Eerste blad    Vorig blad    Blad 4 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad

    
Kwartierblad van
Arij Jansz van Duvoorde
Claes MolenaerJan Claesz Molenaer


Maritgen Philipsdr


x

Arij Jansz van Duvoorde

+ 12-09-1637 Wassenaar

   
Kwartierblad van
Beatrix Jacobsdr


Jacob N.N.


Neeltje Jansdr


x

Beatrix Jacobsdr


     
Kwartierblad van
Cornelis Willebrordsz van den Marendijck van Egmond
Jacob Meesz


Marijtje Cornelisdr
x


Willebrord Jacobsz van Egmond


Aefgen Adriaensdr


x

Cornelis Willebrordsz van den Marendijck van Egmond
* Valkenburg

     
Kwartierblad van
Willem Pietersz
Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest
* ong 1400
+ voor 1457
Machtelt van Hodenpijl
* ong 1400
+


x


Pieter Jansz
* ong 1440 Dijkshoorn
+
Kathrijn N.N.
* ong 1455
+ ong 1512
x ong 1480

Willem Pietersz
* ong 1490 Hoog Harnasch
+ Dijkshoorn

   
Kwartierblad van
Gerrit Jansz Brouwer


Jan Claesz Brouwer
* ong 1540
+ 16-09-1622
N.N.


x voor 1568

Gerrit Jansz Brouwer
* ong 1568
+ 15-03-1617 Delft

    
Kwartierblad van
Neeltje Fransdr van der Meer
Ysbrandt Symonsz
* ong 1520
+

Frans Ysbrantz van der Meer
* ong 1545 Honselersdijk
+ Naaldwijk
Juetgen Dircxdr
* ong 1550
+ Honselersdijk
x ong 1571

Neeltje Fransdr van der Meer
* ong 1576
+

       
Kwartierblad van
Heyman Jacobsz van der Hoeve


Gerrit Cornelis Dircxzz

+
Adriana Meesdr


Cors Jacobsz
* ong 1510 Woudharnasch
+
Rusgen Gerritsdr
* ong 1510
+
Jacob Corstensz van der Hoeve
* ong 1535
+
Betgen Claesdr Hoochstadt
* ong 1536
+
x 19-03-1561

Heyman Jacobsz van der Hoeve
* ong 1570 Woudharnasch
+

         
Kwartierblad van
Maritgen Cornelisdr van Dorp
Jan Cors den Ouden
* ong 1500


Jan Heynricxz Aems van der Burch
* ong 1490
+ 21-05-1544

Lenaert Gijsbrechtsz
* ong 1525
+
Maritgen Jorisdr
* ong 1527
+
Jan Jz Cors den Ouden
* ong 1530 Woudharnasch
+
Maritgen Jansdr van der Burch
* ong 1530
+


Cornelis Lenaertsz van Dorp
* ong 1552
+
Marijtje Jansdr
* ong 1550
+
x ong 1591

Maritgen Cornelisdr van Dorp
* ong 1585 Woudharnasch
+

   
Kwartierblad van
Pieter Adriaansz Smoor


Adriaan Willemszn Smoor
* ong 1495 Poortugaal

Styntge M Dr.Pieter Adriaansz Smoor
* ong 1530
+

  
Kwartierblad van
Leendert Pietersz Cool


Pieter Oziersz
Leendert Pietersz Cool

+

       
Kwartierblad van
Maritgen van Santvliet
Willem Claesz van Santvliet
* voor 1495 Lisse
+Claes Willemsz van Santvliet
* ong 1515 Lisse
+ ong 1584 Lisse
Annetgen Meeuwesdr
* ong 1515 Lisse-Leiden
+
Cornelis Willemsz Keijserx 1533
Lisse-Leiden

Pieter Claesz van Santvliet
* ong 1540 Lisse
+ Lisse
Marijtje Cornelisdr Keijser
* ong 1540 Lisse
+ 30-05-1605 Lisse
x 1570
Lisse
Maritgen van Santvliet
* Lisse

    
Kwartierblad van
Arij Jacobsz Mourijns van Wouw
Mourijn van WouJacob Mourijnsz van Wouw


Jacobge Jansdr


x

Arij Jacobsz Mourijns van Wouw


     
Kwartierblad van
Maritgen Pietersdr Quantgen


Cornelis Dircksz Neel


Trijn Neelx

Pieter Jacobsz Quantgen


Niesje Cornelisdr


x

Maritgen Pietersdr Quantgen


       
Kwartierblad van
Cors Cornelisz van der Cluft
Gerrit Dammasz van der Cluft

Dammas Gerritsz van der Cluft


Agnietgen Jansdr


Joris Pieterszx


Cornelis Dammasz van der Cluft


Catharina Jorisdr


x

Cors Cornelisz van der Cluft


     
Kwartierblad van
Engel van Larum
Dirck Pietersz van Larum
* ong 1445
+ na 1514Jonge Dirk van Larum
* ong 1495
+

Adriaan Dirksz van Larum
* ong 1523
+ voor 1572
Marijtje Pieters Jeroens

+
x

Engel van Larum
* ong 1555
+

   
Kwartierblad van
Burgert Pietersz


Pieter Burgertsz

+
Neeltgen JansdrBurgert Pietersz


   
Kwartierblad van
Pieter Jeroensz Dijcxhoorn


Jeroen Franszoon
* ong 1534
+ voor 1586
Trijntgen Engelsdr


x

Pieter Jeroensz Dijcxhoorn

+ 11-11-1625 Delft

   
Kwartierblad van
Jacob Claesz van der Son


Claes Jacobz van der Son


Alijdt JansdrJacob Claesz van der Son


   
Kwartierblad van
Annetgen Baerthoutdr van der Claauw
Fop CorneliszBaerthout Foppensz van der Claauw

+ 31-01-1558


Annetgen Baerthoutdr van der Claauw

+ 05-11-1624

    
Kwartierblad van
Willem Maertensz Persoon
Claes Maertensz PersoonMaerten Claesz Persoon

+ Haagambacht
N.N.


x voor 1563

Willem Maertensz Persoon


     
Kwartierblad van
Maritgen Hendrickxdr Zijbens


Jacob Dirkcksz


Jaepgen Claesdrx

Heijdrick Sijbrantsz Zijbens


Jaepgen Jacobsdr


x

Maritgen Hendrickxdr Zijbens


  
Kwartierblad van
Pieter Gerytsz


Geryt Alewijnsz

+ voor 1492


Pieter Gerytsz
* voor 1492
+

     
Kwartierblad van
Agnietgen Pouwelsdr


Sijmon Brantsz


Marijtge N.N.
Pouwel Claesz


Agnies SijmonsdrAgnietgen Pouwelsdr

+ na 1568

     
Kwartierblad van
Pieter Claesz van Santvliet
Claes Willemsz van Santvliet
* voor 1475 Leiden-Lisse
+Willem Claesz van Santvliet
* voor 1495 Lisse
+

Claes Willemsz van Santvliet
* ong 1515 Lisse
+ ong 1584 Lisse
Annetgen Meeuwesdr
* ong 1515 Lisse-Leiden
+
x 1533
Lisse-Leiden
Pieter Claesz van Santvliet
* ong 1540 Lisse
+ Lisse

  
Kwartierblad van
Marijtje Cornelisdr Keijser


Cornelis Willemsz Keijser
Marijtje Cornelisdr Keijser
* ong 1540 Lisse
+ 30-05-1605 Lisse

         
Kwartierblad van
Maritgen Jansdr van Tetrode
Jan Willemsz van Tetrode

Huijch Willemsz van der Meer

Daniel Jansz van Tetrode


Maria N.N.


Geryt Huygensz van der Meer
* ong 1475
+
Jannetgen Huijchdr

+ voor 1576


Jan Danielsz van Tetrode

+ voor 1578
N.N. Gerritsdr van der Meer


x

Maritgen Jansdr van Tetrode
* ong 1553
+

         
Kwartierblad van
Sijmen Hendricksz van Poelgeest
Dirck Adriaen Pieters Dircksz Poelgeest
* ong 1420
+
Machteld N.N.
Sijmon Dircks Adriaensz van Poelgeest

+ voor 1543
Machteld Gijsbrechtsdr

+ voor 1569
Cornelis Cornelisz Soopgen


Marijtgen Boeijensdr
Henrick Sijmonsz van Poelgeest
* ong 1490
+ voor 1562
Aechgen Cornelisdr Soopgen

+ voor 1575

Sijmen Hendricksz van Poelgeest
* ong 1532
+ voor 1609

   
Kwartierblad van
Trijntgen Cornelisdr


Cornelis Floresz

+ voor 1572
Aefgen Dircksdr

+ voor 1579

Trijntgen Cornelisdr

+ na 1605

    
Kwartierblad van
Jacob Dirks van der Voorden
Pieter van Larum Akervoorde
* Lisse
Dirck Pietersz van Larum
* ong 1445
+ na 1514

Jonge Dirk van Larum
* ong 1495
+


Jacob Dirks van der Voorden
* 1526
+ na 1617

   
Kwartierblad van
Claes Willemsz van Santvliet
Claes Willemsz van Santvliet
* voor 1475 Leiden-Lisse
+

Willem Claesz van Santvliet
* voor 1495 Lisse
+


Claes Willemsz van Santvliet
* ong 1515 Lisse
+ ong 1584 Lisse

    
Kwartierblad van
Claes Jorisz van Rhoon
Dirck Philispz van RhoonJoris Dircksz van Rhoon


Agens Claesdr


x

Claes Jorisz van Rhoon


   
Kwartierblad van
Claes Pietersz Lubbe
Claes Jansz Lubbe
* ong 1480


Pieter Claesz Lubbe
* ong 1505
+ voor 1572


Claes Pietersz Lubbe
* ong 1535 Eikenduinen
+

   
Kwartierblad van
Dirckgen Jansdr van der Spek


Jan Claesz van der Spek


Trijntgen Dirksdr


x

Dirckgen Jansdr van der Spek
* ong 1540 Rijswijk
+ 28-02-1635 Wassenaar

  
Kwartierblad van
Leendert Jansz Keij


Jan Willemsz Keij

+ voor 1584


Leendert Jansz Keij
* ong 1550
+ 25-09-1633 Wassenaar

        
Kwartierblad van
Adriaen Theunisz Ruijchrock
Jacob Jansz Gerritsz
* ong 1450
+ na 8-1500
N.N. Dircx Jansdr
Jan Jacobsz
* ong 1475
+
Claesgen Gerritsdr

+ 01-06-1556 's Gravenhage
Harper Dircxz
* ong 1485 Rijswijk
+ na 1542

x ong 1505


Thonis Jansz
* ong 1510
+
Machteld Harpertsdr
* ong 1510 Rijswijk
+
x 10-04-1535
Rijswijk
Adriaen Theunisz Ruijchrock
* ong 1545 Wassenaar
+ 10-10-1634 Wassenaar

    
Kwartierblad van
Cornelis Cornelisz in 't Weer


Jan Jansz

Cornelis Cornelisz in 't Weer
* ong 1515
+ voor 1582
Sijtje Jan Jansdr

+
x ong 1545

Cornelis Cornelisz in 't Weer
* ong 1550
+ 13-01-1615 Wassenaar

      
Kwartierblad van
Crijntgen Cornelisdr Sas
Dirck JacobzGerrit Dirksz Moeijekint
* ong 1490
+ voor 1579
Ercken Willebrantsdr
* ong 1490
+ voor 1584

x ong 1515

Cornelis Jansz Sas

+ voor 1600
Beatrix Gerritsdr Moeijekint

+ voor 1607
x ong 1545

Crijntgen Cornelisdr Sas
* ong 1550
+ 31-10-1638 Wassenaar

   
Kwartierblad van
Gijsbert Turkenburg
Gijs TurkenburgJan Turkenburg
Gijsbert Turkenburg
* ong 1570 Alphen a/d Rijn
+ Alphen a/d Rijn

  
Kwartierblad van
Thonis Jan Parvey


Jan Parvey
* ong 1410 Etten Leur
+


Thonis Jan Parvey
* ong 1435 Etten Leur
+

    
Kwartierblad van
Cornelis Jacob Pier Luijten
Pieter Luten
* ong 1385 Etten Leur
+
Cornelia N.N.
x


Jacop Pier Luten
* ong 1410 Etten Leur
+


Cornelis Jacob Pier Luijten
* ong 1435 Etten Leur
+

     
Kwartierblad van
Jan Willemsz van Tetrode
Willem Arentsz van Tetrode
* ong 1365
+ 1423
Dietwaer Uter Wijcke

+ na 1433


x ong 1405
Aernt Willemsz van Tetrode
* ong 1410
+ 21-09-1471 Leiden

Willem II Aernst van Tetrode
* ong 1450
+ ong 1526


Jan Willemsz van Tetrode


           
Kwartierblad van
Huybrecht Pietersz van der Meer
Vranck Lambrechts van der Meer
* Haarlem
+
Catharina van Foreest
* 1390 Haarlem
+


Gerrit Gerritsz de Wilt van Bleijswijk

+ voor 1450
Erkenraet Jacobs van Bleijswijck

+ na 1450


x 1395
DelftArent Vrancken van der Meer
* ong 1409 Delft
+ 17-08-1503
Jacobmijne Claesdr Kleyburch
* ong 1404 Delft
+ 22-09-1509
Jacob Gerrits Wilt van Bleijswijk de

+ voor 1484
Jacoba Heerman van Briel

+ na 1482


Pieter Arents van der Meer
* ong 1422 Delft
+ 3-1479 Delft
Liedewij Jacobs de Wilt van Bleijswijk
* ong 1426 Delft
+
x vr 1460

Huybrecht Pietersz van der Meer

+ 's Gravenhage

      
Kwartierblad van
Margriete Arents van der Houve
Jan Engelbrechtsz van Cranenburg

+ Maasland
Beatrijs Gherijtdr

+
Engelbrecht Jansz van Cranenburg

+ MaaslandAdriaen Gerritsz van der Houve

+
Lijsbeth Engelbrechtsdr van Cranenburg

+
x voor 1485

Margriete Arents van der Houve

+ na 1523

  
Kwartierblad van
Jacob Dirck Jansz


Dirck Jansz
* ong 1435
+


Jacob Dirck Jansz
* ong 1460
+ Monster

    
Kwartierblad van
Jacob Arlewijnsz


Symon Claesz

+Arlewijn Vranckenz

+
Nathalie Symonsdr

+

Jacob Arlewijnsz

+

   
Kwartierblad van
Adriana Meesdr


Mees Willemsz


Maritgen N.N.Adriana Meesdr


               
Kwartierblad van
Jan Heynricxz Aems van der Burch
Heijndrck Aemsz van der Burch
* ong 1380
+ voor 1463
Katrij IJsbrants Dircksdr van der Woert
* ong 1384
+ ong 1463
Jan Sijmonsz Heermans van Oegstgeest
* ong 1400
+ voor 1457
Machtelt van Hodenpijl
* ong 1400
+
Gerrit Jansz van Santen

+ voor 1453
Catharina Spijeren


Rijer Maertensz Rhijneren


Margaretha Pietersdr TeckxAdam Hendricksz van der Burch
* ong 1415
+ 03-04-1505
Margaretha Jans Sijmonsz Heermans
* ong 1425
+ 31-07-1479
Beukel Gerritsz van Santen

+ voor 1489
Elisabeth Reijersdr Rhijneren


x


Heijndrick Aemsz van der Burch
* vr 2-1462
+ 05-11-1531 Delft
Geertruij Beukelsdr van Santen

+ 27-04-1528 Delft

Jan Heynricxz Aems van der Burch
* ong 1490
+ 21-05-1544

    
Kwartierblad van
Dirck Adriaen Pieters Dircksz Poelgeest
Pieter Dircksz van Poelgeest
* ong 1400
+
Ermgaard Matheusdr


Adriae Pietersz van Poelgeest
Dirck Adriaen Pieters Dircksz Poelgeest
* ong 1420
+

  
Kwartierblad van
Willem Arentsz van Tetrode


Arent van Tetrode
* ong 1345
+ voor 1405


Willem Arentsz van Tetrode
* ong 1365
+ 1423

           
Kwartierblad van
Vranck Lambrechts van der Meer
Arnoud van Hodenpijl
* ong 1288 Schipluiden
+ na 1357
Meijna van de Doortoge
* ong 1292 Monster
+
Dirk van der Made
* 1293 Delft

