Contact
DE STRIJD VAN MIJN VADER.
Naar boven...
de%20strijd%20van%20mijn%20vader001020.jpg de%20strijd%20van%20mijn%20vader001019.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Vandaag:
Friesch Dagblad
Dankwoord
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD
de%20strijd%20van%20mijn%20vader001004.jpg

INTRODUCTIE.

 

      Enige jaren geleden ben ik begonnen met een onderzoek naar de belevenissen van mijn vader bij de Koninklijke Marine, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb getracht hier een boek over te schrijven. Middels deze website laat ik u een groot gedeelte van dit boek lezen.

      De bedoeling is enige erkenning voor mijn vader te vinden. Erkenning die hij volgens hem zelf en de familie heeft moeten ontberen. Hij is nooit geraakt door een kogel of scherf van een bom van welke afmeting of kalliber dan ook, maar menig keer wel bijna. Als hij wel geraakt was zou men hem toch anders hebben bekeken. Hij was, net als vele van zijn collega's, een onopvallende oorlogsheld, die menigmaal ternauwernood aan de dood is ontsnapt.

      Ik vind dat hij als matroos eerste klasse en later als kwartiermeester bij de Koninklijke Marine, evenveel inzet heeft getoond en evenveel levensgevaar heeft gelopen in de strijd tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan die scheepskapitein, generaal, oorlogspiloot of verzetsstrijder naar wie menig plein en straatnaam is genoemd.

    Dat mijn vader doodsangsten heeft uitgestaan is mij, na afronding van het onderzoek duidelijk. Het is jammer dat ik hem nooit gekend heb zoals hij was, maar gekend heb zoals hij is geworden.

      Deze website en het boek is geschreven door een niet-marineman. Ooit heb ik als dienst-plichtig marinier mijn diensttijd doorlopen, maar van marinetermen, ľuitdrukkingen en ľrangen heb ik weinig verstand meer.

     Het korps mariniers is een onderdeel van de Koninklijke Marine, echter als dienstplichtig marinier had ik weinig te maken met schepen en varen. En rangen interesseerden mij niet zoveel, maar de rangonderscheidingstekens heb ik in die tijd wel degelijk uit mijn hoofd geleerd. Stel, dat ik in het voorbijlopen een meerdere niet herkende en hem niet met de hand aan de baret zou groeten, dan zou dat een ernstige schrobbering opleveren. Inmiddels ben ik de betekenis van al die strepen en sterren vergeten.

     Zelfs als er gesproken wordt over een kanon van 14 millimeter of centimeter, heb ik geen idee van het effect dat een schot met dit kanon kan veroorzaken. Maar, dat elk schot, van welk kanon dan ook, dodelijk kan zijn is duidelijk.

 

      Ik draag deze website en het boek op aan mijn moeder, Grietje van Veen die, niettegen-staande verschillende huwelijkse strubbelingen, in wederzijdse liefde met mijn vader heeft geleefd. En aan de collegaĺs van mijn vader die op oorlogsschepen voeren, die onder zijn ogen in de grond werden  geboord. Collegaĺs die schreeuwend van pijn en angst in van bloed rood gekleurd water het leven lieten, terwijl mijn vader aan boord van zijn schip zich concen-treerde op het verdedigen van zijn eigen leven en daarom geen hand uit kon steken om een leven te redden.

 

      Enige anekdotes van mijn vader die ik me nog kan herinneren zijn cursief afgedrukt.

 

      Ik begon pas interesse voor mijn vaders wederwaardigheden tijdens de Tweede Wereld Oorlog te krijgen toen hij al enige jaren was overleden. Daarom kon ik hem tijdens het onderzoek niets meer vragen.

 

      Ik vertel u mijn verhaal en het woord "ik" zult u dan ook vaak tegenkomen. Niet omdat ik zo belangrijk ben maar omdat ik vertel hoe ik mijn vader heb meegemaakt en ervaren. Bovendien wil ik graag zijn verhaal vertellen.

 

Reacties op mijn verhaal zie ik graag terug in mijn mailbox.

 

Marten de Vries.

de%20strijd%20van%20mijn%20vader001003.jpg de%20strijd%20van%20mijn%20vader001002.jpg
LUCHTALARM