DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader033010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader033008.jpg

Om kwart voor twaalf 's nachts krijgen "Philedelphia" en "Flores" het zwaar te verduren. Lichtparachutes worden om ons heen gestrooid en beide schepen komen onder een geconcentreerde bomaanval van vijandelijke vliegtuigen.

We nevelen, schieten en zigzaggen met uiterst vermogen.

Drie bommen vallen op ongeveer 200 M. van het schip, maar veroorza­ken geen schade. We zijn ons bestek (positie) na afloop geheel kwijt en varen op gegist bestek onze patrouille gang af. Voelen ons echter vlak bij mijnenvelden, op de gis en met slecht weer weinig prettig.

Om half vijf 's ochtends, het is nog donker, worden we plotseling door de vijand in het "zonnetje" gezet. Een groen licht wordt over onze boeg gegooid, een rood over ons achterschip en een tiental hel witte fakkels pal boven ons. We trachten onder dit lichtverschijnsel uit te komen, maar de tijd is te kort, want direct daarna gooien ongeveer 16 bom­men­werpers hun last boven ons uit. De zee is één kokende massa. Eén bom komt vlak aan onze bakboordsboeg terecht, tegelijk met één aan stuurboord achteruit. Het schip wordt ongeveer een meter uit het water gelicht en tegelijk om zijn lengteas verwrongen. Op de brug staan we als in een badkuip tot ons middel in het water. De machines stoppen, het licht gaat uit en het schip komt op één oor te liggen. We denken niet anders of we zijn getroffen. Maar dat is maar een kort ogenblik. Dan belt het Hoofd Machinekamer Off. M.S.D. 1e klasse Van der Heyden al van beneden op, dat de machines dadelijk weer zullen draaien. Het schip luistert nog naar het roer, dat is al een goed ding. Voorzichtig manoeuvreren we uit deze hel. Al gauw blijkt, dat de romp van het schip als zodanig weinig schade heeft geleden. We kunnen wel drijvende blijven. Twee watertanks zijn losgesprongen en het vrijkomen­de water veroorzaakt de slagzij. Stuurboords schroefas is ontzet en daardoor stroomt er veel water binnen, maar dat is bij te houden met de inmiddels aangezette lenspompen. Het begint gelukkig dag te worden en moeizaam "strompelen" we door de mijnenvelden heen naar het strand van Salerno toe.

Aan gevechtswaarde heeft het schip echter belangrijk ingeboet. De stroomleveraar van de dubbel Bofors mitrailleur ligt van haar fundatie af, evenzo de centrifugaalpomp van de machinekamer.

Erger is dat de hoofdbrandstofleiding gesprongen is en de brandstof willig in het scheepsvlak onder de ketelvuren doorloopt. Aan het elektrische net is alles gebroken, wat breken kan. Het licht en het electrisch kompas zijn buiten werking. De radar installatie is uit de mast naar beneden komen zetten. De stuurkamer maakt water en S.B. schroefas een boel lawaai. Het nevelapparaat en echolood zijn vernield.

Tegen 7 uur 's ochtends (van 11 september) komen we bij "Red Beach" aan. De Amerikaanse "rescue tug" Moresco komt langszij en helpt ons meteen de eerste schade repareren. De Moresco hoort tot de reeds meergenoemde 81.9 salvage group.

In dezelfde fatale nacht is de gloednieuwe Engelse monitor Abercombie op een mijn gelopen. Dit schip en de Flores krijgen, na provisori­sche reparatie, opdracht naar Palermo te vertrekken en daar verdere orders af te wachten. Een zich overgegeven hebbende Italiaanse onderzeeboot Nichelio is mede in het konvooi".

      Op 14 september kwam de Flores in Palermo aan, waar het schip direct in reparatie werd genomen. Hiermee was voor de bemanning de slag om Salerno beëindigd.

      Wie kan een oorlogssituatie beter omschrijven dan degene die het zelf heeft meegemaakt. Daarom ben ik zo vrij om regelmatig de woor­den van de commandant van de Flores, de Kapitein ter Zee J.S. Bax, aan te halen. Mijn vader kan ik het niet meer vragen. En hoe groot het stempel ook was die de oorlog regelma­tig op het gezin drukte, tot mijn schande moet ik bekennen dat ik er pas na de dood van mijn vader achter kwam hoe erg het écht ge­weest is. En zelfs al had hij nog geleefd, dan zou hij waarschijnlijk gewei­gerd hebben antwoord te geven op gestelde vragen. Toen ik hem eens voorstel­de om, na zijn pensionering, een boek over zijn wederwaardigheden te schrij­ven, antwoordde hij: "Ach jongen, wie zit er nou op mijn verhaal te wach­ten". Dat dit antwoord voortkwam uit een gevoel van misken­ning realiseerde ik me later pas.

 

      Toen ik mijn vader, als kind, eens vroeg of hij wel eens tijdens de oorlog op een schip had gevaren dat na een beschieting van de vijand was gezonken en of hij wel eens met een reddingsvest in het water had gelegen, gaf hij het volgende antwoord: “In het water heb ik nooit gelegen, maar ik heb wel eens met één been over de reling gestaan met de bedoeling overboord te springen. Het schip werd bijna geraakt door een paar bommen die door Duitse bommenwerpers werden afgegooid. Het leek wel of ze het speciaal op ons gemunt hadden.Het was een heksenketel en het schip kraakte in al zijn voegen. Ik voelde dat het schip begon te kapseizen, maar toen het in een lichte helling bleef liggen ben ik maar weer terug gegaan".

 

      Tijdens het hevige bombardement op het schip viel er één slachtof­fer. De scheepshond Flores, die de gewoonte had om bij een aanval en het rinkelen van de alarmbellen onder het ijzeren bed van de com­mandant te kruipen. Toen de het schip door de "near missers" een meter uit het water werd getild, kwam de hond met z'n achterlijf klem te zitten tussen het bed en een ijzeren staaf. Sindsdien had hij een ver­lamd achterlijf. Het bleek dat de verwonding niet meer te genezen was en de pijnstillers van de scheepsarts hielpen nauwelijks. Uiteindelijk overleed hij en werd na aankomst in Palermo begraven.

Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Vorige pagina...
Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDIË
OOST-INDIË
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDIË (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDIË
DE INVASIE VAN
NORMANDIË (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDIË
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD