Ik moet betalen terwijl mijn ex zwart bijwerkt ’

Schaf partneralimentatie af.

Stelling van de dag De Telegraaf.

 

Een groep betalende ex-echtgenoten probeert de krachten te bundelen om de Tweede Kamer er van te overtuigen de alimentatiewetgeving te veranderen. Zij krijgen steun van het merendeel van de mensen die meededen aan de Stelling van de Dag.74 procent zegt dat partneralimentatie moet worden afgeschaft. Alimentatie voor een expartner terwijl er geen kin deren zijn voortgekomen uit het gebroken huwelijk, is helemaal absurd. Deze exen moeten hun eigen broek maar ophouden. Als er geen kinderen zijn, dan ook geen alimentatie be-talen. Zoals ieder normaal mens kan de ex dan gewoon gaan werken voor geld”, reageerteen respondent. De kinderalimentatie blijft natuurlijk gewoon overeind. Dat staat voor iedereen buiten kijf. Als gevraagd wordt ’Is twaalf jaar betalen voor een ex uit een gebroken huwelijk met kinderen te lang?’ blijkt dat de partneralimentatie niet hele- maal op de schop hoeft. Het gaat er eerder om de betalingsregeling te bekorten.45 procent geeft als antwoord dat er wel moet worden betaald, maar niet langer dan twee jaar (14 procent zou een periode van maximaal vier jaar fair vinden, 11 procent maxi maal zes jaar).Twaalf jaar is veel te lang! Heb zolang moeten betalen terwijl mijn ex overal zwart werkte!

Ik vind het belachelijk. Wij hebben co-ouderschap en mijn ex-vrouw werkt en woont (onofficieel) terwijl ik nog steeds partneren samen kinderalimentatie be taal.17 procent kan zich juist wel vinden in de wet telijke betalingstermijn van twaalfjaar. Partijen mo gen overigens onderling van deze termijn  afwijken. „Prima, de kinderen worden niet de dupe van gesch eiden ouders waarbij een ouder voor ze zorgt en daarnaast ook nog eens moet gaan werken”,aldus een respondent. Een ander zegt: „Ik ben gescheiden en vind het heel normaal alimentatie te betalen aan mijn ex gedurende de termijn die er voor staat,dus twaalf jaar. Ik verdien ook meer.”

stellingvandedag

Noodzakelijk
Als er heel kleine kinderen in het spel zijn, kijken sommige weer anders tegen partneralimentatie aan. Noodzakelijk zolang er kinderen thuis wonen. Ik ben van mening dat de zorg voor de kinderen op de eerste plaats moet komen. Sommige vinden dat er ook naar de leeftijd van de (doorgaans) vrouw moet worden gekeken. Als zij ouder is en minder of geen kans heeft op een baan, zal de ex-partner toch met geld op de proppen moeten komen.„Anders draait de belastingbetaler er voor op.”

eze deelnemer heeft het volgende voorstel. „Partneralimentatie voortzetten als de partner de naschoolse opvang doet, tegen dit tarief.” Ook een oplossing.
Van de mensen die de enquête hebben ingevuld, betaalt 11 procent alimentatie (88 procent niet). Van deze exen betaalt 33 procent al tussen nul en drie jaar alimentatie aan de ex-partner (25 procent betaalt tussen drie en zes jaar, 16 procent tussen zes en negen jaar en 18 procent tussen negen en twaalf jaar). De bedragen variëren voor 34 procent van 0 tot 500 euro per maand, voor 35 procent van 500 tot 1000 euro en 12 procent ziet per maand tussen 1000 en 1500 euro van het inkomen naar de ex gaan. Er zijn ook dappere moeders die geen zin hebben in financiële besog-nes met hun ex. „Het zou mijn eer te na zijn om financieel van een ex-partner afhankelijk te zijn. Ik ben een alleenstaande moeder zonderalimentatie.Ik werk fulltime.Bijna iedereen vindt dat als een relatie op de klippen loopt en er geen kinderen zijn,de exen elkaar niets verschuldigd zijn. Die partneralimentatie mag snel overboord.

 

Photobucket

Betalen na de breuk. De deelnemers aan de

Stelling vinden dat dat niet te lang mag duren.

FOTO: DIJKSTRA