DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader023011.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader023009.jpg

KONVOOIEREN EN OEFENEN.

 

      Er heerste een koortsachtige drukte in de haven van Gibraltar. Geallieerde Engelse en Amerikaanse oorlogsschepen lagen opgepropt bij elkaar en namen bijna elk beschikbaar stukje ruimte in beslag. De commandant van de Flores kon dan ook met moeite een plekje aan de kade vinden. Na het afmeren haastte hij zich om nog op tijd bij een konvooivergadering te zijn. Hier kreeg hij de opdracht om als escorte, met enige passagiers aan boord, naar Algiers op te stomen. Tijd om tot rust te komen was er niet en aan passagieren hoefde de bemanning ook niet te denken. Diezelfde avond werd het konvooi gevormd, waarna direct vertrokken werd. Zonder enige incidenten werd de volgende dag de bestemming bereikt.

      Ook de haven van Algiers was overspoeld met oorlogsschepen en militairen, met alle gevolgen van dien. Winkels waren leeggekocht, bars propvol en in een restaurant was nauwelijks meer een fatsoenlijke maaltijd te krijgen. Voor de producten die nog wel te krijgen waren werden onbe­taalbare hoge prijzen gevraagd.

     Afgezien van de hectische drukte was ook de sfeer in de stad niet al te best. De politieke gezindheid van de bevolking was verdeeld. De ÚÚn was Gaullist, de ander Giraudist en weer een ander Vichy-Frans. Met andere woorden: door de ÚÚn werd de geallieerde militair met vriende­lijkheid bejegend, maar door een ander werd hij geminacht. Regelmatig werd de bemanning van de kanonneerboot opgeschrikt door aanvallende vijandelijke vliegtuigen, waarvan de piloten, vanwege de drukte in de haven, bijna met de ogen dicht hun bommen konden lossen. Grote kans dat ze wat raakten.

      Al met al was het verblijf in deze havenstad niet prettig en menig marineman dacht dan ook met weemoed terug aan de tijd voor de oorlog, toen een bezoek aan deze havenstad een prettige onderbreking van een lange zeereis was.

      

    

    

 

      Na enige dagen kreeg het schip weer de opdracht om te oefenen. Bij El Kebir moest men, in samenwerking met verschillende legeronderdelen, bombardementsoefeningen houden.

      Gezien de drukte in de havens en de oefenopdracht had de bemanning nog steeds sterk de indruk dat er iets gaande was. Niemand wist er het fijne van, maar in gesprekken werd er druk over gespeculeerd.

      Nadat de oefeningen tot een goed einde waren gebracht, moest de Flores op 3 juli 1943 als escorte een konvooi te begeleiden naar Malta. Ondanks de vele vijandelijk succesloze pogingen het kon­vooi te benaderen kwam de vloot tegen het ochtendgloren van 6 juli in Malta aan.

      De havenstad Valetta zag er in de ochtendschemering triest en trooste­loos uit. De vijand had hier de afgelopen tijd goed huisgehouden. Op het eerste gezicht scheen het marineterrein volledig verwoest te zijn, maar bij nadere beschouwing bleek dat gedurende de oorlog het gehele werfbedrijf ondergronds in de rotsen was uitgehouwen. Men had zelfs een ondergrondse bioscoop gebouwd, die op warme subtropische zomerda­gen voor de nodige verkwikkende verkoeling zorgde.

      Voorheen werden vanuit Malta regelmatig Italiaanse konvooien naar LibiŰ aange­vallen, maar nu Noord Afrika door de geallieerden was bezet, was dit voorbij. Malta was nu als vooruitgeschoven post voor een grote geallieerde operatie in gebruik. Dit was de bemanning van de Flores wel duidelijk en zij hoopten hier spoedig wat meer over te horen.

      Later die morgen werd er tussen allerlei wrakken door gemanoeu­vreerd en werd afgemeerd naast een in de haven liggende tanker. Zodra er gelegenheid voor was moesten de bunkers tot de nok toe gevuld worden met olie, om er zeker van te zijn dat, in voorkomende gevallen, de maximale actieradius van het schip gewaarborgd was. Daarna kreeg het schip een ligplaats toegewezen in de Dockyard Creek. In een inham, die, zo schrijft de commandant later: "Niet breder is dan een Amsterdamse gracht". Elke keer als de Flores en ook haar zusterschip Hr. Ms. Soemba, in de haven van Valetta afmeerdem, was dit de plaats die zij toegewezen kregen. Het kostte de commandanten van beide schepen dan ook menigmaal de nodige zweetdruppels om hun schip daar op z'n plaats te krijgen.

      Vanaf de plek waar het schip lag, had men een triest en somber uitzicht. Het schip was omringd door tot puin gebombardeerde huizen en omgewoelde straten. De omgeving zag er dan ook niet aanlokkelijk uit om eens de wal op te gaan om gezellig te passagieren. Maar al gauw werd de bemanning door de bevolking vriendelijk bejegend en werd men thuis uitgenodigd. Ook de Nederlandse consul deed zijn uiterste best het een ieder naar de zin te maken. Regelmatig werd de bemanning voorzien van vrijkaartjes voor bioscoop en theater en de officieren werden uitgenodigd voor feesten en partijen.

      Zodra de Flores lag afgemeerd werden de voedselvoorraden aange­vuld, drinkwatertanks bijgevuld en kleine reparaties verricht. Direct werd de commandant ontboden op de Engelse Admiraliteit en in een conferentiezaal kreeg hij, samen met vele andere commandanten, instructies voor de invasie van SiciliŰ.

      Mijn vader heb ik wel eens met een glimlach over Malta horen praten. Ook hier zou een anekdote op z'n plaats zijn, ware het niet dat ik ook nu weer vergeten ben wat hij daarover vertelde. De gezellige verhalen hebben op mij waarschijnlijk minder indruk gemaakt dan de sensationele.

 

      Pa had al een enkele vijandelijke beschieting meegemaakt. De aanval voor de kust van Portugal en op de ree van Vlissingen. Ook het bombarderen van de havens langs de Middellandse Zee, waar de kanonneerboot een ligplaats had gevonden zal inmiddels indruk hebben gemaakt. Als het bij een enkele aanval op deze havens geble­ven was, dan was de psychische schade nog niet zo erg geweest. Maar vanwege het toe­komstige succes van het schip, zou het regelmatig voorko­men dat vijandelijke aanvallen specifiek op de Flores waren gericht.

Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD