Tarieven en vakantiedata 2019/2020 NIJMEGEN

Kinderen (t/m 20 jr): 2019/2020
Per les (30 min.) EUR 21,50
Per maand (10 termijnen, augustus t/m juni) EUR 81,70
Per jaar (38 lesweken +/- 2 ) EUR 817,-
Volwassenen (21 jr en ouder): 2019/2020
Per les (30 min.) EUR 23,-
Per maand (10 termijnen, augustus t/m juni) EUR 87,40
Per jaar (38 lesweken +/- 2) EUR 874,-

Bij betaling in 10 termijnen worden de zomermaanden juli en augustus niet doorbetaald. De makkelijkste manier van betalen is een automatische periodieke overschrijving per giro of bank. In dat geval maakt U gebruik van een betaling in 12 termijnen.

Betalingen kunt U overmaken naar:
IBAN: NL46 KNAB 0723 2576 55
t.n.v. Tarenskeen Pianolessen
te Arnhem

Vakantierooster 2019/2020

Het schooljaar begint op maandag 19 augustus 2019.

Herftvakantie di 56/10/19 - zo 20/10/19
Kerstvakantie ma 23/12/19 - zo 05/01/20
Voorjaar/Carnaval za 24/02/20 - zo 01/03/20
2e Paasdag ma 13/04/20
Meivakantie ma 27/04/20 - zo 03/05/20
Hemelvaart do 21/5/20
2e Pinksterdag ma 01/06/20
Zomervakantie ma 13/07/20 - zo 23/08/20

Het rooster komt ruwweg overeen met dat van het basisonderwijs. In uitzonderingsgevallen kan in onderling overleg afgeweken worden van het rooster.


Lesvoorwaarden

"Lesgever en lesnemer verplichten zich de bepalingen zoals overeengekomen in de Lesvoorwaarden" na te komen.


Links