Reacties

Bedankt voor je bezoek.
Thank you for visiting this site.
Voor reacties of commentaar kun je me mailen, of onderstaand formulier insturen.
Please mail for your comment, or submit the following form.

pvmarissing@planet.nl

lijn

Formulier

form

Hoe heb je deze site gevonden?
How did you find this site?

 Webring
 Zoekmachine    Search engine
 Link op een andere site   Link on another site

Gebruik je de bladmuziek?
Do you use the sheetmusic?

 Ja  Yes    Nee  No

Zo ja, hoe gebruik je de bladmuziek?
If yes, how do you use the sheetmusic?

 Voor jezelf   for yourself
 In de lespraktijk   for your pupils
 Anders   else

Vind je de muziek geschikt voor jonge blokfluiters?
Do you think the music suited for young recorder players?

 Zeer geschikt   very suited
 Tamelijk geschikt   rather suited
 Niet geschikt   not suited

Als je wilt kun je hier je commentaar op de site kwijt
Please, write here your comment on this site.