kleur en emotie

ARTIKELEN

Politieke kleuren

Waarom kleurt het socialisme rood en liberalisme blauw? Gelden deze 'ouderwetse' associaties eigenlijk nog wel in deze tijd van politieke instabiliteit en zwevende kiezers?

Lees hier verder.


Kleuren en vlaggen

In 2009 heb ik een onderzoekje gedaan naar de kleurensamenstelling van 193 vlaggen van onafhankelijke staten.

vlaggen
kleuren van vlaggen van de wereld


Daaruit bleek dat rood op 80 procent van de vlaggen voorkomt, wit op 70 procent en blauw op 55 procent. Dat rood het hoogst scoort met 80 procent, hoeft niet te verbazen. Het symboliseert doorgaans het bloed of de bloedband en daarmee de verbondenheid aan het land.

Lees hier verder.

ONDERZOEK KLEUR EN EMOTIE

De verspreiding van de vragenlijst gebeurde door persoonlijke e-mail aan personen die op  internet actief zijn door bijvoorbeeld een weblog bij te houden. Ook plaatste ik oproepen op internetfora die te maken hadden met kleur, kunst en/of psychologie en discussiegroepen van uiteenlopende tijdschriften als Quest, Viva en Libelle.
Potentiële respondenten konden via een link bij de vragenlijst komen en deze gegarandeerd anoniem invullen en inzenden. Deze vragenlijst leverde binnen enkele weken in 349 ingevulde vragenlijsten op.
De resultaten daarvan zijn verwerkt met het statistiekprogramma SPSS.


De enquête bevatte de volgende vragen:

1. Leeftijd

2. Opleiding

3. Werk (met mensen, dingen, beide of geen werk)

4. Persoonlijkheidskenmerken:
- introvert of extravert
- rationeel of emotioneel
- impulsief of bedachtzaam

5. Hoe zou u gevoelsmatig uw politieke voorkeur beschrijven als het gaat om sociaal/economische onderwerpen, als inkomensverdeling, belastingdruk etc.

6. We gaan hierbij uit van een verdeling langs 'klassieke' lijnen, waarbij links staat voor sociaal-democraten en socialisten; midden voor christen-democratie en rechts voor het liberale gedachtegoed.
- links
- midden
- rechts

7. Welke kleur zou u geven aan deze voorkeur?

8. Hoe zou u gevoelsmatig uw politieke voorkeur beschrijven als het gaat om sociaal/culturele onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op zaken als emancipatie, drugsbeleid, integratie etc.?

9. We gaan hierbij uit van een verdeling langs lijnen van 'vrijzinnigheid'. 'Progressief' staat voor tolerantie ten opzichte van andersdenkenden, seksuele geaardheid en drugsbeleid, terwijl 'conservatief' staat voor gedachtegoed dat er de voorkeur aan geeft de traditionele waarden en normen van de Nederlandse gemeenschap centraal te stellen.
- progressief
- midden
- conservatief

10. Welke kleur zou u geven aan deze voorkeur?

11. Wat is uw favoriete kleur?

12. Wat vindt u de lelijkste kleur?

13. Hieronder vindt u een aantal persoonlijke begrippen. Het is de bedoeling dat u de kleur aangeeft die u associeert met het betreffende begrip. U dient daarbij uit te gaan van uw eerste ingeving.
- liefde
- vriendschap
- vijandschap
- angst
- woede
- trots
- blijheid
- verdriet
- haat
- ziekte
- technologie
- vakmanschap
- betrouwbaarheid
- snelheid
- goedkoop
- vooruitgang/voorspoed
- jeugd
- ouderdom
- evenwicht

De kleurvragen konden worden beantwoord met
- geel
- oranje
- rood
- violet
- blauw
- groen
- wit
- zwart
- grijs
- bruin

naar boven

©2020 Willem Visser / ontwerp: BEELD&TAAL txtpro*nl