logo: Mdd
title: Marcel Douwe Dekker

Home Page

Werk
 • Beeldvorming
 • Ontwikkeling
 • Produkten
 • Theorievorming

  Organisatie

  Participatie

  Contact • Home page / Werk / Produkten

  Produkten

  Voornamelijk in de eerste decennium van zijn ondernemen in de 1990er jaren heeft Marcel Douwe Dekker (Mdd) een brede range van kunst en design produkten ontwikkeld in bij elkaar zo'n tiental media. Zoals eerder gesteld was deze produktie geen doel op zichzelf, maar stond hierbij de onderzoek en ontwikkeling voorop.

  Algemeen

  "Alles behalve schilderen", antwoordde Marcel Douwe Dekker begin 1990er jaren regelmatig als hem gevraagd werd wat hij zo doet als kunstenaar. Met de jaren heeft hij zich bekwaamd in uiteenlopende kunstdisciplines, zich in elke discipline opgewerkt en in de betreffende media ook wel enige produkten afgeleverd. Geen van deze produkten stond echter op zichzelf. Op de eerste plaats is het kunstwerk de drager van een idee en van een expressie.

  Bij elkaar zijn er zo'n tien artistieke media te onderkennen, waarin Mdd zijn artistieke ideeŽn heeft uitgewerkt. In de meeste media is hij in de 1980er jaren begonnen te experimenteren. Alleen video en webdesign heeft hij in het nieuwe millennium opgepakt.

  Naast deze artistieke produkten heeft Mdd ook gewerkt aan organisatorische produkten (initiatief, opzet, organisatie en rapportage van projecten) en wetenschappelijke produkten (modellen, theorie, methodologie, wetenschap) in artikelen en de opzet van boekwerken.

  Nu mag dit allemaal prachtig klinken, maar in deze tijden van opperste specialisatie is Marcel Douwe Dekkers streven en optreden economisch een redelijke bodemloze put.

  Tekeningen

   Zie ook artikel Tekenen over dit onderwerp
  Het tekenen om het tekenen heeft geen centrale plek in het werk van Marcel Douwe Dekker. Het is meer een uitlaatklep om emoties te spuien.
   1998 26-12 1998 26-12 Come to me (1998)

   Drie tekeningen uit 1998.

  Fotografie

  Het fotowerk van Marcel Douwe Dekker (Mdd) is halverwege de 1980er jaren begonnen met wat fotograferen in het wilde weg, en heeft toen vorm gekregen met een cursus documentairefotografie in 1986-87. In de opvolgende jaren heeft Mdd flink wat geŽxperimenteerd met dit medium. Begin 1990er jaren heeft hij ook wat fotowerk in opdracht uitgevoerd. Hier zag hij toch niet echt brood in. Een voorbeeld van toegepast werk uit een fotoserie voor een aankomend fotomodel uit 1991:

  Dennis (1991) Dennis (1991) Dennis (1991)

  Fotomodel 1991.

  Zijn fototoestel is sindsdien bijna alleen nog uit de kast gekomen om zijn eigen werk te fotograferen. Het aangeleerde tweedimensionaal kijken om te komen tot compositie en vlakverdeling is later wel weer van pas gekomen bij de videofilmen.

  Grafisch ontwerpen

  De grafische ontwerpen van Marcel Douwe Dekker bestaan uit de vormgeving van onder meer posters, kaarten, flyers, een tijdschrift en artistieke, wetenschappelijke en organisatierapporten. Al dit werk is in eigen beheer ontworpen en hier en daar in kleine serie uitgegeven. Ook hier is weer sprake van autonoom en toegepast werk. Een voorbeeld van toegepast werk voor een eigen expositie in 1998:
   An Ultimate Reflection Flyer (1998) An Ultimate Reflection Flyer (1998)

   Ontwerp flyer voor een Expositie in 1999.
  De grafische vormgeving is verder een belangrijke bouwsteen in de latere rapporten. Het is tot op zekere hoogte ook toegepast in het ontwerp van modellen. En zeker ook bij het ontwerp van artikelen op de Wikipedia en op eigen websites.

  Sculpturen

 • Belle de Jour (1997)
 • De vijf klaprozen (1994)
 • Tulpenvaas (1994)
 • Zonnebloemen (1998)
 • Zonnebloemlamp (1992)

  Interieurobjecten

  Mdd's interieurobjecten zijn niet ontworpen als "objecten voor het interieur" maar als kunst zoekende naar een functie. De fascinatie voor de vorm, het idee of het gevoel staat altijd voorop. Elk object staat op zichzelf, maar geen van de objecten is alleen. Rond meerdere concepten is jaren gewerkt aan verdere vormgeving.

  Installaties

  Een installatie in de beeldende kunst is een samenstel van beelden in de ruimte; een uitstalling gegroepeerd rond een concept. In Mdd's installaties zijn kunst en interieurobjecten samengebracht voor introspectie op het idee. Tekent het individuele beeld een verbondenheid met de wereld, de installatie biedt een verbondenheid met elkaar.
   Installatie HKK (1994) Installatie Rdam Bib (1999)

   Installatie (1994) in de groepsexpositie "Leesbare meubels" in de Haagse kunstkring rond eigen lettermeubels. En een installatie (1999) in de groepsexpositie "Terugblik" in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.


  Performances

  Performances zijn sinds de 1960er jaren een medium in de beeldende kunst, met bv Gilbert & George als een van de bekendste vertegenwoordigers. In de kunstscene in de 1990er jaren werd kunst en het kunstenaarschap bestempeld als levenshouding. In een deel van zijn werk heeft Marcel Douwe Dekker deze levenshouding weer tot kunst trachten te verheffen.
   Lambada (1995)

   Lambada in het Vondelpark in Amsterdam, 1995.
  De meeste van Mdd's experimenten op dit vlak waren niet voor herhaling vatbaar. Ze zijn in kleine kring soms in het openbaar aangevangen, en een paar keer afgerond. De restanten liggen hier nog verspreid.

  Literair werk

  In het geheel van produkten dat Marcel Douwe Dekker heeft ontwikkeld is zijn literair werk wel het meest ondergesneeuwde onderdeel. Zijn plannen om een roman te schrijven stammen uit 1986. In 1992 liet hij een eerste tijdschrift verschijnen. Het tweede en derde nummer hebben nooit het daglicht gezien.
    Cover Teneno Tijdschrift (1992)

    Cover van eerste Teneno literair tijdschrift in 1992.
  In 1999 schreef hij zijn eerste roman, dat sindsdien op de plank licht. Het gebrek aan daadkracht hier heeft Marcel Douwe Dekker niet weerhouden om enige honderden andere publicaties en artikelen te schrijven. De grote makke van veel van dit werk is, dat het niet echt tot echt niet communiceert.

  Publicaties

   Eerste 24 reviews

   Eerste 24 reviews tussen 1997 en 1999.

  Video

   Zie ook artikel Video over dit onderwerp


   Videofilmpje over KAST ontwerpen 1991-97, 2010.

  Webdesign

  Marcel Douwe Dekker is pas in 2004 actief geworden op internet met bijdragen aan de Wikipedia. Drie jaar later in 2007 heeft hij ook twee eigen websites begonnen: Deze website en de website over de Civilisatieleer.
    Webontwerp Civilisatieleer website (2007)

    Webontwerp Civilisatieleer website in 2007.
  In het eerste jaar waren beide websites slechts een facade, beide bestaande uit zo'n zeven webpagina's. In navolging van enig succes op Wikipedia is Marcel Douwe Dekker begin 2008 begonnen met de uitwerking van deze websites.

  Zie ook

 • Ontwikkeling
 • Presentatie
 • Representatie
 • Recensies


 • Laatste update - 16 maart 2010

  Home page | Werk | Organisatie | Participatie | Contact | Sitemap

  © 2008-10 Mdd Rotterdam All Rights Reserved