DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader031010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader031008.jpg

BIZERTE.

 

      Ook Bizerte was door oorlogsgeweld grotendeels verwoest. In tegenstelling tot de bevolking van Malta, die met veel energie bezig was de boel weer op te bouwen en te herstellen, lag Bizerte er nog net zo bij als de Duitsers haar enige maanden daarvoor hadden achtergelaten. Het viel de bemanning van Hr. Ms. Flores dan ook danig tegen. Het leek of de stad verlaten was en men had vanaf het schip uitzicht op lege en verwoeste huizen. Eveneens in tegenstelling tot Malta, waar inmiddels weer vertier en gezelligheid heerste, was er geen mogelijkheid om in Bizerte te gaan passagieren. Dit had geen zin. De stad leek spookachtig en verlaten.

      Op 1 september 1943 kwam het bericht, dat de Flores deel ging nemen aan een grote landingsoperatie van het 5e leger onder leiding van General Clark. Het schip werd ingedeeld bij de Western Naval Task Group en de landing zou plaatsvinden in de buurt van Salerno. De bedoeling was, na de verovering van SiciliŽ, het terugtrekkende Italiaan­se leger te achtervol­gen en indien mogelijk tot capitulatie te dwingen. In ieder geval wilde men na deze landing vaste voet aan wal houden om zodoende het vaste land van Europa verder binnen te dringen. Ook zou het een aanval in de rug van de vijand beteke­nen. Men hoopte dat, na de landingen van de Britten en Canadezen in de buurt van Reggio in het zuiden van ItaliŽ, men op deze manier de vijand in de tang zou krijgen.

      Later werd bekend dat de grote leider van ItaliŽ, Mussolini, inmiddels van het strijdtoneel was verdwenen en zijn opvolger, Maarschalk Badoglio, had aan de geallieer­den te kennen gegeven dat een onvoorwaar­delijke overgave zou wor­den aanvaard. Deze overgave zou 24 uur voor de landing bij Salerno door Badoglio bekend worden ge­maakt. De Italiaanse burgers en het leger zouden zich tegen de Duitsers keren en vliegvelden en andere strategische punten bezetten. Het slagen van deze operatie was afhankelijk van een strikte geheimhou­ding. Mochten de Duitsers achter de plannen komen dan zouden, onder andere, de kustbatterijen nabij Salerno door de Duitsers bezet kunnen worden waardoor  een succesvolle landing beduidend meer moeite zou kosten. De Italianen hadden genoeg van oorlog voeren en de motivatie om de strijd voort te zetten was ver te zoeken. Ook was het de bemanning van de Flores inmiddels opgevallen dat de Duitsers hardere tegenstanders waren dan de Italianen.

    Erg zeker van het slagen van de aanstaande landingsoperatie was men niet. Of de Italianen mee wilden werken en zich wilden verzetten tegen de Duitsers was niet helemaal zeker en ook de actieradius van de geallieerde jachtvliegtuigen, die tijdens de landingen de nodige luchtbe­scherming moesten bie­den, was erg klein. De bases van de geallieerde Spitfires waren de pas veroverde vliegvelden op SiciliŽ en er moest ongeveer twee en een half uur gevlogen worden om het gevechtster­rein te bereiken. Vervolgens kon men 25 minuten de nodige bescher­ming bieden, waarna de vliegtuigen terug moesten om een brandstoftekort voor de landing te voorkomen. Churchill schijnt later in het Engelse Lagerhuis de opmerking te hebben gemaakt: "Salerno was a damned ran thing".

      De Terrible Twins, een bijnaam die de zusterschepen Flores en Soemba inmiddels hadden verworven, werden uiteindelijk ingedeeld bij een subgroep van de Western Naval Task Force, de zogenaamde 81.5 Task Group. Ook deze groep was weer onderverdeeld in subgroepen, maar uiteindelijk behoorden het Engelse schip HMS. Abercombie, Hr.Ms. Flores en Hr. Ms. Soemba tot de Fire support group IV, die onder leiding van de Engelse Capitain Faulkner van de Abercombie, de nodige vuursteun moesten geven in Area Red. De gehele landing bij Salerno kreeg de codenaam Avelanche.

Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

       Bizerte bood echter veel ruimte aan een te verzamelen vloot van schepen. Even voorbij de stad, het binnenland in, ligt het Meer van Bizerte. Een groot meer, dat middels een kanaal in verbinding staat met open zee. Hier was voldoende ruimte om een groot aantal oorlogsbodems te herbergen.

      Een vervelend obstakel was, dat de haven van de stad nog steeds vol lag met wrakken. De Engelse marine deed echter zijn uiterste best om een geul bevaarbaar te houden, maar voor iedere scheeps­commandant was het geen pretje om, vooral 's nachts, zijn schip de haven binnen te brengen.

      Al gauw had men het idee dat er weer een actie op stapel werd gezet. Het Meer van Bizerte lag bezaaid met landingsvaartuigen, die, zoals toen gebruikelijk, werden aangeduid met de initialen van hun naam, soort of type. Voor de kenners volgt hier de opsomming die de com­mandant van de Flores in zijn boek geeft: "LCA's, LCT's, LCG's, LCI(L)'s, LCT(r)'s, LCV(p)'s, LSI'sĒ, kortom het hele abc krioelde door elkaar. Bijna alle schepen voeren onder Amerikaanse vlag en de operationele leiding van de haven was in handen van de Flag Officer Tunesia, een officier met de naam en titel Admiral Sir Gerald C. Dickens. Een naam, die eveneens werd afgekort en dezelfde indruk gaf als de naam van een Amerikaans landingsvaartuig.

      Op 31 augustus, voor de vlaggenparade, werd het volgende telegram ontvangen:

            TO:      GENERAL  FROM ADM. officer C.T.F. 86

Today 31 august being the birthday of Her Majesty Queen of the Netherlands all ships are to dress with masthead flags.

      Op het Amerikaanse vlaggeschip werd, tijdens het hijsen van de vlag, het Nederlandse volkslied gespeeld.

     Ook voor mijn vader zal dit een bijzondere dag geweest zijn. De beman­ningen van de Flores en Soemba ontvingen van de Engelse vice admi­raal elk 150 flessen bier en dat in een havenstad waar geen cafť of andere uitspanning was waar een druppel bier te krijgen was.

 

      Alhoewel de geallieerden in Bizerta bezig waren met het voorbereiden van een nieuwe landingsoperatie, werd de haven redelijk met rust gelaten. Een enkele keer was er luchtalarm, maar er hoefde nauwelijks geschoten te worden.

Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDIň
OOST-INDIň
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDIň (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDIň
DE INVASIE VAN
NORMANDIň (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDIň
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD