VERANTWOORDING.

Bronnen en literatuur:

Pa.

Batterij gereed… Vuur!, door Kapitein ter Zee J.S. Bax. Uitgeverij: Wyt-Rotterdam (1948).

De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, door Ph.M. Bosscher, Kapitein Luitenant ter Zee van speciale diensten. Uitgeverij: T.Weever B.V. te Franeker (1986), ISBN 40-6135-372-6.

Zij Vochten op de Zeven Zeeën, door K.W.L. Bezemer, oud-hoofd van de Marine Voorlichtingsdienst. Uitgeverij: Unieboek B.V. (1987), ISBN 90-269-2040-7.

Verdreven doch niet verslagen, door K.W.L. Bezemer, oud-hoofd van de Marine Voorlichtingsdienst. Uitgeverij: Unieboek B.V. (1987), ISBN 90-269-2041-5.

Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II, door Chris Mark. Uitgeverij De Alk B.V. (1997), ISBN 90-6013-522-9.

De Koninklijke Marine schrijft Geschiedenis, door Luitenant ter Zee K.M.R., Hoofd Marine Voorlichtings-dienst H.V Quispel. Uitgeverij: G. Kolff & Co, Batavia-Centrum

Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog, door Luitenant ter Zee K.M.R., Hoofd Marine Voorlichtingsdienst H.V Quispel. Uitgeverij: The Netherland Publishing Company Limited, Londen (1945).

Neerland’s Zeemacht in Oorlog, door Luitenant ter Zee der 1ste klasse A. Kroese. Uitgeverij: The Netherland Publishing Company Limited, Londen (1944).

Memoires van Luitenant-Admiraal b.d. C.E.L. Helfrich, deel 1 (De Maleise Barrière) en deel 2 (Glorie en Tragedie). Uitgeverij: Elsevier (1950).

Schepen van de Koninklijke Marine in woord en beeld. The Terrible Twins Hr.Ms. SOEMBA en Hr.Ms. FLORES, samengesteld door Chris Mark. Uitgave Stichting Promotie Maritieme Tradities.

Het Ministerie van Defensie, Defensie archieven- registratie- en informatiecentrum, Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel te Kerkrade.

Het Instituut voor Maritieme Historie te Den Haag.

KIJK, Onze bevrijding in woord en beeld, Speciale Uitgave, 1944-1945.
 
Internet:
Go2War2.nl. Het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog.

Veteranen-online.nl. GEMARINEERDE KIP EN HEILIGE KOEIEN. De omzwervingen van matroos Frits Moné tijdens W.O. II., O.J.M Kretschmer de Wilde, Marine Correspondent. – Bron: Wapenbroeders -1947.

Leo Dijkmans. Roerganger a/b Hr. Ms. Flores.

Andrew Zwakman, centraal richter van de hoofdbatterij a/b Hr. Ms. Flores.

Persoonlijke herinneringen van de schrijver.

Familieleden.
Naar boven...