DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader018010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader018009.jpg

NAAR EUROPA, ENGELAND.

 

      Op 24 juli 1942 verliet de kruiser Hr. Ms. Sumatra de haven van Bombay en begon aan een lange reis naar Engeland. Via Colombo (Ceylon), Addu Atoll (Maladiven), Grand Port (Mauritius), Dur­ban en Simonstad (Zuid Afrika), Pointe Noir (Frans Congo), Freetown (Sierra Leone), Gibraltar en Holyhead bereikte het schip op vrijdag, 6 november 1942 de havenstad Portsmouth in zuid Engeland.

      Op 9 augus­tus 1942 werd de Steenboks­keerkring gepasseerd en elf dagen later zat pa breed lachend achter een doodgeslagen (of Engels) biertje in een uitspanning in Kaap­stad, getuige onderstaande foto. Een tekst achter op deze foto ver­meldt in het hand­schrift van mijn vader: "20/8/42, De Moniko, Kaap­stad".

      In Zuid Afrika werd afgemeerd in de haven van Simonstad. Deze stad ligt niet al te ver van Kaapstad, vandaar dat het voor mijn vader dan ook een peuleschilletje was om een avond­je te gaan passagieren in deze stad.

      Dat de foto gemaakt is na 1 februari 1942 mag duidelijk zijn. Mijn vader was kort voor het vertrek uit Nederlands Oost-IndiŰ bevor­derd tot kwartiermeester. Duidelijk zijn de V-vormige onderscheidingstekens voor deze rang op de ondermouwen van

het uniformjasje te zien. Waar­schijnlijk was het in die tijd erg belangrijk een kwartiermeester van verre te kunnen onderschei­den, gezien de absurde grootte van deze tekens. Ook de korporaal der mariniers die op een schouder van mijn vader leunt is behept met dergelijke onderschei­dings­tekens. De rang van korporaal staat namelijk gelijk aan die van kwartier­meester.

      Overigens is dit de enige foto die ik heb kunnen vinden, die van mijn vader tijdens de oorlog, is gemaakt.

     Als kind heeft hij mij deze foto eens laten zien. Hij vertelde dat de man links op de voorgrond een onderofficier van het korps mariniers was, die er geen bezwaar tegen had om met de gewone jongens een biertje te drinken. Het was dan ook een uitermate aardige kerel. Ik heb echter nooit begrepen wat hier zo bijzonder aan was, totdat ik zelf, als mari­nier, in dienst ging. Officieren zochten hun ontspanning en dronken hun drankje in de longroom, onderofficieren deden dit in de mess en de manschappen gebruikten hier de kantine voor. Beide eerstgenoemde ruimtes waren voor personen van een lagere rang, ten streng­ste verboden.

    Tijdens het tonen van de foto vertelde mijn vader de volgende anekdote: "Op een bepaald moment kwamen we tijdens de oorlog in Simonstad, Zuid-Afrika, aan. Deze stad ligt vlak bij Kaapstad. Als we ook maar even in de buurt van Kaapstad waren gingen we naar 'De Moni­ko', een erg gezellige kroeg.

      De avond dat deze foto genomen is, zijn we eerst naar een diner ge­weest. Een soort Nederlandse vereniging in Kaapstad had gehoord dat er een Nederlands schip in de haven van Simonstad lag en omdat het oorlog was en zij iets wilden doen voor de, voor het goede doel, strij­den­de Nederlandse marinemannen, hadden ze een diner georganiseerd. Alle opvarenden van de Sumatra werden uitgenodigd en we werden met z'n allen in legertrucks gela­den voor de reis van Simonstad naar Kaapstad.

      Toen we uiteindelijk de feestzaal binnenkwamen zagen we lange rijen tafels staan. Mijn groepje was ÚÚn van de laatsten die binnen­kwam en we namen plaats aan het einde van de laatste tafel. Tijdens het diner werden we bediend door vrijwilligers, die met schalen achter de stoelen van de diner-gangers langsliepen om de borden vol te schep­pen. Daar wij als laatste aan de beurt waren, waren de schalen al leeg of de soep al koud voordat men aan ons toe was. Als aan de andere kant van de zaal de volgende gang al opgediend werd, hadden wij de voorgaande gang nog niet gezien. Het kwam er uitein­delijk op neer, dat we nauwe­lijks wat te eten kregen. Halverwege het diner zijn we maar opgestapt en, na het nuttigen van een hapje in een eettent, zijn we naar 'De Moniko' gegaan. Het werd een erg gezellige avond en erg laat.

      Met het georganiseerde vervoer konden we al lang niet meer terug. We hebben nog geprobeerd met de trein te gaan, maar ook dat lukte niet. De laatste trein was al vertrokken. Uiteindelijk hebben we een lift gekregen achter op de laadbak van een vrachtauto".

      Op 9 september 1942 passeerde de Sumatra nogmaals de Steenbokskeerkring en op 2 oktober werd de Kreeftskeerkring gepasseerd.

      Nadat het schip in Portsmouth was aangekomen werd het, in af­wachting van een beslissing omtrent verder gebruik, opge­legd bij de marinewerf, waarbij de bemanning zich de volgende maanden hoofdzake­lijk bezig hield met het schoonmaken en conserveren van het schip. De voortgang  van deze werkzaamheden ging in de loop der tijd steeds langzamer, omdat het personeel geleidelijk werd overgeplaatst. In eerste instantie was het de bedoeling de kruiser na de bevrijding naar Nederland terug te sturen en als opleidingsschip in gebruik te nemen, maar, na ongeveer een jaar, werden de verrichte werkzaamheden weer ongedaan gemaakt en werd de kruiser voor het laatst in dienst genomen.

Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD