logo: Mdd
title: Marcel Douwe Dekker

Home Page

Werk
 • Beeldvorming
 • Ontwikkeling
 • Produkten
 • Theorievorming

  Organisatie

  Participatie

  Contact • Home page / Werk / Ontwikkeling

  Ontwikkeling

  Conceptontwikkeling vormt de spil van het conceptueel kunstenaarschap. Het kunstenaarschap kent echter meerdere soorten ontwikkeling:

  Historische ontwikkeling

  Elke kunstenaar is een produkt van zijn tijd en getekend door de historie, waarvan hij en zij deel uitmaken. In kunstwerken wordt die tijd overgeleverd. Hierom vormen de kunstenaars een belangrijke groep in de geschiedenis zelf. Het belang van historische ontwikkeling voor het kunstenaarschap zelf valt echter nog te bezien.
   Historische ontwikkeling

   Historische ontwikkeling: De historische ontwikkeling zelf is voor de
   kunstenaar vaak van secundair belang.
  De historische ontwikkeling kan gezien worden als een beweging van de wereld, waarin we leven. Deze beweging leidt slechts tot op zekere hoogte tot een verandering van het aanzicht op de wereld, waarin we leven. Voor de beeldend kunstenaar zelf is hierom de historische ontwikkeling veelal van secundair belang. Een belangrijk punt hier is dat historische ontwikkeling praktisch niet waarneembaar is. Deze ontwikkeling wordt eigenlijk pas achteraf door historici bepaald.

  Terwijl geen kunstenaar zich kan ontrekken van de dagelijkse realiteit, gaat Marcel Douwe Dekker in de beeldende kunst vaak voorbij aan de actualiteit. Met zijn kunst is hij juist opzoek naar essentie en naar het blijvende.

  Conceptontwikkeling

  Conceptontwikkeling is de ontwikkeling van de ideeŽn, die aan kunstwerken ten grondslag liggen. Deze ideeontwikkeling vormt de spil van het conceptueel kunstenaarschap. Nu speelt deze ideeontwikkeling in eerste instantie in het hoofd van de kunstenaar. Om dit tot uitdrukking te brengen heeft hij als alle kunstenaars een medium nodig. Anders dan alle andere kunstvormen is dit medium niet vaststaand. De kunstenaar kan dit vrij kiezen, uiteraard al naar gelang de eigen mogelijkheden.

  Het concept en de conceptontwikkeling is in een beeld zelf vaak niet direct zichtbaar. Je hebt meestal een uitleg nodig om het te kunnen plaatsen. Een vaak is het dan nog moeilijk te plaatsen, omdat veel werk in een bepaalde context is ontwikkeld en vaak ook refereert aan en voortbouwt op elkaar. Dit zie je ook veel in de wetenschap. Nu kan een concept ook duidelijker worden uit de ontwikkeling van het concept. Als voorbeeld is de ontwikkeling van Marcel Douwe Dekkers spinontwerpen.
   Spinontwerpen 1990-98

   Spinontwerpen 1990-1998
  Deze ontwikkeling is ťťn van de tientallen ideeontwikkelingen, waaraan Marcel Douwe Dekker heeft gewerkt. Typerend hierbij is dat er jaren is voortgebouwd aan een bepaald thema. Met de tijd evolueerde deze thema's echter ook en vond er een wisselwerking plaats.

  De zoektocht naar kunst en designprodukten heeft hij eind 1990er stilgelegd. Op een hoger plan is hij gaan filosoferen en theorie ontwikkelen over de representatie en het wezen van het conceptueel kunstenaarschap zelf. De grote uitdaging hierbij is gebleven, hoe hij daar wat van terecht kan brengen.

  Media ontwikkeling

  Alle kunstenaars bekwamen zich op de kunstacademie of op eigen initiatief in een of meerdere media, voor ze professioneel aan de slag gaan. Bijna alle kunstenaar leggen zich ook toe op ťťn of enkele media. Traditionele onderscheid men hier autonome en toegepaste kunst. Autonoom zijn vooral schilderen, beeldhouwen en mix media. En toegepast zijn vakken als mode, grafische vormgeving, interieur, architectuur, audiovisueel, webdesign, enzovoort.

   Model van mediaontwikkeling

   Model van mediaontwikkeling

  Voor Marcel Douwe Dekker stond dit echter niet vast. Vooral in de eerste jaren in de kunst was de ontwikkeling van de artistieke media voor hem haast een doel op zich.

  Organisatieontwikkeling

  Het professioneel kunstenaarschap hangt of staat met de ontwikkeling van de eigen organisatie en van allerlei samenwerking.

  Marktontwikkeling

  De ontwikkeling van de afzetmarkt van vooral Mdd's designobjecten is bijzonder verlopen. In de eerste jaar 1992-93 begon dit met exposities in Rotterdam en Amsterdam. In het jaar erop zijn presentaties over het hele land gehouden en de eerste in BelgiŽ. Samenwerking met een Rotterdams designagentuur Unica en Replica (U&R) heeft verder voor een Europese doorbraak gezorgd. Door verdere samenwerking met een agentuur in London SKK en in BelgiŽ Antartica zijn in vele Europese steden presentaties geweest en produkten verkocht.
   Marktontwikkeling 1992-94 Marktontwikkeling 1995-96

   Marktontwikkeling 1992-94 en 1994-95
  In 1996 is een directe samenwerking met SKK in London tot stand gebracht voor met name de distributie van het spinlampje. Beurspresentaties in vele hoofdsteden buiten Europa hebben uiteindelijk geleid tot een afzet van enige duizenden spinlampjes in Europa, Amerika, AziŽ en AustraliŽ. In de laatste jaren van de 20e eeuw is gewerkt aan een opvolger voor het spinlamje, maar het succes is niet meer geŽvenaard.

  Persoonlijke ontwikkeling

  "Kunst is een levenshouding", gold begin 1990er jaren in Rotterdam. Het was Marcel Douwe Dekker pas op de Technische Universiteit duidelijk geworden, dat hij kunstenaar wilde zijn. In de opvolgende jaren was dit hem af te zien.

  Mdd 1988-1992
   Portretten van 1988 t/m 1992
  De uiterlijke ontwikkeling is ook gepaard gegaan met een innerlijke groei, maar dit is lang niet zo geleidelijk gegaan. Nou is zulke persoonlijke ontwikkeling geen doel op zich. Het kunstenaarschap vergt echter wel een pragmatische persoonlijke instelling en een creatief en ondernemende zakelijke houding om het werk vol te houden.

  Zie verder

 • Beeldvorming
 • Organisatieontwikkeling
 • Theorievorming


 • Laatste update - 19 maart 2010

  Home page | Werk | Organisatie | Participatie | Contact | Sitemap

  © 2010 Mdd Rotterdam All Rights Reserved