Eerste blad    Vorig blad    Blad 9 van 14 bladen Volgend blad    Laatste blad


3902    Jan Adriaensz van LANGEVELT, begraven op 18-11-1654 te Wassenaar, zoon van Adriaen Jansz van LANGEVELT (zie 5162) en Annetgen GERRITSDR (zie 3775).
Kinderen:
   1.  Jannetje Jansdr (Aerdenberg) (zie 1951).
   2.  Annetge Jansdr.
Gehuwd op 27-05-1636 te Wassenaar met Willem Leendertsz RUIJCHROCK, geboren voor 1623, overleden, zoon van Leendert Ariensz RUIJCHROCK van der WERVE en Marijtje Cornelisdr in 't WEER.
   3.  Neeltje Jansdr, overleden op 15-06-1699 te Wassenaar. Betreft datum van aangifte.
Gehuwd op 01-08-1649 te Wassenaar met Cornelis Ariensz PRUIJS, geboren ong 1615, overleden, zoon van Arent Jansz PRUIJS en Trijn JANSDR.

3920    Cornelis Jansse VLASMAN, geboren voor 1620, overleden na 1678.
In 1678 genoemd als grootvader en voogd.
Kind:
   1.  Mijndert Cornelisz (zie 1960).

3922    Arij Gerritsz TWAALFHOVEN, overleden voor 1678.
Gehuwd met
3923    Annechien Joosten BUTTERMAN, overleden voor 1678.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Arrijns (zie 1961).
   2.  Joost Arijsz.
   3.  Gerrit Arijensse.
In 1678 genoemd als oom en bloedvoogd.

4080    Claes TURKENBURG, geboren ong 1600 te Alphen a/d Rijn, overleden, zoon van Gijsbert TURKENBURG (Grote Gijs) (zie 8160) en Grietgen WILLEMSDR (zie 8161).
Gehuwd op 19-01-1631 te Alphen a/d Rijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus (zie 2040).

Generatie XIII

 
4096    Pieter Aertse Cornelis Thonis VEYS (Luyten), geboren ong 1516 te Etten Leur, overleden voor 1570, zoon van Aert Cornelis Thonis VEYS (zie 8192) en Cornelia Pieter LUIJTENSDR. (zie 8193).
O.A. Etten Leur 06-11-1549 "Peter Aert Cornelis Veys belast 1 buynder opte Nieuwe Donk, oost Nieuwe Donkse strate, zuid Adriaen Willem Moerkints, West d'oude hoot, noord Anthonis Aert Cornelis." (Bron: www.familieluijten.nl)
O.A. Etten Leur 02-11-1549 "Kinderen van Jacob Hughen (Cornelia, Aechte, Pieter) toesiend voogd Adriaen Gielis de Wolf en Henrica Jacob ... gehuwd met Cornelia van Eeckerendr. Aen Peter Aert Cornelis Veysz.:
2 buynder de Steenhoven Bankestraat
1 buynder ook aldaar naast Cornelis Anthonis Veys erfgenamen."
(Bron: www.familieluijten.nl)
O.A. Etten Leur 13-05-1569 "Elisabeth Cornelis Peter Hughendr. de weduwe van Peter Aert Cornelis naders genoemd Peter Luyten. Peter Aert genaamd Luyten is voogd over Marie Cornelis Peter Hughen Wolf." (Bron: www.familieluijten.nl)
O.A. Etten Leur 20-01-1570 "Elisabethe Cornelis Peeters (Huygensdr) weduwe Peter Aert Cornelis als voogd belast 1 gemet aan de westzijde van de Bankenstraat in de groeve genaamd Steenhove" (Bron: www.familieluijten.nl).
Gehuwd met
4097    Elizabeth Cornelis Pieter HUGHENSDR, overleden na 1570.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tanneken Pier LUIJTEN, geboren ong 1540 te Etten Leur, overleden.
   2.  Cornelis Pier LUIJTEN (zie 2048).
   3.  Jaecop Pier LUIJTEN, geboren ong 1544 te Etten Leur, overleden.
   4.  Steven Pier LUIJTEN, geboren ong 1548 te Etten Leur, begraven op 06-04-1638 te Etten Leur.
Gehuwd met Tanneken Jans COMANS.

4224    Cornelis Jaspersz van der HARGH (op de Poldervaart), geboren ong 1550, zoon van Jasper Pietersz van der HARGH (op de Poldervaart) (zie 8448).
Gehuwd met
4225    NN Cdr de VLIEGER, dochter van Cornelis de VLIEGER (zie 8450).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Cz (zie 2112).
   2.  Jorisje Cdr.
Gehuwd met Gerrit Dirx VEGTER.
   3.  Maritgen Cdr.
Relatie met Dirk van den BOSCH.

4226    Arent Adriaansz UYTTENDOORN, geboren na 1544, overleden 1588-1590, zoon van Adriaan AERTSZ (zie 8452) en N.N. (zie 8453).
Gehuwd op 18-05-1581 met
4227    Aryaentgen Cornelisdr HEIJMANS, geboren ong 1548, overleden, voor 12-12-1613. Dochter van Cornelis Jan HEYMANSZ (zie 8454) en Lidewij JORISDR (zie 8455).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Ariens (zie 2113).
   2.  Cornelis Arentsz.
   3.  Maritgen Arentsdr, overleden na 1646.
Gehuwd met Sijmon Jorisz van DIJCK, overleden voor 1641, zoon van Joris Claesz van DIJCK en Jannetgen Willemsdr HOLY.

4240    Gerrit Jacobsz op den DRIFT, bouwman, geboren ong 1490, overleden ong 1553.
Op 08-10-1543 wordt hij vermeld als pachter van 3 morgen land in Haagambacht. In 1544 betaald hij 10e penning als eigenaar van 4 morgen en 11 hond land.
Hij woonde te Rijswijk.
Kind:
   1.  Jacob Gz. DRIFTMAN (zie 2120).

4244    Pieter Maertensz ROSENBURGH.
Relatie met
4245    Machteld ROMBOUTSDR, dochter van Rombouts JANSZ (zie 8490).
Uit deze relatie:
   1.  Adriaen Pietersz (zie 2122).

4246    Anthonis Maertens PROOST, geboren ong 1533, overleden na 10-1601, zoon van Maerten Dirxz PROOST (zie 8492).
Relatie met
4247    Baertgen CLAESDR.
Uit deze relatie:
   1.  Neeltje Thonisdr (zie 2123).

4288    Willem HOOCHDUIJN.
Kind:
   1.  Huijbert Willemsz (Duinmeijer) (zie 2144).

4292    Dirck Jacobsz van DEIJL, overleden vr 04-1584.
Hij woonde te Wassenaar.
Relatie (1) met Trijntgen WILLEMSDR (zie 4293).
Relatie (2) met Neeltgen JANSDR.
Uit de eerste relatie:
   1.  Jacob Dircksz. (zie 2146).
4293    Trijntgen WILLEMSDR.
Uit deze relatie: 1 kind (zie onder 4292).
 
4296    Willem Willemsz WETSMAN, overleden ong 1569.
Relatie met
4297    Geertje PIETERSDR, overleden na 1579, dochter van Pieter VRANCKENSZ (zie 8594).
Uit deze relatie:
   1.  Pieter Willemsz (zie 2148).

4298    Willem Daniëlsz van RIJN, overleden na 1573, zoon van Daniël Willemsz van RIJN (zie 8596) en Lijsbeth PIETERSDR (zie 8597).
Hij woonde te Westerbeek.
Gehuwd voor 1540 met
4299    Gerytgen JANSDR, begraven op 11-11-1561 te 's Gravenhage, dochter van Jan CLAESZ (zie 8598) en Maritgen PIETERSDR (zie 8599).
Gehuwd (1) voor 1535 met Willem Cornelisz van RIJN.
Gehuwd (2) voor 1540 met Willem Daniëlsz van RIJN (zie 4298).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Annetge Willemsdr (zie 2149).

4300    Thonis JANSZ (Ruijchrok), geboren ong 1510, overleden, tussen 26-5-1573 en 28-01-1577. Zoon van Jan JACOBSZ (zie 8600) en Claesgen GERRITSDR (zie 8601).
Hij koopt de ouderlijke woning onder Wassenaar op 10-04-1535. op 08-02-1557 is hij leenman van Wassenaar. Zijn nageslacht voert sedert 1613 de naam Ruijchrok.
Gehuwd op 10-04-1535 te Rijswijk. Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Echtgenote is
4301    Machteld HARPERTSDR, geboren ong 1510 te Rijswijk, overleden, tussen 20-09-1556 en 08-12-1579. Dochter van Harper DIRCXZ (zie 8602).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen Theunisz RUIJCHROCK (zie 7780).
   2.  Bastiaen Thonisz RUIJCHROCK (zie 2150).
   3.  Huych THONISZ.
   4.  Cornelis RUIJCHROCK, overleden, na 19-12-1613.
   5.  Anna Thonisdr RUIJCHROCK, overleden, voor 08-12-1579.

4302    Lenert Dirck WOUTERSZ, overleden, na 14-07-1566. Zoon van Dirck Wouter GERRITSZ (zie 8604) en Jannetgen PIETERSDR (zie 8605).
Hij woonde te Zoeterwoude.
Gehuwd vr 1566 met
4303    Maritgen Willemsdr van NOORDEN, overleden, voor 17-06-1575. Dochter van Willem Jansz van NOORDEN (zie 8606) en Maritgen PIETERSDR (zie 8607).
Gehuwd (1) vr 1566 met Lenert Dirck WOUTERSZ (zie 4302).
Gehuwd (2) vr 10-1569. Getrouwd voor 12-10-1569. Echtgenoot is Cors CLAESZ, overleden, na 09-01-1582.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Beatrix LEENDERTSDR (zie 2151).

4320    Jan Aelbrechtsz van ZIJL (Oude), geboren ong 1538 te Hazerswoude (?), overleden te Hazerswoude (?), voor 13-08-1577. Voor schout en schepenen van Hazerswoude passeerde op 13-08-1577 een 'Bewysbrief van de weeskinderen van Jan Aelbrechtszoon'. Jan moet kort voor die datum zijn overleden. Zijn kinderen worden met leeftijd genoemd. Hun ooms en voogden zijn Cornelis Aelbrechtszoon en Jonge Jan Aelbrechtszoon. De weduwe Anna Pietersdr stelt als borg voor hun opvoeding 'de rechte helft van 't huys, barch, schuyr, potinge ende plantinge', haar aangekomen uit de nalatenschap van haar vader Pieter Thomasz. De boedel van Pieter Thomasz was gedeeld bij loting op 07-05-1573, maar werd pas gescheiden op 08-05-1581. Zijn boerderij stond aan de Rijndijk onder Hazerswoude. Het is aan te nemen dat Jan Aelbrechtsz met zijn gezin daar heeft gewoond. Zeker is dat Anna Pietersdr in 1581 aan de Rijndijk woonde, tegenover Koudekerk. (Hoogheemraadschap van Rijnland: Oud Archief nr. 1439, f8r. In 1581 wordt consent verleend tothet maken van een overpad over de Rijndijk ondre andere aan 'de weduwe van jan Aelbrechtszoon over Coudecerck in Haserwoude.)
Op 11-10-1610 verkocht zij aan haar halfbroer Cornelis Pieter Thomasz een erf met schuur, gelegen tussen de Rijn en de Rijndijk, voor een rentebrief van 550 gulden. Uit de acte dd. 14-02-1613 blijkt dat Anna toen overleden was.
In het kohier van de 10e penning van Hazerswoude over 1558 wordt een huis genoemd, eigendom van Willem Jacobsz Craen, waarin toen een Jan Aelbrechtsz woonde, maar in 1557 had dat meest leeg gestaan.
Op 01-09-1560 kocht een Jan Aelbrechtsz, bakkker, een klein erf te Hazerswoude. Zij kleinzoon Andries is in Poeldijk ook bakker. (Bron: de IS met het Parenteel van Aelbrecht van Zijl). Zoon van Aelbrecht van ZIJL (zie 8640).
Gehuwd voor 1565 te Hazerswoude met
4321    Anna PIETERSDR, geboren ong 1540, overleden, tussen 11-10-1610 en 14-02-1613. Dochter van Pieter THOMASZDR (zie 8642) en Maritgen DIRXDR (zie 8643).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jansz (zie 2160).
   2.  Neeltgen Jansdr, geboren 11-1568 te Hazerswoude, overleden, na 12-08-1577.
   3.  Marytgen Jansdr, geboren 4-1571 te Hazerswoude, overleden.
   4.  Pieter Jansz, geboren ong 1580 te Hazerswoude, overleden na 1643.
Gehuwd ong 1610 met Joosie CORNELISSE, geboren ong 1582, begraven op 05-09-1669 te Hazerswoude.

4416    IJsbrant Jansz de VETTE, geboren ong 1570, overleden, zoon van IJsbrant Jansz de VETTE (zie 8832).
Hij woonde te Kethel.
Kinderen:
   1.  Jan IJsbrantsz (zie 2208).
   2.  Neeltje IJsbrandsdr, geboren ong 1602 te Nieuwlandse Polder, overleden op 31-03-1647 te Kethel.
Gehuwd 1628 te Schipluiden met Hendrick Hendriksz LANSBERGEN, geboren ong 1600 te Nieuwlandse Polder, overleden, zoon van Hendrik LANSBERGEN.
Woonde Dammelaan in de Ambacht van Kethel op 3-5-1648.
   3.  Jacob IJsbrantsz, geboren 1590-1602.
   4.  Annetge Ijsbrantsdr, geboren 1590-1602.
Relatie met Cornelis Fransz BORSMAN.

4480    Ewout Robbrechtz van SCHILPEROORT, geboren ong 1590 te Delft, overleden, zoon van Robbrecht Jacobsz van SCHILPEROORT (zie 8960) en Catrijna Pietersdr STORM (zie 8961).
Gehuwd (1) op 31-05-1615 te Delft met Cornelia Sebastiaansdr van den BERCH (zie 4481).
Gehuwd (2) op 28-01-1623 te Delft met Maritje Govert van der HULST, geboren ong 1598 te Delft, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Wouters SCHILPEROORT (zie 2240).
4481    Cornelia Sebastiaansdr van den BERCH, geboren ong 1594 te Delft, overleden voor 1623.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 4480).
 
4482    Lieve JANSZ, geboren ong 1595, overleden.
Gehuwd ong 1615 met
4483    Annetje GILLESDR, geboren ong 1595, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje LIEVENSDOCHTER (zie 2241).
   2.  Jooris Lievens.

4488 =    2464 Jasper Jacobszoon van HAASTRECHT.
4489 =    2465 Maartje Jansdochter van der HORST.
 
