DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader021010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader021009.jpg

      De onzekerheid of een dierbare nog in leven was zou door een brief, met de mededeling dat hij of zij gevangen is genomen, weggenomen kunnen worden. Maar ook deze episode hing weer van toeval aan elkaar. Had mijn vader niet tot dat moeizaam bijeengeschraapte plukje bemanning behoord, die de Sumatra naar Ceylon moest brengen, waarna het schip met opvarenden, via India, naar Engeland werd teruggeroepen, dan was schriftelijk contact via het Rode Kruis niet mogelijk geweest. Als hij in Nederlands Oost-IndiŰ was achtergebleven, zou mijn moeder, en de rest van de familie gedacht hebben dat hij in Japan krijgsgevangen zat. Na verloop van tijd zou enige correspondentie met de gevangen bootsman W.E. de Vries wel duidelijk hebben gemaakt dat hij niet mijn (toekomstige) vader was, maar de onzekerheid over zijn lot zou dan alleen maar toe­genomen zijn.

      Nu het Rode Kruis er ook van overtuigd was dat mijn vader niet als krijgsgevangene in Japan ver­bleef, was hiermee de zaak afgedaan.

Vorige pagina...
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

      Eind maart 1943 kreeg mijn moeder weer een correspondentie-formulier met daarop een berichtje van mijn vader. Het formulier is gedateerd: 6/2/43. Mijn vader schreef: "Liefste Griet. Met mij alles wel. Zou graag bij je zijn. Verlang erg naar je. Houd goeden moed. Gefeliciteerd met je verjaardag. Groeten van je Wietse".

      Hierna kreeg zij antwoord op haar brief gericht aan het Rode kruis, middels een klein briefje, gedateerd 1 april 1943: "Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 13 maart 1943 kan ik U mede­deelen, dat ik in verband met het feit, dat Wietze de Vries in November 1942 een correspondentie-formulier aan u afzond, thans eveneens tot de overtuiging gekomen ben, dat de in het telegram uit Tokio genoem­de Krijgsgevangene we de vries niet identiek kan zijn met de U bekende W. de Vries".

       Ook deze brief is ondertekend door de Chef der Ie Afdeeling van het Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis.

      Het zal opgevallen zijn dat de voornaam van mijn vader de ene keer als Wietse geschreven wordt en een andere keer als Wietze. Mijn vader is vernoemd naar zijn opa, die Wietze heette. Echter toen zijn vader aangif­te deed van de geboorte van zijn zoon, gaf hij de naam Wietse op. Wietse was dus zijn officiŰle naam, maar zowel door mijn vader en zijn familie als door officiŰle instanties werd, vermoedelijk afhankelijk van de stemming waarin men verkeerde, de naam Wietse of Wietze gebruikt
Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD