DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader040010.jpg
Naar boven...
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader040008.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

      "We voeren vlak langs de kust en moesten een markering aanbrengen voor andere schepen. Het was dag, maar moeilijk om in deze omstandigheden te manoeuvreren. De commandant was bang dat we aan de grond zouden lopen, omdat de diepte van de zee, zo vlak onder de kust, niet bekend was. Er werd een sloep gestreken en samen met drie anderen werd ik aangewezen om voor het schip uit te roeien en de diepte te peilen. Het zou niet best geweest zijn als we aan de grond gelopen waren. Het wemel­de aan land van Duitse soldaten en die moffen hadden ons, bij ontdekking, zo de sloep uit kunnen schieten. Het is me nu nog een raadsel waarom dat niet gebeurd is. Ik denk dat ik toen door het oog van de naald ben gekropen".

      

      Ook op 7 februari werd verschillende keren om vuursteun gevraagd en weer werd de stad Gaeta met 20 salvo's gebombardeerd. Om 11 uur kreeg men een vuuraanvraag op een kustbatterij tussen Formia en Giano. Er werden 15 salvo's afgevuurd waarna de bemanning geweldi­ge explosies waarnam. Over de radio slaakte de Forward Observation Officer, die zich deze keer aan boord van een vliegtuig bevond, enthousiaste kreten. De vijand beantwoordde het vuur en het werd een gigantisch artillerieduel gepaard gaande met een hels spektakel van licht, geluid en vuur. Na een half uur verschool de Flores zich achter een nevel­gordijn en kreeg men van de Observation Officer het volgende bericht: "Very good shooting! Ammunition burning in area. Jerry seems to be angry".

     Na verloop van tijd vloog er ineens een vliegtuig recht op het schip af. Omdat men dacht met de vijand van doen te hebben werd het vlieg­tuig direct onder vuur genomen, waarna het afzwaaide en maakte dat het wegkwam. Al gauw kwam de bemanning er achter dat het het vliegtuig was met de F.O.O. aan boord, die in zijn enthousiasme, de bemanning op deze manier had willen bedanken voor de vuursteun met het voor de vijand zo verschrikkelijke resultaat.

      Ĺs Middags waren er nog twee vuuraanvragen, maar het schip kreeg een verbod opgelegd om te dicht onder de wal te komen. Rond half vijf werd er positie gezocht iets verder uit de kust, waar men bleef liggen in afwachting van een komend nachtbombardement.

      Van kwart over twaalf tot ÚÚn uur s nachts werd er storend vuur aangelegd met 45 grote ladingen in de buurt van Formia. Dit gebeurde nog eens om kwart over ÚÚn en om kwart over drie. De laatste keer werd precisievuur afgegeven op Torra di Mola, gelegen even ten westen van Formia. Na deze schietpartij was de munitie bijna op en stoomde het schip weer terug naar Napels en werd er olie geladen langszij de Empire Salvage, de ex-Papendrecht. Tijdens dit olieladen ontving de commandant een kort maar krachtig telegram van Admiral Mansfield, C.S.15, met de woorden: "Well done". Even later kwamen er nog twee telegrammen binnen. EÚn van de commandant van de HMS Mauri­tius, die eveneens zijn waardering uitsprak en een telegram van Admiraal FŘrstner waarvan de inhoud de bemanning in een opperbeste stem­ming bracht. Ook nu verklaarde hij dat hij het plan had opgevat om de Flores terug te laten komen naar Engeland.

      Om 3 uur 's middags kwam er een inspecteur van de Artilleriebewape­ning aan boord om de staat van de kanonnen van de Flores te controleren. Dit, naar aanleiding van het gesprongen kanon aan boord van de Soemba. Het bleek dat de kanonnen van de kanonneer-boot in zeer slechte staat verkeerden en spoedig aan vernieuwing toe waren.

      Op 9 februari werd er weer munitie geladen en de voorraad voor de kombuis bijgevuld. Hierna kreeg de commandant kreeg bericht dat de kanonnen van het schip waren afgekeurd. Vandaar dat het schip op 10 februari 1944 de haven van Napels verliet, als escorte van 30 schepen, in de richting van Malta.

Vorige pagina...
Friesch Dagblad

      Op zondag 6 februari bevond de Flores zich, samen met de HMS Mauri­tius weer in de Baai van Gaeta. Om kwart voor tien in de ochtend kreeg men de opdracht een zogenaamd herassing fire op de stad Gaeta af te geven. Na 15 salvo's was het inferno compleet. Men zag de stad branden en gebouwen instorten. Diezelfde middag kwam de kanonneerboot weer onder vuur te liggen. Iets waar men zo langza­merhand wel aan gewend was geraakt. Eventuele treffers werden ontweken door heen en weer te stomen en weer kwam men er genadig vanaf. Om vier uur 's middags moest een location buoy vlak onder de wal worden geplaatst. Een boei aan de hand waarvan de geallieerde sche­pen hun positie konden bepalen. Het was een lastig karwei. Het vergde de nodige inspanning van de bemanning en veroorzaakte nogal wat stress. Waarschijnlijk was de beschermengel weer aan het werk want vreemd genoeg werd men door de vijand niet opgemerkt. Hierna moest er ingeschoten worden voor een komend nachtbombardement en toen deze klus was geklaard, werden verdere orders afgewacht in de Pozuo­li­baai.

HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD