Uppvisningar Lillan-Amsterdam på IKEA Hengelo, IKEA-Delft,
IKEA-Barendrecht, IKEA-Haarlem,
på Zorgcentrum Nieuw Vredeveld i Amstelveen
och på Museum Schokland.

Bilder: Jaap van Lingen, Flora te Riet.
Tineke Jorissen-Wedzinga m.fl.

Vill du höra musik, klicka här (Connie Hirsch - durspel).