Genealogie van familie de Jong

Gegenereerd met Aldfaer 3.4.1 op 20-08-2006          

 

Familie de Jong

 

 

 

 

Hallo familie of andere bezoekers,

Onder andere met behulp van deze site wil ik proberen om de stamboom van de familie de Jong uit Oud Gastel verder in kaart te brengen.

Mijn basis is een overzicht geweest welke ik via een derde kreeg aangereikt. Daar in het overzicht veel fouten bleken te zitten heb ik besloten om e.e.a zelf verder uit te zoeken. Veel tijd heb ik inmiddels gestoken in het maken van deze site, daar ik deze met zelfstudie heb opgezet. Daarnaast is het uitzoeken van familiegegevens een tijdrovende bezigheid kan ik u verzekeren. Ik ben me er van bewust dat er nog een lange weg te gaan is om de site een professioneler uiterlijk te geven en de stamboom compleet te krijgen, maar daar gaat zeker aan gewerkt worden. In de toekomst zal ik ook de gegevens van mijn eigen familie koop uit Roosendaal publiceren op het web.

Bezoekers van deze website met familienaam de Jong komende uit Oud Gastel, nodig ik uit om hun familiegegevens met mij te delen.

Aanvullingen, correcties, foto's, anekdotes en suggesties en eventuele opmerkingen kunt u kwijt in het gastenboek of via e-mail en zijn altijd welkom. Hebt u er bezwaar tegen , dat er gegevens van u in deze stamboom voorkomen, laat mij dit dan weten. Ik zal deze dan aanpassen of verwijderen.

Om de stamboom te raadplegen dient u de eerst letters van een familienaam van de index aan de bovenzijde van deze pagina aan te klikken

Veel plezier op de site

Met vriendelijke groet,

Ludo Koop

              EmailStuur e-mail naar ludokoop@hetnet.nl                                   

 Niets uit deze uitgave c.q, Website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.