Volkstelling Staphorst 1795

 

Opmerkingen vooraf:

-Deze volkstelling is in kopie aanwezig op de studiezaal van het Historisch Centrum in Overijssel.

-De letters ‘H’ en ‘A’ werden (worden?) niet alleen bij het uitspreken verwisseld, maar soms zelfs ook bij het schrijven. Verbeteringen heb ik voor de duidelijkheid tussen haakjes bijgevoegd.

-Transcriptie van M.E. Buitenhuis

HOME

 

 

Telling van alle de menschen in het kerspel Staphorst, des schoutambts Staphorst, Rouveen, IJhorst en Buitenquartier afgedeelt in kerspels en kluften, gedaan tusschen den 21 en 31 october 1795, ingevolge publicatie der ordinaris gedeputeerden van de provisionele representanten des volks van Overijssel.

Namen en toenamen van de hoofden der huisgezinnen met derzelver bedrijf

Namen der personen die in ieder huisgezin de opgave gedaan hebben

Getal der menschen zig in dit huisgezin bevindenden in woorden

Hetzelfde getal in cijffers

(later bijgevoegd volgnummer + bladzijde)

 

Staphorst, Bullingerslag

Hendrik Klijs, boer

Jentijn Jans, vrouw van Klaas Hendriks, aangever

ses hoofden

6

1 (blz. 001)

Albert Jans, boer

Albertjen Albers, vrouw van Albert Jans, aangever

vijf hoofden

5

2

Albert Jans Weert, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

3

Marchin Jans, dagloner

deselve aangever

een hooft

1

1 (blz. 002)

Roelof Jans, boer

Jan Roelofs aangever

vier hoofden

4

2

Abel Jans Kronkels, dagloner

deselve aangever

een hoofd

1

3

Harmen Jans Huls, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

4

Willem Tijmens, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

5

Gerrijt Albers, dagloner

Jentijn Arens, vrouw van Gerrijt Albers

twee hoofden

2

6

Hendrik Jacobs Kooijker, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

7

Harmen Pouwels, boer

Marchien Hilbers, vrouw van Harmen Pouwels, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 003)

Egbert Klaas Dunnik, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

2

Jan Kiers Schra, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

3

Geugijn Jans, boer

deselver aangever

vijf hoofden

5

4

Albert Jans Beukman, boer

Roelofje Roelofs, vrouw van Hilbert Beukman, aangever

ses hoofden

6

5

Jan Jans Klundert, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

6

Jacob Roelofs Hubak, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

7

Jan Jans Wildeboer, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

8

Jannes Albers Eggen, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

9

Albert Hendrik Buijter, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 004)

Klaas Hendriks Bijker, dagloner

deselve aangever

vier hoofden

4

2

Hendrik Jans Klundert, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

3

Jacob Klaas, dagloner

deselve aangever

drie hoofden

3

4

Geert Bertels Koster, boer

deselve aangever

twe hoofden

2

5

Jan Klijs, boer

Femmegin Jans, vrouw van Willem Peters, aangever

agt hoofden

8

6

Klaas Peters, boer

Mettin Klaas, vrouw van Klaas Peters, aangever

vijf hoofden

5

7

de Weduwe Vatebinder, rentenier

Willem de Louter aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 005)

Merten Jans, boer

Jantijn Peters, vrouw van Merten Jans, aangever

zeven hoofden

7

2

Tijs Klaas Dunnink, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

3

Jacob Pouwels, boer

Juttijn Jans, vrouw van Jacob Pouwels, aangever

vier hoofden

4

4

Roelof Albers, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

5

Klaas Herms Huls, boer

Roelofje Peters, vrouw van Klaas Huls, aangever

ses hoofden

6

6

Berent Jans Knol, boer

Jentijn Roelofs, vrouw van Berent Knol, aangever

ses hoofden

6

7

Roelof Luchijs, boer

Beertijn Willems, vrouw van Roelof Luchis, aangever

vier hoofden

4

8

Hendrik Hendriks, boer

deselve aangever

zeven hoofden

4

1 (blz. 006)

Jan Klaas Bouman, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

2

Hendrik Klaas Bouman, boer

Aaltijn Hendriks, vrouw van Hendrik Bouman, aangever

vier hoofden

4

3

Jan Hendriks Vos, boer

Jentijn Roelofs, vrouw van Jan Vos, aangever

vijf hoofden

5

4

Jan Klaas Huls, boer

Aaltijn Thijs, vrouw van Jan Klaas Huls, aangever

ses hoofden

6

5

Harmen Albers Kijl, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

6

Jan Harmens Brouwer, boer

Hermen Jans aangever

vier hoofden

4

7

de Weduwe van Wolter Roelofs, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

1 (blz. 007)

Klaar Herms Talen, boer

deselve aangever

tijn hoofden

10

2

Hendrik Lubbers, boer

Jentijn Hendrik, vrouw Hendrik Lubbers, aangever

zeven hoofden

7

3

Harmen Egbers Plassin, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

4

Geert Hendriks Bos, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

5

Hendrik Herms Huls, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

6

Albert Geers, dagloner

Femmegin Jans, vrouw van Albert Geers, aangever

twee hoofden

2

7

de Weduwe Koop Lubbers, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

8

Harmen Klaas Dunnic, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

9

Berent Jans Wobben, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

1 (blz. 008)

Roelof Evers, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

2

de Weduwe van Hend: Jans Mulder, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

3

Klaas Hilbers, boer

Neessijn Lambers, vrouw van Klaas Hilbers, aangever

ses hoofden

6

4

Jan Bartels, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

5

Jan Albers Tijmmerman, boer

Albert Jans aangever

vier hoofden

4

6

 

Staphorst, Bergerslag

Jan Roelofs Heijde, boer

Roelofje Lambers, weduw: van Roelof Reijns

zeven hoofden

7

1 (blz. 009)

Derk Jans, boer

Jantijn Willems, vrouw van Derk Jans, aangever

zeven hoofden

7

2

Jan Eevers Berentijs, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

3

Klaas Hendriks Wever, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

4

Klaas Kiers Brouwer, boer

Albertje Hilbers, vrouw van Klaas Kiers Brouw., aangever

zeven hoofden

7

5

Klaas Jans Schoeman, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

6

Jan Hendriks Iden, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

1 (blz. 010)

Marten Alberts Doeve, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

2

Jan Jacobs Schra, amtd: dienaar

Aaltijn Jans Huls, vrouw van Jan Jacobs Schar (=Schra), aangever

twe hoofden

2

3

Evert Klaas Ridder, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

4

Jan Roelofs Pander, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

5

Jan Berens Pint, boer

Jantijn Pouwels, vrouw van Jan Berens Pint, aangever

vijf hoofden

5

6

Jan Hendriks Rooij

Hillegijn Egbers, vrouw van Jan Hendriks Roo, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 011)

Roelof Tuines soon, dagloner

deselve aangever

een hoofd

1

2

Jan Egbers Klopper, dagloner

deselve aangever

een hoofd

1

3

Bertelt Hnderijs (=Anderijs) klompmaker

deselve aangever

vijf hoofden

5

4

Marten Egbers, dagloner

deselve aangever

vier hoofden

4

5

Aarent Jacobs Snijpr (?), dagloner

deselve aangever

twee hoofden

2

6

Willem Albers van Veen, kleermaker

deselve aangever

ses hoofden

6

7

Coenraat Hendriks, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

1 (blz. 012)

Jan Berens Wobben, boer

Geertijn Klaas, weduw: van Klaas Tijmens, aangever

vijf hoofden

5

2

Derk Jans Bakker, dagloner

Hillegin Jans, vrouw Derk Jans Bakker, aangever

vijf hoofden

5

3

Aaltijn Egbers, wed: vrouw van Tijs Hendriks, dagloner

deselve aangever

twee hoofden

2

4

Hendrik Jans Ek

deselve aangever

een hoofd

1

5

Hilbert Jans Speelman

Marchin Tuines, vrouw van Hilbert Speelman, aangever

twee hoofden

2

6

Jan Hendriks Kooijker, boer

deselve aangever

vief hoofden

5

7

Hilbert Arens Ammer, boer

Aeltijn Derks, vrouw van Hilbert Ammer, aangever

drie hoofden

3

1 (blz. 013)

Aarent Aarens Konpanjer, boer

Hendrikje Bartels aangever

vijf hoofden

5

2

Jan Bartels Koster, dagloner

deselve aangever

ses hoofden

6

3

Hendrik Anderis Dekker, dekker

deselve aangever

vier hoofden

4

4

Klaas Jans Bronne, dagloner

Jantijn Tijs, vrouw van Klaas Jans Bronne, aangever

vier hoofden

4

5

Juffrouw Sluijter, rentenier

deselve aangever

drie hoofden

3

6

Jan Klaas Kredit, timmerman baas

Aaltijn Berens, vrouw van Jan Klaas Kredit, aangever

tien hoofden

10

7

Klaas Jans Iden, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

1 (blz. 014)

Jan Jans Reijns, boer

Jentijn Jans Reijns aangever

drie hoofden

3

2

Koop Jans Weert, dagloner

deselve aangever

vier hoofden

4

3

Berent Roelofs Hoeve, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

4

Roelof Hlbers (=Albers) Timmerman, boer

Grietin Jacobs, wed: van Mijneeus Berens, aangever

vief hoofden

5

5

Albers Egbers Kappe, boer

Hillegin Klaas, vrouw van Albert Kappe, aangever

twe hoofden

2

6

Jan Pouwels, boer

Grietin Hendriks, vrouw van Jan Pouwels, aangever

zeven hoofden

7

7

Klaas Roelofs Deuseman, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

1 (blz. 015)

Klaas Evers Bos, boer

Trintijn Geers, vrouw van Klaas Evers Bos, aangever

ses hoofden

6

2

Peter Klaas, boer

Geertijn Lambers, vrouw van Peter Klaas, aangever

ses hoofden

6

3

Hilbert Harmens, boer

Grietien Klaas, vrouw van Hilbert Harmens, aangever

drie hoofden

3

4

Pouwel Harmens, kleermaker

deselve aangever

zeven hoofden

7

5

Egbert Bertels Koster, boer

Klaas Egbers Koster aangever

zeven hoofden

7

6

Harmen Hendriks Brakke, boer

Aaltijn Jans, vrouw van Harmen Brakke, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 016)

Gerrijt Egbers Ofste, boer

deselve aangever

vief hoofden

5

2

Roelof Jans Scharsten (?), boer

deselve aangever

vier hoofden

4

3

de Weduwe van Hendrik Alfrink Bredekants, weduwe

deselve aangever

twe hoofden

2

4

Jan Klaas Berens, boer

Klaas Hendriks Boum: aangever

negen hoofden

9

5

Teunes Jans Been, boer

Grietin Evers, vrouw van Teunes Been, aangever

vier hoofden

4

6

Jan Abels, boer

Marchin Lambers, vrouw van Jan Abels, aangever

ses hoofden

6

7

Berent Jans Domene, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

1 (blz. 017)

Koop Albers, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

2

Lambert Harmens, boer

Jentijn Hendriks, vrouw van Lambert Harmens, aangever

vief hoofden

5

3

Egbert Klaas Ridder, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

4

Jan Peters, boer

Trijntin Hendriks, vrouw van Jan Peters, aangever

ses hoofden

6

5

Hendrik Jans, boer

Femmgin Hendriks, vrouw van Hendrik Jans, aangever

ses hoofden

6

6

Evert Jans Wobben, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

7

Roelof Roelofs …. (?), boer

Roelof Roelofs aangever

vier hoofden

4

8

Jentijn Albers Weduw Paasm:, kastelijnne

deselve aangever

drie hoofden

3

1 (blz. 018)

