©Niets uit deze Parenteel mag worden overgenomen voor commercieel gebruik.©

Parenteel van Geslachtsregister familie MIDDAG, afkomstig uit Zwolle.

I Geslachtsregister familie MIDDAG, afkomstig uit Zwolle..
Kind van Geslachtsregister familie MIDDAG, afkomstig uit Zwolle. uit onbekende relatie:
1 Gerrit Theunis Middag (ten), geboren omstreeks 1710. Volgt II.
II Gerrit Theunis Middag (ten) is geboren omstreeks 1710. Gerrit is overleden op 05-12-1765, ongeveer 55 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Onbekend:
Gerrit Theunis staat vermeld als eigenaar van een huis buiten de "Sassenpoort" te Zwolle.   [bron: A. Middag Dz.]
Gerrit trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 27-11-1741 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Engeltien Wichers.
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Kinderen van Gerrit en Engeltien:
1 [waarschijnlijk] Hermannes Middag.
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Getuige bij:
18-08-1788     huwelijk Dirk Middag (1743-vóór 1813) en Catrina Rutgers van `t Land (1761-vóór 1813) [zie III]    [broer bruidegom]   [bron: A. Middag Dz.]
2 Derk Gerrits (Dirk) Middag, geboren in 1743. Volgt III.
III Derk Gerrits (Dirk) Middag is geboren in 1743, zoon van Gerrit Theunis Middag (ten) (zie II) en Engeltien Wichers. Dirk is overleden vóór 1813, ten hoogste 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Dirk trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 18-08-1788 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Catrina Rutgers van `t Land, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Catrina was de volgende getuige aanwezig: Hermannes Middag [zie II,1] [broer bruidegom]. Catrina is geboren op 19-07-1761 in Zwolle. Catrina is overleden vóór 1813, ten hoogste 52 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Kinderen van Dirk en Catrina:
1 Gerrit Middag, gedoopt op 27-07-1795. Volgt IV-a.
2 Jennegien Middag. Zij is gedoopt op 03-07-1797.
Religie:
Ned. Herv. Kerk
3 Engeltjen Gerrits Middag, gedoopt op 11-10-1800. Volgt IV-b.
IV-a Gerrit Middag, zoon van Derk Gerrits (Dirk) Middag (zie III) en Catrina Rutgers van `t Land. Hij is gedoopt op 27-07-1795. Gerrit is overleden op 01-03-1837 in Zwolle, 41 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Gerrit trouwde, 18 jaar oud, op 30-07-1813 in Zwolle [bron: Akte: 77, Historisch Centrum Overijssel] met Johanna of Jannegien Schutte, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna: De huwelijkacte is in het "Frans" opgesteld.
.
Gerrit heeft toestemming gekregen voor dit huwelijk van de familieraad.
.
Gerrit en Jannigje trouwde onder de Franse wet.
Na de inlijving van Holland bij Frankrijk 1810 werd hier op 1 maart 1811 de Franse wet ( Code Napolion ) van kracht en hierdoor werd ook de Burgelijke Stand ( état civil ) ingevoerd, die in Frankrijk reeds vanaf 1804 in werking was.
.
Ook de familieraad (conseil de famille) was een instelling van het Franse recht (artikel 405 van de code civil). De familieraad was een vergadering van zes bloedverwanten en aangetrouwden van een minder jarige wees, zoveel mogelijk van vaders- en moederszijde genomen. Zij hielden toezicht op de belangen van de minderjarige, die onder voogdij stond. Let wel, Gerrit Middag, geboren 27 juli 1795 was dus net 18 jaar toen hij op 30 juli 1813 trouwde. Hij had derhalve de toestemming nodig van de familieraad en hij heeft die volgens de trouwacte verkregen. Van Jannegjen Schutte leefden de ouders nog volgens de trouacte en voor haar was er dus geen familieraad.
.
Gerrit en Jannigje woonden ergens in de tegenwoordige stadswijk "Assendorp" te Zwolle en hadden daar een groentekwekerij.
Johanna is geboren op 31-05-1795 in Zwolle, dochter van Herm Schutte en Grietje Jans.
Beroep:
Boerin
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Catriena Middag, geboren op 17-06-1814 in Zwolle. Volgt V-a.
2 Hermina Middag, geboren op 30-09-1816 in Zwolle. Volgt V-b.
3 Derk Middag, geboren op 24-09-1819 in Zwolle. Volgt V-c.
4 Gerritdina Margaretha Middag, geboren op 29-10-1822 in Zwolle. Volgt V-d.
5 Engelina Middag, geboren op 24-12-1828 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1828 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?].
6 Gerrit Middag, geboren op 10-02-1831 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1831 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Gerrit is overleden op 09-11-1835 in Zwolle, 4 jaar oud.
V-a Catriena Middag is geboren op 17-06-1814 in Zwolle, dochter van Gerrit Middag (zie IV-a) en Johanna of Jannegien Schutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1814 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Catriena trouwde, 25 jaar oud, op 31-10-1839 in Zwolle [bron: Akte: 101, Historisch Centrum Overijssel] met Gerrit van Goor, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 31-05-1817 in Zwolle, zoon van Pieter van Goor en Johanna Reuvers.
Beroep:
Scheepstimmerman
V-b Hermina Middag is geboren op 30-09-1816 in Zwolle, dochter van Gerrit Middag (zie IV-a) en Johanna of Jannegien Schutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1816 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Zij is gedoopt op 02-10-1816 in Zwolle. Hermina trouwde, 30 jaar oud, op 24-06-1847 in Zwolle [bron: Akte: 71, Historisch Centrum Overijssel] met Gerrit Schurink, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op 21-06-1816 in Zwolle, zoon van Gerrit Jan Schurink en Hermina Meijers.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Hermina en Gerrit:
1 Gerregien Schurink, geboren omstreeks 1851 in Zwolle. Volgt VI-a.
2 Hermina Schurink, geboren omstreeks 1853 in Zwolle. Hermina is overleden op 02-06-1934 in Zwolle, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1934 [bron: Akte: 268. Historisch Centrum Overijssel].
3 Johanna Schurink, geboren omstreeks 1856 in Zwolle. Volgt VI-b.
4 Jan Schurink, geboren op 27-02-1860 in Zwolle. Volgt VI-c.
VI-a Gerregien Schurink is geboren omstreeks 1851 in Zwolle, dochter van Gerrit Schurink en Hermina Middag (zie V-b). Gerregien trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-04-1871 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 13, Historisch Centrum Overijssel] met Hendrik van der Kolk, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1843 in Zwolle, zoon van Hendricus van der Kolk en Wichertjen Schrooten.
Beroep:
Landbouwer
VI-b Johanna Schurink is geboren omstreeks 1856 in Zwolle, dochter van Gerrit Schurink en Hermina Middag (zie V-b). Johanna is overleden op 04-01-1939 in Zwolle, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1939 [bron: Akte: 11, Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Johanna: Woonde in Zwollerkerspel
Beroep:
Lamdbouwster
Johanna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 26-04-1883 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 25, Historisch Centrum Overijssel] met Jan Aalberts, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1852 in Schelle (Zwollerkerspel), zoon van Albert Aalberts en Merrigjen Kok.
Beroep:
Landbouwer
VI-c Jan Schurink is geboren op 27-02-1860 in Zwolle, zoon van Gerrit Schurink en Hermina Middag (zie V-b). Jan is overleden op 24-07-1933 in Zwolle, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1933 [bron: Akte: 314, Historisch Centrum Overijssel]. Jan trouwde, 38 jaar oud, op 19-01-1899 in Zwolle [bron: Akte: 6, Historisch Centrum Overijssel] met Pauline Kruithof, 25 jaar oud. Pauline is geboren op 09-08-1873 in Avereest Overijssel NL, dochter van Egbert Kruithof en Paulina Marwits.
V-c Derk Middag is geboren op 24-09-1819 in Zwolle, zoon van Gerrit Middag (zie IV-a) en Johanna of Jannegien Schutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1819 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Derk is overleden op 31-10-1884 in Zwolle, 65 jaar oud. Derk:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1850 in Zwolle [bron: Akte: 40, Historisch Centrum Overijssel] met Wichertjen Schrooten, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Wichertjen: Na het huwelijk tussen Derk en Wichertje ging Derk Middag op de reeds door Wichertje bewoonde boerderij in Dieze (Diezerweg 74) te Zwolle wonen. Deze boerderij was oorspronkelijk eigendom van het weeshuis te Zwolle. Ze werd eerst door Hendrik van der Kolk en later door Derk Middag van het weeshuis gepacht. In de loop van zijn huwelijk met Wichertje Schrooten kocht Derk Middag deze boerderij van het weeshuis en werd zodoende eigenaar van deze boerderij. In 1962 verkocht zijn kleinzoon Egbert Middag deze boerderij voor afbraak aan de Rijkswaterstaat, i.v.m. verbreding van de rijkrondweg om Zwolle. De afbraak is voltooid op 25-4-1963. (A. Middag Dz.)
.
Wichertjen is geboren op 07-06-1813 in Zwollerkerspel, dochter van Willem Schrooten en Aaltje Snel. Wichertjen is overleden op 01-06-1856 in Zwolle, 42 jaar oud. Wichertjen is weduwe van Hendricus van der Kolk (1804-1847), met wie zij trouwde op 14-05-1835 in Zwolle [bron: Akte: 56, Historisch Centrum Overijssel].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 13-11-1856 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 42, Historisch Centrum Overijssel] met Janna Kiezebrink, 40 jaar oud. Janna is geboren op 28-11-1815 in Windesheim (Zwollerkerspel), dochter van Hermannes Kiezebrink en Evertje Nijenkamp. Janna is overleden op 04-03-1892 in Zwollerkerspel, 76 jaar oud.
Notitie bij Janna: Na het huwelijk van zijn eerste zoon Gerrit op 25-4-1878, verhuisde Derk Middag (met zijn tweede vrouw Janna Kiezebrink en zijn tweede zoon Albertus) van de boerderij in Dieze (Diezerweg 74) naar een door hem gekochte boerderij genaamd "de Cloyenberg" aan de Holtenbroekerdijk te Zwolle. Deze boerderij is vermoedelijk rond 1730 gebouwd. Van omstreek 1830 - 1870 werd "de Cloyenberg" bewoond door Mr. Mekelerkamp. Daarna tot 1877 door veehandelaar Terhorst. (Zie eventueel over "de Cloyenberg"ook een artikel in de Zwolse Courant van 7-8-1958. Omstreeks 1880 werden door Derk Middag de losse veestallen afgebroken en werd er een meer definitieve boerderij van gemaakt. Het voorhuis bleef hierbij ongewijzigd. Derk Middag bleef tot aan zijn dood (31-10-1884) op "de Cloyenberg" wonen. Zijn eerste zoon Gerrit bleef op de boerderij in Dieze. In 1959 verkocht zijn kleinzoon Frederik Middag "de Cloyenberg"aan de stad Zwolle, in verband met stadsuitbreiding.
Kinderen van Derk en Wichertjen:
1 Gerrit Middag, geboren op 08-06-1851 in Zwolle. Volgt VI-d.
2 Albertus Middag, geboren op 20-04-1854 in Zwolle. Volgt VI-e.
VI-d Gerrit Middag is geboren op 08-06-1851 in Zwolle, zoon van Derk Middag (zie V-c) en Wichertjen Schrooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1851 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Gerrit is overleden op 29-01-1927 in Zwolle, 75 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster". Gerrit:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 25-04-1878 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 28, Historisch Centrum Overijssel] met Trijntje Schroten, 25 jaar oud, nadat zij op 13-04-1878 in Zwollerkerspel (Holten) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Advertentie].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Trijntje: Gerrit Middag bleef na zijn huwelijk met Trijntje Schrooten wonen op de boerderij van zijn vader (Diezerweg 74), terwijl zijn vader na het huwelijk van zijn zoon Gerrit verhuisde naar een door hem gekochte boerderij aan de Holtenbroekerdijk te Zwolle.
.
Bij het huwelijk van zijn zoon Egbert op 17-8-1926 verliet Gerrit Middag de boerderij Diezerweg 74 en ging met zijn tweede vrouw Hendrikje Prins wonen in een door hem gekochte woning aan de Molenweg te Zwolle. Hij bleef daar wonen tot aan zijn dood op 29-1-1927. De boerderij Diezerweg 74 bleef na zijn verhuizing naar de Molenweg te Zwolle, bewoond door zijn zoon Egbert. (A. Middag Dz.)
.
Trijntje is geboren op 17-07-1852 in Holten (Zwollerkerspel), dochter van Egbert Schroten en Josiena Snel. Trijntje is overleden op 16-07-1895 in Zwolle, 42 jaar oud.
Beroep:
in 1878; Boerenmeid
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 24-03-1898 in Zwolle [bron: Akte: 38, Historisch Centrum Overijssel] met Hendrikje Prins, 33 jaar oud. Hendrikje is geboren op 31-07-1864 in Zwollerkerspel, dochter van Cornelis Prins en Geesje Dokter. Hendrikje is overleden op 01-09-1940 in Zwolle, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1940 [bron: Akte: 476, Historisch Centrum Overijssel]. Zij is begraven op 05-09-1940 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster" [bron: Advertentie].
Beroep:
in 1898; Huishoudster
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Derk Middag, geboren op 06-12-1879 in Zwolle. Volgt VII-a.
2 Jozina Johanna Middag, geboren op 20-01-1883 in Zwolle. Volgt VII-b.
3 Egbert Middag, geboren op 19-07-1886 in Zwolle. Volgt VII-c.
VII-a Derk Middag is geboren op 06-12-1879 in Zwolle, zoon van Gerrit Middag (zie VI-d) en Trijntje Schroten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1879 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Derk is overleden op 29-03-1968 in Zwolle, 88 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1968 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster" [bron: Advertentie]. Derk:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1908 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 15, Historisch Centrum Overijssel] met Maria Meuleman, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Maria: .
Derk Middag en Maria Meuleman gingen na hun huwelijk op 23-4-1908 te Heino wonen. In 1907 had Derk Middag bij een openbare verkoping van de weduwe van baron de Vos v. Stw., die eigenaresse van het landgoed "De Kolkhof" was, als oorspronkelijk onderdeel van dat landgoed te zuiden van de spoorlijn Zwolle - Almelo, ongeveer 21 ha. land gekocht. Hierbij behoorde een toegangsweg (met spoorwegovergang) vanaf de Bredenhorstweg naar dit land. Op diezelfde openbare vekoping werd ook het andere bij het landgoed behorende landerijen en bosgronden aan diverse andere personen verkocht. Huize "De Kolkhof" werd verkocht aan dokter Geesink te Wijhe. Deze verkocht Huize "De Kolkhof"later weer aan F.K. baron van Dedem.
.
Op een gedeelte van een wat hoger gelegen, met houtgewas begroeid stuk grond (wel holtermansbosje geheten), van dit door hem gekochte land heeft Derk Middag toen een nieuwe boerderij gebouwd met een hooischuur in plaats van een hooiberg. (Bredenhorstweg 19 te Lierderholthuis, gemeente Heino. Door de naam van het genoemde bosgedeelte wordt deze boerderij ook wel eens "`t Holtermans"genoemd. De eerste steenlegging van deze boerderij vond plaats op 23-11-1907. De rest van het met bossage begroeide land werd in weiland veranders. Een paar jaar later kocht Derk Middag te noorden van genoemde spoorlijn van andere eigenaren er nog 8 ha. land bij. Dit land was oorspronkelijk ook eigendom van genoemde weduwe van varon de Vos geweest en dit was dus oorspronkelijk ook onderdeel van het landgoed "De Kolkhof"geweest. In 1926, bij de electrificatie van de buurtschap Liederholthuis door de IJsselcentrale te Zwolle, kreeg de boerderij een aansluiting op het bovengrondse laagspanningsnet van 220/380 volt. Later werd dit bovengrondse net door een ondergrondse kabelaansluiting. In 1928 bouwde Derk Middag bij de boerderij nog een grote veeschuur. Later verhuurde hij de boerderij aan zijn zoon Albert. Deze werd later na het overlijden van zijn vader door vererving eigenaar van de boerderij. (A. Middag Dz.)
Maria is geboren op 31-01-1881 in Zwollerkerspel, dochter van Dirk Meuleman en Geesje Reuvekamp. Maria is overleden op 29-03-1912 in Heino, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1912 [bron: Akte: 8, Historisch Centrum Overijssel].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 24-04-1913 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag DZ., Akte: 18, Historisch Centrum Overijssel] met Wichertje Middag, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Wichertje: Derk Middag en Wichertje Middag zijn neef en nicht.
Wichertje Middag ging na haar huwelijk op 24-4-1913 met Derk Middag te Heina wonen.
Zie VII-e voor persoonsgegevens van Wichertje.
Kinderen van Derk en Maria:
1 Trijntje Middag, geboren op 28-07-1910 in Heino. Volgt VIII-a.
2 Derk Middag, geboren op 26-03-1912 in Heino. Derk is overleden op 15-07-1946 in Zwolle, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1946 [bron: Akte: 469, Historisch Centrum Overijssel]. Hij is begraven op 19-07-1946 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster". Derk bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Derk en Wichertje:
3 Gerritje Middag, geboren op 01-01-1914 in Heino. Volgt VIII-b.
4 Gerrit Middag, geboren op 14-12-1916 in Heino. Volgt VIII-c.
5 Albertus (Bertus) Middag, geboren op 29-11-1921 in Heino. Volgt VIII-d.
6 Albert (Albert) Middag, geboren op 27-03-1926 in Heino. Volgt VIII-e.
VIII-a Trijntje Middag is geboren op 28-07-1910 in Heino, dochter van Derk Middag (zie VII-a) en Maria Meuleman. Trijntje is overleden op 22-12-2010 in Heino, Solace Eurpean Care Hotel, 100 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-2010 in Algemene Begraafplaats te Heino. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1933 in Heino [bron: A. Middag Dz.] met Egbert Pothof, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Egbert: Zij woonde op een boerderij te Heino (Moerweg 2).
Egbert is geboren op 11-08-1902 in Heino, zoon van Hermannes Pothof en Hendrikje Westerhof. Egbert is overleden op 30-09-1983 in Heino, 81 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Egbert:
1 Hendrik Pothof, geboren op 09-02-1937 in Heino. Volgt IX-a.
2 Maria Wichertje Pothof, geboren op 31-10-1938 in Heino. Volgt IX-b.
3 Derk Pothof, geboren op 15-02-1943 in Heino. Volgt IX-c.
4 Hermannes Pothof, geboren op 11-08-1947 in Heino. Volgt IX-d.
IX-a Hendrik Pothof is geboren op 09-02-1937 in Heino, zoon van Egbert Pothof en Trijntje Middag (zie VIII-a).
Beroep:
Veehouder
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1959 in Raalte [bron: A. Middag Dz.] met Johanna Hoekerswever, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 17-12-1936 in Raalte.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Hermien Pothof, geboren op 12-02-1960 in Raalte. Volgt X-a.
2 Trijntje Pothof, geboren op 20-09-1961 in Raalte. Volgt X-b.
3 Tonia Pothof, geboren op 20-09-1961 in Raalte. Volgt X-c.
4 Egbertine Pothof, geboren op 24-08-1972 in Zwolle.
X-a Hermien Pothof is geboren op 12-02-1960 in Raalte, dochter van Hendrik Pothof (zie IX-a) en Johanna Hoekerswever. Hermien trouwde, 21 jaar oud, op 14-01-1982 in Raalte [bron: A. Middag Dz.] met Pieter Remmes Bos, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 31-01-1960 in Raalte.
Kinderen van Hermien en Pieter:
1 Tjalling Bos, geboren op 27-04-1983 in Zwolle.
2 Joanna Margje Bos, geboren op 24-10-1984 in Raalte.
3 Hendrik Hermannes Bos, geboren op 29-09-1986 in Raalte.
X-b Trijntje Pothof is geboren op 20-09-1961 in Raalte, dochter van Hendrik Pothof (zie IX-a) en Johanna Hoekerswever. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 29-09-1982 in Raalte [bron: A. Middag Dz.] met Henricus Evert Nijkamp, 22 jaar oud. Henricus is geboren op 12-01-1960 in Haarle (gem. Hellendoorn).
Kinderen van Trijntje en Henricus:
1 Anke Nijkamp, geboren op 30-09-1985 in Haarle (gem. Hellendoorn).
2 Renske Nijkamp, geboren op 09-05-1987 in Deventer.
X-c Tonia Pothof is geboren op 20-09-1961 in Raalte, dochter van Hendrik Pothof (zie IX-a) en Johanna Hoekerswever. Tonia trouwde, 20 jaar oud, op 02-07-1982 in Raalte [bron: A. Middag Dz.] met Willem Hendrik Schaapman, 22 jaar oud. Willem is geboren op 17-05-1960 in Zwolle.
Kind van Tonia en Willem:
1 Leandra Schaapman, geboren op 20-11-1987 in Zwolle.
IX-b Maria Wichertje Pothof is geboren op 31-10-1938 in Heino, dochter van Egbert Pothof en Trijntje Middag (zie VIII-a). Maria trouwde, 25 jaar oud, op 30-09-1964 in Gorssel [bron: A. Middag Dz.] met Jan Zagema, 31 jaar oud. Jan is geboren op 04-03-1933 in Ferwerderadeel.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Jacob Gerrit Zagema, geboren op 08-07-1965 in Gorssel.
2 Egbert Hermannes Zagema, geboren op 30-09-1966 in Velp (gem. Rheden).
3 Douwe Dick Zagema, geboren op 10-07-1968 in Velp (gem. Rheden).
IX-c Derk Pothof is geboren op 15-02-1943 in Heino, zoon van Egbert Pothof en Trijntje Middag (zie VIII-a). Derk trouwde, 23 jaar oud, op 01-07-1966 in Heino [bron: A. Middag Dz.] met Frederika Willemina Roebertsen, 24 jaar oud. Frederika is geboren op 11-09-1941 in Heino.
Kinderen van Derk en Frederika:
1 Willemina Trijntje Pothof, geboren op 06-11-1969 in Heino.
2 Egbertina Willeke Pothof, geboren op 23-02-1973 in Heino.
IX-d Hermannes Pothof is geboren op 11-08-1947 in Heino, zoon van Egbert Pothof en Trijntje Middag (zie VIII-a). Hermannes trouwde, 24 jaar oud, op 21-10-1971 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Johanna Petronella Maria Houtsma, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 03-02-1949 in Zwolle.
Kinderen van Hermannes en Johanna:
1 Harmke Pothof, geboren op 13-06-1978 in Breda.
2 Hermannes Egbert Pothof, geboren op 28-05-1980 in Breda.
VIII-b Gerritje Middag is geboren op 01-01-1914 in Heino, dochter van Derk Middag (zie VII-a) en Wichertje Middag (zie VII-e). Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1938 in Heino [bron: A. Middag Dz.] met Hendrikus Horstman, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Hendrikus: Zij woonde eerst in Heino en later in Zwolle.
Hendrikus is geboren op 02-02-1914 in Heino, zoon van Teunis Cornelis Horstman en Wilhelmina Hendrika Wienen.
Kinderen van Gerritje en Hendrikus:
1 Wicherda Horstman, geboren op 24-09-1945 in Heino. Volgt IX-e.
2 Wilhelmina Hendrika Horstman, geboren op 15-04-1949 in Heino. Volgt IX-f.
3 Sonja Marianne Horstman, geboren op 21-06-1951 in Heino. Volgt IX-g.
IX-e Wicherda Horstman is geboren op 24-09-1945 in Heino, dochter van Hendrikus Horstman en Gerritje Middag (zie VIII-b). Wicherda trouwde, 23 jaar oud, op 18-09-1969 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Berthus van Essen, 23 jaar oud. Berthus is geboren op 05-06-1946 in Garderen.
Kinderen van Wicherda en Berthus:
1 Marieke Gerjanne van Essen, geboren op 06-12-1973 in Harderwijk.
2 Bertram Eelco van Essen, geboren op 18-04-1976 in Bunschoten.
IX-f Wilhelmina Hendrika Horstman is geboren op 15-04-1949 in Heino, dochter van Hendrikus Horstman en Gerritje Middag (zie VIII-b). Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 15-07-1970 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Johannus Hendriks, 23 jaar oud. Johannus is geboren op 17-05-1947 in Zwolle.
Kinderen van Wilhelmina en Johannus:
1 Johannus Hendriks, geboren op 07-03-1971 in Zwolle.
2 Jeroen Paul Hendriks, geboren op 03-01-1973 in Zwolle.
IX-g Sonja Marianne Horstman is geboren op 21-06-1951 in Heino, dochter van Hendrikus Horstman en Gerritje Middag (zie VIII-b). Sonja trouwde, 21 jaar oud, op 04-04-1973 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Engelbert Wilhelmus Westerman, 22 jaar oud. Engelbert is geboren op 04-07-1950 in Zwolle.
Kinderen van Sonja en Engelbert:
1 Willem Justin Westerman, geboren op 08-05-1976 in Waddinxveen.
2 Eva Karlijn Westerman, geboren op 22-06-1978 in Waddinxveen.
3 Elisan Marlous Westerman, geboren op 27-08-1981 in Waddinxveen.
VIII-c Gerrit Middag is geboren op 14-12-1916 in Heino, zoon van Derk Middag (zie VII-a) en Wichertje Middag (zie VII-e). Gerrit is overleden op 30-05-1998 in Hengelo, 81 jaar oud [bron: Advertentie]. Hij is begraven op 04-06-1998 in Hengelo, Alg. Begraafplaats [bron: Atvertentie].
Beroep:
Elektrotechnicus
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 29-09-1949 in Goor [bron: A. Middag Dz.] met Gerda Hendrika Smit, 25 jaar oud. Gerda is geboren op 18-02-1924 in Goor, dochter van Hendrik Smit en Gerritjen Conradina Henseler. Gerda is overleden op 12-08-2008 in Hengelo, Verzorgingshuis Trivium, 84 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-2008 in Hengelo, Alg. Begraafplaats. [bron: www.mensenlinq.nl].
Kinderen van Gerrit en Gerda:
1 Derk Hendrik (Erik) Middag, geboren op 22-05-1955 in Goor. Volgt IX-h.
2 Gerrit Wichem (Wichem) Middag, geboren op 29-09-1964 in Hengelo. Volgt IX-i.
IX-h Derk Hendrik (Erik) Middag is geboren op 22-05-1955 in Goor, zoon van Gerrit Middag (zie VIII-c) en Gerda Hendrika Smit.
Beroep:
Elektrotechnicus
Erik trouwde, 23 jaar oud, op 22-06-1978 in Hengelo [bron: A. Middag Dz.] met Carla Irene Barské, 23 jaar oud. Carla is geboren op 13-12-1954 in Hengelo (Ov.), dochter van Christiaan Barske en Hendriëttte Gerharda Holter.
Beroep:
Medisch analiste
Kinderen van Erik en Carla:
1 Reinoud Gerrit Christiaan Middag, geboren op 13-08-1981 in Hengelo.
2 Astrid Margaretha Henriëtte Middag, geboren op 31-10-1986 in Hengelo.
3 Laurens Derk Constantijn Middag, geboren op 07-07-1990 in Borne.
IX-i Gerrit Wichem (Wichem) Middag is geboren op 29-09-1964 in Hengelo, zoon van Gerrit Middag (zie VIII-c) en Gerda Hendrika Smit.
Beroep:
elektro / computer technicus.
Wichem ging samenwonen, 35 of 36 jaar oud, in 2000 met Nicolet van Dijk, 33 of 34 jaar oud. Nicolet is geboren op 12-08-1966 in Delden.
VIII-d Albertus (Bertus) Middag is geboren op 29-11-1921 in Heino, zoon van Derk Middag (zie VII-a) en Wichertje Middag (zie VII-e). Bertus is overleden op 22-02-1998 in Zwolle, 76 jaar oud [bron: Advertentie]. Hij is begraven op 27-02-1998 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster" [bron: Advertentie].
Beroep:
Elektrotechnicus
Byzonderheden.:
Albertus heeft deze stamboom "de familienaam MIDDAG in Overijssel" onderzocht en bijgewerkt t/m jan 1988.
Bertus trouwde, 36 jaar oud, op 20-08-1958 [bron: A. Middag] met Geertje Schuurhuis, 25 jaar oud. Geertje is geboren op 08-01-1933 in Zwolle, dochter van Gerrit Schuurhuis en Jennigje Wildeman.
Kind van Bertus en Geertje:
1 Dirk Wichert (Dick) Middag, geboren op 15-06-1965 in Ommen.
VIII-e Albert (Albert) Middag is geboren op 27-03-1926 in Heino, zoon van Derk Middag (zie VII-a) en Wichertje Middag (zie VII-e).
Beroep:
Veehouder te Heino
Albert trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1952 in Raalte [bron: A. Middag Dz.] met Engberdina Willemina Brinkman, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Engberdina: Albert Middag woont te Heino op de boerderij van zijn vader Derk Middag, Bredenhorstweg 19, die hij eerst van zijn vader huurde en waarvan hij later door vererving eigenaar werd. Nadoen verkocht hioj een gedeelte van het land aan de noordzijde van de spoorlijn Zwolle - Almelo en tevens kocht hij aan de zuidzijde van de spoorlijn, aansluitend aan de andere in zijn bezit zijnde landerijen, van buren weer land bij. tevens bouwde hij in 1973 bij de boerderij ook nog een grote ligboxen/melkstal.
Engberdina is geboren op 28-10-1930 in Raalte, dochter van Gerrit Jan Brinkman en Dirkje Neuleman.
Kinderen van Albert en Engberdina:
1 Dirk Gerrit Middag, geboren op 09-06-1954 in Heino. Volgt IX-j.
2 Gerrit Frederik (Gert) Middag, geboren op 12-11-1955 in Heino. Volgt IX-k.
3 Wichertina (Ineke) Middag, geboren op 02-02-1962 in Heino. Volgt IX-l.
IX-j Dirk Gerrit Middag is geboren op 09-06-1954 in Heino, zoon van Albert (Albert) Middag (zie VIII-e) en Engberdina Willemina Brinkman.
Beroep:
Landbouwkundige en hij is werkzaam bij het ministerie van landbouw (landbouwvoorlichtingsdiest).
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 24-06-1977 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Yvonne Marijke Sontag, 23 jaar oud. Yvonne is geboren op 26-12-1953 in Amsterdam, dochter van Jan Sontag en Jacoba Sluyter.
Kinderen van Dirk en Yvonne:
1 Inge Mariëlle Middag, geboren op 09-05-1981 in Tiel.
2 Rob Middag, geboren op 04-10-1983 in Tiel.
3 Thijs Middag, geboren op 07-02-1987 in Tiel.
IX-k Gerrit Frederik (Gert) Middag is geboren op 12-11-1955 in Heino, zoon van Albert (Albert) Middag (zie VIII-e) en Engberdina Willemina Brinkman.
Beroep:
Werkt (1988) op de boerderij van zijn vader, Bredenhorstweg 19 te Heino. (2005: Ten aanzien van de boerderij in Heino Bredenhorstweg (Lierderholthuis) kan gemeld worden dat in 1997 Gert ( Gerrit Frederik) ivm gezondheidsproblemen en strengere regelgeving besloten heeft de actieve melkveehouderij te staken. Een aanzienlijk deel van de grond is verkocht, met name de weilanden aan de andere kant van de spoorlijn en de verder van de boerderij verwijderde gronden. Rond de boerderij bevind zich nog steeds grond, weiland, in eigendom. Gert richt zich nu op jong mestvee, en, uiteraard, opslag van caravans. De spoorwegovergang is door de NS gesloten en de toegang is nu via Liederholthuis.)
Gert trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1981 in Heino [bron: A. Middag Dz.] met Johanna Maria Baptista Logtenberg, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 22-02-1960 in Olst, dochter van Franciscus Johannes Logtenberg en Theodora Johanna Maria te Riele.
Kinderen van Gert en Johanna:
1 Niek Middag, geboren op 05-10-1983 in Zwolle.
2 Marloes Middag, geboren op 07-07-1985 in Zwolle.
3 Chiel Middag, geboren op 08-03-1988 in Zwolle.
IX-l Wichertina (Ineke) Middag is geboren op 02-02-1962 in Heino, dochter van Albert (Albert) Middag (zie VIII-e) en Engberdina Willemina Brinkman. Ineke trouwde, 24 jaar oud, op 15-08-1986 in Heino [bron: A. Middag Dz.] met Franciscus Theodorus Joseph (Frank) van Dam, 25 jaar oud. Frank is geboren op 07-03-1961 in Bunnik, zoon van Hendrikus Johannes van Dam en Adriana Johanna van der Linde.
Kinderen van Ineke en Frank:
1 Elise Diane van Dam, geboren op 27-08-1990 in Nieuwegein.
2 Bastiaan Hendrikus Albertus van Dam, geboren op 11-08-1993 in Nieuwegein.
VII-b Jozina Johanna Middag is geboren op 20-01-1883 in Zwolle, dochter van Gerrit Middag (zie VI-d) en Trijntje Schroten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1883 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Jozina is overleden op 09-06-1947 in Zwolle, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-06-1947 [bron: Akte: 361, Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Jozina: wonende te Zwollerkerspel
Jozina trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1905 in Zwolle [bron: Akte: 50, Historisch Centrum Overijssel] met Egbert van der Voort, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jozina en Egbert: Egbert en Josina woonde op een boerderij "de Aalvanger", Zuthemerweg 2, gemeente Zwolle.
Egbert is geboren op 20-02-1882 in Zwollerkerspel, zoon van Egbert van der Voort en Liesje van Werven. Egbert is overleden op 16-08-1969 in Zwolle, 87 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Jozina en Egbert:
1 Liesje van der Voort, geboren op 08-05-1906 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-f.
2 Gerrit van der Voort, geboren op 09-02-1909 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-g.
3 Trijntje van der Voort, geboren op 23-11-1911 in Zwollerkerspel. Trijntje is overleden op 10-03-1935 in Zwollerkerspel, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1935 [bron: Akte: 16, Historisch Centrum Overijssel]. Trijntje bleef ongehuwd.
VIII-f Liesje van der Voort is geboren op 08-05-1906 in Zwollerkerspel, dochter van Egbert van der Voort en Jozina Johanna Middag (zie VII-b). Liesje is overleden op 14-01-1985 in Zwolle, 78 jaar oud. Liesje trouwde, 22 jaar oud, op 25-04-1929 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Hermannus van der Oort, 27 jaar oud. Hermannus is geboren op 08-11-1901 in Zwollerkerspel, zoon van Jan Willem van der Oort en Geertje Hendrika van Wijngaarden. Hermannus is overleden op 09-07-1984 in Zwolle, 82 jaar oud.
Beroep:
in 1929; Landbouwer
Kinderen van Liesje en Hermannus:
1 Jan Willem van der Oort, geboren op 28-11-1930 in Zwollerkerspel. Volgt IX-m.
2 Egbert van der Oort, geboren op 12-11-1933 in Zwollerkerspel. Volgt IX-n.
IX-m Jan Willem van der Oort is geboren op 28-11-1930 in Zwollerkerspel, zoon van Hermannus van der Oort en Liesje van der Voort (zie VIII-f). Jan is overleden op 31-10-1981 in Olst, 50 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1957 in Olst [bron: A. Middag Dz.] met Bartha Hendrika Steenbergen, 28 jaar oud. Bartha is geboren op 02-11-1929 in Olst, dochter van Derk Steenbergen en Aaltje Bredenoort. Bartha is overleden op 07-01-1982 in Olst, 52 jaar oud.
Kinderen van Jan en Bartha:
1 Hermannus van der Oort, geboren op 30-11-1958 in Deventer. Volgt X-d.
2 Aaltje Liesje van der Oort, geboren op 13-05-1961 in Olst. Volgt X-e.
X-d Hermannus van der Oort is geboren op 30-11-1958 in Deventer, zoon van Jan Willem van der Oort (zie IX-m) en Bartha Hendrika Steenbergen. Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 31-01-1986 in Adorp [bron: A. Middag Dz.] met Maria Elisabeth Theresia Staal, 30 jaar oud. Maria is geboren op 18-03-1955 in Emmeloord.
Kinderen van Hermannus en Maria:
1 Elvira Elisabeth Adriana van der Oort, geboren op 08-04-1980 in Adorp.
2 Michiel Christiaan Nicolaas van der Oort, geboren op 19-03-1987 in Adorp.
X-e Aaltje Liesje van der Oort is geboren op 13-05-1961 in Olst, dochter van Jan Willem van der Oort (zie IX-m) en Bartha Hendrika Steenbergen. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1982 in Olst [bron: A. Middag Dz.] met Hendrik van Putten, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-07-1958 in Olst.
IX-n Egbert van der Oort is geboren op 12-11-1933 in Zwollerkerspel, zoon van Hermannus van der Oort en Liesje van der Voort (zie VIII-f). Egbert trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1962 in Heino [bron: A. Middag Dz.] met Hermina Derkje Bongers, 20 jaar oud. Hermina is geboren op 02-04-1942 in Heino, dochter van Jan Bongers en Aleida Hendrika Johanna van Dam.
Kinderen van Egbert en Hermina:
1 Han Hermanus Jan van der Oort, geboren op 16-11-1963 in Zwollerkerspel.
2 Marieke Aleida Liesje van der Oort, geboren op 07-04-1965 in Zwollerkerspel.
VIII-g Gerrit van der Voort is geboren op 09-02-1909 in Zwollerkerspel, zoon van Egbert van der Voort en Jozina Johanna Middag (zie VII-b). Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op 08-10-1946 in Epe [bron: A. Middag Dz.] met Egberdina Hassink, 28 jaar oud. Egberdina is geboren op 15-08-1918 in Epe, dochter van Teunis Hassink en Egberdina Kloosterboer.
VII-c Egbert Middag is geboren op 19-07-1886 in Zwolle, zoon van Gerrit Middag (zie VI-d) en Trijntje Schroten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1886 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Egbert is overleden op 22-09-1963 in Zwolle, 77 jaar oud [bron: + advertentie]. Hij is begraven op 26-09-1963 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster" [bron: Advertentie]. Egbert bleef kinderloos. Egbert trouwde, 40 jaar oud, op 17-08-1926 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Hendrikje Pelleboer, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egbert en Hendrikje: Egbert Middag bleef na zijn huwelijk op 17-08-1926 wonen op de boerderij van zijn vader in Dieze (Diezerweg 74), die hij overgenomen had. Ter ontlasting van het steeds drukker wordende doorgaand verkeer van het Noorden naar het Zuiden (en omgekeerd) door de stad Zwolle, werd voor 1940 door de Rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van een rondweg om de toen groot zijnde stad Zwolle. Deze rondweg kwam ook door de buurschap Dieze te lopen en wel (aan de Z-O kant) vlak langs de boerderij van Egbert Middag. Aan het eind van de vijftiger jaren was de stad Zwolle zover uitgebreid dat de bebouwing tot aan de genoemde rondweg kwam en bleek het noodzakelijk op de uitbreiding van de stad Zwolle tot over de genoemde rondweg voort te zetten, o.a. voor de bouw van de nieuwe stadswijk Holtenbroek. Om dit te kunnen realiseren was het echter nodig de rijksrondweg te verhogen, dusdanig dat de nieuw te bouwen stadswijk(en) d.m.v. viaducten onder de (verhoogde) rondweg door verbonden konden worden met de oude stadswijken, zodat levensgevaarlijke gelijkvloerse kruisingen vermeden konden worden. O dez wijziging te kunnen realiseren werd niet de bestaande rondweg verhoogd, maar werd er naast (aan de N.W. kant, dus aan de kant waar de boerderij stond), als onderdeel van rijksweg E35 of A28 een nieuwwe verhoogde rondweg met viaducten gebouwd. Om deze reden moest ook de boerderij van Egbert Middag verdwijnen en om die reden verkocht hij in 1962 zijn boerderij voor afbraak aan de Rijkswaterstaat. De afbraak werd op 25-4-1963 voltooid. Egbert Middag ging toen zelf in de stad Zwolle (Brink 2) wonen. De afgebroken boerderij van Egbert Middag in Dieze heeft (vanuit de nieuwe situatie bekeken) gestaan bij het Middanwegviaduct aan de zijde vande Gereformeerde Kerk. (A. Middag Dz.)
