DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader037011.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader037009.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

OPERATIE SHINGLE.

 

     In de nacht van 21 op 22 januari 1944 kreeg de commandant van de Flores bericht dat het schip binnen een half uur stoomklaar moest liggen. Om ÚÚn uur 's nachts kwam de Bombardment Liaison Officer (BLO) aan boord met de operatiebevelen. Captain Studer, de BLO die doorgaans zijn werkzaamheden verrichtte aan boord van de Flores was deze keer geplaatst aan boord van de torpedobootjager de HMS Janus en werd vervangen door Captain Pickard. Er zouden twee landingen uitgevoerd worden, ÚÚn ten noorden en ÚÚn ten zuiden van Anzio. De bedoeling van deze landingen was de 10e Duitse Divisie tussen Anzio en de Gariglianorivier in te sluiten.

     Er werd nog olie geladen langszij een tanker en om half zes in de ochtend vertrok de zogenaamde Peter Force naar de rede van Anzio. De vloot stond onder bevel van de Britse Rear Admiral Troubridge, die zijn hoofdkwartier had aan boord van het commandoschip de HMS Bulo­lo. Ook deze bevelhebber werd, voor het gemak, weer aangeduid met de afkorting RAP, hetgeen betekent Rear Admiral Peter Beach. Onderweg naar de plaats van bestem-ming, kwamen de eerste, reeds lege, landingsvaartuigen de Flores alweer tegemoet. Toen men infor­meerde hoe de landingen verliepen, was het antwoord: "Things are going too well". De vijand had deze geallieerde aanval niet verwacht en de landing kwam dan ook als een complete verrassing. Er werd bijna geen of in het geheel geen tegenstand geboden. In principe leek het er dus op dat het ÚÚn en ander rustig zou verlopen, maar nadat de Duitsers de nodige tijd hadden gehad om orde op zaken te stellen, brandde de strijd los en werd de tegenstand uitermate hevig.

 

      In de middag kwamen de schepen op het gevechtsterrein aan. Het ene luchtalarm volgde op het andere en er werden heel wat luchtgevechten of dogfights uitgevochten boven de hoofden van de bemanningen van de geal­lieerde schepen. In de lucht waren vriend en vijand nauwe­lijks van elkaar te onderscheiden en de bemanning achter het luchtaf­weer­geschut kwam alleen in actie als zij zeker wisten met een vijande­lijk vliegtuig van doen te hebben. Om vier uur 's middag stoomde het schip het van mijnen vrij gemaakte kanaal in en meldde zich present bij de Rear Admiral Troubridge op de HMS Bulolo. Het tegenbericht luidde: "Anchor as convenient". En dat deed men, maar toen de ankermanoeuvre nog maar nauwe-lijks begonnen was kwam het schip onder vuur te liggen van de wal. Dit duurde totdat het donker werd. Zo convenient was het ankeren dus niet.

     Inmiddels was de Janus in de buurt van de kanonneerboot gekomen en men besloot van Bombardment Liaison Officer te wisselen. Captain Struder was een goede vriend geworden aan boord van de Nederlandse kanonneerboot en Captain Pickard zal het weinig uitgemaakt hebben.

    De gevechten werden steeds heviger en de Flores bleef op en neer varen in het van mijnen vrij gemaakte kanaal. Het weer werd steeds slechter en omdat het schip niet was uitgerust met gestabiliseerde richtmiddelen, die het schieten bij zwaar weer vergemakkelijken, werd het schip naar de rough weather area gestuurd. Accuraat schieten was in deze situatie niet mogelijk en men kwam even aan enige rust toe.

      Om 7 uur 's avonds werden zware explosies gehoord aan de walzijde van het geveegde kanaal.  HMS Janus werd geraakt en ver­dween in de diepte. De wissel van BLO tussen de Janus en de Flores kostte Captain Pickard het leven en redde het leven van Captain Struder. De Janus verging met man en muis en HMS Jervis werd zwaar beschadigd terug­gesleept naar Napels. Dit maakte een diepe indruk op de beman­ning. Men kende de bemanningsle­den van de Janus goed. Er waren goede vrienden en bekenden bij waarmee men vaak een biertje in een kroeg had gedron­ken of had zitten dromen over een terugkeer in het bevrijde vaderland.

Volgende pagina...
Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD