DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader010009.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader010008.jpg
      Op 13 juni 1940, verliet de Hr. Ms. Sumatra de haven van Halifax voor een volgende opdracht. De Jacob van Heemskerck bleef nog twee weken voor het monteren van het gyrokompas en de ander onderdelen die men in Engeland al aan boord had gebracht.
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Friesch Dagblad

      Een enkele maal ontmoette men een niet-vijandelijk schip, maar in de nacht van 7 op 8 juni werden aan de horizon onbekende lichtver­schijnselen waargenomen. Direct werd het roer omgegooid en draaide de Suma­tra scherp naar het zuiden af. De Jacob van Heemskerck volgde dit voorbeeld, maar kreeg tijdens deze scherpe draai een golf water over het dek. Weer ontstond er kortsluiting in de degaus­singskabel, waardoor er brand uitbrak. Nadat men van de ­schrik was bekomen en de brand had geblust bleek dat het visueel contact met Hr.Ms. Sumatra was verloren.

     Om de positie van de schepen niet aan de vijand te verraden heerste er radiostilte en zo volgden twee dagen van tevergeefs zoeken naar de Sumatra. Af en toe werd 28 mijl gelopen in de hoop het schip in te halen. Maar ook dat mocht niet baten. Uiteindelijk waagde de commandant van de Jacob van Heemskerck het er toch op om op de korte golf te seinen, maar ook dat had geen resultaat. Ein­delijk, op 9 juni, besloot ook com­mandant Brouwer de radio­stilte te verbreken en seinde zijn positie naar de Jacob van Heemskerck. Na onge­veer 40 uur was de Suma­tra weer gevonden.

       Na de hereniging liet de bemanning van de Sumatra een boei zak­ken, die door de Jacob van Heemskerck werd opge­pikt. ĹVoor de schrikĺ had men hier een dicht gesoldeerd blikje aan bevestigd met daarin, namens Prinses Julia­na, een wel­komstbriefje, een pakje cho­cola en een roman­netje voor de commandant.
      Het verdere verloop van de reis verliep zonder veel bijzonderheden en in de morgen van dinsdag 11 juni 1940 liepen beide schepen de haven van Halifax, Canada binnen. De Jacob van Heemskerck voorop, in verband met eventueel mijnengevaar.
      Ter verwelkoming van de prinses en haar gevolg stonden de nodige autoriteiten op de steiger, de Gouverneur Generaal van Canada, de Eerste Minister van dat land, de Nederlandse Gezant en enige andere marine- en burgerautoriteiten.
      Op haar verzoek bleef de prinses nog een dag aan boord, zodat ze afscheid kon nemen van de bemanning van de Jacob van Heemskerck, wat zij diezelfde middag deed. De volgende dag 12 juni 1940, hield de prinses een toespraak voor de bemanning van de Sumatra. Een koperen plaat waar een zinsnede van de tekst van de toespraak in is gegraveerd heeft tot de uitdiensttreding van de Sumatra aan boord gehangen. Later werd deze plaat aangebracht in het Koninklijk Instituut voor de Marine in Willemsoord.
      Op het moment dat de prinses van boord ging, stond de bemanning volgens poradeerrol aan dek. Petten en mutsen gingen af. Met een krachtig armgebaar werden de hoofddeksels drie maal omhoog geheven waarbij de kreet "Hoezee!" over het water van de haven schalde. Vergezeld van enige officieren wandelde de prinses naar het nabijgelegen perron waar een trein gereed stond.
      Tijdens zijn verhoor op 29 maart 1951 verklaarde de commandant van Hr. Ms. Sumatra dat de prinses plaats nam op het achterbalkon van de laatste wagon. Toen de trein zich in beweging zette rende vrijwel de gehele bemanning van boord en zwaaide juichend de prinses en haar gevolg uit.
      "Ik stond aan het roer toen op een bepaald moment Prinses Juliana op de brug verscheen. Zij vroeg mij of ze ook even aan het roer mocht staan. Ze had dit regelmatig gedaan op het schip van de Koninklijke familie, de Piet Hein. Natuurlijk kon ik niet weigeren en gaf het roer over. Al direct raakte het schip uit koers. Ik probeerde enige aanwijzingen te geven, maar een fikse draai aan het roer mocht ook niet baten. Hierop gaf ze me het roer terug met de woorden: "Op de Piet Hein gaat het toch wel anders"".
      "Toen Prinses Juliana, tijdens het vertrek, nog even met enige heren stond te praten werd zij onophoudelijk door Beatrix aan haar jas getrokken. Ze negeerde dit met een handgebaar, alsof ze wilde zeggen: "Nu even niet, ik ben in gesprek". Toen het kleine prinsesje uiteindelijk de nodige aandacht kreeg wees ze op ÚÚn van de bemanningsleden van de Sumatra en zei met luide stem: "wat heeft die man een lelijk gezicht"".
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD
Vorige pagina...