4874    Cornelis Woutersz PRUIJS, overleden ong 1584, zoon van Wouter Jansz PRUIJS (zie 9748) en IJmetgen Jansdr van der BURCH (zie 9749).
Op 15-08-1582 maken Cornelis en Katrijn een testament, waarin hun schoonzoon Cornelis Dircksz [2436] 50 gulden krijgt, daar deze ten huwelijk niet meer dan 200 gulden had ontvangen, terwijl Jan Jansz getrouwd geweest met hun dochter Maritgen bij zijn huwelijk 250 gulden had ontvangen. Derde dochter Anna heeft haar ouders vele jaren trouw gediend en ontvangt eerst 300 gulden en nog eens 40 gulden voor een bruiloftskleed en het beste bed met toebehoren. (Bron: IS André de Kleine).
Gehuwd met
4875    Katrijn JANSDR, overleden voor 1584.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix CORNELISDR (zie 2437).
   2.  Maritgen CORNELISDR.
Gehuwd met Jan JANSZ.
   3.  Anna CORNELISDR.

4880    Claes Dircksz van HILLENAAR, overleden voor 1580.
Kinderen:
   1.  Claes Claesz (de oude) (zie 2440).
   2.  Appolonia Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
Gehuwd op 20-08-1581 te Wassenaar met Leendert Cornelisz BOUMAN, overleden, tussen 1605 en 1611, zoon van Cornelis Dirksz BOUMAN (zie 7526) en Anna DIRKS (zie 7527).
   3.  Jeroen Claesz, overleden ong 1628.
Relatie met Meijnsgen JACOBSDR, begraven op 03-01-1629 te Wassenaar.
   4.  Engel Claesz, overleden, voor 11-03-1582.
   5.  Barbera Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
Relatie met Adriaen CLAES.
   6.  Jacob Claesz, overleden, voor 11-03-1582.
Relatie met Maria PHILLIPSDR, geboren ong 1535, overleden, na 05-01-1595.
   7.  Trijntje Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
   8.  Janneken Claesdr, overleden, voor 11-03-1582.
Gehuwd met Crijn Cornelisz TEUTER, begraven op 18-06-1633 te Wassenaar.

4882    Sijmen Hendricksz van POELGEEST, geboren ong 1532, overleden voor 1609, zoon van Henrick Sijmonsz van POELGEEST (zie 9764) en Aechgen Cornelisdr SOOPGEN (zie 9765).
Gehuwd voor 1572 met
4883    Trijntgen CORNELISDR, overleden na 1605, dochter van Cornelis FLORESZ (zie 9766) en Aefgen DIRCKSDR (zie 9767).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrick Sijmonsz, geboren 1573, overleden voor 1623.
Gehuwd (1) ong 1599 met N.N.
Gehuwd (2) voor 1617 met Aeltgen Pietersdr STIJEN.
   2.  Annetgen Sijmonsdr (zie 2441).
   3.  Marijtge Sijmonsdr.
Gehuwd voor 1619 met Pieter Claesz KET, geboren 1580, overleden ong 1624 te Leiderdorp.

4884    Dirck HUIJBERTSZ, bouwman, overleden, tussen 14-08-1609 en 27-10-1622.
Gehuwd met
4885    Aechgen PIETERSDR (Oude), begraven op 01-01-1636 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Dircksz van der GEEST (zie 2442).

4886    Pieter Jan CORNELISZ.
Gehuwd met
4887    Aeltgen PIETERSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertgen Pietersdr RAAPHORST (zie 2443).

4888    Jacob Adriaensz van der VOORT, geboren ong 1540, overleden, zoon van Adriaen Maertensz van der VOORT (zie 9776) en Jaepgen Jacobsdr BOL (zie 9777).
Gehuwd vr 11-1570 met
4889    Maritgen Gijsbrechtsdr van den BOSCH, dochter van Gijsbrecht Pietersz van den BOSCH (zie 9778) en Neeltgen Claesdr HOUCK (zie 9779).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbrecht Jacobsz (zie 2444).
   2.  Arien Jacobsz, geboren ong 1584, overleden.
Gehuwd op 30-11-1605 te 's Gravenhage met Duijfgen HUIJBRECHTSDR, geboren te Langeveld/Noordwijkerhout.

4890    Cors Claesz van der HORST.
Kind:
   1.  Maritgen Corssendr (zie 2445).

4892    Daniel Jansz van TETRODE, geboren ong 1552, overleden voor 1622, zoon van Jan Danielsz van TETRODE (zie 9784) en N.N. Gerritsdr van der MEER (zie 9785).
Gehuwd voor 1584 met
4893    Annetgen CORNELISDR, dochter van Cornelis Huijch VRANCKENSZ (zie 9786) en Geertgen FLORISDR (zie 9787).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Danielsz (zie 2446).
   2.  Cornelis Danielsz, 21 mei 1615: Jan en Cornelis Danielszonen van Tetrode voor henzelven en vervangende Neeltgen en Pietergen Danielsdochters hun zusters, transporteren tbv Adriaen Pieterz van Rossum, wonende te Noordwijkerhout, ca 15 dalf hont wei- of hooiland in het ambacht Noordwijkerhout.
   3.  Neeltgen Danielsdr.
   4.  Pietergen Danielsdr, overleden voor 1654.
Gehuwd voor 1615 met Hendrick Meesz van NES, overleden voor 1654, 26 juni 1654: Jan Henricxz van Nes, Daniel Henricxz van Nes, Cornelis Gerritsz van Nierop getrouwd hebbende Adriaentgen Henricxdr, kinderen van zaliger Pietergen Danielsdr van Tetrode, in haar leven weduwe van Hendrick Meesz van Nes, hun moeder. (Bron: IS André de Kleine), zoon van Mees SIJMONSZ (zie 4894) en Aefgen CORNELISDR (zie 4895).
Gezworene van Noordwijk.
   5.  Adriaen Danielsz.
Gehuwd met Maritgen PIETERSDR.
   6.  Machteld Danielsdr.
Gehuwd met Sijmons Meesz van NES, zoon van Mees SIJMONSZ (zie 4894) en Aefgen CORNELISDR (zie 4895).
   7.  Huijbertgen Danielsdr.
Gehuwd (1) met Cornelis Meesz van NES, zoon van Mees SIJMONSZ (zie 4894) en Aefgen CORNELISDR (zie 4895).
Gehuwd (2) met Pieter Cornelisz van ALCKEMADE.

4894    Mees SIJMONSZ, overleden voor 1633.
Gehuwd met
4895    Aefgen CORNELISDR, overleden voor 1646.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Meesdr van NES (zie 2447).
   2.  Hendrick Meesz van NES, overleden voor 1654, 26 juni 1654: Jan Henricxz van Nes, Daniel Henricxz van Nes, Cornelis Gerritsz van Nierop getrouwd hebbende Adriaentgen Henricxdr, kinderen van zaliger Pietergen Danielsdr van Tetrode, in haar leven weduwe van Hendrick Meesz van Nes, hun moeder. (Bron: IS André de Kleine).
Gezworene van Noordwijk.
Gehuwd voor 1615 met Pietergen Danielsdr van TETRODE, overleden voor 1654, dochter van Daniel Jansz van TETRODE (zie 4892) en Annetgen CORNELISDR (zie 4893).
   3.  Sijmons Meesz van NES.
Gehuwd met Machteld Danielsdr van TETRODE, dochter van Daniel Jansz van TETRODE (zie 4892) en Annetgen CORNELISDR (zie 4893).
   4.  Cornelis Meesz van NES.
Gehuwd met Huijbertgen Danielsdr van TETRODE, dochter van Daniel Jansz van TETRODE (zie 4892) en Annetgen CORNELISDR (zie 4893).
   5.  Adriaentgen Meesdr.
   6.  Pietergen Meesdr.

4896    Frans COPPE, geboren ong 1565 te Wassenaar, overleden voor 1623.
Relatie met
4897    Maritgen van OOSTEN.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Fransz (zie 2448).
   2.  Annetgen Fransdr.
   3.  Fransgen Fransdr.

4900    Pieter Joostensz HAESBROUCK, geboren ong 1508, overleden, voor 19-4-1588, zoon van Joost N.N. (zie 9800) en Katrijn JOOSTENDR (zie 9801).
Ambachtsbewaarder te Zoeterwoude in 1572 en vroeger.
Relatie met
4901    Jannetgen WILLEMSDR.
Uit deze relatie:
   1.  Arijen Pieter Joostensz (zie 2450).

4902    Leendert EWOUTSZ, overleden 1573-1579.
Gehuwd voor 1574, voor 26-05-1573 met
4903    Neeltgen FLORENSDR, overleden, tussen 08-09-1598 en 19-11-1599. Dochter van Floris JORISZ (zie 9806).
Gehuwd (1) voor 1574, voor 26-05-1573 met Leendert EWOUTSZ (zie 4902).
Gehuwd (2) voor 1580 te Wassenaar, voor 19-07-1579 met Adriaen Theunisz RUIJCHROCK (zie 7780).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marijtgen LEENDERTSDR (Ruichrock) (zie 2451).
   2.  Crijn Leendertsz ('t Rammeke), geboren voor 1579, begraven op 09-11-1631 te Wassenaar.
Gehuwd na 1623 met Jannetje JANSDR.
   3.  Floris LEENDERTSZ.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Theunis Ariensz (zie 3890).
   5.  Leendert Ariensz RUIJCHROCK van der WERVE, geboren ong 1583, begraven op 12-03-1662 te Wassenaar.
Gehuwd voor 1623 met Marijtje Cornelisdr in 't WEER, dochter van Cornelis Cornelisz in 't WEER (zie 7782) en Crijntgen Cornelisdr SAS (zie 7783).

4908    Claes JACOBSZ (Uiten Hage), overleden, voor 21-01-1614.
Kind:
   1.  Jacob CLAESZ (Uiten Hage) (zie 2454).

4910    Dirck Thijsz DUIJNSTEE, overleden voor 1592, zoon van Thijs Thijsse DUIJNSTEE (zie 9820) en Niesje JANSDR (zie 9821).
Bouwman onder Wassenaar (Voorenbrouck), schepen van Wassenaar op 04-01-1592.
Relatie met
4911    Geertgen JACOBSDR, overleden 1593-1614.
Uit deze relatie:
   1.  Leuntgen Dircxdr (zie 2455).
   2.  Jan DIRCKSZ.
   3.  Cornelis DIRCKSZ.
   4.  Tijs DIRCKSZ.
   5.  Nelletje DIRCKSDR, overleden, voor 20-01-1614.
Relatie met Cornelis HUIJBERTSZ, overleden, voor 20-01-1614.
   6.  Jacob DIRCKSZ.
Relatie met Maritje JASPERSDR.
   7.  Jobje DIRCKSDR, overleden, voor 20-01-1614.

4912    Cornelis Baerthoutsz (Jonge) van der CLAAUW, schepen van Stompwijk, geboren ong 1537, gedoopt (gereformeerd) te Wilsveen, overleden, zoon van Baerthout Foppensz van der CLAAUW (zie 9824).
Gehuwd na 1557 met
4913    Grietgen Pietersdr STERRE.
Gehuwd (1) ong 1550 met Jacob Pietersz STERRE, overleden voor 1557.
Gehuwd (2) na 1557 met Cornelis Baerthoutsz (Jonge) van der CLAAUW (zie 4912).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Barthout Cornelisz (zie 2456).
   2.  Gerrit Cornelis Barthoutsz.
Gehuwd op 13-12-1609 te Wilsveen met Trijntgen Cornelisdr SCHOUTEN.

4928    Jacobus Jacobszoon van HAASTRECHT, bouwman, geboren ong 1530 te Voorburg, overleden op 28-01-1582, zoon van Jacobus Dirkszoon van HAASTRECHT (zie 9856) en N.N. (zie 9857).
Gehuwd ong 1555 te Veur. Er zijn twee uitgebreide IS van van Haastrecht en beiden geven als trouwjaar 1570. Ze hebben allebei Jasper Jacobsz die ze in 1560 geboren laten worden. De ander heeft nog drie andere kinderen voor Jacobus en Aeltgen, waarvan er nog een in 1560 geboren zou zijn. Voorlopig heb ik het trouwjaar maar op 1555 gesteld. Echtgenote is
4929    Aeltgen JANSDOCHTER, geboren Ong 1530, overleden op 29-11-1608.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Jacobszoon (zie 2464).

4930    Jan Jansen van der HORST.
Kinderen:
   1.  Maartje Jansdochter (zie 2465).
   2.  Jan Jansz.
Gehuwd op 29-04-1631 te Stompwijk met Maartje WILLEMSDR, dochter van Willem Jams JACOBSZ.

5072    Willem van NOORT.
Kinderen:
   1.  Michiel Willems (zie 2536).
   2.  Leendert Willemsz.

5074    Cornelis Cors CLERCK, zoon van Cors CLERCK (zie 10148).
Kind:
   1.  Apollonia Cornelisdr (zie 2537).

5076    Cornelis Arij Woutersz van EIJCK, zoon van Arij Wouters van EIJCK (zie 10152).
Gehuwd met
5077    Marijtje CORNELISDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter Cornelisz, gedoopt op 25-05-1597 te Wilsveen, overleden.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-01-1630 te Stompwijk met Gooltje Claesdr DIERTS, overleden op 21-09-1669 te Stompwijk.
   2.  Cornelis Cornelisz (zie 2538).
   3.  Arij Cornelisz.
Gehuwd met Neeltje Jansdr SMAN, gedoopt (Gereformeerd) op 30-01-1605 te Nootdorp, overleden, dochter van Jan Ariensz SMAN (Ariesman) en Maertje Jacobsdr SOMMER (de oude).
   4.  Maritgen Cornelisdr.

5120    Arent Jansz van OLSTHOORN, bouwman, schepen en H. Geestmeester, overleden, tussen 26-02-1650 en 12-05-1650. Zoon van Jan Cornelisz aen SAMMERSBRUGGE (Lange Jan Olsthoorn) (zie 10240) en Maritge ARENTSDR (zie 10241).
Hij bezat land op het landgoed de 'Hoonaert'.
Hij woonde te Wateringen.
Gehuwd (1) na 1612 met Maritge FRANSDOCHTER, overleden vr 5-1652.
Gehuwd (2) voor 1612 met Annetgen Jacobsdr van der MEER (zie 5121).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Arentsz, gedoopt op 10-10-1630 te Rijswijk (getuige(n): Martinus Joannes en Cornelia Joannes), overleden, na 11-02-1670.
Ondertrouwd op 17-01-1654 te Voorburg met Lijsbeth Jansdr GARDIJN, overleden, na 24-02-1689. Dochter van Jan Adriaensz GARDIJN.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jan Arentse (zie 2560).
   3.  Beijer Arentse, geboren ong 1592, overleden op 12-09-1667 te Wateringen.
Gehuwd vr 5-1625. Getrouwd voor 29-04-1625. Echtgenote is Marijtje Maertensdr VERDEL, geboren te Noordwijkerhout, overleden, voor 10-11-1652. Dochter van Maerten Cornelisz VERDEL en Marijtje GERIJTSDR.
5121    Annetgen Jacobsdr van der MEER, overleden, na 21-01-1612. Dochter van Jacob Gerritsz van der MEER (zie 10242) en Geertje Heynricksdr van VEEN (zie 10243).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 5120).
 
5122 =    2150 Bastiaen Thonisz RUIJCHROCK.
5123 =    2151 Beatrix LEENDERTSDR.
 
5126    Adriaen Cornelisz van de DORTWECH, geboren ong 1530, overleden, tussen 30-01-1598 en 05-11-1607. Zoon van Cornelis JACOBSZ (Neel Jonge japen) (zie 10252) en Niesgen Claesdr van der VALCK (zie 10253).
Adriaan is vanaf 06-08-1579 schepen van Monster. Hij heeft een woning in de Lage en een in de Hoge Dortwech (of Doortocht). Op 30-01-1598 maakt hij een testament.
Gehuwd (1) vr 1580 met Annetgen DIRCXDR, geboren ong 1532, overleden vr 2-1580.
Gehuwd (2) vr 2-1580, voor 06-02-1580. Echtgenote is Aeltgen GHIJSBRECHTSDR (zie 5127).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje Adriaensdr. Geboren te Honselersdijk, begraven op 03-04-1645 te Naaldwijk.
Relatie met Cornelis HUYGENSZ, geboren te 's Gravenzande.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Machteld Ariensdr (zie 2563).
5127    Aeltgen GHIJSBRECHTSDR, geboren ong 1550, overleden, voor 31-01-1598. Dochter van Ghijsbrecht PIETERSZ (zie 10254) en Annetgen PIETERSDR (zie 10255).
Gehuwd (1) vr 1580 met Willem Corsz in de POEL, geboren ong 1548, overleden voor 1580.
Gehuwd (2) vr 2-1580, voor 06-02-1580. Echtgenoot is Adriaen Cornelisz van de DORTWECH (zie 5126).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind (zie onder 5126).
 
5136    Huybert Thijsse DUIJNSTEE, geboren ong 1565 te Wassenaar. De mormonen geven als geboortejaar 1537, hetgeen gelet op de geboortejaren van zijn kinderen en zijn overlijdensdatum niet echt waarschijnlijk lijkt. Overleden op 10-06-1642 te Wassenaar, zoon van Thijs Thijsse DUIJNSTEE (zie 9820) en Niesje JANSDR (zie 9821).
Gehuwd ong 1585 met
5137    Neeltgen PIETERSDR, begraven op 31-12-1659.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Huijbertszoon, geboren ong 1580 te Wassenaar. De mormonen geven als geboortejaar 1585. Overleden op 12-05-1630 te Wassenaar.
   2.  Mensgen Huijbertsdochter, geboren ong 1590 te Wassenaar, overleden.
Ondertrouwd op 03-07-1622 te Wassenaar, gehuwd op 19-07-1622 te Wassenaar met Willem Corneliszoon BACKER, geboren ong 1585 te Voorschoten, overleden.
   3.  Crijn Quirinus Huybertszoon Thijsse, Duijnmeier, geboren ong 1592 te Wassenaar, overleden na 6-1650 te Wassenaar.
Gehuwd op 06-10-1610 te 's Gravenhage met Appolonia (Leuntje) JANSDOCHTER, geboren ong 1590, overleden.
   4.  Leendert Huijbertszoon (zie 2568).
   5.  Pieter Huijbertsz.
   6.  Leuntgen Huibertsdr.

5138    Pieter Florisz van WASSENAER, zoon van Floris Cornelisz van WASSENAER (zie 10276) en Aeltje Cornelis REIJERS (zie 10277).
Gehuwd voor 1623 met
5139    Aeltgen PIETERSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijbertje Pietersdr (zie 2569).
   2.  Floris Pietersz, begraven op 20-12-1661 te Wassenaar.
Gehuwd (1) voor 1627 met Trijntje Dignusdr de ROO, dochter van Dignus Jansz de ROO (zie 7540) en Marijtje ARENDSDR (zie 7541).
Gehuwd (2) op 25-04-1627 te Wassenaar met Niesgen DIRCKSDR, overleden voor 1654.
Gehuwd (3) op 17-08-1653 te Wassenaar met Maertgen Jansdr van RHIJN.
   3.  Dirck Pietersz.
Gehuwd op 07-04-1628 te Wassenaar met Gerritge Ariensdr MOLENAER.
   4.  Aeltgen Pietersdr.
   5.  Jannetje Pietersdr, overleden voor 1678.
Gehuwd op 10-09-1634 te Wassenaar met Theunis Hendriksz VERDIJCK.
   6.  Leentge Pietersdr.
Gehuwd op 11-05-1625 te Wassenaar met Jeroen CORNELISZ.

5152    Engel Gerritsz van VINCKESTEIJN, zoon van Gerrit Jacobsz BAERTSZ (zie 10304).
Gehuwd op 14-05-1592 te Wassenaar met
5153    Claesgen CORNELISDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Engelsz (zie 2576).

5154    Cornelis Jacobsz van WOUW, overleden ong 1624, zoon van Jacob Mourijnsz van WOUW (zie 10308) en Jacobge JANSDR (zie 10309).
Gehuwd met
5155    Grietgen WILLEMSDR, begraven op 26-02-1674 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje Cornelisdr (zie 2577).
   2.  Leendert Cornelisz.
Gehuwd op 13-09-1625 te Wassenaar met Crijnge HUIJCHSDR, geboren ong 1590, dochter van Huijg HENDRICXZ en Maritgen DIRCXDR.
   3.  Jaepge Cornelisdr, begraven op 05-08-1634 te Wassenaar.
Gehuwd op 11-05-1625 te Wassenaar met Willem Aelbertsz ROOSENBURGH, overleden voor 1604, zoon van Aelbert Willemsz ROOSENBURGH (Blonckers) en Jannetje GERRITSDR.
   4.  Apollonia Cornelisdr van WOU.
   5.  Willem Cornelisz, overleden, voor 08-05-1633.
Gehuwd met Adriaentgen CLAESDR.
   6.  Rochus Cornelisz, begraven op 06-05-1649 te Wassenaar.
Gehuwd op 01-11-1622 te Wassenaar met Annitgen Sijmonsdr van WENA, geboren ong 1600, overleden, voor 060-05-1664. Dochter van Sijmon Jacobsz van WENA en Marigen SIJMONSDR.
   7.  Jacob Cornelisz.

5160    Cornelis Jacobsz van HAASTRECHT (Fits), geboren ong 1575, overleden ong 1625 te Wassenaar.
Relatie met
5161    Emerentia Jacobsdr HILLENAAR, geboren ong 1575, overleden ong 1625 te Wassenaar, dochter van Jacob Pietersz HILLENAAR (zie 10322).
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Cornelisz (Fitsie) (zie 2580).
   2.  Anna Cornelisdr.
Gehuwd op 07-11-1617 met Leendert Adriaenssz van LANGEVELT, begraven op 14-06-1639 te Wassenaar, zoon van Adriaen Jansz van LANGEVELT (zie 5162) en Annetgen GERRITSDR (zie 3775).
   3.  Dirck Cornelisz, overleden te Wassenaar, voor 07-11-1617.
Gehuwd voor 1617 met Adriaentge Jansdr van LANGEVELT.
   4.  Claes Cornelis van der FITS.
   5.  Pieter Cornelisz van der FITS.

5162    Adriaen Jansz van LANGEVELT, overleden, voor 13-03-1614, zoon van Jan Gerritsz van LANGEVELT (zie 10324) en Gerritgen PIETERSDR (zie 10325).
Gehuwd ong 1585 met
5163 =    3775 Annetgen GERRITSDR.
 
5164    Arij Jansz van DUVOORDE (Molenaer), begraven op 12-09-1637 te Wassenaar, zoon van Jan Claesz MOLENAER (zie 10328) en Maritgen PHILIPSDR (zie 10329).
Gehuwd op 20-07-1586 te Wassenaar met
5165    Beatrix JACOBSDR, dochter van Jacob N.N. (zie 10330) en Neeltje JANSDR (zie 10331).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Ariensz (van de Voorde) (zie 2582).
   2.  Jan Ariensz.
   3.  Martijntje Ariensdr DUVOORDE.
   4.  Neeltje Ariensdr DUVOORDE.
   5.  Marijtje Ariensdr DUVOORDE.
Gehuwd met Jan FLORISZ.
   6.  Leendert Ariensz van DUVOORT (van der Voorde).
   7.  Geertruijt Ariensdr DUVOORDE.

5166    Cornelis Willebrordsz van den MARENDIJCK van EGMOND, geboren te Valkenburg, zoon van Willebrord Jacobsz van EGMOND (zie 10332) en Aefgen ADRIAENSDR (zie 10333).
Gehuwd op 29-05-1644 te Wassenaar met
5167    Annetje JANSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claesgen Cornelisdr van MARENDIJCK van EGMONT, geboren ong 1623, overleden voor 1688.
Gehuwd (1) op 14-07-1647 te Wassenaar met Arent Dircksz ROOSENBURCH, zoon van Dirck Adriaensz ROOSENBURCH en Haesgen Arentsdr van der BIJL.
Gehuwd (2) op 18-11-1663 te Wassenaar met Theunis Cornelisz MOLENAAR (van der Meulen), geboren ong 1628, overleden op 08-12-1703 te Wassenaar, betreft datum van aangifte. Zoon van Cornelis Jansz MOLENAAR (van der Meulen) (zie 2432) en Maritgen THONISDR (zie 2433).
   2.  Aechgen Cornelisdr van MARENDIJCK van EGMONT (zie 2583).
   3.  Jannetgen Cornelisdr van MARENDIJCK van EGMOND.
   4.  Leuntgen Cornelisdr van MARENDIJCK van EGMONT.
Gehuwd met Claes Leendertsz van der WILL.
   5.  Willebrord Cornelisz van MARENDIJCK van EGMOND.

5252    Willem PIETERSZ (Oude Willem), geboren ong 1490 te Hoog Harnasch, overleden te Dijkshoorn, voor 23-01-1553. Zoon van Pieter Jansz SYMONSZ (Oom Pier) (zie 10504) en Kathrijn WILLEMSDR (zie 10505).
Gehuwd (1) ong 1515 met N.N. Geboren ong 1495, overleden voor 1540.
Gehuwd (2) ong 1540 met Maritgen JANSDR (zie 5253).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert WILLEMSZ, geboren ong 1515 te Dijkshoorn, overleden, voor 30-11-1605.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Grietgen WILLEMSDR, geboren ong 1540 te Dijkshoorn, overleden ong 1600 te Naaldwijk.
Gehuwd vr 6-1565 te 't Hof van Delft met Vranck Joosten van RIJT, overleden 1597-1600.
   3.  Adriaen van der SALM (zie 2626).
5253    Maritgen JANSDR, geboren ong 1510, overleden ong 1563.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 5252).
 
5256    Gerrit Jansz BROUWER, schipper, geboren ong 1568, begraven op 15-03-1617 te Delft, zoon van Jan Claesz BROUWER (zie 10512) en N.N. (zie 10513).
Gehuwd (1) op 20-08-1595 te Delft met Heijlgen JANSDR, overleden voor 1599.
Gehuwd (2) op 15-07-1599 te Delft met Sara GERRITSDR, begraven op 03-03-1607 te Delft.
Gehuwd (3) op 14-10-1607 te Delft met Magdaleentgen Franssen van der HERST (zie 5257).
Uit het derde huwelijk:
   1.  Cornelis Gerritsz (zie 2628).
5257    Magdaleentgen Franssen van der HERST, geboren te Delft, begraven op 03-01-1665 te Delft.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 5256).
 
5258    Dirxk DIRCXZ, geboren ong 1575, overleden, voor 17-05-1631.
Relatie met
5259    Jannetgen CORNELISDR, geboren ong 1575, overleden.
Uit deze relatie:
   1.  Grietje Dirkdr de HOOCH (zie 2629).

5260    Philip Maertensz van GROENEVELT, geboren ong 1572, overleden, voor 27-03-1638.
Gehuwd op 18-09-1594 te Naaldwijk met
5261    Neeltje Fransdr van der MEER, geboren ong 1576, overleden, voor 27-03-1638. Dochter van Frans Ysbrantz van der MEER (zie 10522) en Juetgen (Judith) DIRCXDR (zie 10523).
Gehuwd (1) 1593. Niemand geeft een datum, maar wel dan dit de eerste man van Neeltje was. Dan kan het nauwelijks eerder dan 1593 geweest zijn. Echtgenoot is Jan Willemsz van der MEER, geboren ong 1570, overleden voor 1594.
Gehuwd (2) op 18-09-1594 te Naaldwijk met Philip Maertensz van GROENEVELT (zie 5260).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Frans Philipsz (van der Meer) (zie 2630).

5262    Heyman Jacobsz van der HOEVE, bouwman, geboren ong 1570 te Woudharnasch, overleden, voor 29-04-1643. Zoon van Jacob Corstensz van der HOEVE (zie 10524) en Betgen Claesdr HOOCHSTADT (zie 10525).
Op 20-03-1633 was hij leenman van de Binckhorst.
Gehuwd voor de kerk op 29-10-1617 met
5263    Maritgen Cornelisdr van DORP, geboren ong 1585 te Woudharnasch, overleden, voor 07-03-1646. Dochter van Cornelis Lenaertsz van DORP (zie 10526) en Marijtje JANSDR (zie 10527).
Gehuwd (1) voor 1617 met Joris Crijnsz van der PUTTEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-10-1617 met Heyman Jacobsz van der HOEVE (zie 5262).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Aechge Heymansdr (zie 2631).
   2.  Jaepje Heijmansdr, overleden ong 1661 te Schipluiden.
Gehuwd (1) voor 1654 met Jan Dircksz den DUBBELDEN.
Gehuwd (2) op 03-09-1654 te 's Gravenhage met Cornelis Huygensz ARCKESTEIJN, geboren ong 1629, overleden, zoon van Huygh Corn. ARCKESTEIJN en Trijntje Cornelisdr. van ADRICHEM.
   3.  Elisabeth Heijmansdr (Betje).
Gehuwd voor 1639 met Dirck Jacobsz LECKERKERCK.
   4.  Marijtje Heijmansdr.
Gehuwd voor 1639 met Cornelis Jacobsz van der VELDE.
   5.  Willem.
   6.  Cornelis.
Gehuwd na 1639 met Maertje Gerritsdr REIJGERSBERG, dochter van Gerrit Maertensz REIJGERSBERG (zie 2954) en Trijntge Cornelisdr LANGEVELD (zie 2955).
   7.  Jan Heymans (zie 2952).
   8.  Lenert Heymensz (Leen).
Relatie met Grietgen CORNELISDR.
   9.  Arij Heijmansz.
Gehuwd op 16-06-1646 te Delft met Annetje Gerritsdr REIJGERSBERG, dochter van Gerrit Maertensz REIJGERSBERG (zie 2954) en Trijntge Cornelisdr LANGEVELD (zie 2955).

