptenaren). De progressieve Zon was dus de laatste zes jaar al erg Mars-geladen, maar ook daar komt een einde aan, want de eerste zeven graden in het zodiakteken Maagd vallen onder Mercurius, dus de progressieve Zon ondergaat een extra benvloeding door Mercurius, niet alleen maar vanwege de intrede in het teken Maagd als geheel, maar ook zeer specifiek in de eerste zeven graden van dit teken, dus een dubbele invloed van Mercurius. Het is juist die Mercurius die een paar maanden eerder een opduvel kreeg van de progressieve Mars via dat vierkant op 18 mei. Mercurius staat dus op scherp, hij staat ruziemakerig en kort door de bocht. Het is nog niet de Mercurius die wij hopen te zien bij Trump, een Mercurius met weloverwogen besluiten en goed doordachte strategie. Eerst moet het vierkant van Mars uitgewerkt zijn voordat Mercurius zich kan laten zien en dan pas kan ook de Zon zich beter op zijn gemak voelen. Die overgang van de Zon van zo'n sterk beladen laatste graad Leeuw naar de eerste graad Maagd is als een overgang van een oorlogs slachtveld naar een rusthuis. Juist zo'n overgang kan heel gevaarlijk zijn.

 

 

De vijfde grote verandering voor Trump is het aspect progressieve MIN-1 Mercurius conjunct progressieve Pluto, dus een onderlinge conjunctie. Dit vindt plaats rond 12 augustus 2017. In de grote tekening aan het begin van dit artikel ziet u beide progressieve planeten in het 12e huis staan in Leeuw en zij maken die onderlinge conjunctie op de positie 11.58.59 Leeuw. Dit wordt een zeer zwaar politiek besluit dat Trump moet gaan nemen. Het lijkt dat Trump onder enorme druk komt te staan om die beslissing te nemen. De aspectenlijst hieronder geeft een aantal aspecten weer rond en na die periode.

 

 

Het is vanaf 4 augustus werkelijk een Mercurius-periode aan het worden, want (1) De progressieve Zon komt in Maagd te lopen, (2) de progressieve Maan loopt voorbij de vaste ster Castor die een 100% Mercurius-invloed heeft en (3) Mercurius maakt de onderlinge conjunctie met Pluto.

Alle binnenlandse aangelegenheden van Amerika komen dan sterk in het focus en die focus gaat vele maanden duren. Het lijkt er op dat olieboringen, schaliegasboringen of pijpleidingen heel sterk in het nieuws komen en ook de schandalen daar omheen. Pluto blijft verbonden met de energievoorzieningen cq. energiebronnen. De onderlinge conjunctie moet bekeken worden in de volledige progressieve horoskoop en in die horoskoop staat de conjunctie in het 10e huis, dus gaat dit erg belangrijk worden voor Amerika als land. Omdat Mercurius tevens de handelsplaneet is, komen ook handelsverdragen weer sterk in  de belangstelling rond augustus 2017 en dit loopt allemaal enkele maanden.

 

Hierna komt er een serie zwakkere aspecten, waarbij Trump makkelijk kan overleven, MITS hij deze periode tot medio augustus zonder kleerscheuren kan doorstaan. Het gevaarlijkst voor Trump zelf vind ik de periode waarbij de progressieve Zon over de Ascendant heen kruipt en in de laatste boogminuten van Leeuw terecht komt. Onderlinge aspecten tussen planeten kan iedereen overleven, die kunnen de mens het leven makkelijk of juist erg moeilijk maken, maar ze laten iemand wel leven.

De progressieve Zon is het leven, is de energie,is de impuls van het leven, de hartslag voor de gehele horoskoop. De Ascendant is k het leven, daar begint juist het leven, maar daar kan het leven ook eindigen, getuige het funeste aspect van Milosevic Zon oppositie Ascendant. Laten wij zien hoe een en ander zich gaat ontwikkelen.

 

 

 

Eerste opzet geschreven op14 april 2017 en geldig tot eind november 2020. () J Ligteneigen. 
Aangevuld op 15 april 2017. Wordt vervolgd na september 2017.

 

 

Teller: 

 

web
     analytics

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   15/04/2017