Lijsbeth Almkerke
* 1297 Delftx ong 1313
Schipluiden

Gerrit Gerritsz van der Meer

+ 1369 Utrecht
N.N. Wendelmoet

+ 1361 Utrecht
Jan van Hodenpijl
* ong 1315 Delft
+
Aleid van der Made
* 1319 Delft
+

x 1340
Delft
Lambrecht van Tol
* Delft
+
Alijd van Hodenpijl
* ong 1343 Overschie
+
x 1370

Vranck Lambrechts van der Meer
* Haarlem
+

           
Kwartierblad van
Catharina van Foreest
Jan van Foreest

+
Aleid van Henegouwen

+


Willem de Cuser
* circa 1290
+ circa 1342
Ida van Oosterwijk
* circa 1305
+ circa 1339
Gerrit Boelenx ong 1327
Lijftocht

x 06-12-1327


Herper van ForeestCoenraad de Cuser
* circa 1330
+ circa 1407
Clementia Gerrit Boelensdr van Sloten
* circa 1330
+ circa 1402

x circa 1350

Jan Herpertsz van Foreest
* 1344 Haarlem
+ 1413
Ida Cuser


x 1370
Beverwijk
Catharina van Foreest
* 1390 Haarlem
+

         
Kwartierblad van
Jan Engelbrechtsz van Cranenburg
Diercxz Mouwerijn

+

Willem KatelinenzJan Enghebrechtsz

+
Badeloge Pietersdr van Minnechem


Jan Mouwerijnsz

+ voor 1373
Kateline Willem Katelinenzdr
Engelbrecht van Cranenburg

+
Lisebeth Jan Mouwerijnsdr

+

Jan Engelbrechtsz van Cranenburg

+ Maasland

             
Kwartierblad van
Heijndrck Aemsz van der Burch
Arent Toude Aerntsz
* voor 1320
+ Delft

Heijn AllertszrJan van Foreest

+
Aleid van Henegouwen

+
Floris Dircks van Hodenpijl
* ong 1294 Schipluiden
+ voor 1363 Delft
Genesijen Arentsdochter
* ong 1298 Schipluiden
+


x ong 1327
Lijftocht

Claes Toude Aerntsz
* ong 1345
+ na 1392
Ane Heijn Allertsdr


Willem Jans van Foreest
* ong 1325
+ ong 1397
Cunegonde Florisdr van Hodenpijl
* ong 1332 Delft
+ voor 1389

x voor 1364

Adam Claes Touwensz
* ong 1365
+ voor 1440
Margriet Willemsdr van ForeestHeijndrck Aemsz van der Burch
* ong 1380
+ voor 1463

  
Kwartierblad van
Katrij IJsbrants Dircksdr van der Woert


IJsbrant Dircksz van der Woert

+ voor 1467


Katrij IJsbrants Dircksdr van der Woert
* ong 1384
+ ong 1463

   
Kwartierblad van
Arnoud van Hodenpijl


Dirk van Hodenpijl
* ong 1262 Schipluiden
+
Badeloge N.N.
* ong 1266 Schipluiden
+
x ong 1287
Schipluiden
Arnoud van Hodenpijl
* ong 1288 Schipluiden
+ na 1357

        
Kwartierblad van
Meijna van de Doortoge
Dirk Drossaard van Brederode
* ong 1202 Santpoort
+ ong 1231
Alverade van Heusden
* ong 1205 Heusden
+


x 1224
HeusdenFloris van Brederode
* ong 1230 Santpoort
+
N.N.
* ong 1230 Velzen
+
Dirk van Rodendrijsx 1255
Velzen

Floris van de Doortoge
* ong 1259 Santpoort
+
Beatrix van Rodendrijs
* ong 1263
+

Meijna van de Doortoge
* ong 1292 Monster
+

       
Kwartierblad van
Jan van Foreest
Willem Richolfusz van Foreest


Machteld van den Berg


Herpert van der WoertWillem van Foreest


N.N. Herpertsdr van Woert


Herpert Willemsz Heer van Foreest
Jan van Foreest

+

         
Kwartierblad van
Willem de Cuser
Burchard van Avesnes
* circa 1182
+ circa 1244
Margaretha van Henegouwen
* 01-08-1202
+ 10-02-1280 Flynes
Floris IV van Holland
* 24-06-1210
+ 19-07-1234 Corbie
Machteld van Brabant
* circa 1190
+ 22-12-1267
x 23-07-1212
Le Quesnoy
x 06-12-1224
Antwerpen


Jan I van Avesnes
* 01-04-1218 Houffalize
+ 24-12-1257 Valenciennes
Aleida van Holland
* circa 1230
+ 09-04-1284


x 25-10-1246


Jan II van Avesnes
* circa 1247
+ 22-08-1304 Valenciennes
nn van Holland?
* circa 1260
+ circa 1300
x circa 1280

Willem de Cuser
* circa 1290
+ circa 1342

   
Kwartierblad van
Arent Toude Aerntsz


Aernt N.N.


N.N. BokelsdrArent Toude Aerntsz
* voor 1320
+ Delft

   
Kwartierblad van
Floris Dircks van Hodenpijl


Dirk van Hodenpijl
* ong 1262 Schipluiden
+
Badeloge N.N.
* ong 1266 Schipluiden
+
x ong 1287
Schipluiden
Floris Dircks van Hodenpijl
* ong 1294 Schipluiden
+ voor 1363 Delft

    
Kwartierblad van
Dirk Drossaard van Brederode
Gerrit van Teijlingen

Hugo van TeijlingenWillem van Teijlingen
* ong 1176 Santpoort
+


Dirk Drossaard van Brederode
* ong 1202 Santpoort
+ ong 1231

   
Kwartierblad van
Alverade van Heusden


Jan van Heusden
* ong 1179 Heusden
+
Aleidis N.N.
* ong 1183 Heusden
+

Alverade van Heusden
* ong 1205 Heusden
+

  
Kwartierblad van
Willem Richolfusz van Foreest


Richolfus van Forst
Willem Richolfusz van Foreest


           
Kwartierblad van
Burchard van Avesnes


Hendrik van Namen
* circa 1070
+ 05-06-1138
Mathilde van Limburg
* circa 1095
+ circa 1140
Guido van Guise
* circa 1065
+ circa 1141
Adelheid van Montmorency
* circa 1100
+ circa 1145x circa 1110

x circa 1120


Nicolaas van Avesnes
* circa 1120
+ circa 1170
Mathilde van Namen
* circa 1120
+ circa 1170
Burchard van Guise
* circa 1120
+ circa 1180
Adelheid van Guise?
* circa 1120
+ circa 1180
x circa 1150

x circa 1140

Jacobus van Avesnes
* circa 1150
+ 07-09-1191
Adelheid van Guise
* circa 1150
+ circa 1191
x circa 1168

Burchard van Avesnes
* circa 1182
+ circa 1244

               
Kwartierblad van
Margaretha van Henegouwen
Boudewijn IV van Henegouwen
* circa 1110
+ 06-11-1171 Bergen (Mons)
Adelheid Ermesinde van Namen
* circa 1110
+ 01-07-1168
Dirk van Lotharingen
* circa 1100
+ 17-01-1168
Sibylle van Anjou
* circa 1116
+ circa 1165
Theobald IV van Blois
* 02-04-1090
+ 10-01-1152 Lagny sur Marne
Mathilde van Karintie
* circa 1100
+ 13-12-1160
Lodewijk VII van Frankrijk
* circa 1120
+ 18-09-1180 Parijs
Eleonore van Aquitanie Poitou
* circa 1122 Nieul sur l'Autrec (Vendee)
+ 31-03-1204 Poitiers
x circa 1130

x circa 1134

x circa 1123

x 25-07-1137
Bordeaux
Boudewijn V (VIII) van Henegouwen
* circa 1148
+ 17-12-1195 Mons (Bergen)
Margaretha van de Elzas
* circa 1145
+ 15-11-1194 Brugge
Henri van Blois
* circa 1126
+ 17-03-1181 Troyes
Maria van Frankrijk
* circa 1138
+ 11-03-1198 Meaux
x 01-04-1169
Le Quesnoy
x circa 1164

Boudewijn VI (IX) van Henegouwen
* 01-07-1171 Valenciennes
+ circa 1205 Bulgarije?
Maria van Blois Champagne
* circa 1174
+ 09-08-1204 Accra
x 13-01-1186
Chateau Thiery
Margaretha van Henegouwen
* 01-08-1202
+ 10-02-1280 Flynes

               
Kwartierblad van
Floris IV van Holland
Dirk VI van Holland
* circa 1108
+ 05-08-1157
Sophia van Salm Rheineck
* circa 1115
+ 26-09-1176 Jerusalem
Hendrik van Schotland
* circa 1115
+ 12-06-1152
Ada van Varennes
* circa 1125
+ circa 1178
Hendrik II van Gelre
* circa 1117
+ 10-09-1182
Agnes van Arnstein
* circa 1120
+ circa 1179
Otto I van Wittelsbach
* circa 1120
+ 11-07-1183 Pfullendorf
Agnes van Looz
* circa 1145
+ 26-03-1191 Wartenberg
x circa 1131

x circa 1139

x circa 1134

x circa 1157

Floris III van Holland
* circa 1132
+ 01-08-1190 Antiochie
Ada (Aleida) van Schotland
* circa 1140
+ 11-01-1208
Otto I van Gelre
* circa 1150
+ 22-10-1207
Richardis van Wittelsbach
* circa 1173
+ 21-09-1231
x 28-08-1162

x circa 1183

Willem I van Holland
* circa 1168
+ 04-02-1222
Aleida van Gelre
* circa 1185
+ 12-02-1218
x circa 1198
Stavoren
Floris IV van Holland
* 24-06-1210
+ 19-07-1234 Corbie

               
Kwartierblad van
Machteld van Brabant
Godfried II van Leuven
* circa 1105
+ 13-06-1142
Lutgardis van Sulzbach
* circa 1115
+ circa 1162
Hendrik II van Limburg
* circa 1112
+ 01-08-1167 Rome
Mathilde van Saffenberg
* circa 1100
+ 02-01-1145
Dirk van Lotharingen
* circa 1100
+ 17-01-1168
Sibylle van Anjou
* circa 1116
+ circa 1165
Stefan Etienne van Blois
* circa 1096
+ 25-10-1154 Dover
Mathilde van Boulogne
* circa 1105
+ 03-05-1152 Hedingham Castles
x circa 1139

x circa 1136

x circa 1134

x circa 1125

Godfried III van Leuven
* circa 1140
+ 21-08-1190
Margaretha van Limburg
* circa 1138
+ circa 1172
Mattheus van de Elzas
* circa 1138
+ 25-07-1173 Driencourt
Maria van Blois Boulogne
* circa 1136
+ circa 1182 Montreuil
x circa 1155

x circa 1160

Hendrik I van Leuven
* circa 1165
+ 03-09-1235 Keulen
Mathilde van de Elzas
* circa 1163
+ circa 1211 Leuven
x circa 1180

Machteld van Brabant
* circa 1190
+ 22-12-1267

      
Kwartierblad van
Gerrit van Teijlingen
Arnulf van Holland
* circa 0951 Gent
+ 18-09-0993
Liutgard van Luxemburg
* circa 0955
+ 13-05-1005


x circa 0980
Siegfried van Holland
* circa 0980
+ 05-06-1030
Thetburgia N.N.
x


Simon van Teijlingen
Gerrit van Teijlingen


               
Kwartierblad van
Hendrik van Namen
Albert I van Namen
* circa 0945
+ circa 1011
Irmgard Adelheid der Franken
* circa 0975
+ circa 1012
Gozelo I van Lotharingen
* circa 0963
+ 19-04-1044
nn van Lotharingen?
* circa 0965
+ circa 1040
Bernhard 1 van Saksen Billung
* circa 0945
+ 09-02-1011
Hildegard van Stade
* circa 0965
+ 03-10-1011
Heinrich van Schweinfurt
* circa 0950
+ 08-09-1017
Gerbera van Wetterau
* circa 0960
+ circa 1015
x circa 0990

x circa 0990

x circa 0980

x circa 0980

Albert II van Namen
* circa 1000
+ circa 1064
Regelindis van Lotharingen
* circa 1000
+ circa 1064
Bernhard II van Saksen Billung
* circa 0990
+ 29-06-1059
Elica van Schweinfurt
* circa 0990
+ circa 1050
x 10-08-1035

x circa 1020

Albert III van Namen
* circa 1035
+ 22-06-1102
Ida van Saksen Billung
* circa 1030
+ 31-07-1102
x circa 1067

Hendrik van Namen
* circa 1070
+ 05-06-1138

               
Kwartierblad van
Mathilde van Limburg
Walram I van Arlon
* circa 0998
+ circa 1052
Adele van Lotharingen
* circa 0985
+ circa 1052
Friedrich van Luxemburg
* circa 1005
+ circa 1059
Gerbera van Boulogne
* circa 1015
+ circa 1049
Hartwich II van Botenstein
* circa 1000
+ 24-12-1027
Frideruna van Dittmarschen
* circa 1000
+ circa 1025
Otto van Schweinfurt
* circa 0990
+ 28-09-1057
Irmgard van Susa
* circa 1015
+ 28-01-1078
x circa 1035

x circa 1025

x circa 1020

x circa 1036

Walram II Udo van Arlon
* circa 1040
+ circa 1070
Jutta van Luxemburg
* circa 1040
+ circa 1070
Bodo van Botenstein
* circa 1025
+ 01-03-1104
Judith van Schweinfurt
* circa 1038
+ circa 1104
x circa 1060

x circa 1055

Hendrik van Limburg
* circa 1060
+ circa 1119
Adelheid van Botenstein
* circa 1056
+ 13-08-1106
x circa 1080

Mathilde van Limburg
* circa 1095
+ circa 1140

         
Kwartierblad van
Guido van Guise
Hilduin III (IV) van Rameru
* circa 0970
+ circa 1031
Lesselina de Torqueville
* circa 0970
+ circa 1030
Ebalus van Roucy
* circa 0985
+ 11-05-1033
Beatrix van Henegouwen
* circa 0995
+ circa 1030


x circa 1000

x circa 1000Hilduin IV (V) van Rameru
* circa 1010
+ circa 1063
Adelheid van Roucy
* circa 1010
+ circa 1068

x circa 1031

Godfried van Guise
* circa 1040
+ circa 1070
Ada van Rameru
* circa 1045
+ circa 1121
x circa 1060

Guido van Guise
* circa 1065
+ circa 1141

           
Kwartierblad van
Adelheid van Montmorency
Bouchard de Montmorency
* circa 1000
+ circa 1024
nn de Montmorency?
* circa 1000
+ circa 1050
Willem van Normandie
* circa 1010
+ circa 1076
Adelheid van Bar sur Aube
* circa 1015
+ 18-09-1066
x circa 1020

x circa 1035Herve de Montmorency
* circa 1020
+ circa 1094
Agnes van Soissons
* circa 1050
+ circa 1090
Ivo van Beaumont sur Oise
* circa 1020
+ 16-09-1083
Adelheid van Gournay
* circa 1040
+ 08-04-1099
x circa 1070

x circa 1070

Burchard van Montmorency
* circa 1070
+ circa 1124
Agnes van Beaumont sur Oise
* circa 1070
+ circa 1120
x circa 1100

Adelheid van Montmorency
* circa 1100
+ circa 1145

               
Kwartierblad van
Boudewijn IV van Henegouwen
Boudewijn I VI van Vlaanderen
* circa 1030
+ 17-07-1070 Hanon
Richilde van Egisheim?
* circa 1020
+ 15-03-1086
Hendrik II van Leuven
* circa 1020
+ circa 1078 Nijvel
Adela van de Betuwe
* circa 1030
+ circa 1086
Hendrik van Wassenberg
* circa 1035
+ circa 1075
nn van Wassenberg?
* circa 1035
+ circa 1075
Peter Willem V (VII) van Aquitanie
* circa 1020
+ circa 1058 Poitiers
Ermesinde van Longwy
* circa 1020
+ circa 1062
x 31-03-1051

x circa 1055

x circa 1055

x circa 1041

Boudewijn II van Henegouwen
* circa 1056
+ 08-06-1098 Nicaea
Ida van Leuven
* circa 1065
+ circa 1107
Gerard I van Gelre
* circa 1055
+ 24-10-1137
Clementia van Aquitanie
* circa 1055
+ 04-01-1142
x circa 1084

x circa 1086

Boudewijn III van Henegouwen
* circa 1087
+ circa 1120
Yolande van Gelre
* circa 1090
+ circa 1125
x circa 1107

Boudewijn IV van Henegouwen
* circa 1110
+ 06-11-1171 Bergen (Mons)

               
Kwartierblad van
Adelheid Ermesinde van Namen
Albert II van Namen
* circa 1000
+ circa 1064
Regelindis van Lotharingen
* circa 1000
+ circa 1064
Bernhard II van Saksen Billung
* circa 0990
+ 29-06-1059
Elica van Schweinfurt
* circa 0990
+ circa 1050
Giselbert van Luxemburg
* circa 1005
+ circa 1059
nn van Salm?
* circa 1005
+ circa 1070
Peter Willem V (VII) van Aquitanie
* circa 1020
+ circa 1058 Poitiers
Ermesinde van Longwy
* circa 1020
+ circa 1062
x 10-08-1035

x circa 1020

x circa 1020

x circa 1041

Albert III van Namen
* circa 1035
+ 22-06-1102
Ida van Saksen Billung
* circa 1030
+ 31-07-1102
Konrad I van Luxemburg
* circa 1040
+ 08-08-1086
Clementia van Aquitanie
* circa 1055
+ 04-01-1142
x circa 1067

x circa 1075

Godfried van Namen
* circa 1067
+ 19-08-1139 Floreffe
Ermesinde van Luxemburg
* circa 1080
+ 24-06-1141 Floreffe
x circa 1109

Adelheid Ermesinde van Namen
* circa 1110
+ 01-07-1168

               
Kwartierblad van
Dirk van Lotharingen
Gerard van Lotharingen
* circa 0970
+ circa 1045
Gisela van Metz
* circa 0970
+ circa 1045
Albert II van Namen
* circa 1000
+ circa 1064
Regelindis van Lotharingen
* circa 1000
+ circa 1064
Boudewijn V van Vlaanderen
* circa 1013
+ 01-09-1067 Rijssel
Adelaide (Aelis) van Frankrijk
* circa 1009
+ 08-01-1079 Messines
Bernhard II van Saksen Billung
* circa 0990
+ 29-06-1059
Elica van Schweinfurt
* circa 0990
+ circa 1050
x circa 1000

x 10-08-1035

x circa 1028
Parijs
x circa 1020

Gerard van Lotharingen
* circa 1000
+ circa 1070
Hedwig van Namen
* circa 1035
+ circa 1070
Robert I van Vlaanderen
* circa 1035
+ 03-10-1093
Geertruid van Saksen Billung
* circa 1030
+ 03-08-1113 Veurne
x circa 1040

x circa 1063

Dirk II van Lotharingen
* circa 1050
+ 23-01-1115
Geertruide van Vlaanderen
* circa 1070
+ circa 1126
x circa 1100

Dirk van Lotharingen
* circa 1100
+ 17-01-1168

             
Kwartierblad van
Sibylle van Anjou
Godfried Ferreol van Gatinais
* circa 1004
+ 01-04-1046
Irmgard Blanca van Anjou
* circa 1011
+ 21-03-1076 Fleury sur Ouche
Simon van Montfort L'Amaury
* circa 1030
+ circa 1087
Agnes van Evreux
* circa 1030
+ circa 1087
Johan van Baugency
* circa 1030
+ circa 1097
Paula van Maine
* circa 1020
+ circa 1097


x circa 1035

x circa 1060

x circa 1060


Fulco IV van Anjou
* circa 1043
+ 14-04-1109
Bertrade van Montfort L'Amaury
* circa 1060
+ 14-02-1117 Fontrevault
Helias van Maine
* circa 1060
+ 11-07-1110
Mathilde van Loire
* circa 1060
+ circa 1099
x circa 1090

x circa 1090

Fulco V van Anjou
* circa 1092
+ 10-11-1143
Eremburga van Maine
* circa 1090
+ circa 1126
x circa 1108

Sibylle van Anjou
* circa 1116
+ circa 1165

               
Kwartierblad van
Theobald IV van Blois
Odo II van Blois
* circa 0983
+ 15-11-1037
Irmingard van Auvergne Provence
* circa 0990
+ 10-03-1042
Heribert I van Maine
* circa 0980
+ 13-04-1036
Paula van Preuilly?
* circa 0980
+ circa 1025
Robert van Normandie
* circa 1000
+ 22-07-1035
Harlette van Falaise
* circa 1000
+ circa 1030
Boudewijn V van Vlaanderen
* circa 1013
+ 01-09-1067 Rijssel
Adelaide (Aelis) van Frankrijk
* circa 1009
+ 08-01-1079 Messines
x circa 1010

x circa 1000

x circa 1027

x circa 1028
Parijs
Theobald III van Blois
* circa 1010
+ circa 1089
Garsende van Maine
* circa 1010
+ circa 1060
Willem I van Normandie
* 14-10-1027 Falaise?
+ 09-09-1087 Rouen
Mathilde van Vlaanderen
* circa 1032
+ 03-11-1083 Caen
x circa 1040

x circa 1053
Eu
Stefanus II Henri van Blois
* circa 1045
+ 27-05-1102 Ramla (Ramleh)
Adela van Engeland
* circa 1062
+ 08-03-1138 Marcigny sur Loire
x circa 1081
Chartres
Theobald IV van Blois
* 02-04-1090
+ 10-01-1152 Lagny sur Marne

           
Kwartierblad van
Mathilde van Karintie
Siegfried van Sponheim
* circa 1000
+ 05-07-1065
Richarda van Nordtal
* circa 1010
+ 09-07-1072
Markwart III van Eppenstein
* circa 1020
+ 16-06-1076
Liutberge van Karintie?
* circa 1025
+ circa 1100
x circa 1040

x circa 1050Engelbert van Sponheim Karintie
* circa 1040
+ 01-04-1096
Hedwig van Eppenstein
* circa 1050
+ circa 1112
Ulrich van Passau
* circa 1050
+ 14-04-1099
Adelaida van Frantzenhausen
* circa 1060
+ circa 1110
x circa 1070

x circa 1070

Engelbert van Sponheim Karintie
* circa 1075
+ 13-04-1141
Uta van Passau
* circa 1080
+ circa 1140
x circa 1100

Mathilde van Karintie
* circa 1100
+ 13-12-1160

               
Kwartierblad van
Lodewijk VII van Frankrijk
Hendrik I van Frankrijk
* 17-05-1008
+ 04-08-1060 Vitry en Brie
Anna van Kiev
* circa 1032
+ circa 1076
Floris I van Holland
* circa 1025
+ 28-06-1061 Nederhemert
Geertruid van Saksen Billung
* circa 1030
+ 03-08-1113 Veurne
Amadeus II van Savoye
* circa 1048
+ 26-01-1080
Johanna van Geneve
* circa 1048
+ circa 1080
Willem I van Bourgondie
* circa 1017
+ 11-11-1087
Etiennette van Longwy?
* circa 1030
+ 19-10-1088
x 19-05-1051
Reims
x circa 1050

x circa 1070

x circa 1050

Philips I van Frankrijk
* 23-05-1053
+ 29-07-1108 Meulan
Bertha van Holland
* circa 1055
+ circa 1093 Montreuil sur Mer
Humbert II van Savoye
* circa 1070
+ 18-09-1103
Gisela van Bourgondie
* circa 1070
+ circa 1110
x circa 1071

x circa 1090

Lodewijk VI van Frankrijk
* circa 1081
+ 01-08-1137 Parijs
Adelheid (Alix) van Savoye
* circa 1100
+ circa 1154
x 01-05-1115
Parijs
Lodewijk VII van Frankrijk
* circa 1120
+ 18-09-1180 Parijs

               
Kwartierblad van
Eleonore van Aquitanie Poitou
Willem VI (VIII) van Aquitanie
* circa 1025 Poitiers
+ 25-09-1087 Chize
Hildegardis Alderade van Bourgondie
* circa 1050
+ circa 1104
Willem IV van Toulouse
* circa 1050
+ circa 1093 Huesca
Mathilde (Emma?) van Mortain
* circa 1058 Mortagne
+ circa 1080
Boso de Chatellerault
* circa 1036
+ circa 1092
Eleonore de Thouars
* circa 1050
+ circa 1093
Bartholomeus de Bouchard
* circa 1049

Gerbera de Bouchard?
* circa 1053

x circa 1068

x circa 1070

x circa 1075

x circa 1075

Willem VII (IX) van Aquitanie
* 22-10-1071
+ 10-02-1126 Chize
Philippa Mathilde van Toulouse
* circa 1073
+ 28-11-1117 Fontevrault
Amalric van Chatellerault
* circa 1076
+ 07-11-1151 Isle Bouchard
Dangereuse de Bouchard
* circa 1080
+ circa 1120
x circa 1094

x circa 1100

Willem VIII (X) van Aquitanie
* circa 1099 Toulouse
+ 09-04-1137 Santiago de Compostella
Eleonore van Chatellerault
* circa 1105 Chatellerault
+ circa 1130
x circa 1120

Eleonore van Aquitanie Poitou
* circa 1122 Nieul sur l'Autrec (Vendee)
+ 31-03-1204 Poitiers

             
Kwartierblad van
Dirk VI van Holland
Floris I van Holland
* circa 1025
+ 28-06-1061 Nederhemert
Geertruid van Saksen Billung
* circa 1030
+ 03-08-1113 Veurne


Gerard van Lotharingen
* circa 1000
+ circa 1070
Hedwig van Namen
* circa 1035
+ circa 1070
Friedrich van Formbach
* circa 1020
+ circa 1100
Gertrud van Haldensleben
* circa 1040
+ 21-02-1116
x circa 1050


x circa 1040

x circa 1060

Dirk V van Holland
* circa 1055
+ 17-06-1091
Othelhildis van Holland?
* circa 1055
+ circa 1120
Dirk II van Lotharingen
* circa 1050
+ 23-01-1115
Hedwig van Formbach
* circa 1070
+ circa 1100
x circa 1083

x circa 1090

Floris II van Holland
* circa 1085
+ 02-03-1121
Geertruid Petronella van Lotharingen
* circa 1092
+ 23-05-1144
x circa 1103

Dirk VI van Holland
* circa 1108
+ 05-08-1157

             
Kwartierblad van
Sophia van Salm Rheineck
Giselbert van Luxemburg
* circa 1005
+ circa 1059
nn van Salm?
* circa 1005
+ circa 1070


Otto van Northeim
* circa 1015
+ 11-01-1083
Richenza van Zwaben
* circa 1020
+ circa 1060
Ekbert I van Brunswijk Billung
* circa 1036
+ 11-01-1068
Irmgard van Susa
* circa 1015
+ 28-01-1078
x circa 1020


x circa 1050

x circa 1058

Hermann van Luxemburg
* circa 1045
+ 28-09-1088
Sophie van Formbach
* circa 1040
+ circa 1080
Heinrich van Northeim
* circa 1060
+ circa 1101
Gertrud van Brunswijk Billung
* circa 1058
+ 09-12-1117
x circa 1065

x circa 1085

Otto van Salm Rheineck
* circa 1080
+ circa 1150
Gertrud van Northeim
* circa 1091
+ circa 1165
x circa 1115

Sophia van Salm Rheineck
* circa 1115
+ 26-09-1176 Jerusalem

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software