DE STRIJD VAN MIJN VADER.
de%20strijd%20van%20mijn%20vader050011.jpg
Contact
de%20strijd%20van%20mijn%20vader050009.jpg
Verantwoording
Staat van dienst
Hr. Ms. Sumatra
Hr. Ms. Flores

WEER NAAR NEDERLANDS OOST-INDI╦.

 

       Na het huwelijk hadden mijn ouders niet direct een woning en trokken in bij de ouders van mijn vader aan de Ureterper Vaart in Ureterp.

       Van 2 oktober 1944 tot 23 november 1945 deed hij dienst in Terneuzen, waarna hij werd geplaatst bij Naval Party  3011 te Delfzijl. Hij heeft daar niet lang dienst gedaan. De overplaat-singen volgden elkaar in steeds kortere tijd op.

       Op 18 februari 1946 werd hij geplaatst bij de Mijnenveegdienst aan de wal. Tien dagen later op 28 februari 1946 werd hij geplaatst aan boord van Hr. Ms. Gerberdina Johanna. Op dit schip heeft hij ongeveer zes en een halve maand dienst gedaan, waarna hij op 16 september 1946 weer bij de Mijnenveegdienst aan de wal werd geplaatst.

      Zo wisselde hij met tussenpozen van enige weken regelmatig van wal naar schip en omgekeerd. Hij deed dienst aan boord van Hr. Ms. Vlieland, Hr. Ms. Goeree en Hr. Ms. Marsdiep. Op dit laatste schip verbleef hij ongeveer zes en een halve maand, waarna een overplaatsing volgde naar de marinekazerne Willemsoord in Den Helder. Op 30 maart 1948, kwam hij nogmaals terecht aan boord van de Marsdiep, om vervolgens geplaatst te worden bij de Marinekazerne te Amsterdam. Dit gebeurde op 26 april 1948.

      De opgesomde schepen waar hij kortere of langere tijd op gevaren heeft waren allen mijnvegers of hulpmijnenvegers. In de tussentijd verrichtte hij zijn dienst bij de Mijnenveeg-dienst aan de wal. De reden van plaatsing bij de Mijnenveegdienst zou te maken kunnen hebben met zijn opleiding in Clacton on Sea.

      Waarom hij zo vaak werd overgeplaatst van de wal naar een (hulp)mijnenveger is mij niet bekend. De mogelijkheid bestaat dat er, in de in Nederland omringende wateren, mijnen werden gevonden, die in de oorlog door de vijand waren geplaatst. Deze mijnen moesten onschadelijk worden gemaakt waardoor bemanningsleden, die dienst deden bij de Mijnenveegdienst aan de Wal, op deze schepen werden geplaatst. Na voltooiing van hun taak zetten zij hun dienst weer voort aan de wal.

 

       Achttien dagen heeft pa dienst gedaan bij de Marinekazerne in Amsterdam. Waarschijnlijk heeft hij daar zijn tijd doorgebracht met het treffen van voorbereidingen voor zijn reis naar Nederlands Oost-IndiŰ.

      Op 14 mei 1948 vetrok hij uit Nederland met het schip Ms. Zuiderkruis.

Friesch Dagblad

      Tijdens de reis naar IndiŰ ging er al iets mis met pa. Toen de Zuiderkruis door de Middellandse Zee voer, richting Suezkanaal, werd er een haven op SiciliŰ aangedaan. Daar kwamen de spanningen terug uit de tijd die hij dienst deed aan boord van Hr. Ms. Flores. Alles kwam hem weer bekend voor en de vrees voor nachtelijke aanvallen hield hem uit zijn slaap. Maar de reis werd voortgezet en op 8 juni 1948 kwam het schip in Nederlands Oost-IndiŰ aan.

      Op dat moment was mijn zuster ÚÚn jaar en vijf maanden en was mijn moeder in ver-wachting van mij.

Naar boven...
HOME
HET BEGIN (2)
HET BEGIN
ENGELAND
HALIFAX
WEST-INDI╦
OOST-INDI╦
CEYLON
CEYLON (2)
NAAR EUROPA
PORTHMOUTH
KRIJGSGEVANGEN?
KRIJGSGEVANGEN? (2)
KONVOOIEREN EN
OEFENEN
OPERATIE HUSKY
OPERATIE HUSKY (2)
VERTREK
VERTREK (2)
A/B Hr. Ms. FLORES
ZOALS HIJ WAS (1)
ZOALS HIJ WAS (2)
VRAGEN
HET EINDE
HALIFAX (2)
OOST-INDI╦ (2)
ROLKAART FLORES
AUGUSTA-CATANIA(2)
VERDEDIGEN EN
AANVALLEN
AUGUSTA-CATANIA
BIZERTE
OPERATIE AVALANCHE
(2)
OPERATIE AVALANCHE
MONDRAGONE
OPERATIE BIGOT
KERST EN JAARWISSELING
OPERATIE SHINGLE (2)
OPERATIE SHINGLE
GAETA EN FORMIA
GAETA EN FORMIA (2)
NAAR ENGELAND
NAAR ENGELAND (2)
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA (2)
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦
DE INVASIE VAN
NORMANDI╦ (2)
TERNEUZEN
DE LAATSTE REIS VAN DE SUMATRA
WEER THUIS
HUWELIJK
WEER NAAR OOST-INDI╦
PLAATSING KLEINE VAARTUIGENDIENST
OVERSPANNEN
OVERSPANNEN (2)
TERUG NAAR NEDERLAND
TERUG NAAR
NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND
TERUG IN NEDERLAND (2)
TERUG IN NEDERLAND (3)
HET EINDE
HET LEVEN AAN BOORD