DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader036010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader036008.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

KERST EN JAARWISSELING.

 

      De eerste paar weken bleef Napels de thuishaven. Echte, aanvallende oorlogsacties waren er de eerste tijd niet, maar luchtaanvallen, dreigen­de acties van limpeteers en het escorteren van schepen bleef doorgaan.

      De kersttijd brak aan. Zo goed en zo kwaad als het ging bereidde men zich voor op dit feest en er werden inkopen gedaan. Het bleek dat kerstversiering volop te krijgen was. Alles made in Germany.

      Een Amsterdamse student, die de Duitse arbeidsdienst was ontvlucht en door de vijande-lijke linies naar het reeds door de geallieerden bezette zuiden van ItaliŰ had weten te ontkomen, meldde zich op een dag aan boord. Hij werd als matroos aangenomen en bofte dat hij juist voor de kerstda­gen aan boord van de Flores kwam. Hij kon de kerstdagen vieren in een gezel-lig Hollands milieu. Of zijn aanstelling als matroos gedurende zijn verdere verblijf aan boord van het schip zo'n bof was valt op de volgende bladzijden te lezen.

      "Voor de kerst van 1943 kregen we een Nederlander aan boord, die uit Duitsland was ontsnapt. Hoe hij door de vijandelijke linies is gekomen, is mij een raadsel. Hij werd als matroos aange-nomen en bracht de kerst­dagen bij ons aan boord door. Of hij het later nog zo'n goede beslis-sing heeft gevonden zich bij ons aan boord te melden laat zich raden. Hij heeft toch nog de nodige oorlogshandelingen meegemaakt en ik kan je verzekeren, dat was niet prettig.

      Na een actie is er in Napels een opvarende van boord gehaald. Hij was door het lint gegaan en na verloop van tijd op een stoel gaan zitten. Hij zat alleen maar voor zich uit te staren en was niet meer aanspreekbaar. Hoe men het ook probeerde, hij was niet van die stoel af te krijgen. Uiteindelijk heeft men hem met stoel en al van boord gebracht.

       Ook is er in die tijd een bemanningslid gedeserteerd. In Napels bevon­den zich veel solda-ten van het Franse Vreemdelingenlegioen. Toen hij gehoord had dat hij aangenomen zou kunnen worden, heeft hij zich daar aangemeld. We hebben nog geprobeerd om hem over te halen te blijven door hem te vertellen dat hij dan het Nederlandse staatsburger­schap verloor en dat op desertie in tijd van oorlog de doodstraf stond, maar hij wilde niet luisteren. Hij had schoon genoeg van de bombarde­menten en luchtaan­vallen. Hij vertelde liever op het land te vechten dan op zee. Als er een gat in een schip geschoten werd en het schip zonk, dan vond je zelfs de dood zonder dat je geraakt was door een kogel. Hij vocht liever op het land. Hij dacht schijnbaar dat hij de kogels kon ontwijken".

      In geen enkele bron wordt melding gemaakt van dit voorval. Misschien omdat het niet vermeldenswaard is, maar het kan ook zijn dat deze militair een opvarende was van een ander schip.

 

      Op 2e kerstdag werd het bericht ontvangen dat Hr. Ms. Soemba van konvooidiensten was ontheven en weer samen met Hr. Ms. Flores mee zou vechten in de strijd om ItaliŰ. Men verheugde zich op een weerzien met oude maten en "The Terrible Twins" zouden weer zij aan zij de nodige opdrachten uitvoeren.

      Op 27 december was het uitermate slecht weer. De lucht was zwart bewolkt en de regen werd met kracht tegen het schip geblazen. De komende geplande operaties werden uitgesteld, maar rust gaf het niet. EÚn van de in de haven liggende Amerikaanse Liberty-schepen raakte op drift en niettegenstaande alle maatregelen dreef het schip tegen de Flores. Gelukkig was de schade klein en tegen de avond werd het schip wegge­sleept.

      Als het weer ook maar even opklaarde vonden er weer luchtaanvallen plaats. Er werd dag en nacht wacht gelopen en meege­daan aan het barragevuur om de vijandelijke vliegtuigen te bestrijden.

       Op een van de volgende dagen werd er eenzelfde actie gehouden als op 13 december. De kanonneerboot kreeg dezelfde kuststrook te beschieten als toen en assisteerde zodoende nogmaals bij de Operatie Bigot. Ook nu raakte het gyrokompas defect en na 1 uur 's nachts, toen de bombar­dementen ten einde waren, wist de bemanning het schip weer, min of meer blind varend door de mijnenvelden, onbescha­digd de haven van Napels binnen te krijgen. Na binnenkomst werd er direct olie geladen en twee uur later vertrok het schip richting Augusta, als escorte van 14 schepen.

    Om 3 uur 's nachts op oudejaarsdag stoomde men door de Straat van Messina. Het weer was erbarmelijk en het schip slingerde en stampte ten gevolge van het slechte weer en de woeste golven. Op verzoek werden er enige herstelde vuurtorens ontstoken, zodat de bemanning op de brug bij dit slechte weer nog enigszins de juiste weg kon vinden.

      Rond half elf in de ochtend voer het schip de haven van Augusta binnen en om zes uur 's avonds vertrok het al weer. Er moest olie en munitie worden geladen in Malta. Omdat men er vanuit ging dat de omgeving veilig genoeg was, ging het schip zonder begeleiding die kant op. Nog maar nauwelijks had de Flores de haven verlaten of de bemanning werd opgeschrikt door het luchtalarm. De haven van Augusta werd zwaar gebom­bardeerd door vijandelijke vliegtui-gen. ("Je had weer mazzel pa").

      Onderweg, in hevig stormweer, werd oudejaar gevierd. Gezien de omstandigheden had men er niet zo veel zin en het bleef dan ook bij het drinken van een borreltje in het onderof-ficiersverblijf en de mannen die op post stonden wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar.

      In de ochtend van nieuwjaarsdag werd aangemeerd aan de kade van Dockyard Creeck in Valetta. Er werd olie en munitie geladen waarna de bemanning de gemiste slaap probeerde in te halen. Rond een uur of acht bleek de Soemba op de rede van de haven te liggen en even later lagen de Terrible Twins gezusterlijk naast elkaar afgemeerd. Enige dagen later kwam Hr. Ms. Jacob van Heemskerck de haven binnen. Een tussenstop op weg naar Algiers. De cafÚs in de stad zaten die avond vol met Nederlandse jantjes en het bier vloeide rijkelijk.

      Op 11 januari 1944 werd er weer afgereisd naar Napels. Het schip vertrok om 7 uur 's ochtends en om 6 uur 's avonds werd er in de haven van Napels afgemeerd, vlak bij de Soem-ba, die de Flores vooruit was gegaan.

      Er heerste vlektyfus in de stad en de gehele bemanning werd ingeŰnt. Er werd een uitgaansverbod ingesteld waar, na de inentingen, niemand veel moeite mee had. Men voel-de zich niet opper­best en iedereen zat met een pijnlijke arm of borst.

      Het viel de bemanning op, dat de haven weer vol lag met grote concentraties geallieerde schepen. Vermoedelijk was er weer een grote actie op komst. Ook de bommenwerpers waren niet van de lucht en er werden weer maatregelen genomen tegen vijandelijk sabotageaanval-len. Om de tien minuten werden er dieptebommen afgegooid om limpeteers af te schrikken en met zoeklichten werd de omgeving van het schip in de gaten gehouden. Bewakingspatrouilles aan de buitenkant van de baai kwamen regelmatig in actie om Duitse E-boten of Schnell-boten te verja­gen.

     Nog steeds hadden de geallieerden last van het winterse weer en de daarmee gepaard gaande modder. Ze waren de laatste paar weken maar weinig opgeschoten en het front was nu vastgelopen even ten zuiden van Rome.

      De Flores en de Soemba werden ingedeeld bij de vloot van admiral Troubridge, bestaande uit de kruisers HMS Orion, HMS. Spartan en HMS Penelo­pe. De bedoeling was dat deze vloot de Engelse landingen, 6 mijl ten noorden van Anzio dekte. Als het bruggehoofd gevormd was, zou getracht worden het 5e en 8e leger en de troepen bij Anzio met elkaar te verbinden waar-door men hoopte dat de vijandelijke troepen, ten zuiden van de Tiber hun slagkracht zouden verliezen. En zo begon de strijd bij Anzio, bekend onder de code­naam Shingle.

Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD