Nederlands 

In de beeldengalerij van Maarten van der Grinten kunt u beelden bezichtigen van hout, beton en zeepsteen. U vindt er omschrijvingen van technieken en materialen. De meest gestelde vragen worden beantwoord.

Deutsch

In der Skulpturengallerie von Maarten van der Grinten können Sie Skulpturen aus verschiedenen Materialien besichtigen. Skulpturen aus Holz und aus Speckstein, aber die meisten sind in Beton gegossen. Darüber hinaus wird das Verfahren beschrieben.


 
 
 
 
   © Maarten van der Grinten
<font color="#FFFFFF"><font size=-2>U bevindt zich in de beeldengalerij van Maarten van der Grinten. Beelden in verschillende materialen zijn hier te bezichtigen. Beelden van hout en van zeepsteen, maar het merendeel is gegoten in beton. Ook de techniek om de beelden te maken wordt beschreven.Gestelde vragen worden beantwoord. In veel beelden is de dans, de beweging, hartstocht en de levenslust tot uitdrukking gebracht. Het maken van een (tuin)beeld. Van een beeld in klei naar een gegoten beeld in zand-cement. Om een beeld te kunnen afgieten in zand-cement maken we het beeld allereerst in klei. De afbeelding hiernaast is z'n beeld in klei. In dit geval is de klei aangebracht op een gebogen staaf staal die in een latere fase als wapening wordt gebruikt. De klei mag niet drogen. Om de nog zachte klei wordt een mal gemaakt. Het maken van een mal. Vul een emmer water, voeg hier zoveel gips aan toe zodat het gips boven het wateroppervlak komt en blijft staan. Pas hierna roeren. Wacht tot het gips yoghurt-dik is. Nu kun je het gebruiken. Een-delige mal. Breng het gips aan op het beeld zodat overal een laag van 3 cm dik ontstaat. Haal de klei uit je mal en afgieten maar. Het maken van een twee- of meerdelige mal. Breng een scheidslijn aan d.m.v. een kleirand van 4 mm x 5 cm x lengte kleirand Breng aan een kant van de scheidslijn het gips aan over het beeld. Haal de kleirand weg, zodat je de zijkant van de mal ziet. Maak een kleipapje van kleislip, zeepsop en water en smeer dit tegen de zijkanten van de mal i.v.m. het lossen van de mal. Plaats een aantal platte kleiproppen tegen de randen van de mal. Hierin plaats je later de beitel en/of de wiggen tijdens het openen van de mal. Breng eventueel weer een scheidingrand van klei aan, zie boven ( i.v.m. 3 delige of meer delige mal) Vul aan met gips. Als je mal klaar en hard is, plaats je een beitel of de wiggen tussen de verschillende delen van de mal. Haal de mal uit elkaar. Haal de klei uit de mal, ook kleine stukjes. Breng olie aan op de binnenkant van de mal i.v.m. lossen van het betonnen beeld. Zet de mal weer in elkaar. Breng eventueel de wapening aan in de mal. Span ijzerdraad om de mal t.b.v. het vastzetten van de delen. Breng een laag gips aan over de naden en over het ijzerdraad. Omkeren en gieten maar. Het gieten van het beeld. Aanmaken van de specie: (droog) 1 deel cement (portland cement of aluminium cement) 2 delen zand (scherp-zand of zilverzand). Het geheel goed mengen en voeg water toe zodat er een goed gietbaar mengsel ontstaat. Zet de mal omgekeerd in water en giet de mal vol met het zand-cement mengel. Uithakken van het beeld. Nadat de beton uitgehard is kan de mal van het beeld worden gehakt. Het wonder geschiedt langzaam onder je handen....... Afwerken van het beeld. Ongerechtigheden op het oppervlak van het beeld kunnen worden weg geslepen met een slijpsteen op de boormachine. Wacht hier niet te lang mee want direct na het verwijderen van de mal is het beeld nog niet geheel doorgehard waardoor weg slijpen nog gemakkelijk gaat. Het beeld kan worden ingewreven met schoensmeer of, indien je het beeld van aluminium-cement en zilverzand hebt gemaakt, worden opgeborsteld met een koper borstel op je boormachine. Het beeld krijgt hierdoor een koperglans over zich. Wil je dit effect nog versterken, dan kun je voor het borstelen het beeld insmeren met een mengsel van aluminium-cement, hecht-emulsie en een beetje water. Laat deze laag een paar dagen uitharden en borstel het beeld op. Sie befinden sich in der Skulpturengallerie von Maarten van der Grinten. Hier k&ouml;nnen Sie Skulpturen aus verschiedenen Materialien besichtigen. Skulpturen aus Holz und aus Speckstein, aber die meisten sind in Beton gegossen.</font></font> <p><font color="#9A15EA"><font size=-2>Dar&uuml;ber hinaus wird das Verfahren beschrieben, mit dem die Skulpturen geschaffen werden. Vor gelegte Fragen wurden beantwortet.</font></font> <p><font color="#9A15EA"><font size=-2>In vielen Skulpturen wird der Tanz, die Bewegung, Sehnsucht und Lebenslust zum Ausdruck gebracht. Herstellung einer (Garten-) Skulptur. Von einer Tonskulptur zu einer in Beton gegossenen Skulptur. Damit eine Skulptur in Beton gegossen werden kann, wird die Skulptur zun&auml;chst aus Ton geformt. Die nebenstehende Abbildung ist eine Skulptur aus Ton. Bei ihr ist der Ton auf einer gebogenen Stange aus Stahl angebracht, die in einer sp&auml;teren Phase als Armierung (zur Verst&auml;rkung) gebraucht wird. Der Ton darf nicht trocknen. Um den noch weichen Ton herum wird eine Schablone angebracht. Anfertigen einer Schablone. F&uuml;llen Sie einen Eimer mit Wasser, f&uuml;gen Sie soviel Gips hinzu, bis er &uuml;ber die Wasseroberfl&auml;che ragt und stehen bleibt. Erst danach umr&uuml;hren. Warten Sie bis der Gips so dick wie Joghurt ist. Nun k&ouml;nnen Sie ihn gebrauchen. Schablone aus einem St&uuml;ck. Umh&uuml;llen Sie die Skulptur mit dem Gips, so da&szlig; &uuml;berall eine drei Zentimeter dicke Schicht entsteht. Holen Sie den Ton aus der Schablone und gie&szlig;en Sie dann den Beton hinein. Herstellen einer zwei- oder dreiteiligen Schablone. Ziehen Sie eine Trennlinie mit Hilfe eines Tonrandes von 4mm x 5 cm x "der L&auml;nge des Tonrandes". Entfernen Sie den Tonrand, so da&szlig; die Seitenkanten der Schablone zu sehen sind. Fertigen Sie einen Tonbrei aus einem kleinen St&uuml;ck Ton, der in Wasser aufgel&ouml;st ist, Seifenlauge und Wasser und streichen Sie diesen Tonbrei an die Seitenkanten der Schablone, das ist f&uuml;r das L&ouml;sen der Schablone wichtig. Heften Sie einige flache Tonkugeln an den Rand der Schablone. Hier setzten Sie sp&auml;ter den Mei&szlig;el und/oder den Keil w&auml;hrend des &Ouml;ffnens der Schablone an. Bringen Sie eventuell (bei drei- oder mehrteiligen Schablonen) wieder eine Trennlinie aus Ton an (siehe oben). Mit Gips ausf&uuml;llen. Ist die Schablone fertig und hart, setzen Sie einen Mei&szlig;el oder einen Keil zwischen die verschiedenen Teile der Schablone. Nehmen Sie die Schablone auseinander. Entfernen Sie den Ton aus der Schablone, auch die kleinen St&uuml;ckchen. Bestreichen Sie die Innenseite der Schablone mit &Ouml;l, das ist f&uuml;r das L&ouml;sen der Beton-Skulptur notwendig. F&uuml;gen Sie die Schablone wieder zusammen. Bringen Sie eventuell die Armierung in der Schablone an. Spannen Sie Eisendraht um die Schablone, damit die Teile feststehen. Streichen Sie eine Schicht Gips &uuml;ber die N&auml;hte und &uuml;ber den Draht. Umdrehen und und f&uuml;llen diese mit Beton. Gie&szlig;en der Skulptur. Ansetzen folgender Mischung: (trocken) ein Teil Zement (Portlandzement oder Aluminiumzement) zwei Teile Sand (gebrochener Sand oder Silbersand). Das Ganze gut mischen und Wasser zuf&uuml;gen, so da&szlig; ein gut zu gie&szlig;endes Gemisch entsteht. Setzen Sie die Schablone umgekehrt ins Wasser und f&uuml;llen Sie die Schablone ganz mit Beton. Herausmei&szlig;eln der Skulptur. Nachdem der Beton ausgeh&auml;rtet ist, kann die Schablone von der Skulptur gehauen werden. Das Wunder geschieht langsam unter Ihren H&auml;nden..... Fertigstellen der Skulptur. Unsauberkeiten auf der Oberfl&auml;che der Skulptur k&ouml;nnen mit einem Schleifstein aufgesteckt auf die Bohrmaschine - abgeschliffen werden. Warten Sie damit nicht zu lange, denn direkt nach dem Entfernen der Schablone ist die Skulptur noch nicht ganz durchgeh&auml;rtet, dadurch ist das Abschleifen noch leicht m&ouml;glich. Die Skulptur kann mit Schuhcreme eingerieben oder, wenn Sie die Skulptur aus Schmelzzement (Ciment Fondu Lafarge) und Silbersand gefertigt haben, mit einer Kupferb&uuml;rste - aufgesteckt auf die Bohrmaschine aufgerauht werden. Dadurch wird die Skulptur mit einen kupfernen Glanz &uuml;berzogen. Wollen Sie diesen Effekt noch verst&auml;rken, dann k&ouml;nnen Sie vor dem B&uuml;rsten die Skulptur mit einer Mischung aus Schmelzzement, Haft-Emulsion und ein bi&szlig;chen Wasser einreiben. Lassen Sie diese Schicht einige Tage fest werden und rauhen Sie die Skulptur dann auf.</font></font>