DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader035010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader035008.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

OPERATIE BIGOT.

 

      Nadat de Flores bij de Volturno onverwachts was aangevallen door Duitse vliegtuigen, drong Admiral Harcourt er op aan, dat er over­dag geen schepen onder vijandelijke wal gebracht mochten worden zonder een deugdelijke luchtbescherming. Achteraf bleek dat het schip na die aanval toch enige schade had opgelopen aan de ketels. In de haven van Napels werden de reparaties door de bemanning zelf uitgevoerd, waardoor men weer even tot rust kwam. Eťn van de drie divisies kon tussen de bedrijven door gaan passa­gieren, maar men moest voor het donker terug zijn.

      Op 12 november kreeg de Flores opdracht naar Malta te gaan. Er zou een hypermoderne radio worden ingebouwd, waarmee men beter en eenvoudiger met vliegtuigen kon samenwerken. Over het algemeen werkte het schip samen met een Forward Observation Officer (FOO), die zich aan land bevond, maar ook vliegtuigen namen wel eens een dergelijke taak waar. Echter het contact met deze vliegtuigen was regelmatig gestoord. De inbouw van deze hypermoderne radio zou het contact met dergelijke vliegtuigen en de resultaten van de door de kanonneerboot verleende vuursteun aanzienlijk verbeteren.

      Als het enigszins kon, bevond een schip zich nooit ergens zomaar op zee. Elke vaart werd gebruikt om het nuttig werk te laten doen. Zelfs de reis naar Malta, om de nieuwe radio op te halen, werd benut om de Flores een vloot van 18 sche­pen te laten escorteren.

      Op 13 november werd de oostkust van SiciliŽ gepasseerd, het werkter­rein van enige maanden geleden. Vanaf de wal werd er ge­zwaaid met Amerikaanse en Engelse vlaggen, waardoor het moreel van de beman­ning werd opgepept. Men had het gevoel dat de strijd om SiciliŽ niet voor niets was geweest.

       Een dag later kwam het schip in de haven van Valetta, Malta aan. Het was een verademing voor de bemanning. Het door de oorlog veroorzaakte puin was opgeruimd, de horeca begon weer de draaien en de bevolking zag er vrolijker uit. Er waren geen luchtaanvallen meer en 's nachts kon er met ťťn divisie wacht gelopen worden. Het nachtpassagieren werd toege­staan, er werd gezorgd voor een betere sloepenregeling en het open­baar vervoer in de stad was zelfs weer op gang gekomen. Overal kon rustig op een terrasje of aan een bar een biertje gedronken worden, zonder bang te zijn voor een luchtalarm of vallende bommen. Kortom er heerste vrede op Malta.

      Ook mijn vader heb ik wel eens over deze periode horen praten. Het verblijf op Malta werd als een ontspannende vakantie ervaren. Als hij geen wacht hoefde te lopen, ging hij met enkele collega's de wal op en vermaakte zich in een bar of op een terras met een paar pijpjes bier en vrolijke muziek. Ook de vriendelijke begejegening door de bevolking van Malta deed hem goed.

      Op 1 december was de radio geÔnstalleerd en de volgende dag kreeg men bericht van de Bevelhebber der Nederlandse Zeestrijd­krach­ten Admiraal FŁrstner. De bedoeling was dat het schip te zijner tijd naar Nederlands Oost-IndiŽ zou vertrekken, maar voordat die reis zou worden aangevangen zou het schip naar Engeland teruggeroepen worden. Dit veroor­zaakte een gejuich van vreugde onder de bemanning, maar vooralsnog was de strijd in ItaliŽ nog niet gestreden en bleef de Flores zijn opdrachten vervullen in de wateren van de Middellandse Zee.

      Op 4 december verliet het schip de haven van Valetta en stoomde weer richting Napels, waar het op 7 december aankwam. Er werd direct olie geladen omdat de com­mandant op-dracht had gekregen binnen 6 uur klaar te zijn om mee te doen aan de operatie Bigot. Maar door het slechte weer werd de actie enige dagen uitgesteld.

      Nog steeds wilde het verloop van de oorlog niet vlotten. Eenzelf­de situatie als bij de Volturno was nu ontstaan bij de, iets noordelijker gelegen, Cariglianorivier. Ook hier bleven de legers door het slechte weer steken in de modder.

      Op 12 december werd de Flores, als onderdeel van Force A, verplaatst naar de Porzuolli Baai even ten noorden van de Baai van Napels, om mee te doen aan de operatie Bigot. D-day voor deze operatie was bepaald op 13 decem­ber 1943 en H-hour om 00.00 uur. De Porzuolli Baai ligt wat dichter bij het gebied waar de actie plaats zou vinden en de bedoeling was dat er een schijnaanval zou worden uitgevoerd noordelijk van de Gariglianorivier. Hierbij moest Hr. Ms. Flores, samen met de andere schepen van Force A een afleidende manoeuvre uitvoeren in de Golf van Gaeta.

     In de Pozzuolli Baai bezocht de vlootdominee, die in Malta aan boord van de Flores was gekomen, de Prinses Beatrix. Een schip waar veel Neder­landse opvarenden aan boord waren. Het was de bedoeling dat hij in Napels weer van boord zou gaan, maar toen hij hoorde dat de kanonneerboot aan een actie deel ging nemen, besloot hij totdat deze uitgevoerd was aan boord te blijven. Dit maakte hem sympathiek bij de bemanning en men kreeg zelfs enigszins het gevoel dat het schip van deze actie heelhuids terug zou keren. Want met een dominee aan boord dacht men toch wel een bijzondere bescherming te genieten.

"In Malta kregen we de vlootdominee aan boord. Sillevis Smit heette hij. Een verdomd aardige kerel. Hij was heel gewoon en deed absoluut niet uit de hoogte. Hij heeft enige tijd bij ons aan boord doorgebracht en dat was een gezellige periode. Hij had voor iedereen een goed woord en was altijd goed gemutst. Hij is zelfs meegeweest op een actie en, vreemd genoeg, gaf ons dat een veilig gevoel. Wat kan je nou gebeuren als je een dienaar van God aan boord hebt".

      Terug in Napels ging de dominee van boord. Hij ging op zoek naar het zusterschip van Hr. Ms.  Flores, Hr. Ms. Soemba, dat ook ergens in de Middel­landse Zee in actie was.

Friesch Dagblad
 

      Om half elf 's nachts werd, in alle stilte en in het pikkedon­ker, de Porzuolli Baai verlaten en voer men door een, in de vorige nacht geveegd, smal kanaal naar de Golf van Gaeta. De dominee stond, uitgerust met een helm, een asbesten bivakmuts en asbesten handschoenen, ter bescher­ming tegen vuur en steekvlammen, muisstil op de brug. Drie jagers zwermden om het schip om vijandelijke aanvallen van een onder­zeeboot of  Schnellboot af te slaan. De uitkijkposten stonden weer op post. Uitkijken en uitluisteren was de boodschap.

      Iedere taskforce had zijn eigen geveegde kanaal, maar kort voor de aanvang van de actie kwam het bericht dat het geveegde kanaal van Force B weer was dichtgegooid met mijnen. Hierdoor werd de taak die Force B toegewezen had gekregen afgelast.

      Om 1 uur 's nachts bevond het schip zich 7 mijl ten zuiden van Gaeta. Na de schijnma-noeuvres van de verschillende taskforces begonnen de beschietingen en de Flores beschoot eerst een stuk spoorweg, dat gebruikt werd om de Duitse troepen te bevoorraden. Vervolgens een terrein waar vijandelijke troepenconcentraties waren gerapporteerd en tot slot een batterijemplacement. Omdat het schip op een positie lag die te bestrij­ken was door vijandelijke kanonnen, werd er met vlamvrij kruit gescho­ten. Zodoende kon de plaats waar het schip lag, niet door de vijand worden opgemerkt. In een kwartier tijd werden er 30 salvo's gelost en de toenemende vuurzeeŽn aan wal verlichtten de gehele kuststrook. Op een bepaald moment raakte het gyrokompas van de kanonneerboot defect door het getril van het kanonge­bulder.

      Om vijf minuten over twee zocht het schip behoedzaam zijn weg terug. Het was moeilijk navigeren zonder deugdelijk kompas en men wist niet meer zeker of men nu door het geveegde kanaal voer of door het gedeelte waar mijnengevaar heerste. In de verte zag men, vanaf de brug, de vloot liggen waarmee de terugtocht aanvaard zou worden. De commandant gaf opdracht er recht op aan te varen, want met de dominee aan boord durfde men wel enig risico te nemen. Daarbij moest er haast gemaakt worden, want als het licht werd zou de Flores een gewillig doelwit worden voor vijandelijke vliegtuigen. De bemanning hoorde al enig gerucht in de lucht, maar het was te donker voor de vliegtuigen om het ťťn en ander te onderscheiden.

       Na de beschietingen laaide de strijd bij de Gariglianomonding hoog op. Nog lang hoorde men het kanongebulder en werden de vuurver­schijnse­len van de branden aan de wal waargenomen. Het Engelse schip de HMS Orion die eerder in de haven van Napels aankwam, seinde naar de Flores: "You appeared to be doing great execution. Hope we meet again." Men vond dat de dominee geluk had gebracht.

HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDIň
OOST-INDIň
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDIň (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDIň
DE INVASIE VAN
NORMANDIň (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDIň
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD