DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader042010.jpg
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader042008.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

      Daarna werden er nog enige huldigende woorden uitgesproken over de gesneuvelde commandant van Hr. Ms. Soemba en werd hem postuum het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding uitgereikt. De toenmalige commandant van dit schip, Luiternant ter Zee 1e Klasse Van Miert, nam de onderscheiding, die aan boord bewaard zou blijven, in ontvangst. 
     Hierna werden meer onderscheidingen uitgereikt. De commandanten van de Flores en de Soemba kregen eveneens het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding en enige manschappen van beide schepen kregen het Bronzen Kruis. Hier waren ook kwartiermeesters, matrozen eerste klasse, korporaals en dergelijke bij, maar mijn vader kreeg niks. Ik hoor hem nog zeggen, lichtelijk bezijden de waarheid:“Het waren allemaal officieren. Die hebben toch hetzelfde meegemaakt als ik? Ik was er toch ook bij?”

      Nadat de plechtigheden waren beëindigd verliet, conform de woorden van de commandant van de Flores: “Onze landsvrouwe de schepen weer per statiesloep en toen deze met een ‘admiraalszwaai’ wegstoomde, daverde het “Leve de koningin” en een driewerf “hoezee” der bemanning over zee”. Ik weet niet of mijn vader hier ook uit volle borst aan meedeed. Volgens mij was hij hier een te nuchtere Fries voor.

 

      De hele maand april en de eerste helft van mei lag de Flores op de werf in Portsmouth. Nauwelijks de helft van de reparatielijst kon worden uitgevoerd. Er werd rekening mee gehouden dat het schip nog ongeveer drie maanden mee zou moeten gaan en een ander probleem was dat de Engelse havens overladen werden met te repareren schepen. Ook dat was een reden om de hoogstnoodzakelijke reparaties uit te voeren. Tijdens deze reparaties ging de bemanning met verlof. Omstreeks 19 mei werden alle nieuwe onderdelen getest, waarna het schip klaar was voor verdere opdrachten.

      Ongeveer twee weken daarvoor op 2 mei 1944 gaf de commandant van de Flores, de Luitenant ter Zee J.S. Bax, het commando van het schip over aan Luitenant ter Zee G. Koudijs.

Friesch Dagblad
Vorige pagina...
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDIË
OOST-INDIË
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDIË (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDIË
DE INVASIE VAN
NORMANDIË (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDIË
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD