Kraai
Welkom, welkom, welkom in het Rijk der Dieren. Geniet en ontdek de wijze lessen. Maak kennis met de dertien dieren die mijn familietotem vormen, en als het je boeit ga dan eens op zoek naar jou totems en ontdek daardoor wat jij van de dieren kunt leren.
Als straks mijn bibliotheek klaar is vind je daarin nog heel veel dieren en hun lessen.
BEER

Iedere winter zoekt Beer zijn hol weer op om te gaan slapen en dromen en in die innerlijke stilte werkt hij zijn plannen uit. In het voorjaar komt Beer helemaal fit en fitaal uit zijn hol gekropen. Als Beer in je leven verschijnt is het tijd voor introspectie, tijd om naar binnen te keren, rust te nemen en naar je droomwereld te luisteren...
SLANG

De kracht van Slang is een zeer sterke kracht en heeft alles te maken met dood- en wedergeboorte met transmutatie. Alchemie, voortplanting, seksualiteit, onsterfelijkheid, behoren tot de kracht van Slang.
Als je Slang hoort sissen dan is het tijd voor transmutatie, werp je oude huid af en kom te voorschijn...
UIL

Het terrein van Uil is de nacht, het onbekende, de duisternis. Uil kan prima horen en zien in het donker en de vleugels van Uil hoor je niet als hij aan komt vliegen. De kracht van Uil is de kracht van magiers en heksen en symboliseert wijsheid, immers Uil kan horen en zien wat gewone mensen niet kunnen. Als je de roep van Uil hoort dan is het tijd om in stilte te observeren en te zien wie waarheid vertelt en wie leugens...
ELAND

Als Eland zijn roep door het bos laat schallen, hoor je daar blijheid in. Eland houdt heel veel van zichzelf en als hij successen heeft geboekt dan zal hij dit vol trots en blijdschap kenbaar maken en graag met anderen delen hoe hij het voor het elkaar gekregen heeft. Als je de vreugderoep van Eland hoort, kijk dan eens in de spiegel en geef jezelf een schouderklopje en vooral leer om vanjezelf te houden en je vreugde en wijsheden te delen.

HAGEDIS

Kijk hem daar nou weer liggen, diep in slaap. Althans zo lijkt het.... maar Hagedis slaapt niet, Hagedis droomt. Hagedis heeft zijn dromen onder controle en kan daarom de schaduwkanten sturen alvorens de dromen zich in onze werkelijkheid manifesteren. Als Hagedis in je leven verschijnt is het goed om je dromen eens nader te gaan bezien, schrijf ze op en leer daardoor om je dromen te dromen...
HAVIK

Met zijn scherpe ogen ziet Havik alles, er ontgaat hem niets. Havik brengt boodschappen over het leven zelf. Havik ziet ieder teken en of voorteken en is zich daarvan bewust. Havik weet als er onheil op komst is, maar ook goed nieuws ontgaat hem niet. Met zijn scherpe, snerpende roep dringt hij door tot in jou diepste onderbewust zijn en schud je wakker, Havik nodigt je uit om open staan voor tekenen, en je eigen verantwoordingen te nemen en vooral, Havik leert je graag weer vliegen...
LYNX

Ah daar hebben we mijn vriend de Lynx, de bewaarder van alle geheimen. Lynx is geen grote prater hij is echter in staat om alle geheimen te ontrafelen...Lynx 'weet', maar houd dit voor zich. Voor Lynx zijn er geen geheimen. Als Lynx jou zijn raadselachtige glimlach laat zien, zoek dan eens de stilte in jezelf op, zet je oogkleppen af en kijk met je andere ogen naar de wereld...
WOLF

De prachtige maanhond van mijn ziel... Wolf is net zo trouw als Hond, heeft in zijn leven slechts een partner en beschikt over een heel groet saamhorigheidsgevoel. Wolf is een leraar van het zuiverste water. Hij huilt naar de Maan en legt zo contact met het onbewuste waar alles aan wijsheid en weten aanwezig is. Als je Wolf hoort huilen, ga dan eens in een maanverlichte nacht het bos in, stel je open voor de energie van de Maan en laat in je psyche neerdalen wat je te leren hebt op dat moment...roep als Wolf
aaaaaaaahooooeeeeeeewwwwww....
KRAAI

Wie kent niet het verhaal van Kraai die werd opgegeten door zijn eigen schaduw en toen Dode Kraai werd. Kraai is de bewaker van alle heilige wetten. Kraai is in staat om van gedaante te veranderen omdat hij leeft volgens de heilige wetten. De Heilige Wet heeft alles te maken met goed en kwaad. Als je de kras van Kraai hoort dan is het tijd om eens te bezien volgens welke wetten jij leeft, en in te zien dat de menselijke wetten niet dezelfde zijn als de wet van Kraai. Vraag je af wat jou waarheid is en probeer daar naar te leven...
WAPITIHERT

Met grote regelmatige sprongen rent Wapitihert er vandaar als hij een vijand bespeurt, hij rent en rent en blijft rennen in hetzelfde regelmatige tempo. Wapitihert heeft een enorm uithoudingsvermogen en put zijn achtervolgers volkomen uit. Wapitihert is ook een echt groepsdier en vertoefd graag onder soortgenoten van hetzelfde geslacht. Komt Wapiti jou leven binnen wandelen, bezin je dan eens of je jezelf niet aan het voorbij lopen bent, of je tempo van leven misschien te hoog is, en zoek eens gezellig gezelschap op inplaats van te jagen en te jachten....
PAARD

Door Paard te temmen kreeg de mens de mogelijkheid om zich 'met de wind' te verplaatsen. Paard heeft alles met kracht en vrijheid te maken en heeft de mens de kans gegeven om los van de Aarde te komen. Door de eeuwen heen droeg Paard de mensen op zijn rug, ook de Amazones, de strijdsters voor rechtvaardigheid. Als Paard jou leven binnen komt galopperen is het zaak om eens na te gaan hoe vaak je op de rug van een ander meereist en van zijn kracht gebruikt maakt, inplaats van op eigen kracht en benen te gaan staan....
STEKELVARKEN

Stekelvarken is een schattig dier, speels en vol vertrouwen naar zijn omgeving toe. Hij zal zijn stekels nooit zomaar gebruiken, enkel als zijn vertrouwen is geschaadt. Stekelvarken bezit tot in de volwassenheid het speelse van een jong dier, dat is ook wat Stekelvarken jou kan leren. Als Stekelvarken je leven binnen komt scharrelen, is het tijd om eens op zoek te gaan naar het kind in jezelf en te zorgen niet verstrengelt te raken in de wereld van de
volwassenen...
RAAF

Door de eeuwen heen is Raaf gezien als de drager van magie. Het blauwzwarte verenpak van Raaf getuigt van duisternis en magie. Raaf bewaakt de ceremoniele magie en het helen. Raaf zorgt voor de magie om bewustzijnsveranderingen tot stand te brengen en zorgt ervoor dat de magie in onze stoffelijke wereld wordt gerealiseerd. Als Raaf je leven binnen komt vliegen, zit er magie in de lucht en staat er zeker iets bijzonders te gebeuren. Sta open voor boodschap van Raaf, hij is de boodschapper van  de Goden...
En met Raaf ben ik aan het einde gekomen van mijn ronde langs de dertien dieren die op mijn jaarwiel staan. Ik hoop dat je ze net zo kunt waarderen als ik. Ik kan je adviseren om jou totems te zoeken en zeker je persoonlijke begeleider, zoals Raaf mijn persoonlijke gids is Het zal je veel leren over jezelf en je helpen op jou pad door het
leven...
"Raafje, berg die ketel op,
we krijgen visite, van die
safarigangers, die ff komen rusten!!!"
Horen, zien en zwijgen hoor over wat je hier zag...ggg, we wandelen gewoon weer verder!
Lopen een muis en een olifant samen over een houten brug... zegt de muis tegen de olifant: "Wat stampen wij he!".

(ik weet het...zo oud als de weg naar Rome en nog steeds leuk)
Terug naar de achtertuin