S T A A T V A N D I E N S T
bij de Koninklijke Nederlandse Marine
van
Wietse de Vries
Geboren: 17 december 1913                                                                                                                  te: Ureterp (Friesland)
Zoals vertstrekt door het Ministerie van Defensie, Defensie archieven-, registratie- en informatiecentrum, Bureau registratie en informatie ontslagen personeel te Kerkrade.
Naar boven...
Bij de Koninklijke Marine in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1933 uit de
gemeente Opsterland inder nummer 155 en op dato geplaatst bij de Marinekazerne Willemsoord
 23 februari 1933
Matroos der derde klasse -zeemilicien  23 februair 1933
Overgeplaatst naar de Kazerne Onderzeedienst  22 april 1933
Matroos der tweede klasse - zeemlicien  22 juli 1933
Groot verlof  22 oktober 1933
Terug bij de Marinekazerne Willemsoord  22 november 1933
Een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de zeedienst als Matroos der tweede klasse (beroeps)  3 maart 1934
Geplaatst bij de Marinekazerne Willemsoord  3 maart 1934
Uit Nederland vertrokken per Hr. Ms. "Baloeran"  22 mei 1935
Keerkring gepasseerd  6 juni 1935
In Nederlands-IndiŽ aangekomen  20 juni 1935
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Sumatra"  21 februari 1938
Uit Nederlands-IndiŽ vertrokken per Hr. Ms. "Sumatra"  8 juni 1938
Keerkring gepasseerd  28 juni 1938
In Nederland aangekomen  22 juli 1938
Geplaatst aan boord van het wachtschip "Willemsoord"  26 juli 1938
Gedetacheerd aan boord van de Hr. Ms. "Friso"  28 september 1938
Geplaatst aan boord van het wachtschip "Willemsoord"  1 november 1938
Matroos der eerste klasse  1 november 1938
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Nautilus"  6 febrauari 1939
Geplaatst aan boord van het wachtschip "Willemsoord"  16 maart 1939
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Sumatra"  8 mei 1940
Per Hr. Ms. "Sumatra" uitgeweken naar Engeland  10 mei 1940
Uit Engeland vertrokken per Hr. Ms. "Sumatra"  2 juni 1940
Keerkring gepasseerd  18 juni 1940
In West-IndiŽ aangekomen  23 juni 1940
Uit West-IndiŽ verrokken per Hr. Ms. "Sumatra"  10 juli 1940
Keerkring gepasseerd (uit)  19 juli 1940
Keerkring gepasseerd (in)  28 juli 1940
In West-IndiŽ aangekomen  31 juli 1940
Uit West-IndiŽ verrokken per Hr. Ms. "Sumatra"  8 augustus 1940
Keerkring gepasseerd (uit)  31 augustus 1940
Keerkring gepasseerd (in)   23 september 1940
In Oos-IndiŽ aangekomen  9 oktober 1940
Geplaatst bij het Marinevliegkamp Morokrembangan  31 oktober 1940
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Soerabaja"  1 juli 1941
Geplaatst bij de Marinekazerne te Oedjong  26 januari 1942
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Sumatra"  27 januari 1942
Bevorderd tot Kwartiermeester  1 februari 1942
Uit Oost-IndiŽ vertrokken per Hr. Ms. "Sumatra"  3 februari 942
Keerkring gepasseerd (uit)  9 augustus 1942
Keerkring gepasseerd (in)  14 september 1942
Keerkring gepasseerd (uit)  2 oktober 1942
In Engeland aangekomen  24 oktober 1942
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Flores"  7 april 1943
Uit Engeland vertrokken  1 oktober 1944
In Nederland aangekomen / onder bevel van Commandant Zeemacht Nederland en geplaatst bij
Naval Party 3004 te Terneuzen
 2 oktober 1944
Geplaatst bij Naval Party 3011 te Delfzijl  23 november 1945
Geplaatst bij de Mijnenveegdienst aan de wal  18 februari 1946
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Gerberdina Johanna"  28 februari 1946
Geplaatst bij de Mijnenveegdienst aan de wal  16 september 1946
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Vlieland"  1 oktober 1946
Geplaatst bij de Mijnenveegdienst aan de wal  15 oktober 1946
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Goeree"  8 maart 1947
Geplaatst bij de Mijnenveegdienst aan de wal  26 maart 1947
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Marsdiep"  8 april 1947
Gedetacheerd bij de Marinekazerne Willemsoord  19 november 1947
Einde detachering en geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Marsdiep"
 30 maart 1948
Geplaatst bij de Marinekazerne Amsterdam   26 april 1948
Uit Nederland vertrokken per Ms. "Zuiderkruis"  14 mei 1948
Keerkring gepasseerd  27 mei 1948
In Nederlands-IndiŽ aangekomen  8 juni 1948
Geplaatst bij de Kleine Vaartuigendienst  8 juni 1948
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Tjerk Hiddes"  23 augustus 1948
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Kortenaer"  6 september 1948
Geplaatst bij de Marinekazerne "Kruiserkade"  16 december 1948
Uit IndonesiŽ vertrokken per ss. "Grote Beer"  4 maart 1949
Keerkring gepasseerd  14 maart 1949
In Nederland aangekomen  27 maart 1949
Geplaatst bij de Sociaal Medische Dienst Rehabilitatie Austerlitz  27 maart 1949
Eervol ontslagen uit de zeedienst wegens ongeschiktheid ten gevolge van gebreken, op datum
tevens ontslagen als dienstlichtige op grond van art. 42, 1e lid der Dienstplichtwet
 16 april 1950
(Na een baan in de burgermaatschappij) Een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de zeedienst als  
Militair Werkman (beroeps)
 21 juli 1955           
Geplaatst bij het Marine Opleidingscentrum Voorschoten en te werk gesteld bij de Marinekazerne
Amsterdam
 21 juli 1955 
Geplaatst aan boord van de Hr. Ms. "Hertog Hendrik"  2 augustus 1955
Geplaatst bij de Marinekazerne Amsterdam  29 november 1955
Op verzoek eervol ontslagen uit de zeedienst wegens langsurige dienst  26 april 1965