Het schijnt dat elke genealoog wil bewijzen dat hij van Karel de Grote afstamt. Nu heb ik zelf die drang nooit zo gevoeld, sterker nog ik ben er van overtuigd dat vrijwel elke Westeuropeaan wel op de een of andere manier van Karel afstamt. De kunst is alleen om dat aan te tonen en dat zal alleen mogelijk zijn voor die inwoners waarover iets is vastgelegd en dan komen we vanzelf uit bij de edelen. De drang om deze links te vinden is zo groot dat er zelfs een speciale site op het internet aan is gewijd, waar we op de introductiepagina kunnen lezen: "Haast geen andere historisch figuur spreekt meer tot de verbeelding dan Karel de Grote, de vader van Europa en grondlegger van de Europese gedachte. In het jaar 2000 was het precies 1200 jaar geleden dat Karel de Grote tot keizer werd gekroond. Hoewel zijn verenigd Europese rijk later uiteen viel, wordt er thans wederom volop gewerkt aan een Europese éénwording. Karel de Grote is dus na 1200 jaar volop actueel. Het is dan ook niet te verbazen dat vele genealogen zich soms jaren suf zoeken in allerlei archieven om er achter te komen of ook zij tot de afstammelingen behoren van Karel de Grote. Niet om daarmee aan te tonen dat zij "beter" zouden zijn dan anderen, want wordt er niet verondersteld dat het overgrote deel van de Europeanen Karel de Grote tot één van zijn voorouders mag tellen, maar meer voor dat voldane gevoel wat men krijgt als men "zijn" of "haar" lijn naar Karel eindelijk, na soms vele jaren van onderzoek, heeft gevonden."

Nu weet U inmiddels dat ik me niet suf zoek in archieven, maar wel op het internet en daar kwam ik ook mijn lijntje naar Karel tegen. Het loopt via oma Olsthoorn, soms de mannelijke lijn en soms de vrouwelijke lijn volgend, naar Vranck van der Meer. We hebben er dan al 19 generaties opzitten en zitten al in de 14e eeuw. Tot zover zijn er behoudens onze gezonde scepsis, weinig vraagtekens te zetten bij deze lijn. Vranck is het draaipunt, één lijntje loopt via zijn vrouw Catharina van Foreest naar Karel en één via zijn moeder Alijd van den Hodenpijl.

Het internet geeft niet alleen de gewenste lijntjes, maar ook de nodige kritische kantlijnen. Zo vinden we op de site over Karel ook een verwijzing naar de opmerkingen van Maarten van der Tas, die kort samengevat het bestaan van Catharina nogal in twijfel trekt. Meneer Tas is nogal zeker van zich zelf, maar aan de andere kant zijn er diverse mensen die Catharina toch in de archieven hebben teruggevonden. Of toch in ieder geval één, want zoals ik de gegevens schaamteloos van het internet overneem, kunnen ook anderen dat gedaan hebben. Wie Catharina wel in de archieven ontdekt heeft is voor mij niet duidelijk, maar het is zijn/haar woord tegen dat van Maarten Tas.

De tweede connectie, de moeder van Catharina's man, is Alijd van den Hodenpijl. Haar heb ik als de moeder van Vranck gevonden op de site van de Mormonen. Mijn belangrijkste bron voor deze tak van de stamboom, de internetsite van Strik, geeft als moeder Alijt Vranck Jacobsdr., met andere ouders. Ik hou het ondanks dat toch op Alijd (in ieder geval komt de voornaam overeen) Hodenpijl en via haar vader kom ik uit bij de heren van Doortoge, van Brederode, van Teijlingen, de graven van Holland en tenslotte bij Karel. Ook hier een kritische noot. In de lange reeks komen we komen we halverwege uit bij Siegfried van Holland en daarover heb ik ergens het volgende gevonden: "Tot in de negentiende eeuw geloofde men, dat hij de stamvader was van de heren van Brederode en van Teijlingen (Sicconiden legende). Hiervoor bestaat echter geen enkel bewijs!" U ziet alweer geen garantie voor het lijntje naar Karel.

We moeten de gevonden lijntjes dus met een flinke korrel zout nemen. Sterker nog de lijntjes zijn zo flinterdun, dat we zelfs niet achter het kleinste korreltje zout kunnen ontdekken. Daarom heb ik in mijn kwartierstaat de lijntjes bij Catharina en Siegfried doorgeknipt in afwachting van meer zekerheid. Bij het programma Pro-Gen krijgt men de bestanden VORST en MIDVORST van Frans Roelvink, waarin men ook Catharina en Siegfried kan terugvinden. Het was daarom te verleidelijk om in het bestand met kwartierbladen deze lijntjes niet te herstellen, voor eventjes dan.