DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader045011.jpg
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader045009.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

DE INVASIE VAN NORMANDI╦.

 

      Lange tijd waren de Amerikanen en Engelsen in conclaaf hoe ze de Duitse vijand het beste konden bestrijden. In het begin waren ze het niet met elkaar eens. De Engelsen vonden dat er het beste strijd geleverd kon worden vanaf de Middellandse Zee, om zodoende door te stoten naar het noorden, terwijl de Amerikanen een front wilden vormen vanuit het westen. Ze wilden noord west Frankrijk binnenvallen en zodoende doorstoten naar het oosten, in de hoop contact te kunnen maken met de Russen, die aan het oostfront strijd leverden. Uiteindelijk bereikte men een akkoord en de gigantische, maandenlange voorbereidingen voor de invasie van NormandiŰ begonnen. Het uiteindelijke plan was op een stuk Normandische kust van ongeveer 90 kilometer lengte vijf divisies te laten landen. Een Canadese en twee Britse divisies op drie stranden, die respectievelijk de namen Juno, Gold en Sword kregen. Twee Amerikaanse divisies zouden twee stranden ten westen van deze drie stranden aanvallen. Deze stranden had men de namen Utah en Omaha gegeven. Daarna zouden de twee Amerikaanse divisies proberen de havenplaats Cherbourg in te nemen, omdat een haven voor de bevoorrading en versterking van de troepen erg belangrijk was. Ook had men besloten twee kunstmatige ha-vens (mulberries) aan te leggen, waarbij vele oude schepen als golfbreker tot zinken zouden worden gebracht. EÚn van deze schepen was, zoals eerder omschreven, Hr.Ms. Sumatra.

Friesch Dagblad

      D-day was gepland op 5 juni 1944, maar door het slechte weer werd de aanval een dag uitgesteld. Langer uitstel was niet mogelijk omdat men dan veertien dagen zou moeten wachten tot de maanstand en het tij weer goed waren om een landing uit te voeren. De beslissing lag in handen van Eisenhouwer en na zijn uitspraak: "Ok, we'll go", kwam de invasie op gang.

      De dag begon met bombardementen uitgevoerd door ongeveer 5000 schepen en 13000 vliegtuigen. Landinwaarts werden parachutisten gedropt om belangrijke steunpunten in te nemen, waarna om 6.30 uur de landingen begonnen. Hiervoor werden ongeveer 4000 landingsvaartuigen gebruikt.

      In de nacht van 5 op 6 juni 1944 voer Hr. Ms. Flores, samen met een gigantische vloot van schepen, afkomstig uit verschillende Britse havensteden, richting de Franse kust. Om half vier ĺs ochtends ging het schip ten anker voor de Normandische kust, ter hoogte van het plaatsje Arromanches.

      Op 1 juli al had de commandant van de  kanonneerboot, de Luitenant ter Zee G. Koudijs, instructies ontvangen voor de operatie Overlord (D-Day). Het schip was ingedeeld bij de Eastern Task Force, groep E, onder Rear Admiral F.H.G. Dalrymple ľ Hamilton. De Flores kreeg de opdracht in de sector Gold een Duitse kustbatterij, de Arromanches III, uit te schakelen. Deze batterij bestond uit drie kanonnen en bestreek het stuk strand bij Arroman-ches waar het Britse leger aan land zou gaan. De commandant zag deze opdracht dan ook als een uiting van vertrouwen van de Britse bevelvoerders, onder wiens commando hij op dat moment stond.

      Om twaalf minuten over vier, als het licht zou worden, zouden alle schepen tegelijkertijd het vuur openen op de doelen die ze aangewezen hadden gekregen. Volgens een enkele bron mocht de Flores het eerste schot lossen, vanwege het respect dat de geallieerden hadden voor The Terrible Twins. Echter, daar heb ik mijn vader nooit iets over horen zeggen. Het zou toch een bijzonderheid zijn als dat zo was geweest. Pa, die waarnemer was bij ÚÚn van de kanonnen, zou er dan zeker iets over gezegd hebben.

      Daarbij twijfelde de commandant van Hr. Ms. Soemba, die onder Amerikaans bevel viel, sterk aan het respect van de Amerikanen voor de kundigheid van commandant en bemanning van zijn schip. Volgens een door de commandant opgemaakt rapport leken de Amerikanen, bij een bespreking voor de actie, in het geheel niet ge´nteresseerd te zijn in het schip. Men dacht dat de Soemba was uitgerust met een paar oude kanonnen en geen vuurgeleiding had. Toch heeft hij nog een poging gewaagd de betrokken personen over zijn schip in te lichten, maar dit had nauwelijks resultaat.

     De commandant kreeg de opdracht om, indien nodig, steun te verlenen bij de landing van Amerikaanse rangers op de landtong Pointe du Hoe. Tenminste, de Amerikanen dachten dat die landtong zo heette en ook Nederlandse bronnen spreken van die naam. Echter, de werkelijke naam is Pointe du Hoc. Hier bevond zich een Duitse kustbatterij die het strand bestreek en uitgeschakeld moest worden voordat Amerikaanse rangers aan land gingen.

      Om op de hoogte te zijn van de situatie verzocht de commandant of hij de operatiebevelen in mocht zien. Hiertoe werd een onderhoud met de betrokken Amerikaanse legerleiding geregeld, waarbij hem vriendelijk werd medegedeeld dat er geen prijs werd gesteld op assistentie van zijn schip. Op de eerste dag bleven de acties van de Soemba dan ook beperkt tot het schieten op twee voor vertrek opgegeven, doelen en op een luchtafweer batterij, die werd ontdekt toen zij begon te vuren op overvliegende geallieerde vliegtuigen. Vervolgens is het schip, in de woorden van de commandant: ôDe gehele dag drijvende gehouden op zijn bombardementspositieö.

     Nadat het nachtelijk duister was verdwenen barstte om twaalf minuten over vier het kanongebulder los. Het weer was heiig, waardoor mijn vader en zijn collega's de inslagen niet konden waarnemen. Nadat de mist was opgetrokken was Arromanches III in een half uur het zwijgen opgelegd.

Naar boven...
Volgende pagina...
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD