Klik om mijn CV te openen Anita Dirix Projectmanagement Welkom Gebiedsontwikkeling  is een complex proces. Aan de ene kant zijn er de vastgoedontwikkelaars en stakeholders met vaak uiteenlopende standpunten en belangen. Aan de andere kant zit de gemeente met haar verantwoordelijkheid voor openbare ruimte. Gemeenschappelijk is dat allen kwaliteit willen halen, het moet een omgeving worden waar men zich prettig bij voelt, waar men graag wil zijn. In gebiedsontwikkeling zit mijn meerwaarde aan de voorkant van het proces, in het gezamenlijk opstellen van het programma; wat willen we hier gaan maken. Sinds een paar jaar  heb ik me binnen gebiedsontwikkeling gespecialiseerd op het thema van fietsparkeren. In binnenstedelijke ontwikkelingen en stationsgebieden is de fiets niet weg te denken. In Nederland zijn we reuzetrots op de fiets. Het maakt steden leefbaar. Fietsparkeren is echter een toenemend aandachtspunt, m.n. omdat de aantallen steeds groter worden. Een goede oplossing die zowel de fietser faciliteert en de kwaliteit van de openbare ruimte bewaakt, vereist een gebiedsgerichte aanpak. Daar zet ik me graag voor in. Anita Dirix Projectmanagement