Zoals al aangegeven in de inleiding heb ik na enige moeizame pogingen om zelf via archiefbezoeken mijn voorouders terug te vinden dit aan het B.L.C Genealogisch Bureau Oosterhesselen overgelaten, die de eerste 63 kwartieren voor mij hebben uitgezocht. Allemaal keurig onderbouwd met kopietjes en zo, maar alleen de directe voorouders geen verdere gegevens. Als het genealogievirus je te pakken heeft wil je toch meer weten. Het internet kwam voor mij dan ook als een geschenk uit de hemel, maar niet alles komt van het world wide web.

Bij één van mijn eerste bezoeken aan het CBG kwam ik in contact met Louis Luiten (zie Parenteel XVI.437), die mij de nodige informatie over mijn stamreeks kon verschaffen. Via via kreeg ik een blaadje van Erik Luiten (Parenteel XVII.491) met een Luiten stamboom, die daar nog het nodige aan toe kon voegen. Wel via het internet kwam ik in contact met Cees Luiten (Parenteel XVII.322) en ook zijn boekwerkje "Je zult maar Luiten/Luyten heten..." had weer enige nieuwe gegevens. Ook op het internet vond ik tenslotte nog de site van Hans Luiten (Parenteel XVII.305) met nog meer aanvullingen. Begin 2007 kwam de site van Ans van der Hal-Luijten (Parenteel XVII 78) met een uitgebreide Luijten stamboom in de lucht. Dankzij vele uren in de archieven wist zij nog vijf oudere generaties Luijten aan de stamreeks toe te voegen. Verrassend genoeg bleken de oudste stamvaders geen Luijten te heten, maar (Par)Veys en verschijnt de naam Luijten pas na vier generaties middels Pieter Aertse Cornelis Thonis Veys, die ter onderscheiding van zijn halfbroers de achternaam van zijn moeder krijgt en dat was Cornelia Pieters Luijtendr. Dus wij Luijtens danken onze naam aan een vrouw en dat we dat weten danken we ook aan een vrouw, ik kan U haar site dan ook van harte aanbevelen, met ook nog eens de nodige scans en transcripties van oude documenten de Luijtens betreffende. Ook niet vergeten mag worden de stamreeks van Margaretha Olsthoorn ontvangen van Wim Olsthoorn de secretaris van de Olsthoorn vereniging. Voor de kant van de Kapteinen heb ik gebruik kunnen maken van de stamreeks van de Kapteinen, professioneel uitgezocht voor een neef van mij. Inmiddels ben ik een regelmatige bezoeker van het CBG en het NA en zoek daar nog voornamelijk de primaire gegevens van de kinderen, schoonkinderen en hun ouders met af en toe een gelukkige treffer mbt een kwartierdrager, vooral dankzij het onderzoek van anderen bewaart door het CBG. Naast de boeken gevonden bij het CBG komen veel gegevens van de vier CD's met de doopgegevens van Zuid Holland van 1695 tot 1812. Ook van de CD met de "Burgerlijke Stand Westland" van de studiegroep genealogie 'Westland' zijn de nodige gegevens gekomen. Voor de kwartieren van mijn zwagers en schoonzuster heb ik zelf het meest bij elkaar gezocht in het het archief van de gemeente Alkemade en het Groene Hart Archief in Alphen a/d Rijn.

Naast al deze bronnen komt het grootste deel van de hier gepresenteerde gegevens toch nog steeds van diverse internetsites. In de teksten wordt een enkele keer een specifieke site genoemd met de afkorting IS. Hoewel het bijna ondoenlijk is om ze allemaal te noemen ga ik hieronder toch een poging wagen. Speciale dank gaat uit naar André de Kleine, die de hele Luyten kwartierstaat heeft doorgespit en mij veel waardevolle aanvullingen heeft toegestuurd.

Boeken in de collectie van het CBG

Overige boeken

Internetsites

Het enige nadeel van gegevens van het internet halen is dat je zelf absoluut geen controle op de betrouwbaarheid ervan hebt. Er zullen dan ook best de nodige fouten in zitten en ik hou me dan ook aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen, hetgeen trouwens ook een reden is om de gegevens via het internet beschikbaar te stellen.