Gerrijt Wever Peters, boer

Jentijn Berens, vrouw van Gerrijt Peters, aangever

vijf hoofden

5

2

Arent Jans Vrom, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

3

Harmen Jans Weert, boer

Jentijn Geert, vrouw van Harmen Jans Weert, aangever

vier hoofden

4

4

Roelof Jans Nijboer, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

5

Klaas Egbers Plassis, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

6

Jan Lubbers, boer

Albertijn Jans, vrouw van Jan Lubbers, aangever

zeven hoofden

7

7

Klaas Kiers, boer

Marchien Klaas, weduw. van Kier Berens, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 019)

Klaas Hendriks Huls, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

2

Jan Hendriks, molenaar

deselve aangever

zeven hoofden

7

3

Hendrik Lambers Schemper, boer

Klaasijn Klaas, vrouw van Hendrik Schemper, aangever

zeven hoofden

7

4

Lambert Albers Schemp., boer

deselve aangever

ses hoofden

6

5

Lambert Mijlofs, Hul..maker (?)

deselve aangever

twe hoofden

2

6

 

Staphorst, Agthoevenslag

Jan Harmens Huls, smit

deselve aangever

ses hoofden

6

7

Hendrik Egbers Bakker, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

1 (blz. 020)

Jan Hendriks de Houde (=Oude), boer

Aarmen Ketel aangever

zeven hoofden

7

2

Habel Jans Roseboom, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

3

Klaas Egbers Kappe, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

4

Klaasijn Geers, weduwe van Jacob Evers, dagloner

deselve aangever

een hoofd

1

5

Hertog Levi, slagter

Eva Levi, vrouw van Hertog Levi, aangever

ses hoofden

6

6

de Weduwe van Egbert Jacobs, boer

Jantijn Egbers, vrouw van Jan Hendriks, aangever

negen hoofden

9

7

Jan Arens, boer

Henderkin Harmens aangever

zeven hoofden

7 - 567

8

Jan Hilbers, dagloner

deselve aangever

vijf hoofden

5

1 (blz. 021)

Roelof Klaas Ridder, boer

Grietijn Jans, aangever

vier hoofden

4

2

Jan Klaas Wint, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

3

J…(?) J(an?)s Kuijjert, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

4

de Weduwe van Wolter Jacobs, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

5

Beulle Jans, boer

Geessijn Hendriks Roo, vrouw van Beulle Jans, aangever

drie hoofden

3

6

Jan Klaas Wobben, boer

deselve aangever

agt hoofden

8

7

Hilbert Klaas, boer

Albert Hilbers aangever

vier hoofden

4

8

Klaas Klaas Mussche, boer

Jentijn Wijchers, vrouw van Klaas Mussche, aangever

vijf hoofden

5

1 (blz. 022)

Jan Klaas Mussche, boer

Grietijn Roelofs, vrouw van Jan Mussche, aangever

vijf hoofden

5

2

Geert Jans Koster, boer

Roelofje Jans, vrouw van Geert Koster, aangever

vijf hoofden

5

3

Egbert Jans Klapper

deselve aangever

drie hoofden

3

4

Harmen Reijns, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

5

Jan Geers Trijnen, boer

Geert Jans aangever

vier hoofden

4

6

Willem Roelofs Trijs, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

7

Harmen Albers Schemper, boer

Klaasijn Klaas, vrouw van Harmen Albers Schem., aangever

agt hoofden

8

1 (blz. 023)

Hnderijs (=Anderijs) Hendriks Bonte, boer

Hendriks Anderijs B. aangever

ses hoofden

6

2

Berent Hendriks Meense, boer

Meensijn Arens, vrouw van Berent H., aangever

twe hoofden

2

3

Hendrik Kiers Schra, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

4

Geerling Jans, boer

Jantijn Hendriks, vrouw van Geerling Jans, aangever

zeven hoofden

7

5

Klaas Peters Kuijper, boer

Juttijn Peters aangever

drie hoofden

3

6

Koop Tijs Buijten, boer

Geessijn Luijchis, vrouw van Koop Tijs, aangever

negen hoofden

9

7

Klaas Jans Jacobs, boer

Trijntijn Klaas aangever

vijf hoofden

5

8

de Weduwe Klaas Jans, dagloner

deselve aangever

twe hoofden

2

1 (blz. 024)

Hendrik Jans Brant, boer

Aaltijn Harmens, vrouw van Hendrik Brant, aangever

agt hoofden

8

2

Jan Hendriks Harke, dagloner

deselve aangever

drie hoofden

3

3

Jacob Hendriks Harke, dekker

deselve aangever

ses hoofden

6

4

Roelof Albers, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

5

Jan Evers Reijders, boer

Henderkin Arens, vrouw van Jan Evers R., aangever

vijf hoofden

5

6

Hartog Barens Jood, glasemaker

Jud… S… vrouw van Hertog de Jood, aangever

ses hoofden

6

7

 

Staphorst, Westerslag

Jan Lambers, boer

Geertijn Jans, vrouw van Jan Lambers, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 025)

Geert Klaas Kok, rentenier

deselve aangever

een hoofd

1

2

Berent Hendriks Wasse:, boer

Geessijn Geers, vrouw van Berent Hendriks, aangever

vier hoofden

4

3

Joannes de Haan, weverbaas

deselve aangever

vier hoofden

4

4

Harmen Thijs, kasteleijn

Jentijn Harmens, van Harmen Thijs, aangever

vijf hoofden

5

5

Hlbert (=Albert) Harmens Wink, boer

Geertijn Thijs, vrouw van  Albert Wink, aangever

ses hoofden

6

6

Zwier Jans, boer

Ailbert (=Hilbert) Geers, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 026)

Jan Klaas Kok, timmermanbaas

Trijntijn Jans, vrouw van Jan Kok, aangever

twe hoofden

2

2

Klaas Harmens, boer

Femmichin Hendriks, vrouw van K. Harmens, aangever

vijf hoofden

5

3

Harmen Pouwels, kleermaker

deselve aangever

vier hoofden

4

4

Klaas Klaas Kuijper, boer

Beertijn Jans, vrouw van Klaas Kuijper, aangever

vier hoofden

4

5

Geert Willems, boer

Jantijn Evers, vrouw van Geert Willems, aangever

ses hoofden

6

6

Jan Jans Kuijper, boer

Klaasijn Klaas, vrouw van Jan Jans Kuijper, aangever

agt hoofden

8

7

Roelof Roelofs, slagter

Klaasijn Arens, vrouw van Roelof Roelofs, aangever

drie hoofden

3

1 (blz. 027)

Albert Pouwels, boer

Peertijn Pouwels aangever

drie hoofden

3

2

Reijnt Wijchers, kasteleijn

deselve aangever

vier hoofden

4

3

de Wed: van Hendrick Goossen, dagloner

deselve aangever

twee hoofden

2

4

Jan Geers Spikerman, timmermanbaas

deselve aangever

een hoofd

1

5

Klaas Hilbers, boer

Lijssin Peters, vrouw van Klaas Hilbers, aangever

vijf hoofden

5

6

Harmen Arens Hase, dagloner

Geesijn Harmens aangever

drie hoofden

3

7

Harmen Roelofs, boer

Klaas Harmens aangever

vijf hoofden

5

8

Reijnt Berens Boter, dagloner

deselve aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 028)

Geertijn Geers, kamer

deselve aangever

een hoofd

1

2

Jan Harmens Meijlofs, boer

Klaasijn M(?) Jans Meijlofs aangever

vier hoofden

4

3

Hendrik Klaas Mussche, boer

Grietijn Hendriks, vrouw van Hendrik Mus:, aangever

vijf hoofden

5

4

Jan Jacobs Wobben, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

5

Roelof Harmens Brouwer, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

6

Koop Albers, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

7

Koop Sijmens, boer

Aaltijn Roelofs, vrouw van Koop Sijmens, aangever

ses hoofden

6

1 (blz. 029)

Klaas Hendriks Engel, boer

Mettijn Jans, vrouw van Klaas Engel, aangever

drie hoofden

3

2

Evert Arens Boven, boer

Grietijn Willems, vrouw van Evert Boven, aangever

vijf hoofden

5

3

Peter Willems, dagloner

deselve aangever

drie hoofden

3

4

Jacob Hendriks Mulder, boer

Aaltijn Willems, vrouw van Jacob Mulder, aangever

vijf hoofden

5

5

Klaas Geers Attem, boer

deselve aangever

zeven hoofden

7

6

Jan Anderijs Vos, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

7

Hilbert Hendriks, schoemakerbaas

deselve aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 030)

Berent Jans Wolf, boer

deselve aangever

drie hoofden

3

2

Klaas Hendriks Somer, boer

Leijsin Gerris, vrouw van Klaas Hendriks Som:, aangever

drie hoofden

3

3

Klaas Jacob Meijjer, boer

Geertijn Arens, vrouw van Klaas Jacobs Mijjer, aangever

ses hoofden

6

4

de Weduwe Jan Hendriks, dagloner

deselve aangever

twee hoofden

2

5

Roelof Willems de Lange, boer

Geertijn Jans, vrouw van Roelof de Lange, aangever

drie hoofden

3

6

Roelof Thijs, dagloner

deselve aangever

twee hoofden

2

7

Roelof Harmens Roelofs, winkelier

Jentijn Hendriks, vrouw van Berent Deuseman, aangever

vier hoofden

4

8

Roelof Geers, boer

Jantijn Bartels, vrouw van Roelof Geers, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 031)

Hendrik Hendriks Mulder, schoemakerbaas

deselve aangever

ses hoofden

6

2

Roelof Jans Tijp, boer

Aaltijn Jans, vrouw van Roelof Tijp, aangever

vijf hoofden

5

3

Jan Jans Koekebakker, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

4

Bertelt Jans Duijk, boer

Hendrikje Roelofs, vrouw van Bertelt Duijk, aangever

twe hoofden

2

5

Roelof Peters, kamerman

Marchien Roelofs, vrouw van Roelof Peters, aangever

twe hoofden

2

6

Hendrik Jans Lier, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

7

Jan Harmens Lippenhof, boer

Jentijn Albers, vrouw van Jan Lippenhof, aangever

vijf hoofden

5

8

Geert Albers Prins, boer

Luijchin Albers, vrouw van Geert Prins, aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 032)

Albert Geers Prins, boer

Marchin Martens, vrouw van Albert Prins, aangever

vier hoofden

4

2

Albert Jans Tenteboer, boer

Zwaantje Jans, vrouw van Albert Tenteboer, aangever

vijf hoofden

5

3

Gerrijt Harmens Agter, boer

Aaltijn Hendriks, vrouw van Gerrijt Harmens Agt:, aangever

vier hoofden

4

4

Albert Lambers, boer

Aaltijn Hendriks, vrouw van Albert Lambers, aangever

vier hoofden

4

5

Hendriks Berent Wassebalie

deselve aangever

een hoofd

1

6

Wijger Klaas Kok, boer

Jacobje Wijchers, vrouw van Wijger Kok, aangever

agt hoofden

8

7

Klaas Albers Vrom, boer

Berent Klaas aangever

drie hoofden

3

8

Tijmen Harmens, boer

Willemje Wessels aangever

drie hoofden

3

1 (blz. 033)

Jan Albers Prins, pander

deselve aangever

vier hoofden

4

2

Geert Jans Thijs, boer

deselve aangever

vier hoofden

5 (!)

3

Jan Derk Buijs, boer

deselve aangever

een hoofd

1

4

Hendrik Klaas Bouwman, boer

Klaas Hendriks aangever

vier hoofden

4

5

Arent Jans Brant, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

6

Klaas Hendriks Engel de Houste (=oudste), boer

Hilligijn Hendriks, vrouw van Hendrik Lier, aangever

ses hoofden

6

7

Egbert Jans Takke, timmermanbaas

Femmegijn Egbers aangever

vier hoofden

4

8

Reijdert Evert, boer

deselve aangever

vier hoofden

4

1 (blz. 034)

Lambert Hendriks, boer

deselve aangever

vijf hoofden

5

2

Jan Roelofs Tijppe, boer

Jantijn Hendriks, vrouw van Jan Tijppe, aangever

ses hoofden

6

3

Harmen Klaas Kooijker, boer

deselve aangever

ses hoofden

6

4

Klaas Harmens Dwars, dagloner

deselve aangever

twe hoofden

7

5

Klaas Jans Lier, boer

Geertijn Klaas, vrouw van Klaas Lier, aangever

vijf hoofden

5

6

Evert Jans Lier, dagloner

deselve aangever

vijf hoofden

5

7

Aldus op mijne afgelegde verklaring gedaan door mij

Klaas Hend:   &  Prins

Bouman               Pander

(blz. 035)

 

Telling van alle de menschen in de kluft Hesselingen en Haming, of Buitenquartier, behorende onder ’t kerspel Staphorst, des schoutambts Staphorst, Rouveen en IJhorst en Buitenquartier, gedaan tusschen den 21 en 31 october 1795, ingevolge publicatie der ordinaris gedeputeerden van de provisionele Repraesentanten des volks van Overijssel.

Namen en toenamen van de hoofden der huisgezinnen met der zelver bedrijf

Namen der personen die in ieder huisgezin de opgave gedaan hebben

Getal der menschen zig in dit huisgezin bevindende in woorden

Hetzelfde getal in cijffers

(later bijgevoegd volgnummer)

Arent Vierkant, boer

Arent Vierkant

ses

6

1

Pouwel Willems, hospes

Pouwel Willems

dree

3

1 (blz. 036)

Vrens Jans, meisters

Vrens Jans Meisters

vijf

5

2

Roelof Jans, boer

Roelof Jans

vier

4

3

Klaas Klaassen, boer

Klaas Klasen

zes

6

4

Hendrik Willems, boer

Grietijn Albers

drie

3

5

Vrens Roelofs, timmerman

Jantijn Rieks Voogt

agt

8

6

Jan Zevenhuijsen, serusijn

Jan Zevenhuijsen

een

1

7

Jan Roelofs, boer

Batta Egberts

zes

6

8

Albert Hendriks, mulder

Hillechijn Harms

zes

6

1 (blz. 037)

de Weduwe Roelof Jans

Roeloffijn Roelofs

vijf

5

2

Jan Remmels, boer

Jan Remmels

vijf

5

3

Cornelijns Albers, boer

Hend. Albers

drie

3

4

Gerrit Albers, boer

Gerrit Albers

zese

6

5

Klaas Albers, boer

Klaas Albers

drie

3

6

Hendrick Jan, boer

Hendrickkijn Lambers

drie

3

7

Jan Albers, boer

Jan Albers

zese

6

8

Albert Hend: Veerman, hospes

Zwaantijn Hend:

vier

4

9

Bertelt Roelofs, boer

Bertelt Roelofs

drie

3

1 (blz. 038)

Jan Vierkant, boer

Jan Vierkant

vier

4

2

Willem Jans

Geesijn Hend:

drie

3

3

Twee honderd vier en sestig

Twaalf honderd een en dertig

1231

Aldus op mijne afgelegde verklaring gedaan door mij

Arent Vierkant

 

M.E. Buitenhuis, 16 november 2006

(laatste wijziging: 16 november 2006)

HOME