Fietsparkeren en de juiste plek Nederland heeft als fietsland veel ervaringen met fietsenstallingen. Goede en  slechte. Wat we hier geleerd hebben, is dat de locatie het verschil maakt. Hoe  tegenstrijdig ook, fietsers zijn eigenlijk lui. De fiets is het vervoersmiddel om van deur tot deur te komen, en dat wordt dan ook vaak letterlijk zo gedaan. Vele  deuren van eindbestemmingen zijn moeilijk te bereiken door de gestalde fietsen. Om deze stallers te verleiden hun fiets in een stalling te zetten, moet niet alleen de stalling goed zijn, maar moet de stalling vooral op de juiste plek liggen.  Eigenlijk moet het gebied zo zijn ingericht dat je vrijwel automatisch de stalling in fietst. En op een logische plek liggen, waardoor omfietsen of een andere  omweg wordt voorkomen. Om dit te bereiken, is niet alleen het ontwerp van de stalling cruciaal, maar minstens zo belangrijk de inrichting van de directe  omgeving. Dat betekent dat het aanbieden van goed fietsparkeren verder gaat dat het aanbieden van een goede stalling. Het totaal moet kloppen. Een goed  gebruikte stalling ligt aan het eind van het fietspad. Gebiedsgerichte aanpak is dan ook een vereiste om te komen tot goede  stallingsoplossingen. Een mooi voorbeeld van een gebiedsaanpak is de nieuwe beoogde fietsenstalling op het terrein van de Knoopkazerne in het stationsgebied van Utrecht. Deze  stalling is onderdeel van een stedenbouwkundig plan dat ik namens de gemeente Utrecht heb aangestuurd. De bereikbaarheid en ontsluiting van de nieuwe stalling, de logica van de aanfietsroutes vormt een belangrijk onderdeel in deze  gebiedsontwikkeling. Of we dat goed hebben gedaan, zal binnenkort moeten  blijken. Anita Dirix Projectmanagement Anita Dirix Projectmanagement