Ver buiten de stad, onder de maan
achter een staande steen
Daar leeft een vrouw in vol vertrouwen
ze noemen haar de Heks alleen

Zij zingt haar lied naar
zon en maan en sterren
Verzamelt kruid en plant
waarmee zij haar tovermiddelen maakt
met recepten uit een magisch oud land

Zij eert niet aan een altaar gebouwd
door handen van een sterfelijke man
maar op een open plek in het bos
achter mistige sluiers
zo verborgen als kan

Wat moet zij? met flitsende zwaarden
en met zwepen die haar niet bekoren
Met meesters zonder enige waarde
die slechts als opsmuk bij een ritueel behoren

Haar werktuigen zijn gemaakt door
aarde en wind en zon en regen
in haar rituelen 'wild en vrij'
roept zij daarmee de Goden om hun zegen

Als Lente en Zomer voorbij gegleden zijn
en schemering haar ogen vult
legt zij zich neer op het bruinende bladerdek
met een glimlach die haar hele gezicht omhuld

Want zij weet als zij haar lichaam verlaat
van vlees en bloed en been
Zij niet sterft maar verder leeft
als die kleine Heks alleen...

Origineel: Scott Cunningham
Vertaald en bewerkt door de RavenVrouw
Terug naar de achtertuin
In Memoriam