Inleiding - Sarajevo Rollers in Limburg.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Inleiding


Vliegrollers zijn duiven, welke hun normale vlucht onderbreken voor het maken van rasgebonden acrobatische figuren.

 

  

 


Het is een lust voor het oog, hoog in de lucht, de adembenemende kapriolen te zien van deze rollende duiven. Met ware doodsverachting rollen ze met grote snelheid als een vederbal naar beneden. Deze vertoning van groot artistische uitvoering is het resultaat van jarenlang intensief fokken en selekteren van goede Vliegrollers.

Vliegrollers vliegen zowel thuis vanaf een duivenhok, als elders vanaf een vliegkist.  Een vliegkist is een transportabel "hok" van  80 x 40 x 40 cm..

Het houden van Vliegrollers is een bijzondere aangelegenheid. (Geschreven wordt meestal Vliegrollers, maar het geldt eveneens voor Duikvluchtduiven.   Onder Duikvluchtduiven verstaan we duiven die snel recht naar beneden duiken en daarbij al of niet een draaiende beweging om hun lengte-as maken.)

De vriend van deze edele vliegduiven verheugt zich dagelijks op de luchtcapriolen van deze acrobaten. Nu hoort bij het houden van Rollers, net als bij andere takken van sport, een zeker  " Vakmanschap ". Maar in het algemeen onderscheidt het houden van Vliegrollers zich weinig met het houden van andere duivenrassen.

Normaal gesproken kan men alle Rollers en Duikvluchtduiven op een vliegkist (VK) houden. Waar hun vliegkist staat vliegen de Rollers, laten hun kunsten zien, en keren ter plekke op de vliegkist terug.  


Het vliegen vanaf een vliegkist is  "het neusje van de zalm"  in de vliegrollersport


Dit vergt echter wel heel veel oefening, veel geduld en vooral een zeer goede vertrouwelijke band met de duiven. Want alleen hun vliegkist, de auto en hun "baas", zijn de enigste herkenningspunten daar in den vreemde. En bij opkomend slecht weer of bij aanvallen van grijp- of stootvogels moeten zij zonder aarzelen hun vliegkist opzoeken en deze aanvliegen.

In verenigingsverband worden wedstrijden gehouden zowel thuis als vanaf een vliegkist.  In Nederland via Vliegroller Club Nederland < VCN >.
Van 1982 tot 2005 vloog ik met Oosterse Rollers , qua vliegfiguren de meest veelzijdige Roller en binnen de rollerwereld ook wel  "de koning van de lucht"  genoemd en zoals zijn naam al laat vermoeden afkomstig uit het oosten en wel uit klein Azië, waar hij in de middeleeuwen door de  "gegoede stand"  gehouden werd, welke er toen al onderling wedstrijden mee vloog.  

De Smyrna  wordt gezien als de "oerroller"  het ras waar uiteindelijk alle (28) andere hangvleugelige rollerrassen van afstammen.  Hij is dus ook de "voorvader" van de Oosterse roller.  Sinds 2005 heb ik me speciaal toegelegd op de Smyrna . Mijn streven is het de Smyrna, die met uitsterven bedreigd wordt, in zijn oude glorie te herstellen en er weer een volwaardige luchtacrobaat van te maken. Of het zal lukken moeten we afwachten.   

Waarschijnlijk door het veelvuldig melden van deze website door mij op facebook kreeg ik eind 2017 plotseling meerdere vriendschapsverzoeken van fokkers uit- en rond Sarajevo.
En deze werden weer gevolgd door aanvragen van Bosniërs uit België , Duitsland en Nederland.
Ook zij wilden plotseling "hun" ras weer nieuw leven inblazen.
Een Bosniër uit Duitsland had zelfs, via via, duiven van bij mij afkomstig. Ik herkende ze direct op een foto en bij navraag bevestigde hij het meteen. Hij vond het geweldig dat ik mijn duiven vanaf een foto herkende.
Hij zou binnenkort 2 koppels uit Sarajevo krijgen en bood mij direct spontaan aan om mijn stam te verversen.
Ook werd ik meteen uitgenodigd lid te worden van 2 groepen  ("Sarajevski Golub Prevrtac" en "Sarajevo Pigeon Diary")  in Bosnië die o.a. deze duiven daar gaan promoten. Toch weer een stap in de goede richting.

---

Serieuze belangstellenden , kunnen contact opnemen met het secretariaat van de landelijke Rollervereniging VCN waar alle inlichtingen over het vliegen met Rollers en eventueel duikvluchduiven worden verstrekt  en/of  adressen van houders van de verschillende rassen worden doorgegeven zowel nationaal als internationaal.  


=========================

Helaas gooit vogelbescherming Nederland de laatste jaren roet in het eten. Door het plaatsen van de vele nestkasten voor slechtvalken is het aantal zodanig toegenomen dat duiven vrij laten vliegen bijna onmogelijk wordt. Verschillende "collega's" hebben hun hobby dan ook al , jammer genoeg, opgegeven.

De bewering van deze organisatie dat slechtvalken stadsduiven jagen is uit de lucht gegrepen en bewijst hun onkunde of het is "volksverlakkerij" om nestkasten te kunnen plaatsen.
Slechtvalken jagen hoofdzakelijk hoog in de lucht waar geen obstakels zijn. Hoogvliegende duiven zijn dus een welkome prooi want die hebben geen ontsnappingsmogelijkheid.
De duiven zijn dagelijks slechts enkele minuten hoog in de lucht dan duikt plotseling een slechtvalk op.
En bleef het nog maar bij een, neen zelfs drie gelijktijdig. Sindsdien durven de duiven niet meer te vliegen.

Vogelbescherming Nederland is in deze kennelijk blind want ook het aantal weide- en andere vogelsoorten neemt hierdoor af. Van "vogelbescherming" is hier geen sprake meer.  Integendeel !
Als je dieren, die geen natuurlijke vijanden hebben, beschermt en in ruime mate nestgelegenheid biedt dan ontstaat er een explosie van aantallen en krijgt de natuur en uiteindelijk ook de mens er last van.
Je kunt wel schadelijke stoffen weren die de natuur aantasten maar van de natuur zelf moet je afblijven die redt zich zelf wel al miljoenen jaren.

Als je dagelijks dit beeld ziet dan is het niet meer leuk.

Dank zei deze Sofa- en Balkon"ornithologen" zijn we dus genoodzaakt er volièreduiven van te maken hetgeen geweldig afbreuk doet aan het kunne van deze duiven en het genieten ervan als hobby !  Deze duiven moeten kunnen vliegen en hun kunsten, hoog in de lucht, kunnen vertonen in samenspel met hun eigenaar op de grond.  Dit wordt in de toekomst bijna onmogelijk gemaakt.

 

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu