Tarieven en vakantiedata 2021/2022 NIJMEGEN

Kinderen (t/m 20 jr): 2021 2022
Per les (30 min.) € 22,- € 22,50
Per maand (10 termijnen, september t/m juni € 81,40 € 83,25
Per jaar (37 lesweken +/- 2 ) € 814,- € 832,50
Volwassenen (21 jr en ouder): 2021 2022
Per les (30 min.) € 24,- € 24,75
Per maand (10 termijnen, september t/m juni) € 89,50 € 91,50
Per jaar (37 lesweken +/- 2) € 895,- € 915,-

De tarieven zijn gebaseerd op de jaarlijks voorgestelde uurtarieven van de KNTV
Bij betaling in 10 termijnen worden de zomermaanden juli en augustus niet doorbetaald.

Betalingen kunt U overmaken naar:
IBAN: NL46 KNAB 0723 2576 55
t.n.v. Tarenskeen Pianolessen
te Arnhem

Vakantierooster 2021/2022

Het schooljaar begint op donderdag 2 september 2021.

Herftvakantie zo 24/10/21 - zo 31/10/21
Kerstvakantie za 25/12/21 - vr 07/01/22
Voorjaarsvakantie zo 27/02/22 - zo 06/03/22
Goede Vrijdag en Pasen vr 15/04/22 - ma 18/04/22
Koningsdag wo 27/04/22
Meivakantie ma 25/04/22 - zo 08/05/22
Hemelvaart do 26/5/22
Pinksteren zo 05/06/22 - ma 06/06/22
Zomervakantie ma 24/07/22 - zo 04/09/22

Het rooster komt ruwweg overeen met dat van het basisonderwijs. In uitzonderingsgevallen kan in onderling overleg afgeweken worden van het rooster.


Lesvoorwaarden

"Lesgever en lesnemer verplichten zich de bepalingen zoals overeengekomen in de Lesvoorwaarden" na te komen.


Links