DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader044011.jpg
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader044009.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores
Friesch Dagblad

moeilijkheden lagen zowel hierin, dat ieder min of meer vastzat aan denken en doen volgens de gang van zaken in de eigen Marine (waar­door allerlei misverstanden ontstonden), als het feit, dat aanvankelijk van de Britse zijde gemeend werd, dat de Britse schepelingen ten achter werden gesteld en als 'slaven' van de Nederlandse schepelingen werden gebruikt. De Nederlandse schepelingen waren in het algemeen veel ouder in rang en leeftijd dan de Britten, voorts zogenaamde 'key-ratings', zodat zij inderdaad min of meer al de leidende functies moes­ten vervullen. Toen dit eenmaal duidelijk was gemaakt, vervielen de moeilijkheden ter zake. Melding moet gemaakt worden van het feit, dat de Britse Eerste Officier - die voornamelijk bovengenoemde misvatting had - aanvankelijk ook weinig goede woorden had voor al wat Neder­lands was. Nadat hem onderhands en later officieel op het foutieve van deze houding was gewezen, is dit, wellicht meer nog door de praktijk, ook veranderd.

Overigens was de taak van het Nederlandse Machinekamerpersoneel vergeleken bij dat van het Nederlandse dekpersoneel in zeker opzicht moeilijker, omdat waar het Nederlands dekpersoneel min of meer ingepast werd in een Britse organisatie, het hoofd Machinekamer met de twee oudste Nederlandse officieren MSD zelf een organisatie moest opbouwen, met Brits personeel hetwelk een andere indeling en werk­verdeling heeft, en, aan boord Sumatra voor een groot deel uit miliciens bestond, welke zich weinig gelegen lieten liggen aan het vreemde schip, dat toch tot zinken moest worden gebracht.....

De omgang tussen de officieren in de longroom was uitstekend, zonder onderscheid van nationaliteit. Wat de onderofficieren betreft was de omgang minder, ook door de gescheiden verblijven, doch vertoefden verschillende malen Nederlandse onderofficieren in het Britse onderoffi­ciersverblijf...

Deksport werd vaak tezamen bedreven. De korporaals en manschappen stonden nog meer afzonderlijk, echter zonder zich afzijdig te houden.

Een vergelijking tussen het Nederlandse en Britse personeel valt ten gunste van ons personeel uit. Echter moet in aanmerking worden genomen dat naar verluidt het dep˘t van Chatham van waaruit de Sumatra bemand was, een minder goede naam heeft....

Naar de ervaring aan boord Sumatra is het Nederlands personeel van gelijke rang beter onderlegd, meer vakkundig en heeft meer plichtsbe­trachting dan overeenkomstig Brits personeel. Het schikt zich echter moeilijker, voorts eist het meer aandacht, doch is dat naar mijn mening ten volle waard. Alle Nederlandse personeel heeft goed en hard ge­werkt. Het Machinekamer en monteurspersoneel heeft in het bijzonder veel werk verzet....".

      In de vroege avond van 9 juni 1944 ging het Nederlandse detachement vanaf Hr. Ms. Sumatra over aan boord van een Landing Craft Infantry. De volgende ochtend kwam men in Portsmouth aan vanwaar nog dezelfde dag werd doorgereisd naar het logementschip Oranje-Nassau in Shadwell Basin.

Ook staan er in het rapport enige interessante opmerkingen betreffende de samenwerking tussen het Nederlandse en Britse personeel. Zoals dat meestal gaat in situaties waar twee verschillende groeperingen samen moeten werken ontstond er enige vorm van rivaliteit. De Nederlandse detachementcommandant beschreef deze situatie als volgt: "Wat dekpersoneel betreft was de samenwerking tussen zeeofficieren na enige moeilijkheden in de aanvang uitstekend. De aanvankelijke

      Opvallend mag zijn dat de Nederlandse bevelhebber van de Konink­lijke Marine, admiraal FŘrstner een ander beeld had van Hr.Ms. Sumatra, dan de Commandant der Zeemacht Nederlands-IndiŰ, Admiraal Helfrich. De kruiser werd vanuit Nederlands Oost-IndiŰ, in opdracht van Admiraal Helfrich, met veel moeite in veiligheid gebracht vanwege de dreigende vijandelijkheden van Japan. Vervolgens werd het schip opgeknapt in Bombay, waarna het naar Engeland vertrok. Hier werd het bijna gerenoveerde schip door de bemanning geconserveerd.

      Deze laatste werkzaamheden waren nog niet afgerond of admiraal FŘrstner ging akkoord met het tot zinken brengen van het schip voor de Normandische kust, omdat hij vond dat de kruiser nog weinig betekenis had gehad in de oorlogvoering. Hierdoor gingen de vernieuwin-gen, verbeteringen en renovatieonderdelen voor de Franse kust met het schip ten onder.

      Op 14 februari 1951 werd het wrak van de Sumatra in Parijs door de SociÚtÚ de Vente des Surplus in het openbaar geveild. Hierbij werd het schip, samen met de Durban en de Empire Defence, in ÚÚn lot verkocht aan de Perzische handelaar M. Aghayan uit Teheran. De Neder-landse staat kreeg van de opbrengst 6.840.000 Franse franks, namelijk de helft van de op-brengst min 10% van de veilingkosten.

 

      Aldus het einde van de Sumatra, die de gehele oorlog een bescherm­engel had, die geen weerstand kon bieden aan de vernietiging van het schip door eigenaar en bondgenoten.

Naar boven...
Vorige pagina...
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD