DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader038010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader038008.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

      Weer raakte de Flores beschadigd. Niet door enige oorlogshandeling, maar door natuurgeweld. Om 6 uur 's avonds kreeg het schip een grote golf over zich heen, waardoor er een flinke hoeveelheid water het schip binnen­stroomde. Hierdoor werd het elektrische hoofdschakelbord nat en ontstond er kortsluiting waardoor de zaak begon te branden. De brand was snel geblust, maar het elektriciteitsnet aan boord liet het volledig afweten. Er was geen licht, de radarinstallatie werkte niet meer, de gyrokompassen lieten het weer eens afweten en ook de elektrische luchtafweerbatterij was niet meer te gebruiken. De hele nacht werd er geploeterd om het schakelbord te repareren en tegen de ochtend was het ÚÚn en ander provisorisch hersteld.

      Op 27 januari kreeg men opdracht naar Napels te gaan, om daar verdere herstelwerk-zaamheden te laten verrichten. De bedoeling was om over drie dagen die kant op te gaan, maar, vanwege het slechte weer en de sterke tegen­stand vanuit de lucht hoefde de de kanonneerboot niet terug naar het strijdto­neel en kon diezelfde dag richting Napels vertrekken. Hierdoor was de strijd bij Anzio voor het schip afgelo­pen. Volgens de commandant van het de Flores was men hier danig over ontstemd.

      Ook de kanonnen begonnen tekenen van slijtage te vertonen. Normaal was de levensduur van zulke kanonnen 200 schoten met gevechtslading, maar het schip was daar al het driedubbele overheen. Ze waren van Duitse makelij en van een type dat vrij zeld­zaam voorkwam. Waarschijnlijk vooral omdat de maker van deze kanonnen nu de vijand was. Alleen de kruiser Sumatra was voorzien van hetzelfde soort kanonnen en in de toekomst zou de Flores hiermee worden uitgerust. Zodoende kon mijn vader later achter een kanon van een schip dienstdoen, waarop hij in het begin van de oorlog als roergan­ger zijn werkzaamheden verrichtte.

 

     Toch denk ik dat pa nu ook weer geluk had. Vanwege de schade aan het schip werd er door de Flores niet meer bij Anzio gevochten. Tot nu toe was de schoten vanaf de wal niet echt raak. Een naar het schip afgegooide bom kon, in het ergste geval, alleen nog maar als near mis­s gekwalificeerd worden. Maar hij had genoeg gezien en meegemaakt om doods­angsten uit te staan of danig onder de indruk te raken. Aan parachutes hangende piloten, die in het strijdgewoel beneden, een zekere dood tegemoet gingen. Collega's, vrienden en bekenden, die aan boord van andere schepen de dood vonden. Uiteindelijk liepen ze aan boord van die schepen evenveel risico als hij. Spektakel van licht en geluid tijdens vernietigende bombarde-menten. Vijandelijke vliegtuigen die in duik­vlucht een bombardementsaanval op de Flores uitvoerden. Van te voren wist men nooit hoe trefzeker de bommen terecht zouden komen. Hij moet regelmatig het gevoel hebben gehad, dat zijn laatste uur geslagen was. Waren de gevechten bij Anzio doorgegaan, dan had het wel eens slechter af kunnen lopen. De be-schermengel van mijn vader deed goed werk. Hij had het er tot nu toe nog levend en schram-vrij afgebracht, maar enige bescherming tegen geestelijke schrammen en wonden ging in een dergelijke situatie ook de mogelijkheden van een beschermengel te boven.

Vorige pagina...
Friesch Dagblad
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD

      Bij het eerste licht in de morgen van 24 januari, werden de schepen aangevallen door Duitse vliegtuigen. Er werd geneveld en de vijandelij­ke vliegtuigen raakten het spoor bijster. Voor de dag voorbij was moesten de 'The Terrible Twins', samen met de HMS Laforay en HMS Loyal nog­maals nevelen. Het bleef onrustig, de tegenstand werd steeds heviger en de verwachte resultaten bleven uit.

      Ook op 25 januari bleven de luchtaanvallen doorgaan. Het nevelzuur raakte op en er werd nieuwe besteld. 's Middags werden de schepen Flores, Soemba, Orion, Laforay en Loyal, toen ze wat dichter onder de wal kwamen, door een kustbatte­rij onder vuur genomen. Tegelijkertijd bleven de luchtaanvallen doorgaan, waarbij men zichzelf maar weer onzichtbaar probeerde te nevelen.

     Tegen de avond stak er een noordwester storm op. Voor de beman­ning een opluchting. Met dit slechte weer zouden de luchtaanval­len wat afnemen. Eindelijk kreeg men een beetje rust. Uiteindelijk werd de Flores weer naar de rough weather area gestuurd, omdat ook nu een gelost schot, bij deze deining van de zee, weinig kans had het beoogde doel te bereiken. Tegen de ochtend nam de wind iets af, maar het invaren van het smalle mijnenvrije kanaal bleef riskant. Het regende pijpenstelen en men had geen zicht op de wal. Een goede plaatsbepa­ling was daardoor niet mogelijk en men liep het risico het mijnenvrije gedeel­te te missen, met alle gevolgen van dien. Tegen een uur of tien in de ochtend werd het weer wat helderder en kreeg men zicht op de wal. Tijdens het invaren van het mijnenvrije kanaal kwamen ook de vliegtui­gen van beide partijen weer in actie. De gehele middag speelden er zich luchtgevechten af boven de hoofden van de bemanning en regelmatig stortten er vliegtuigen neer waarvan de piloten, hangend aan hun para­chutes, konden worden waargeno­men.