5312 =    3380 Pieter Adriaansz SMOOR (Touw).
5313 =    3381 Maritge Adriaandr (Maertge) SLAPPECOORN.
 
5314    Maerten Dircksz van de GAEGH, overleden, voor 12-10-1603.
Gehuwd ong 1578 met
5315    Annetge JORISDR, overleden, na 10-02-1638.
Gehuwd (1) ong 1578 met Maerten Dircksz van de GAEGH (zie 5314).
Gehuwd (2) na 1604 met Arent Doensz van der HOEFF, overleden 1637/38 te Maasland.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dou Maertensz.
   2.  Joris(Dirck) Maertensz.
Gehuwd 1626 met Maritgen Joris dr. ARCKESTEIJN, dochter van Joris Leenders ARCKESTEIJN en Dirckgen Cornlisdr GROEN.
   3.  Tryntje Maartensdr. (zie 2657).
   4.  Maritge Maertensdr.
Relatie met Mees Meesz NOORDERVLIET, overleden voor 1636.

5336    Leendert Pietersz COOL, overleden, voor 14-02-1615. Zoon van Pieter OZIERSZ (zie 10672).
Gehuwd ong 1585 met
5337    Neeltgen PIETERSDR, overleden, voor 25-03-1666.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Leendertsz CLEIJWECH (zie 2668).
   2.  Jan Lenertsz.
   3.  Maertgen Leendertsdr COOLEN.
   4.  Pieter Leendertsz, voor 08-07-1631.
Hij was leenman van Capelle aan de IJssel.
   5.  Annetge Lenertsdr, overleden ong 1655 te Delfgauw.
Relatie met Jan Cornelisz van CLAPWIJCK, boer, geboren ong 1585 te Pijnacker, overleden 6-1666 te Delfgauw.

5338    Adriaen (Arien) SCHRAEFSWECH.
Kinderen:
   1.  Ariaentge Ariens (zie 2669).
   2.  Cornelis Ariensz.

5600    Nanning Cornelisz BEIJERSBERG, geboren te Lisse.
Gehuwd met
5601    Maritgen van SANTVLIET (Oude), gedoopt te Lisse, dochter van Pieter Claesz van SANTVLIET (zie 7536) en Marijtje Cornelisdr KEIJSER (zie 7537).
Uit dit huwelijk:
   1.  Claas Nanningsz van BEIJEREN BEIJERSBERCH (zie 2800).
   2.  Pieter Nanningsz van BEIJEREN BEIJERSBERGEN, geboren te Lisse.
Gehuwd met Trijntgen HUIJCHSDR.
   3.  Dirk Nanningsz van BEIJEREN BEIJERSBERGEN.
Gehuwd met Anthonia Pietersdr de BROUWER.
   4.  Nanning Nansz van BEIJEREN.
Gehuwd met Anna Syvertsdr van SANTVLIET, dochter van Syvert Claes Willemsz van SANTVLIET, landbouwer, en Maritgen PIETERSDR.

5608    Arij Jacobsz Mourijns van WOUW, zoon van Jacob Mourijnsz van WOUW (zie 10308) en Jacobge JANSDR (zie 10309).
Gehuwd op 01-11-1581 te Wassenaar met
5609    Maritgen Pietersdr QUANTGEN, dochter van Pieter Jacobsz QUANTGEN (zie 11218) en Niesje CORNELISDR (zie 11219).
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Ariensz QUANT van WOUW (zie 2804).
   2.  Jacob Ariensz.
Gehuwd met Neeltje Gerbrantsdr HAESBROECK (de jonge), dochter van Gerbrandt Cornelisz BACKER van HAESBROECK (zie 5610) en Jannetje JACOBSDR (zie 5611).
   3.  Trijntje Ariensdr.
   4.  Jannetje Ariensdr.
   5.  Appolonia Ariens.
Gehuwd op 28-05-1623 te Wassenaar met Arent Willemsz RUIJCHLAEN, begraven op 10-10-1644 te Wassenaar, zoon van Willem Jacobsz RUIJCHLAEN en Maritgen ARENTSDR.
   6.  Maritgen Ariensdr van WOU.
Gehuwd met Floris Gijsbertsz van VEEN, zoon van Gijsbert Philipsz van VEEN en Anna JANSDR.
   7.  Annetje Ariensdr van WOU.
Gehuwd met Jacob CORNELISZ.
   8.  Claesje Ariensdr van WOU.
   9.  Jaapje Ariensdr van WOU.

5610    Gerbrandt Cornelisz BACKER van HAESBROECK.
Gehuwd met
5611    Jannetje JACOBSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Gerbrandsdr van HAESBROECK (zie 2805).
   2.  Neeltje Gerbrantsdr HAESBROECK (de jonge).
Gehuwd met Jacob Ariensz van WOUW, zoon van Arij Jacobsz Mourijns van WOUW (zie 5608) en Maritgen Pietersdr QUANTGEN (zie 5609).
   3.  Cornelis Gerbrantz van HAESBROECK.
Gehuwd voor de kerk te Wassenaar met Maritgen JACOBSDR.
   4.  Neeltje Gerbrantsdr van HAESBROECK (de oude).
Gehuwd met Gerrit Willemsz van CRANSEM, zoon van Willem Jansz van CRANSEM.
   5.  Leuntgen Gerbrantsdr van HAESBROECK.
Gehuwd met Leendert Mourijnsz van WOU, zoon van Mourijn Pieter Mourijnsz van WOU en Maritgen Joachimsdr DAEN.
   6.  Maritgen Gerbrantsdr van HAESBROECK.
Gehuwd met Floris Willemsz van NOORT.
   7.  Jacob Gerbrantsz van HAESBROECK.
Gehuwd met Pieternelle PIETERSDR.
   8.  Jannetje Gerbrantsdr van HAESBROECK.
Gehuwd met Jan PHILIPSZ.

5612    Cors Cornelisz van der CLUFT, zoon van Cornelis Dammasz van der CLUFT (zie 11224) en Catharina JORISDR (zie 11225).
Gehuwd met
5613    Maritgen Claesdr BROER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Corsz (zie 2806).
   2.  Cornelis Corsz.
   3.  Jan Corsz, begraven op 29-09-1626 te Wassenaar.
Gehuwd voor 1623 met Niesgen DIRCKSDR, overleden voor 1654.
   4.  Maritgen Corsdr.
Gehuwd (1) met Jan Cornelisz Aen 't DUIJN.
Gehuwd (2) met Gerrit Cornelisz van NIEROP, zoon van Cornelis Cornelisz van NIEROP.
   5.  Claes Corsz.
   6.  Joris Corsz.
Gehuwd met Grietgen DIRCKSDR.

5614    IJbrant IJSBRANTSZ.
Kind:
   1.  Trijntje IJSBRANTSDR (zie 2807).

5904 =    5262 Heyman Jacobsz van der HOEVE.
5905 =    5263 Maritgen Cornelisdr van DORP.
 
5906    Huijch Willemsz de BLOIJS (de Bloot).
Gehuwd op 21-05-1589 te Delft met
5907    Aeltgen Pietersdr van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Huygensdr (zie 2953).

5912    Adriaen Maertensz van der VOORT.
Gehuwd met
5913    Maritgen LEENDERSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philip Adriaensz (zie 2956).

5914 =    1862 Claes Willemsz van der BURCH.
5915 =    1863 Maritgen Pieters OVERSLOOT.
 
5916 =    2668 Sier Leendertsz CLEIJWECH.
5917 =    2669 Ariaentge Ariens SCHRAEFSWECH.
 
5918 =    2444 Gijsbrecht Jacobsz van der VOORT.
5919 =    2445 Maritgen Corssendr van der HORST.
 
6112    Engel van LARUM (Rebel), bouwman en schepen te Lisse, geboren ong 1555, overleden, voor 25-08-1607, zoon van Adriaan Dirksz van LARUM (zie 12224) en Marijtje Pieters JEROENS (zie 12225).
Gehuwd ong 1585 met
6113    Pietertje COLIJN (Coling), geboren ong 1560, overleden, na 07-05-1636.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen, geboren ong 1590.
   2.  Dirk van STEIJN (Oude) (zie 3056).
   3.  Adriaan (Rebel), geboren ong 1600 te Lisse, overleden, voor 16-05-1666.
Gehuwd op 15-05-1622 te Lisse met Apollonia van IMMERSEEL, dochter van Cornelis van IMMERSEEL.
   4.  Aeltgen (Rebel).
Gehuwd met Pieter van WASSENAAR.

6656    Burgert PIETERSZ. Hij is voor 19-6-1615 overleden. Zoon van Pieter BURGERTSZ (zie 13312) en Neeltgen JANSDR (zie 13313).
Wordt meerdere malen genoemd als belener en koper van land in Zouteveen. (oa 26-6-1583, 13-2-1587, 12-9-1588, 16-5-1591, 3-11-1593 en 5-5-106).
Relatie met
6657    Y. de JACOBDSDR.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob BURGERTSZ (zie 3328).

6658    Anthonis Pietersz van SPIJCK.
Kind:
   1.  Leentgen ANTHONISDR (zie 3329).

6728    Pieter Jeroensz DIJCXHOORN, bleker, houtkoper, overleden op 11-11-1625 te Delft, zoon van Jeroen FRANSZOON (zie 13456) en Trijntgen ENGELSDR (zie 13457).
Gehuwd (1) voor 1619 met Machteld GERRITSDR (zie 6729).
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-11-1619 te Delft met Geertgen CLAESDR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frans Pietersz (zie 3364).
   2.  Trijntgen Pietersdr, overleden voor 1671.
Gehuwd op 17-04-1611 te Lisse met Cornelis Syvertsz van SANTVLIET, geboren te Lisse, overleden op 27-05-1671 te Lisse, zoon van Syvert Claes Willemsz van SANTVLIET, landbouwer, en Maritgen PIETERSDR.
6729    Machteld GERRITSDR, overleden voor 1620.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 6728).
 
6730    Willem JACOBSZ, bleker.
Gehuwd met
6731    Weijntje CLAESDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rusgen WILLEMSDR (zie 3365).

6760    Adriaan Willemszn SMOOR, geboren ong 1495 te Poortugaal.
Relatie met
6761    Styntge M DR.
Uit deze relatie:
   1.  Pieter Adriaansz (Touw) (zie 3380).

6784    Cornelis VERKLEIJ, geboren ong 1560 te Bloemendaal (ZH), overleden.
Kinderen:
   1.  Maritgen Cornelisdr, geboren ong 1597 te Bloemendaal (ZH), overleden.
   2.  Jan Corneliszn, geboren ong 1598 te Bloemendaal (ZH), overleden.
   3.  Cornelis Corn.zn. (zie 3392).

6912    Hendrik CLAVERWEIJDE, geboren ong 1544, overleden.
Kind:
   1.  Leendert Hendriksz (zie 3456).

6914    Jacob Claesz van der SON, zoon van Claes Jacobz van der SON (zie 13828) en Alijdt JANSDR (zie 13829).
Relatie met
6915    Annetgen Baerthoutdr van der CLAAUW, overleden op 05-11-1624, dochter van Baerthout Foppensz van der CLAAUW (zie 9824).
Uit deze relatie:
   1.  Neeltje Jacobsdr van ZON (zie 3457).

6916 =    2144 Huijbert Willemsz HOOCHDUIJN (Duinmeijer).
6917 =    2145 Maritgen ANDRIESDR.
 
6938    Willem Maertensz PERSOON, zoon van Maerten Claesz PERSOON (zie 13876) en N.N. (zie 13877).
Gehuwd (1) voor 1564 met Maritgen Hendrickxdr ZIJBENS (zie 6939).
Gehuwd (2) voor 1564 met Pietergen REIJNENDR, dochter van Reijn PIETERSZ en Nelletje JACOBSDR.
Gehuwd (3) op 15-12-1564 te Wassenaar met Trijntje ARENTSDR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jaepgen Willemsdr (zie 3469).
   2.  Heijndrick Willemsz, geboren te Noordwijk binnen, overleden op 20-04-1611 te Wassenaar.
Gehuwd op 16-10-1605 te Wassenaar met Neeltgen Ariensdr BOSCHMAN, overleden op 12-10-1647 te Wassenaar.
   3.  Cornelis Willemsz.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maritgen Willemsdr.
Gehuwd met Cornelis Cornelisz SMAEL.
6939    Maritgen Hendrickxdr ZIJBENS, dochter van Heijdrick Sijbrantsz ZIJBENS (zie 13878) en Jaepgen JACOBSDR (zie 13879).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 6938).
 
7172    Pieter RIJCKHOUT, geboren ong 1520.
Kinderen:
   1.  Fynto Pietersz (zie 3586).
   2.  Anna Pieters, geboren te Goes, overleden na 1618.

7174    Hendrik Outgers KARREMAN, geboren ong 1530 te Enkhuizen, overleden op 04-09-1611 te Hillegom.
Kind:
   1.  Immetje Henricxs (zie 3587).

7176    Pieter GERYTSZ, schout te Noorwijkerhout van 1552-1553, geboren voor 1492, overleden, tussen 8-5-1562 en 1564. Zoon van Geryt ALEWIJNSZ (zie 14352).
Relatie met
7177    Agnietgen POUWELSDR, overleden na 1568, dochter van Pouwel CLAESZ (zie 14354) en Agnies SIJMONSDR (zie 14355).
Uit deze relatie:
   1.  Willem Pietersz SWIL (zie 3588).
   2.  Symon PIETERSZ, geboren ong 1534 te Langeveld, overleden, tussen 20-05-1577 en 01-05-1584.
   3.  Pouwel PIETERSZ, geboren ong 1546 te Noordwijkerhout, overleden na 1622, wordt vermeld tussen 1580 en 1623.
   4.  Neeltgen PIETERSDR, overleden, tussen 20-07-1602 en 05-12-1610.
Gehuwd (1) voor 1560 met Leendert Jeroensz van der PLAS, overleden voor 1563.
Gehuwd (2) na 1563 met Jan SYMONSZ, overleden, tussen 1599 en 29-07-1602.
   5.  Gerritgen PIETERSDR (zie 10325).
   6.  Maritgen PIETERSDR, overleden te Noordwijkerhout, voor 05-12-1610.
   7.  Ysbrant PIETERSZ, overleden te Noordwijkerhout, tussen 1580 en 05-12-1610.
   8.  Cytgen PIETERSDR, overleden, ongehuwd tussen 05-12-1610 en 02-01-1617.
   9.  Leentgen PIETERSDR.

7284    Mees Jacobsz van der SLUIS.
Gehuwd met
7285    Trijntge HUIGENSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Meesz (van Egmond) (zie 3642).

7286    Claes Cornelisz CORSTEMAN.
Gehuwd met
7287    Marijtgen Vranckendr van der BURGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltgen Claesdr (zie 3643).

7454    Gielis PIETERSZ, geboren ong 1505, overleden ong 1555, zoon van Pieter Jansz SYMONSZ (Oom Pier) (zie 10504) en Kathrijn WILLEMSDR (zie 10505).
Gehuwd voor 1540 met
7455    Jorisgen ADRIAENSDR, overleden ong 1579.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leuntge GILLESDR (zie 3727).

7520    Gijsbert van REMMERSWAAL, overleden, voor 15-04-1584.
Kinderen:
   1.  Crijn Gijsbertus (zie 3760).
   2.  Joris Gijsbertsz.
   3.  Cornelis Gijsbertsz.
   4.  Lijsbeth Gijsbertsdr.
Gehuwd met Willem CORNELISZ.

7522    Adriaen Gerrits HUGENSZ, overleden, tussen 1561 en 1580.
Relatie met
7523    Elisabeth HENDRIKSDR, overleden, tussen 1580 en 1586.
Uit deze relatie:
   1.  Jacoba ADRIAENSDR (zie 3761).
   2.  Maritje ADRIAANSDR, overleden na 1623.
   3.  Hendrik ADRIAENSZ.
   4.  Joost ADRIAENSZ.
   5.  Jan ADRIAENSZ.
   6.  Margrieta ADRIAENSDR.
Relatie met Jacob Andriesz te DEIJK, zoon van Andries Vincentsz te DEIJK en Dirckje ARENDSDR.

7524    Jan HARMENSZ (van Leeuwen).
Kinderen:
   1.  Hendricx Jansz van LEEUWEN (zie 3762).
   2.  N.N. (Annitgen?) Jansdr (van Leeuwen), overleden voor 1586.
Gehuwd ong 1563 met Huijg Cornelisz BOUMAN (van Brederode), overleden ong 1614, zoon van Cornelis Dirksz BOUMAN (zie 7526) en Anna DIRKS (zie 7527).

7526    Cornelis Dirksz BOUMAN, bouwman, geboren ong 1500, overleden op 22-05-1566 te Wassenaar.
Hij woonde te Ambacht Wassenaar.
Gehuwd ong 1538 met
7527    Anna DIRKS, overleden op 13-05-1588 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechteld Cornelisdr (zie 3763).
   2.  Huijg Cornelisz (van Brederode), overleden ong 1614.
Gehuwd (1) ong 1563 met N.N. (Annitgen?) Jansdr HARMENSZ (van Leeuwen), overleden voor 1586, dochter van Jan HARMENSZ (van Leeuwen) (zie 7524).
Gehuwd (2) op 09-01-1586 te Wassenaar met Willempje Cornelis CROOSER (van Rhoon), begraven op 21-02-1631 te Wassenaar, dochter van Cornelis Jorisz van RHOON (Crooser) en Maritgen Woutersdr PRUIJS.
   3.  Dirck Cornelisz, begraven op 02-03-1614 te Delft.
Relatie met Soetgen Franken van DIJCK, begraven op 22-07-1635 te Delft.
   4.  Leendert Cornelisz, overleden, tussen 1605 en 1611.
Gehuwd op 20-08-1581 te Wassenaar met Appolonia Claesdr van HILLENAAR, overleden, voor 11-03-1582, dochter van Claes Dircksz van HILLENAAR (zie 4880).
   5.  Dirkje Cornelisdr, overleden, voor 01-05-1629.
Gehuwd voor 1583, voor 14-07-1582 met Willem Cornelisz CORTWIL, overleden 04-1629 te Voorburg.
   6.  Maritgen Cornelisdr.
Gehuwd voor de kerk op 15-05-1583 te Wassenaar met Jan Cornelis van der CLEIJ, schout van Wassenaar, geboren ong 1558, begraven op 01-08-1634 te Wassenaar, zoon van Cornelis Adriaensz van der CLEIJ (lange Neel) en Maritgen CORNELISDR.

7536    Pieter Claesz van SANTVLIET, geboren ong 1540 te Lisse, overleden te Lisse, voor 30-05-1605. Zoon van Claes Willemsz van SANTVLIET (zie 7670) en Annetgen MEEUWESDR (zie 7671).
Hij was vanaf ong 1584 boedelhouder van de goederen gekomen van zijn vader oa.a 4 morgen land genaamd "Bultgen" onder de jurisdictie van Hillegom.
Gehuwd 1570 te Lisse met
7537    Marijtje Cornelisdr KEIJSER, geboren ong 1540 te Lisse, overleden op 30-05-1605 te Lisse, dochter van Cornelis Willemsz KEIJSER (zie 15074).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pietersz KEIJZER van SANTVLIET (zie 3768).
   2.  Adriana, gedoopt te Lisse.
   3.  Pieter, gedoopt te Lisse.
Kerkmeester van Sassenheim en aanhanger van de oude Rooms Katholieke leer.
Relatie met Margriet Jeroense van der CLUFT.
   4.  Hubertge, gedoopt te Lisse.
Relatie met Adriaen Willemsz STEENVOORDEN.
   5.  Maritgen (Oude) (zie 5601).
   6.  Maritgen (Jonge), gedoopt te Lisse.
Gehuwd met Cornelis FLORIJNSZ.
   7.  Claes, gedoopt te Lisse.

7540    Dignus Jansz de ROO.
Gehuwd met
7541    Marijtje ARENDSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Dignusz (zie 3770).
   2.  Aelbert Dignusz.
Relatie met Aeltgen JANSDR.
   3.  Arent Dignusz.
Relatie met Trijntgen PIETERSDR.
   4.  Huijch Dignusz.
Relatie met Maritgen WILLEMSDR (de jonge).
   5.  Trijntje Dignusdr.
Gehuwd voor 1627 met Floris Pietersz van WASSENAER, begraven op 20-12-1661 te Wassenaar, zoon van Pieter Florisz van WASSENAER (zie 5138) en Aeltgen PIETERSDR (zie 5139).

7542    Adriaen CORSTEMAN (de oude).
Gehuwd te Lisse met
7543    Maritgen Jansdr van TETRODE, geboren ong 1553, overleden, dochter van Jan Danielsz van TETRODE (zie 9784) en N.N. Gerritsdr van der MEER (zie 9785).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geerte Adriaensdr (de oude) (zie 3771).
   2.  Cornelis Adriaensz, begraven op 16-07-1659 te Wassenaar.
Gehuwd ong 1605 met Beatrix LEENDERTSDR, begraven op 30-04-1666 te Wassenaar.

7550    Gerrit JANSZ.
Relatie met
7551    Anna GERRITSDR.
Uit deze relatie:
   1.  Annetgen GERRITSDR (zie 3775).

7664    Jacob Dirks van der VOORDEN (Larum van), geboren 1526, overleden na 1617, zoon van Jonge Dirk van LARUM (zie 15328).
Gehuwd 1560 met
7665    Elisabeth DAMASSE, geboren ong 1540, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dammas Jacobz (Larum van) (zie 3832).
   2.  Aaltje, geboren te Lisse.
Relatie met Gerrit van 't NEST.
   3.  Annetje, geboren te Lisse, overleden 1617 te Sassenheim, begraven te Hervormde kerk Sassenheim.
Relatie met Antonis van TETRODE.
   4.  Hillgonda, geboren te Lisse.
Relatie met Dirk van BORGOGNE.
   5.  Maartje, geboren te Lisse.
Relatie met Mauring van ZIJL.

7666    Antonis van den BURG, geboren ong 1535.
Kind:
   1.  Hillegond Anthonisdr van der BURGH (zie 3833).

7670    Claes Willemsz van SANTVLIET, landbouwer, geboren ong 1515 te Lisse, overleden ong 1584 te Lisse, zoon van Willem Claesz van SANTVLIET (zie 15340).
Claes Willem bezat 763 roeden eigen land en pachtte 24 morgen met de boerderij genaamd "Santvliet" gelegen aan de noordzijde van Lisse "aan de Beeck" in 1544-1560.
Gehuwd 1533 te Lisse-Leiden met
7671    Annetgen MEEUWESDR, geboren ong 1515 te Lisse-Leiden, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Claes Willemsz, gedoopt 1533 te Lisse, overleden op 08-04-1613.
Gehuwd te Lisse met Vrouwtje Cornelisdr BREBIJL, dochter van Cornelis Pietersz BREBIJL en Marijtgen DIRCKSDR.
   2.  Pieter Claesz (zie 7536).
   3.  Jan Claesz, boer, gedoopt 1549 te Lisse, overleden.
   4.  Syvert Claes Willemsz, landbouwer, gedoopt 1553 te Lisse, overleden na 1634.
Gehuwd met Maritgen PIETERSDR.
   5.  Barbera Claes Willemsdr (zie 3835).
   6.  Gerrit Claes Willemsz, gedoopt te Lisse.
   7.  Adriana Claesdr, gedoopt te Lisse.

7676    Claes Jorisz van RHOON (de Jonge), zoon van Joris Dircksz van RHOON (zie 15352) en Agens CLAESDR (zie 15353).
Gehuwd met
7677    Ermpgen DIRCKSDR, begraven op 08-01-1637 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Claesz (zie 3838).
   2.  Arent Claesz.
Gehuwd met Leuntgen Woutersdr van der PRUIJS, dochter van Wouter Jansz van der PRUIJS.
   3.  Joris Claesz, begraven op 28-02-1632 te Wassenaar.

7776    Claes Pietersz LUBBE, ambachtsbewaarder van Segbroek onder Eijkenduinen, geboren ong 1535 te Eikenduinen, overleden, voor 10-07-1621, zoon van Pieter Claesz LUBBE (zie 15552).
Gehuwd ong 1574 met
7777    Dirckgen Jansdr van der SPEK (Verspeck), geboren ong 1540 te Rijswijk, begraven op 28-02-1635 te Wassenaar, dochter van Jan Claesz van der SPEK (Verspeck) (zie 15554) en Trijntgen DIRKSDR (zie 15555).
Gehuwd (1) voor 1573 met Cornelis Jansz van VOORBURCH.
Gehuwd (2) ong 1574 met Claes Pietersz LUBBE (zie 7776).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan Claesz (zie 3888).
   2.  Jaepgen Claesdr, geboren ong 1580, overleden voor 1623.
Gehuwd voor 1623 met Cornelis Leendertsz KEIJ (Loijesteijn), zoon van Leendert Jansz KEIJ (Loijesteijn) (zie 7778) en Maritgen PHILIPSDR (zie 7779).
   3.  Maritgen Claesdr, geboren ong 1580, overleden.
Gehuwd (1) ong 1621 met Huijbert CRIJNSZE.
Gehuwd (2) op 18-06-1623 te Wassenaar met Daniel Ariensz MEESZ.
   4.  Maritgen Claesdr, geboren ong 1580, overleden.
Relatie met Sijmen PIETERSZ.

7778    Leendert Jansz KEIJ (Loijesteijn), geboren ong 1550, begraven op 25-09-1633 te Wassenaar, zoon van Jan Willemsz KEIJ (zie 15556).
Gehuwd ong 1575 met
7779    Maritgen PHILIPSDR, geboren ong 1555, begraven op 17-04-1625 te Wassenaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntgen Leendertsdr (Loijesteijn) (zie 3889).
   2.  Cornelis Leendertsz (Loijesteijn).
Gehuwd (1) voor 1623 met Jaepgen Claesdr LUBBE, geboren ong 1580, overleden voor 1623, dochter van Claes Pietersz LUBBE (zie 7776) en Dirckgen Jansdr van der SPEK (Verspeck) (zie 7777).
Gehuwd (2) op 29-11-1626 te Wassenaar met Trijntge MAERTENSDR.
   3.  Willem Leendertsz (Loijensteijn).
Gehuwd op 13-02-1628 te Wassenaar met Geertgen IJSBRANDTSDR.
   4.  Jannitgen Leendertsdr, begraven op 16-05-1652 te Wassenaar.
Gehuwd (1) op 11-05-1625 te Wassenaar met Andries Jacobsz van SONSVELT (Sonnevelt), begraven op 07-08-1631 te Wassenaar, zoon van Jacob Dircksz ten DEIJL van SONSVELT (Sonnevelt) en Claertgen ANDRIESDR.
Gehuwd (2) ong 1633 met Willem Gerritsz POST, begraven op 11-07-1641 te Wassenaar.
   5.  Leentge Leendertsdr LOIJESTEIJN.
Gehuwd (1) voor 1628 met Pieter Huijbertsz HOOCHDUIJN (Duinmeijer), begraven op 04-06-1628 te Wassenaar, zoon van Huijbert Willemsz HOOCHDUIJN (Duinmeijer) (zie 2144) en Maritgen ANDRIESDR (zie 2145).
Gehuwd (2) op 27-05-1629 te Wassenaar met Leendert Cornelisz VINCKESTEIJN, zoon van Cornelis Gerritsz VINCKESTEIJN en Maritgen Dirksdr van RHOON.
   6.  Blaserus Leendertsz.
Relatie met Jopie Arijnsdr van WEENA, dochter van Arijen Jacobsz van WEENA en Trijntje JANSDR.
   7.  Elisabeth Leendersdr LOOIJESTEIJN.
Relatie met Bruijn Arendsz van der BIJL, begraven op 12-08-1652 te Wassenaar, zoon van Arend WILLEMSZ en Neeltje JOOSTENDR.

7780    Adriaen Theunisz RUIJCHROCK, geboren ong 1545 te Wassenaar, overleden op 10-10-1634 te Wassenaar, begraven op 16-10-1634 te Wassenaar, zoon van Thonis JANSZ (Ruijchrok) (zie 4300) en Machteld HARPERTSDR (zie 4301).
Gehuwd voor 1580 te Wassenaar, voor 19-07-1579 met
7781 =    4903 Neeltgen FLORENSDR.
 
7782    Cornelis Cornelisz in 't WEER, schepen en Ambachtsbewaarder van Wassenaar, geboren ong 1550, begraven op 13-01-1615 te Wassenaar, zoon van Cornelis Cornelisz in 't WEER (zie 15564) en Sijtje Jan JANSDR (zie 15565).
Gehuwd ong 1575 met
7783    Crijntgen Cornelisdr SAS, geboren ong 1550, begraven op 31-10-1638 te Wassenaar. Begraven in de Hervormde kerk. Dochter van Cornelis Jansz SAS (zie 15566) en Beatrix Gerritsdr MOEIJEKINT (zie 15567).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentgen Cornelisdr (zie 3891).
   2.  Marijtje Cornelisdr.
Gehuwd voor 1623 met Leendert Ariensz RUIJCHROCK van der WERVE, geboren ong 1583, begraven op 12-03-1662 te Wassenaar, zoon van Adriaen Theunisz RUIJCHROCK (zie 7780) en Neeltgen FLORENSDR (zie 4903).

7804 =    5162 Adriaen Jansz van LANGEVELT.
7805 =    3775 Annetgen GERRITSDR.
 
8160    Gijsbert TURKENBURG (Grote Gijs), geboren ong 1570 te Alphen a/d Rijn, overleden te Alphen a/d Rijn, voor 21-2-1623. Zoon van Jan TURKENBURG (zie 16320).
Hij woont in de 'staect' te Alphen tussen dorp en 'goutsluys'.
Gehuwd ong 1595 te Alphen a/d Rijn met
8161    Grietgen WILLEMSDR, overleden na 3-1625, kort na 08-04-1625.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren ong 1598 te Alphen a/d Rijn, overleden.
Gehuwd op 25-02-1629 te Alphen a/d Rijn met Marrichen COMMERTS.
   2.  Claes (zie 4080).
   3.  Bruijn.
   4.  Aechgen.
Gehuwd voor 1618 met Dirk SIJMONSZ.
   5.  Goolgen.
Gehuwd voor 1636 met Elias CORNELISZ.
   6.  Neeltgen, overleden voor 1636.
   7.  Willem, overleden voor 1653.
Gehuwd op 22-01-1636 te Alphen a/d Rijn met Marritgen Willemdr VERHOEF, overleden op 18-12-1673 te Alphen a/d Rijn.

Generatie XIV

 
8192    Aert Cornelis Thonis VEYS, geboren ong 1491 te Etten Leur, overleden voor 1529, zoon van Cornelis Thonis VEYS (zie 16384) en Soete Pier CONINX (zie 16385).
Gehuwd (1) ong 1515 te Etten Leur met Cornelia Pieter LUIJTENSDR. (zie 8193).
Gehuwd (2) ong 1518 te Etten Leur met Digne Piers REYNS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Aertse Cornelis Thonis (Luyten) (zie 4096).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Anthonis Aert Cornelis Thonis (Thoenke).
   3.  Cornelis Aert Cornelis Thonis.
O.A. Etten Leur 10-02-1529 "Thonis Cornelis Thonis, voogd van Aert Nelis Thonis weeskinderen, Thoenke, Neeltie en Cornelis bij Digne Pierman Reyns en van Aert Nelis Thonis ook genoemd Pier Luyten daar moeder was Neel Pier Luyten, hij is de broer van de voorschr. drie wezen. Toesienders Aertsen Pierman en Cornelis Pier Luyten en (Ja)cop Luyten. (Bron: www.familieluijten.nl).
   4.  Cornelia Aert Cornelis Thonis (Neeltie).
Gehuwd met Michiel Jan MICHIELSZ, overleden voor 1533. O.A. Etten Leur 09-03-1532 " Cornelis Piers (zeeuwe) voogd van Michiel Jan Michiels kinderen" Bron: www.familieluijten.nl)
8193    Cornelia Pieter LUIJTENSDR. Geboren ong 1480 te Etten Leur, overleden voor 1518, dochter van Pieter Cornelis Jacob Petersz LUIJTEN (zie 16386) en Aechte Cop HUYGENSDR (zie 16387).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 8192).
 
8448    Jasper Pietersz van der HARGH (op de Poldervaart), geboren ong 1515, zoon van Pieter van der HARGH (op te Poldervaert) (zie 16896).
Kind:
   1.  Cornelis Jaspersz (op de Poldervaart) (zie 4224).

8450    Cornelis de VLIEGER.
Kinderen:
   1.  NN Cdr (zie 4225).
   2.  Cornelis Cz.

8452    Adriaan AERTSZ, geboren ong 1515, overleden, na 14-2-1566.
Gehuwd met
8453    N.N. Geboren ong 1520, overleden, voor 29-3-1565.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arent Adriaansz UYTTENDOORN (zie 4226).

8454    Cornelis Jan HEYMANSZ, geboren ong 1520, overleden, tussen 01-10-1569 en 21-03-1571.
Relatie met
8455    Lidewij JORISDR, geboren ong 1523, overleden, voor 19-03-1566.
Uit deze relatie:
   1.  Aryaentgen Cornelisdr HEIJMANS (zie 4227).

8490    Rombouts JANSZ.
Kind:
   1.  Machteld ROMBOUTSDR (zie 4245).

8492    Maerten Dirxz PROOST, overleden na 9-1553.
Kind:
   1.  Anthonis Maertens (zie 4246).

8594    Pieter VRANCKENSZ, overleden voor 1553.
Kind:
   1.  Geertje PIETERSDR (zie 4297).

8596    Daniël Willemsz van RIJN, overleden, tussen 08-1573 en 03-1575.
Hij woonde te Zoeterwoude.
Gehuwd ong 1524 met
8597    Lijsbeth PIETERSDR, overleden, tussen 11-1564 en 05-1577. Dochter van Pieter DIRCKXSDR (zie 17194).
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Daniëlsz (zie 4298).

8598    Jan CLAESZ, overleden voor 1540.
Relatie met
8599    Maritgen PIETERSDR, overleden voor 1561.
Uit deze relatie:
   1.  Gerytgen JANSDR (zie 4299).

8600    Jan JACOBSZ, geboren ong 1475, overleden, tussen 1542 en 08-12-1545. Zoon van Jacob Jansz GERRITSZ (zie 17200) en N.N. Dircx JANSDR (zie 17201).
Op 02-06-1529 heeft hij een schuld wegens erfpacht aan zijn woning, die hij op 10-04-1535 aan zijn zoon Thonis verkoopt.
Hij woonde te Wassenaar.
Gehuwd ong 1505 met
8601    Claesgen GERRITSDR, begraven op 01-06-1556 te 's Gravenhage. De kwartierstaat van Adrichem geeft als jaar 1565.
Gehuwd (1) voor 1505 met Adriaen RUYCHROCK.
Gehuwd (2) ong 1505 met Jan JACOBSZ (zie 8600).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Thonis JANSZ (Ruijchrok) (zie 4300).

8602    Harper DIRCXZ, geboren ong 1485 te Rijswijk, overleden na 1542.
Kind:
   1.  Machteld HARPERTSDR (zie 4301).

8604    Dirck Wouter GERRITSZ, overleden, tussen 4-3-1544 en 1553. Zoon van Wouter GERRITSZ (zie 17208) en Neeltgen N.N. (zie 17209).
Hij gebruikt land onder Zoeterwoude.
Relatie met
8605    Jannetgen PIETERSDR, overleden, tussen 17-11-1567 en 30-06-1576.
Uit deze relatie:
   1.  Lenert Dirck WOUTERSZ (zie 4302).

8606    Willem Jansz van NOORDEN, overleden, tussen 1534 en 22-05-1543. Zoon van Jan Dircksz van NOORDEN (zie 17212).
Hij woonde te Voorschoten.
Gehuwd ong 1527 met
8607    Maritgen PIETERSDR, dochter van Pieter HUIJCHSZ (zie 17214) en Neeltje N.N. (zie 17215).
Uit dit huwelijk:
   1.  Huijch Willemsz van NOORT, schepen, geboren ong 1527, overleden, tussen 09-01 en 14-07-1582.
Gehuwd ong 1563 met Erntgen CORNELISDR, overleden, tussen 09-07-1605 en 03-12-1620.
   2.  Maritgen Willemsdr (zie 4303).

8640    Aelbrecht van ZIJL, geboren ong 1510. In 1535 was hij volwassen. Hij woonde wellicht in de omgeving van Hazerswoude, waar in ieder geval een van zijn zoons was gevestigd. Overleden.
Kinderen:
   1.  Huych Aelbrechtsz, geboren ong 1536 te Hazerswoude (?), overleden, voor 04-1561.
Gehuwd ong 1558 met Marytgen PIETERSDR, geboren ong 1532, overleden, voor 10-03-1561.
   2.  Cornelis Aelbrechtsz, geboren ong 1537 te Hazerswoude (?), overleden, na 08-03-1581.
   3.  Jan Aelbrechtsz (Oude) (zie 4320).
   4.  Jan Aelbrechts (Jonge), bakker, geboren ong 1542 te Hazerswoude (?), overleden, na 13-5-1577.

8642    Pieter THOMASZDR, bouwman.
Gehuwd met
8643    Maritgen DIRXDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna PIETERSDR (zie 4321).

8832    IJsbrant Jansz de VETTE, geboren ong 1545, overleden, zoon van IJsbrant Jansz de VETTE (zie 17664) en Marigje GERRITSDR (zie 17665).
Kind:
   1.  IJsbrant Jansz (zie 4416).

8960    Robbrecht Jacobsz van SCHILPEROORT, geboren ong 1550 te Delft, overleden op 11-03-1624 te Delft, zoon van Jacob van SCHILPEROORT (zie 17920).
Gehuwd (1) ong 1574 met Catrijna Pietersdr STORM (zie 8961).
Gehuwd (2) op 27-01-1596 te Delft met Grietge JANSDR, geboren ong 1566 te Utrecht, overleden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Robbrecht, geboren ong 1585 te Delft, overleden.
Gehuwd (1) op 08-09-1602 te Delft met Cornelia Adreansz van SANTEN, geboren ong 1581 te Delft, overleden voor 1610.
Gehuwd (2) op 08-06-1609 te Delft met Anneke JACOBS, geboren ong 1582 te Delft, overleden voor 1612 te Delft.
Gehuwd (3) op 19-07-1611 te Delft met Catharina BRUYNDAELS, geboren ong 1583 te Delft, overleden.
   2.  Joosjen Robbrechts, geboren ong 1586 te Delft, overleden op 08-12-1622 te Delft.
Gehuwd op 25-07-1607 te Delft met Govert Dircsz van den DOLL, geboren ong 1582 te Delft, overleden.
   3.  Lijsbrecht Robbrechts, geboren ong 1587 te Delft, overleden.
Gehuwd op 10-07-1611 te Delft met Cornelis Cornelisz de Jonge van MAACKERKEN, geboren ong 1586 te Delft, overleden.
   4.  Geertruit Robbrecht, geboren ong 1589 te Delft, overleden.
Gehuwd op 04-10-1609 te Delft met Jan Jansz GROENWEGE, geboren ong 1585 te Delft, overleden.
   5.  Ewout Robbrechtz (zie 4480).
   6.  Jan Robbrechts, geboren ong 1592 te Delft, overleden.
Gehuwd op 24-10-1617 te Delft met Magdeleene Huybrechtsdr van RIJCK, geboren ong 1596 te Delft, overleden.
   7.  Jacob Robbrecht, geboren ong 1593 te Delft, overleden.
Gehuwd (1) op 28-09-1619 te Delft met Barber Adriaens RAM, geboren ong 1597 te Delft, overleden voor 1640.
Gehuwd (2) op 03-05-1639 te Delft met Marya Maetgen van 't WOUT, geboren ong 1610 te Delft, overleden.
   8.  Maartgen Robbrechts, geboren ong 1594 te Delft, overleden.
Gehuwd (1) ong 1615 te Delft met Pieter Willems STORM, geboren ong 1590 te Delft, overleden voor 1634.
Gehuwd (2) op 16-10-1633 te Delft met Adriaan Cornelis van RIJCK, geboren ong 1590 te Delft, overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Catharina Robbrechts, geboren ong 1600 te Delft, overleden.
Gehuwd ong 1630 te Delft met Jacob BOEYE, geboren ong 1596 te Delft, overleden.
8961    Catrijna Pietersdr STORM, geboren ong 1553 te Delft, overleden voor 1596.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 8960).
 
9748    Wouter Jansz PRUIJS, overleden voor 1564.
Gehuwd met
9749    IJmetgen Jansdr van der BURCH, dochter van Jan van der BURCH (zie 19498).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Woutersz (zie 4874).
   2.  Maritgen Woutersdr, overleden na 1616.
Gehuwd met Cornelis Jorisz van RHOON (Crooser), overleden voor 1579, zoon van Joris Dircksz van RHOON (zie 15352) en Agens CLAESDR (zie 15353).
   3.  Jan Wouters, overleden voor 1584.
Gehuwd met Maritgen Cornelisdr SIJDEMAN, overleden op 15-09-1630 te Wassenaar, begraven op 16-09-1630 te Wassenaar.

9764    Henrick Sijmonsz van POELGEEST, geboren ong 1490, overleden voor 1562, zoon van Sijmon Dircks Adriaensz van POELGEEST (zie 19528) en Machteld GIJSBRECHTSDR (zie 19529).
Relatie met
9765    Aechgen Cornelisdr SOOPGEN, overleden voor 1575, dochter van Cornelis Cornelisz SOOPGEN (zie 19530) en Marijtgen BOEIJENSDR (zie 19531).
Uit deze relatie:
   1.  Sijmen Hendricksz (zie 4882).

9766    Cornelis FLORESZ, overleden voor 1572.
Relatie met
9767    Aefgen DIRCKSDR, overleden voor 1579.
Uit deze relatie:
   1.  Trijntgen CORNELISDR (zie 4883).

9776    Adriaen Maertensz van der VOORT, geboren ong 1514, overleden 1573, zoon van Maerten Adriaensz van der VOORT (zie 19552) en Marijtgen GERRITSDR (zie 19553).
Gehuwd ong 1539 met
9777    Jaepgen Jacobsdr BOL, overleden na 3-1585, dochter van Jacob Jansz BOL (zie 19554).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Adriaensz (zie 4888).
   2.  Maerten Adriaensz Geboren ong 1541, overleden 16-16-1619.
Gehuwd ong 1576 met Neeltge JORISDR, dochter van Joris PIETERSZ en Baertgen N.N.
   3.  Neeltgen Adriansdr, geboren ong 1543, overleden.
Gehuwd met Gerrit MEESZ.
   4.  Maritgen Adriaensdr, geboren ong 1545, overleden.
Gehuwd met Cornelis CORNELISZ.

9778    Gijsbrecht Pietersz van den BOSCH, geboren ong 1520, overleden 1573-1578, zoon van Pieter Gijsbrechts van den BOSCH (zie 19556) en Jaepgen THONISDR (zie 19557).
Gehuwd met
9779    Neeltgen Claesdr HOUCK, overleden voor 1557, dochter van Claes Willemsz HOUCK (zie 19558) en Maertgen Geryt DIJNENSZDR (zie 19559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Gijsbrechtsdr (zie 4889).
   2.  Jaepgen Gijsbrechtsdr, overleden voor 1654.
Gehuwd (1) voor 1607 met Jan Cornelisz MOLENAER, overleden voor 1606.
Ondertrouwd (2) op 15-10-1607 te Wassenaar met Maerten Maertensz REIJGERSBERG, geboren ong 1570, overleden op 29-09-1625 te Wassenaar, zoon van Maerten GERYTSZ.

9784    Jan Danielsz van TETRODE, overleden voor 1578. Op 12-05-1578 verklaart Daniel Jansz van Tehrode, wonende te Noordwijkerhout, dat Jan Danielsz zijn overleden vader, Sijmon Dircksz en Engel Cornelisz in hun leven hebben gewoond te Noordwijk onder duin .. (Bron: IS André de Kleine), zoon van Daniel Jansz van TETRODE (zie 19568) en Maria N.N. (zie 19569).
Gehuwd met
9785    N.N. Gerritsdr van der MEER, dochter van Geryt Huygensz van der MEER (zie 19570) en Jannetgen HUIJCHDR (zie 19571).
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Jansz (zie 4892).
   2.  Maritgen Jansdr (zie 7543).

9786    Cornelis Huijch VRANCKENSZ.
Gehuwd met
9787    Geertgen FLORISDR, overleden voor 1585, 23 maart 1584: Jeroen Dammasz, man en voogd van Duyffgen Cornelisdr
Pancraes Dammisz, man en voogd van Lijsbeth Cornelisdr
Daniel Jansz van Tetrode, man en voogd van Annitgen Cornelisdr
wonende te noordwijkerhout, hebben gescheiden de goederen en landen bij overlijden van Geertgen Florisdr hun voors huisvrouwen moeder, aangekomen en degene die zij bij uitkoop door Cornelis Huijch Vranckensz, hun huisvrouwen vader, verkregen hebben. (Bron: IS André de Kleine).
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetgen CORNELISDR (zie 4893).
   2.  Duijffgen CORNELISDR.
Gehuwd met Jeroen DAMMASZ.
   3.  Lijsbeth CORNELISDR.
Gehuwd met Pancreas DAMMISZ.

9800    Joost N.N.
Gehuwd voor 1509 met
9801    Katrijn JOOSTENDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Joostensz HAESBROUCK (zie 4900).

9806    Floris JORISZ.
Kind:
   1.  Neeltgen FLORENSDR (zie 4903).

9820    Thijs Thijsse DUIJNSTEE, geboren ong 1530 te Wassenaar, overleden voor 1593, zoon van Thijs DUIJNSTEE (zie 19640).
Relatie met
9821    Niesje JANSDR, overleden na 1593.
Uit deze relatie:
   1.  Huybert Thijsse (zie 5136).
   2.  Dirck Thijsz (zie 4910).
   3.  Agatha Thijsdr.
   4.  Huijbert Tijsz.
   5.  Crijn Tijsz.
   6.  Crijntje Tijsdr.
Relatie met Zacharias JANSZ.

9824    Baerthout Foppensz van der CLAAUW, vervener in Wilsveen, overleden op 31-01-1558, zoon van Fop CORNELISZ (zie 19648).
Kinderen:
   1.  Cornelis Barthoutsz (de oude), geboren voor 1536, overleden na 1623.
Gehuwd met Adriaantje CORNELISDR.
   2.  Cornelis Baerthoutsz (Jonge) (zie 4912).
   3.  Annetgen Baerthoutdr (zie 6915).

9856    Jacobus Dirkszoon van HAASTRECHT, bouwman, geboren ong 1500 te Wassenaar, overleden op 12-03-1563 te Wassenaar, zoon van Dirk Jacobz van HAASTRECHT (zie 19712) en N.N. (zie 19713).
Gehuwd ong 1530 met
9857    N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Jacobszoon (zie 4928).
   2.  Johannes Jacobszoon, geboren ong 1540, overleden.
   3.  Leendert Jacobszoon, geboren ong 1545, overleden.
   4.  Cornelis Jacobszoon, geboren ong 1550 te Wassenaar, overleden ong 1625 te Wassenaar.
Relatie met Emerentia JACOBSDOCHTER, geboren ong 1550, overleden ong 1625.

10148    Cors CLERCK.
Kinderen:
   1.  Cornelis Cors (zie 5074).
   2.  Huijbert Corsz.
Gehuwd met Aechen Claesdr STERRE, dochter van Claes Pietersz STERRE en Maritgen Jansdr van NIEROP.

10152    Arij Wouters van EIJCK.
Kind:
   1.  Cornelis Arij Woutersz (zie 5076).

10240    Jan Cornelisz aen SAMMERSBRUGGE (Lange Jan Olsthoorn), bouwman, kerkmeester (1577) en schepen (1607-1608). Overleden, voor 07-08-1623. Zoon van Cornelis Huijgensz van OUTSHOORN (Olsthoorn) (zie 20480) en Trijntje JANSDR (zie 20481).
Hij werd ook vaak kortweg Jan Cornelsz genoemd. In 1561 werd hij in de als gegoed aangemerkt in de Oude Wippolder. Hij bezat ook land op het landgoed Hoonaert.
Hij woonde te Wateringen.
Gehuwd (1) na 5-1562 met Maritge ARENTSDR (zie 10241).
Gehuwd (2) vr 5-1562 met Ariaentje JANSDR, overleden vr 5-1562.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arent Jansz van OLSTHOORN (zie 5120).
   2.  Cornelis Jansz van OLSTHOORN (Capteijn), landbouwer, overleden, tussen 12-05-1650 en 01-04-1652.
Gehuwd voor 1596. Getrouwd voor 06-12-1595. Echtgenote is Grietje Jansdr WITTEMAN, geboren ong 1566, overleden, voor 14-04-1630. Dochter van Jan Jansz de Oude WITTEMAN, bouwman, en Ariaentje JOCHEMSDR.
   3.  Willem Jansz van OLSTHOORN, bouwman, schout, kerkmeester en schepen, overleden, tussen 20-05-1652 en 18-05-1661.
Gehuwd voor de kerk op 17-05-1603 te Wateringen met Gerijtge Leendertsdr CORTWIL, overleden op 05-01-1643, dochter van Leendert Cornelisse van SWIETEN en Annetge Willemsdr van RIJN (zie 2149).
   4.  Ariantge Jansdr van OLSTHOORN, overleden, tussen 10-08-1623 en 29-07-1629.
Relatie met Pieter DIRKCSZ.
   5.  Annetge Jansdr van OLSTHOORN, overleden op 15-05-1640.
Relatie met Jan HOS.
   6.  Trijntge Jansdr van OLSTHOORN, overleden, voor 30-05-1626.
Relatie met Jacob van der MARCK.
   7.  Maritge Jansdr van OLSTHOORN, overleden, tussen 15-01-1659 en 01-10-1664.
Gehuwd 1617 met Maerten Jansz WITTEMAN, bouwman, overleden, tussen 12-05-1650 en 15-01-1659. Zoon van Jan Jansz de Oude WITTEMAN, bouwman, en Ariaentje JOCHEMSDR.
   8.  Neeltge Jansdr van OLSTHOORN, overleden, voor 30-05-1626.
Gehuwd met Cornelis Cornelisz MONSTERHEIJ, overleden, tussen 25-09-1645 en 15-01-1650.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Claesz JANSZ, geboren voor 1563.
10241    Maritge ARENTSDR, overleden, tussen 25-6-1625 en 30-05-1626.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 10240).
 
10242    Jacob Gerritsz van der MEER, bouwman, loonmaaier en snijder (snoeier van vee), geboren ong 1520 te Wassenaar, overleden, na 21-07-1570. Zoon van Geryt Huygensz van der MEER (zie 19570) en Jannetgen HUIJCHDR (zie 19571).
Hij was op 24-03-1540 kerkmeester in Eikenduinen. In 1543 wordt voor Jacob een transportakte opgemaakt tbv Arent Cornelisz de Hoogh van een 'camp lants van 8 honts' zonder woning. In 1553 woont hij vlak naast zijn moeder in het dorp Wassenaar en in dat jaar op 04-09-1553 koopt hij van zijn broer Joris Gerritsz een woning met 59 morgen eigen en pachtland aan de Leijweg.
Hij woonde te Eikenduinen.
Gehuwd ong 1550 met
10243    Geertje Heynricksdr van VEEN, geboren ong 1500, overleden, dochter van Heynrick Gijsbrechtsz van VEEN (zie 20486) en Maria Huijbrechtsdr van der MEER (zie 20487).
Zij woonde en bezat land te Eikenduinen en verkoopt losrente.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetgen Jacobsdr (zie 5121).
   2.  Gijsbrecht Jacobsz, overleden voor 1624.
Gehuwd (1) voor 1624 met Sebastinan Cornelisdr CLEIJ.
Relatie (2) met Maritgen Joris dr. ARCKESTEIJN, dochter van Joris Leenders ARCKESTEIJN en Dirckgen Cornlisdr GROEN.
   3.  Hendrick Jacobsz.
   4.  Joost Jacobsz, overleden ong 1610.

10252    Cornelis JACOBSZ (Neel Jonge japen), schepen en bouwman, geboren ong 1500, overleden, tussen 20-09-1558 en 03-03-1561. Zoon van Jonge Jacobz JACOBSZ (zie 20504) en N.N. KOENTGEN (zie 20505).
Hij woonde te Monster.
Gehuwd voor 1526 met
10253    Niesgen Claesdr van der VALCK, geboren ong 1503, overleden, tussen 29-06-1600 en 02-07-1606. Dochter van Claes Jacobsz van der VALK (zie 20506) en Stijntgen PIETERSDR (zie 20507).
Niesje zet na het overlijden van haar man het bedrijf voort, dat op 24-03-1599 getaxeerd wordt op 9000-11000 gld en daarmee in de hoogste categorie valt. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ze op 03-11-1599 in Monster een testament heeft laten maken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaen Cornelisz van de DORTWECH (zie 5126).
   2.  Jaepgen Cornelisdr, begraven op 18-07-1602 te Naaldwijk.
Gehuwd (1) voor 1563 met Jan POUWELSZ.
Gehuwd (2) na 1563 met Pieter HUIJBRECHTSZ, overleden op 20-02-1591, begraven te Naaldwijk, zoon van Huybrecht PIETERSZ.

10254    Ghijsbrecht PIETERSZ, bouwman, overleden, tussen 09-10-1573 en 28-02-1575. Zoon van Pieter GIJSBRECHTSZ (zie 20508).
Hij verkoopt zijn woning en land op 03-12-1567.
Hij woonde te Eikenduinen.
Relatie met
10255    Annetgen PIETERSDR, geboren ong 1534, overleden, na 06-02-1604. Dochter van Pieter CLAESZ (zie 20510) en Maritgen JACOBSDR (zie 20511).
Zij verkoopt woning en land op 12-12-1580. Op 15-06-1587 moet zij om de een of andere reden haar afkomst bewijzen. Vanaf 1596 heeft ze een conflict met betrekking tot een fundatie in de kerk van Wateringen.
Uit deze relatie:
   1.  Aeltgen GHIJSBRECHTSDR (zie 5127).

10272 =    9820 Thijs Thijsse DUIJNSTEE.
10273 =    9821 Niesje JANSDR.
 
10276    Floris Cornelisz van WASSENAER.
Gehuwd met
10277    Aeltje Cornelis REIJERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Florisz (zie 5138).

10304    Gerrit Jacobsz BAERTSZ, zoon van Jacob BAERTSZ (zie 20608).
Kinderen:
   1.  Engel Gerritsz van VINCKESTEIJN (zie 5152).
   2.  Cornelis Gerritsz VINCKESTEIJN.
Gehuwd met Maritgen Dirksdr van RHOON.

10308    Jacob Mourijnsz van WOUW, zoon van Mourijn van WOU (zie 20616).
Gehuwd met
10309    Jacobge JANSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Jacobsz Mourijns (zie 5608).
   2.  Mourijn Jacobsz van WOU.
Gehuwd met Maertgen PIETERSDR.
   3.  Cornelis Jacobsz (zie 5154).

10322    Jacob Pietersz HILLENAAR, overleden, tussen 1568 en 1580.
Kinderen:
   1.  Emerentia Jacobsdr (zie 5161).
   2.  Jeroen Jacobsz.
Gehuwd met Leentje DIRCKSDR.
   3.  Arij Jacobsz.
   4.  Pieter Jacobsz.
   5.  Neeltge Jacobsdr, begraven op 30-04-1628 te Wassenaar.
Gehuwd met Dirck Jansz van TEIJLINGEN, overleden voor 1623, zoon van Jan Dirck Gerritsz van TEIJLINGEN.
   6.  Neeltgen Jacobsdr.
Gehuwd met Jan Cornelisz van SASSENHEIM.
   7.  Aechte Jacobsdr, overleden, voor 13-03-1580.
Gehuwd met Lenaert JANSZ, overleden, voor 17-05-1579.
   8.  Jacob Jacobsz, overleden voor 1602.
Gehuwd met Maria JANSDR.

10324    Jan Gerritsz van LANGEVELT, overleden voor 1575.
Relatie met
10325    Gerritgen PIETERSDR, geboren te Langeveld, overleden, voor 16-03-1557. Dochter van Pieter GERYTSZ (zie 7176) en Agnietgen POUWELSDR (zie 7177).
Uit deze relatie:
   1.  Bartholomeus Jansz (Mees), geboren ong 1551, overleden voor 1602.
Relatie met Marijtgen JEROENSDR.
   2.  Adriaen Jansz (zie 5162).
   3.  Marijtge Jansdr, overleden voor 1604.
Gehuwd (1) voor 1575 met Sijmon Pietersz van LANGEVELT, overleden voor 1575.
Gehuwd (2) voor 1577 met Cornelis Jacobsz VOOCHT, geboren ong 1539, overleden voor 1613, zoon van Jacob Claesz de SWART en Ymmetgen ADRIAENSDR.
   4.  Neeltgen Jansdr, overleden voor 1613.
Relatie met Jan Willemsz CORTSWAGER, geboren ong 1557, overleden voor 1627.

10328    Jan Claesz MOLENAER, zoon van Claes MOLENAER (zie 20656).
Gehuwd met
10329    Maritgen PHILIPSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Jansz van DUVOORDE (Molenaer) (zie 5164).
   2.  Leendert Jansz.
   3.  Apolonia Jansdr.
Gehuwd met Arij GERRITSZ.
   4.  Niesje Jansdr.
Gehuwd op 02-02-1588 te Wassenaar met Arij PIETERSZ.

10330    Jacob N.N.
Gehuwd met
10331    Neeltje JANSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix JACOBSDR (zie 5165).
   2.  Anna JACOBSDR.
Gehuwd met Adriaen Cornelisz ROOSENBURCH.
   3.  Jacoba JACOBSDR.
Gehuwd met Jan MAERTENSZ.
   4.  Pieterke JACOBSDR.
Gehuwd met Bouwen ARENTSZ.

10332    Willebrord Jacobsz van EGMOND, zoon van Jacob MEESZ (zie 20664) en Marijtje CORNELISDR (zie 20665).
Gehuwd met
10333    Aefgen ADRIAENSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Willebrordsz van den MARENDIJCK van EGMOND (zie 5166).
   2.  Marijtgen Willebrordsdr, geboren te Oegstgeest.
   3.  Jannetgen Willebrordsdr, geboren te Oegstgeest.

10504    Pieter Jansz SYMONSZ (Oom Pier), geboren ong 1440 te Dijkshoorn, overleden, voor 04-11-1505. Zoon van Jan Sijmonsz HEERMANS van OEGSTGEEST (zie 21008) en Machtelt Herman Dirksdr van HODENPIJL (van den Hoorn) (zie 21009).
Gehuwd ong 1480 met
10505    Kathrijn WILLEMSDR, geboren ong 1455, overleden op 27-02-1532, dochter van Willem DANIELSZ (zie 21010).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cales PIETERSZ, geboren ong 1481, overleden.
   2.  Wonnetgen PIETERSDR, geboren ong 1483, overleden.
   3.  Symon PIETERSZ, geboren ong 1485, overleden.
   4.  Jan PIETERSZ (de Oude), geboren ong 1487, overleden, voor 01-06-1551.
   5.  Willem PIETERSZ (Oude Willem) (zie 5252).
   6.  Gielis PIETERSZ (zie 7454).

10512    Jan Claesz BROUWER, geboren ong 1540, overleden op 16-09-1622.
Gehuwd (1) voor 1568 met N.N. (zie 10513).
Gehuwd (2) op 18-07-1593 te Delft met Marritgen HARMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Jansz (zie 5256).
10513    N.N.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 10512).
 
10522    Frans Ysbrantz van der MEER, gezworene van Naaldwijk en schepen van Honselersdijk in 1584. Geboren ong 1545 te Honselersdijk, overleden te Naaldwijk, tussen 12-11-1592 en 10-02-1618. De ook wel opgegeven datum van 16-11-1618, die op zijn graf staat is de overlijdensdatum van zijn schoondochter Diewertje. Zoon van Ysbrandt SYMONSZ (zie 21044).
Gehuwd ong 1571 met
10523    Juetgen (Judith) DIRCXDR, geboren ong 1550, overleden te Honselersdijk, na 09-08-1587.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Fransdr (zie 5261).
   2.  Simon Fransz, geboren op 07-06-1579 te Naaldwijk, overleden op 17-11-1620 te Naaldwijk op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-06-1603 te Naaldwijk met Diewertje CORNELISDR, geboren ong 1580, overleden op 05-11-1618 te Naaldwijk. Vermelding op het graf van haar schoonavader is 16-11-1618. Dochter van Cornelis IJSBRANTSZOON en Neeltje Tonisdr BUIS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 22-09-1619 te Naaldwijk met Maartje Jansdr VOS de HOOGWERF.
   3.  Pieter Fz, geboren op 02-06-1585 te Naaldwijk, overleden.
   4.  Marija Fdr, geboren op 09-08-1587 te Naaldwijk, overleden.

10524    Jacob Corstensz van der HOEVE, bouwman, geboren ong 1535, overleden, na 13-04-1607. Zoon van Cors JACOBSZ (zie 21048) en Rusgen GERRITSDR (zie 21049).
Hij woonde te Woudharnasch.
Gehuwd op 19-03-1561 met
10525    Betgen Claesdr HOOCHSTADT, geboren ong 1536, overleden, voor 11-05-1588.
Gehuwd (1) ong 1555 met Heyman CLAESZ, overleden voor 1559.
Gehuwd (2) op 19-03-1561 met Jacob Corstensz van der HOEVE (zie 10524).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Heyman Jacobsz (zie 5262).

10526    Cornelis Lenaertsz van DORP, bouwman, geboren ong 1552, overleden, tussen 24-01-1532 en 20-03-1633. Zoon van Lenaert GIJSBRECHTSZ (zie 21052) en Maritgen JORISDR (zie 21053).
Hij woonde te Woudharnasch.
Gehuwd ong 1591, voor 18-5-1591. Echtgenote is
10527    Marijtje JANSDR, geboren ong 1550, overleden, voor 12-06-1636. Dochter van Jan Jz Cors den OUDEN (zie 21054) en Maritgen Jansdr van der BURCH (zie 21055).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Cornelisdr (zie 5263).
   2.  Lenert Cornelisz.
Gehuwd met Neeltje Pietersdr OVERSLOOT, dochter van Pieter Pietersz OVERSLOOT (zie 3726) en Leuntge GILLESDR (zie 3727).
   3.  Leentje Cornelisdr PERVEEN (van Dorp), overleden op 24-03-1638 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-01-1587 te de Lier met Adriaen Willemsz van HOLY (Couwenhoven), geboren ong 1555, overleden voor 1596, zoon van Willem Willemsz van HOLY.

10672    Pieter OZIERSZ.
In 1553 was hij kerkmeester in Overschie en op 25-06-1557 was hij leenman van 'Hofstee van Cappelle aan de IJssel'.
Hij woont te Overschie.
Kind:
   1.  Leendert Pietersz COOL (zie 5336).

11202 =    7536 Pieter Claesz van SANTVLIET.
11203 =    7537 Marijtje Cornelisdr KEIJSER.
 
11216 =    10308 Jacob Mourijnsz van WOUW.
11217 =    10309 Jacobge JANSDR.
 
11218    Pieter Jacobsz QUANTGEN.
Gehuwd met
11219    Niesje CORNELISDR, dochter van Cornelis Dircksz NEEL (oude Dirck) (zie 22438) en Trijn NEEL (zie 22439).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Pietersdr (zie 5609).
   2.  Dignum Pietersdr.
Gehuwd op 15-05-1582 te Wassenaar met Jan LENAERTS, zoon van Lenaert JANSZ en Aechte Jacobsdr HILLENAAR.
   3.  Cornelis Pietersz.
   4.  Jan Pietersz.
   5.  Aeffgen Pietersdr.
Gehuwd met Huijbert IJsbrantsz van TETRODE, zoon van IJsbrand Cornelisz van TETRODE en Maritgen Arentsdr van TETRODE.
   6.  Maertge Pietersdr.
   7.  Jan Pietersz.
Gehuwd met Marijtje WILLEMSDR.

11224    Cornelis Dammasz van der CLUFT, zoon van Dammas Gerritsz van der CLUFT (zie 22448) en Agnietgen JANSDR (de jonge) (zie 22449).
Gehuwd met
11225    Catharina JORISDR, dochter van Joris PIETERSZ (zie 22450).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cors Cornelisz (zie 5612).

12224    Adriaan Dirksz van LARUM, geboren ong 1523, overleden voor 1572, zoon van Jonge Dirk van LARUM (zie 15328).
Gehuwd met
12225    Marijtje Pieters JEROENS, overleden, na 10-05-1596.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel (Rebel) (zie 6112).

13312    Pieter BURGERTSZ, overleden, voor 1-4-1566.
Hij wordt vermeld bij de tiende penning van Zouteveen in 1555 en koopt op 12-3-1564 ten behoeve van zijn huis een laan van de kerk in Vlaardingen.
Relatie met
13313    Neeltgen JANSDR. Overleden voor 14-12-1595.
Uit deze relatie:
   1.  Burgert PIETERSZ (zie 6656).

13456    Jeroen FRANSZOON, bleker, geboren ong 1534, overleden voor 1586.
Gehuwd met
13457    Trijntgen ENGELSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jeroensz DIJCXHOORN (zie 6728).

13828    Claes Jacobz van der SON, overleden voor 5-2-1580.
Relatie met
13829    Alijdt JANSDR, voor 5-2-1580.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob Claesz (zie 6914).

13830 =    9824 Baerthout Foppensz van der CLAAUW.
 
13876    Maerten Claesz PERSOON, overleden te Haagambacht, zoon van Claes Maertensz PERSOON (zie 27752).
Gehuwd (1) voor 1563 met N.N. (zie 13877).
Gehuwd (2) op 01-07-1563 met Annetje CLAESDR.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Maertensz (zie 6938).
   2.  Huijbrecht Maertensz, overleden te Wateringen.
Gehuwd (1) met Adriaentgen CLAESDR.
Gehuwd (2) met Marijtgen Willemsdr van RIJN.
13877    N.N.
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 13876).
 
13878    Heijdrick Sijbrantsz ZIJBENS.
Gehuwd met
13879    Jaepgen JACOBSDR, dochter van Jacob DIRKCKSZ (zie 27758) en Jaepgen CLAESDR (zie 27759).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritgen Hendrickxdr (zie 6939).

14352    Geryt ALEWIJNSZ, overleden voor 1492.
Kind:
   1.  Pieter GERYTSZ (zie 7176).

14354    Pouwel CLAESZ, schout van Noordwijkerhout tussen 1522-1523.
Relatie met
14355    Agnies SIJMONSDR, dochter van Sijmon BRANTSZ (zie 28710) en Marijtge N.N. (zie 28711).
Uit deze relatie:
   1.  Agnietgen POUWELSDR (zie 7177).

14908 =    10504 Pieter Jansz SYMONSZ (Oom Pier).
14909 =    10505 Kathrijn WILLEMSDR.
 
15072 =    7670 Claes Willemsz van SANTVLIET.
15073 =    7671 Annetgen MEEUWESDR.
 
15074    Cornelis Willemsz KEIJSER.
Kind:
   1.  Marijtje Cornelisdr (zie 7537).

15086 =    9784 Jan Danielsz van TETRODE.
15087 =    9785 N.N. Gerritsdr van der MEER.
 
15328    Jonge Dirk van LARUM, geboren ong 1495, overleden, na 05-03-1582, zoon van Dirck Pietersz van LARUM (zie 30656).
Kinderen:
   1.  Cornelis Dirksz, geboren ong 1521, overleden.
   2.  Adriaan Dirksz (zie 12224).
   3.  Jacob Dirks van der VOORDEN (Larum van) (zie 7664).

15340    Willem Claesz van SANTVLIET, geboren voor 1495 te Lisse, overleden, zoon van Claes Willemsz van SANTVLIET (zie 30680).
Kind:
   1.  Claes Willemsz (zie 7670).

15352    Joris Dircksz van RHOON, zoon van Dirck Philispz van RHOON (zie 30704).
Gehuwd met
15353    Agens CLAESDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Claes Jorisz (de Jonge) (zie 7676).
   2.  Philips Jorisz Westerhouck, begraven op 19-03-1625 te Wassenaar.
Gehuwd met Maritgen LOURENSDR, dochter van Lourens CORNELISZ en Aechtgen JORISDR.
   3.  Claes Jorisz (de Oude).
Gehuwd met Niesje GIJSBRECHTSDR.
   4.  Cornelis Jorisz (Crooser), overleden voor 1579.
Gehuwd met Maritgen Woutersdr PRUIJS, overleden na 1616, dochter van Wouter Jansz PRUIJS (zie 9748) en IJmetgen Jansdr van der BURCH (zie 9749).

15552    Pieter Claesz LUBBE, geboren ong 1505, overleden voor 1572, zoon van Claes Jansz LUBBE (zie 31104).
Kind:
   1.  Claes Pietersz (zie 7776).

15554    Jan Claesz van der SPEK (Verspeck).
Gehuwd met
15555    Trijntgen DIRKSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirckgen Jansdr (Verspeck) (zie 7777).

15556    Jan Willemsz KEIJ, overleden voor 1584.
Kind:
   1.  Leendert Jansz (Loijesteijn) (zie 7778).

15560 =    4300 Thonis JANSZ (Ruijchrok).
15561 =    4301 Machteld HARPERTSDR.
 
15564    Cornelis Cornelisz in 't WEER, geboren ong 1515, overleden voor 1582.
Gehuwd ong 1545 met
15565    Sijtje Jan JANSDR, overleden, voor 30-05-1582, dochter van Jan JANSZ (zie 31130).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz (zie 7782).
   2.  Leentge Cornelisdr.
Relatie met Cornelis CORNELISZ.
   3.  Arentge Cornelisdr, overleden, voor 30-04-1582.
   4.  Crijntje Cornelisdr.
   5.  Jan Cornelisz.

15566    Cornelis Jansz SAS, overleden voor 1600.
Gehuwd ong 1545 met
15567    Beatrix Gerritsdr MOEIJEKINT, overleden voor 1607, dochter van Gerrit Dirksz MOEIJEKINT (zie 31134) en Ercken WILLEBRANTSDR (zie 31135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Crijntgen Cornelisdr (zie 7783).
   2.  Maritgen Cornelisdr, overleden, voor 7-9-1597.
Gehuwd op 27-07-1586 te Wassenaar met Arijen Pieter Joostensz HAESBROUCK (zie 2450).
   3.  Jan Cornelisz, overleden, voor 23-04-1620.
   4.  Ploontje Cornelisdr, overleden voor 1616.
Relatie met Tonis Jacobsz PAU, overleden voor 1616.
   5.  Anthonius Cornelisz, begraven op 04-01-1635 te Wassenaar.
Relatie met Pietertje JACOBSDR.

16320    Jan TURKENBURG, zoon van Gijs TURKENBURG (zie 32640).
Kinderen:
   1.  Gijsbert (Grote Gijs) (zie 8160).
   2.  Cornelis.
   3.  Pieter.

Generatie XV

 
16384    Cornelis Thonis VEYS, geboren ong 1462 te Etten Leur, overleden, zoon van Thonis Jan PARVEY (Veys) (zie 32768).
Gehuwd met
16385    Soete Pier CONINX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thonis Cornelis Thone, geboren ong 1489 te Etten Leur, overleden.
   2.  Aert Cornelis Thonis (zie 8192).
   3.  Mayke Cornelis Thonis, geboren ong 1493 te Etten Leur, overleden.
Gehuwd met Cornelis Claes van ALPHEN.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 9 van 14 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software