TRAINEN BIJ IMPRONOVA


Theatersport kan je op diverse manieren benaderen. Impronova wil meer doen dan alleen de spelvormen van theatersport beoefenen. Spelvormen zijn voor Impronova vooral middel om te leren samen scènes in verhalende vorm te improviseren. Bovendien wil Impronova, naast theatersport, ook op zoek gaan naar andere, langere en verhalende improvisatievormen.


Behalve plezier op het speelvlak is het ook belangrijk om te ontdekken dat spelers met elkaar een mooie, grappige of ontroerende scène kunnen spelen. En doordat spelers leren op hun medespelers te vertrouwen maken ze meer ruimte vrij voor hun eigen fantasie en spontaniteit.

De ervaring leert dat je vanaf het eerste moment al veel plezier beleeft met theatersport. Maar leren samen verhalen te improviseren kost uiteraard tijd. Daarom besteedt Impronova, naast het oefenen van spelvormen, ook veel aandacht aan het hoe en waarom van een scène. Hoe komt het dat de éne scène beter lukt dan de andere scène? Impronova heeft hier al de nodige kennis en ervaring mee opgedaan, maar blijft ook zoeken en ontdekken.

IMPRONOVA

Trainen bij Impronova

Wat is theatersport?


ZOEKTOCHT


Impronova zoekt in de scènes ook naar onzekerheid, de stilte en het spel, in plaats van dat het een praatscène wordt.   Want tegenstellingen in karakters, uiteenlopende drijfveren, menselijke zwakheden en de afwisseling tussen humor en tragiek zijn voor Impronova boeiende spelingrediënten.

Het is niet zo dat het altijd lukt om dit voor elkaar te krijgen. Maar het is in elk geval wel het streven. Wij hopen daarbij op een intensieve ervaring op het podium en een spannende ontdekkingsreis in het leren verhalen te improviseren. Dat betekent dat we niet alleen nieuwe vormen uitproberen, maar ook de verdieping zoeken. Het enthousiasme staat echter voorop!


Plezier en éénsgezindheid in de groep zijn belangrijk. Een goede sfeer vertaalt zich namelijk meteen in een goede samenwerking op het podium. En een goede samenwerking is weer van belang voor het samen (leren) improviseren van scènes. Leuke of mooie scènes maak je namelijk eerder met elkaar dan in je eentje. Daarom is er bij Impronova ruimte voor veel pret, maar steeds in samenhang met het met elkaar (leren) improviseren.


STRUIKELBLOKKEN


Eén van de grootste struikelblokken in het samen improviseren is dat spelers op het podium zoeken naar houvast en veiligheid. De één zal bijvoorbeeld alle initiatief in een scène naar zich toe trekken, zodat hij of zij niet voor verrassingen wordt geplaatst. Een tweede kan daarom op al het spelaanbod van de medespeler negatief reageren. En een derde zal bijvoorbeeld gauw een grappig (of boos) typetje gaan spelen; juist omdat die speler dat goed lukt. Deze individuele valkuilen wil Impronova bespreekbaar maken en de spelers overhalen om ook te oefenen met wat onbekend is of iets wat men niet goed in de vingers heeft. Daarmee probeert Impronova de uitdaging en het "gevaar" op het podium te zoeken. Want veilig is saai!

IMPRONOVA  theatersporttraining

IMPRONOVA  |  WAT IS THEATERSPORT?  |  TRAINEN BIJ IMPRONOVA