Hendrikje is geboren op 17-08-1889 in Zwollerkerspel, dochter van Willem Pelleboer en Femmigje Pelleboer. Hendrikje is overleden op 10-12-1945 in Zwolle, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1945 [bron: Akte: 920, Historisch Centrum Overijssel]. Zij is begraven op 14-12-1945 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster" [bron: Advertentie].
VI-e Albertus Middag is geboren op 20-04-1854 in Zwolle, zoon van Derk Middag (zie V-c) en Wichertjen Schrooten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1854 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Albertus is overleden op 15-11-1922 in Zwollerkerspel, 68 jaar oud. Albertus trouwde, 28 jaar oud, op 12-10-1882 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 47, Historisch Centrum Overijssel] met Aaltje Aalberts, 20 jaar oud, nadat zij op 29-09-1882 in Zwollerkerspel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Advertentie].
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Aaltje: Albertus bleef na zijn huwelijk op 12-10-1882 met Aaltje wonen op de boerderij van zijn vader "de Cloyenberg"aan de Holtenbroekerdijk te Zwolle, totdat hij op 4-3-1892 verhuisde naar een door hem gekochte boerderij te Harculo, in de gemeente Zwollerkerspel, nu gemeente Zwolle (Fabrieksweg 9). De boerderij "de Cloyenberg" bleef zijn eigendom en werd door hem enige jaren verpacht, totdat zijn zoon Frederik (geboren 20-9-1884) op 20-3-1913 huwde en deze op "de Cloyenberg" ging wonen. Albertus Middag bleef op de boerderij in Harculo wonen tot aan zijn dood op 15-11- 1922. Op 1-3-1928 werd deze boerderij geheel door brand verwoest. Direct daarna werd door zijn vrouw Aaltje Aalberts op dezelfde plaats weer een nieuwe boerderij gebouwd. Deze nieuwe boerderij bleef later bewoond door hun zoon Gerrit, die op 14-10-1902 werd geboren. (A. Middag Dz.)
Aaltje is geboren op 29-04-1862 in Schelle (Zwollerkerspel), dochter van Frederik Aalberts en Gerridina Aalbers. Aaltje is overleden op 03-07-1940 in Zwollerkerspel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1940 [bron: Akte: 48, Historisch Centrum Overijssel].
Kinderen van Albertus en Aaltje:
1 Wichertje Middag, geboren op 09-10-1883 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1883 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Wichertje is overleden op 30-10-1885 in Zwolle, Kloosterberg, 2 jaar oud.
2 Frederik Middag, geboren op 20-09-1884 in Zwolle. Volgt VII-d.
3 Wichertje Middag, geboren op 16-01-1886 in Zwolle. Volgt VII-e.
4 Dina Middag, geboren op 28-01-1888 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1888 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Dina is overleden op 22-06-1917 in Zwollerkerspel, 29 jaar oud. Dina bleef ongehuwd.
5 Johanna Middag, geboren op 06-05-1889 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1889 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Johanna is overleden op 15-07-1912 in Zwollerkerspel, 23 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
6 Derk Middag, geboren op 31-01-1891 in Zwolle. Volgt VII-f.
7 Engelina Middag, geboren op 21-04-1892 in Zwollerkerspel. Volgt VII-g.
8 Albertus Middag, geboren op 23-11-1893 in Zwollerkerspel. Volgt VII-h.
9 Klaas Middag, geboren op 20-11-1896 in Zwollerkerspel. Volgt VII-i.
10 Albert Middag, geboren op 20-03-1898 in Zwollerkerspel. Volgt VII-j.
11 Gerrit Middag, geboren op 14-10-1902 in Zwollerkerspel. Volgt VII-k.
12 Hermina Middag, geboren op 02-03-1904 in Zwollerkerspel. Volgt VII-l.
VII-d Frederik Middag is geboren op 20-09-1884 in Zwolle, zoon van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1884 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Frederik is overleden op 16-10-1961 in Zwolle, 77 jaar oud. Hij is begraven op 19-10-1961 in Zwolle, Begraafplaats "Kranenburg" [bron: Advertentie].
Notitie bij overlijden van Frederik: Frederik was "Ridder in de order van oranje-Nassau"
Frederik trouwde, 28 jaar oud, op 20-03-1913 in Wijhe [bron: Akte: 6, Historisch Centrum Overijssel] met Marrigje van Wijngaarden, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Marrigje: Bij zijn huwelijk op 29-3-1913 ging Frederik Middag wonen op een doerderij "de Cloyenberg"aan de Holtenbroekerdijk te Zwolle. Deze boerderij was eigendom van zijn vader, die daar tot 4-3-1892 zelf ook had gewoond en daarna naar een boerderij in Harculo te Zwollerkerspel was verhuisd. Frederik Middag beheerde de boerderij "de Cloyenberg"zelf, tot op 29-3-1942 zijn zoon Adriaan huwde en het beheer overnam. Frederik Middag bleef na het huwelijk van zijn zoon Adriaan zelf ook op "de Cloyenberg"wonen. Eind 1959 verhuisde hij met zijn vrouw en zijn zoon Adriaan endiens gezin naar een door hen nieuw gebouwde boerderij "de Marke"te Langenholte in de gemeente Zwolle, omdat hij "de Cloyenberg"met bijbehorende landerijen had verkocht aan de gemeente Zwolle i.v.m. uitbreidingsplannen van deze gemeente. In augustus 1963 had de stad Zwolle al wel de landerijen volge bouwd, maar nog steeds geen beslissing genomen over al of niet afbraak, of andere bestemming van "de Cloyenberg". In 1964 is men begonnen deze tot een wijkcentrum te verbouwen. (Nu geadresseerd Klooienberglaan 1). (A. Middag Dz.)
Marrigje is geboren op 03-06-1891 in Oldebroek, dochter van Adriaan van Wijngaarden en Aaltje Dokter. Marrigje is overleden op 31-08-1962 in Zwolle, 71 jaar oud [bron: Advertentie].
Kinderen van Frederik en Marrigje:
graf_albertus.jpg
1 Graf Albertus
1 Albertus Middag (afb. 1), geboren op 07-06-1914 in Zwolle. Albertus is overleden op 14-05-1943 in Tarsao (Thailand), 28 jaar oud. Albertus bleef ongehuwd.
Bijzonderheden.:
Albertus was chemicus en werkte voor de BPM. Albertus werd opgeroepen voor de KNIL en heeft dienst gedaan als soldaat infanterist. Hoe hij Japans krijgsgevange is geworden is niet bekend. Hij is echter overleden in Tarsao ( Thailand) op 14-05-1943. Hij ligt begraven op het geallieerde ereveld van Kanchanaburi, Kanchanaburi War Cemetery ( vak 5, rij E, graf 43). Ereveld Kanchanaburi is ongeveer 129 kilometer van Bangkok verwijderd. Het ligt aan de oevers van de Mae Khlong rivier, daar waar de rivier zich splitst in de Kwai Noi en de Kwai Yai. Het ereveld is bereikbaar via de Saeng Chuto weg.
Albertus Middag is ook bijgeschreven op het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Birma Spoorweg. Dit monument staat op het militaire tehuis Bronbeek ( Arnhem).
2 Adriaan Middag, geboren op 01-04-1916 in Zwolle. Volgt VIII-h.
3 Aaltje Middag, geboren op 12-06-1917 in Zwolle. Aaltje is overleden op 05-12-2001 in Zwolle, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 12-12-2001 in Amsterdam, Crematorium "de Nieuwe Ooster [bron: Begraafplaats].
Beroep:
Apothekers-assistente.
VIII-h Adriaan Middag is geboren op 01-04-1916 in Zwolle, zoon van Frederik Middag (zie VII-d) en Marrigje van Wijngaarden. Adriaan is overleden op 09-03-1990 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Advertentie]. Hij is gecremeerd op 13-03-1990 in Zwolle, Crematorium "Kranenburg".
Notitie bij overlijden van Adriaan: Adriaan was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 29-03-1943 in Winterswijk [bron: A. Middag Dz.] met Gesina (Gesien) Roerdink, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Gesien: Adriaan Middag woonde op de boerderij "de Marke"te Langenholte in de gemeente Zwolle. Luttekeweg 1.
Gesien is geboren op 23-07-1915 in Winterswijk, dochter van Gerhard Johan Roerdink en Aleida Maria te Lintum. Gesien is overleden op 21-07-2001 in Zwolle, 85 jaar oud [bron: www.hollands.net].
Kinderen van Adriaan en Gesien:
1 Aleida Maria Middag, geboren op 30-01-1944 in Zwolle.
Beroep:
Secretaresse
2 Frederik Albertus (Fré) Middag, geboren op 18-10-1945 in Zwolle. Volgt IX-o.
IX-o Frederik Albertus (Fré) Middag is geboren op 18-10-1945 in Zwolle, zoon van Adriaan Middag (zie VIII-h) en Gesina (Gesien) Roerdink. Fré trouwde, 25 jaar oud, op 23-10-1970 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Gezina Wichertje van Dijk, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fré en Gezina: Op zijn trouwdag 23-10-1970 nam hij het beheer van de boerdeij van zijn vader ("de Marke"Luttekeweg 1 te Zwolle) over.
Gezina is geboren op 20-07-1948 in Zwollerkerspel, dochter van Bertus van Dijk en Aaltje Bekedam.
Kinderen van Fré en Gezina:
1 Adri Middag, geboren op 24-01-1973 in Zwolle.
2 Bert Middag, geboren op 22-06-1974 in Zwolle.
VII-e Wichertje Middag is geboren op 16-01-1886 in Zwolle, dochter van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1886 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Wichertje is overleden op 10-01-1966 in Heino, 79 jaar oud. Zij is begraven op 14-01-1966 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster" [bron: Advertentie]. Wichertje trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1913 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag DZ., Akte: 18, Historisch Centrum Overijssel] met Derk Middag, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wichertje en Derk: Derk Middag en Wichertje Middag zijn neef en nicht.
Wichertje Middag ging na haar huwelijk op 24-4-1913 met Derk Middag te Heina wonen.
Zie VII-a voor persoonsgegevens van Derk.
Kinderen van Wichertje en Derk: zie VII-a.
VII-f Derk Middag is geboren op 31-01-1891 in Zwolle, zoon van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1891 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Derk is overleden op 17-02-1964 in Zwollerkerspel, 73 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-1964 in Zwollerkerspel, begraafplaats "Berg klooster" [bron: Advertentie]. Derk trouwde, 29 jaar oud, op 27-04-1920 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 21, Historisch Centrum Overijssel] met Marrigje Snel, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derk en Marrigje: Derk Middag ging na zijn huwelijk op 27-4-1920 wonen op een boerderij in Zwoolerkerspel (Hollewandsweg 42). Op 17-3-1925 verhuisde hij naar een door hem gekochte boerderij te Langenholte in de gemeente Zwollerkerspel (Brinkhoekweg 2), waar hij tot zijn dood heeft gewoond. Na het huwelijk van zijn zoon Jan Albertus op 1-6-1950 heeft hij echter het beheer van deze boerderij aan zijn zoon overgedragen.
Marrigje is geboren op 26-06-1893 in Zwollerkerspel, dochter van Hendrikjan Snel en Jentje Schotten. Marrigje is overleden op 30-07-1989 in Zwolle, 96 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1989 in Berkem, begraafplaats "Bergklooster" [bron: Advertentie].
Kinderen van Derk en Marrigje:
1 Aaltje Middag, geboren op 13-03-1921 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-i.
2 Jentje Middag, geboren op 28-10-1923 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-j.
3 Jan Albertus Middag, geboren op 11-12-1925 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-k.
4 Marrigje Middag, geboren op 15-07-1927 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-l.
VIII-i Aaltje Middag is geboren op 13-03-1921 in Zwollerkerspel, dochter van Derk Middag (zie VII-f) en Marrigje Snel. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1947 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Berend Zielman, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Berend: Zij wonen op een boerderij in de gemeente Dalfsen (Koelmansstraat 72)
Berend is geboren op 24-03-1918 in Dalfsen, zoon van Berend Zielman en Fennigje van `t Land.
Kind van Aaltje en Berend:
1 Fennigje Zielman, geboren op 27-03-1948 in Dalfsen. Volgt IX-p.
IX-p Fennigje Zielman is geboren op 27-03-1948 in Dalfsen, dochter van Berend Zielman en Aaltje Middag (zie VIII-i). Fennigje is overleden op 30-06-1984 in Dalfsen, 36 jaar oud. Fennigje trouwde, 22 jaar oud, op 09-10-1970 in Dalfsen [bron: A. Middag Dz.] met Hendrik van `t Haar, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-01-1947 in Zwollerkerspel.
Kinderen van Fennigje en Hendrik:
1 Patric van `t Haar, geboren op 04-06-1972 in Dalfsen.
2 Robin van `t Haar, geboren op 12-12-1974 in Dalfsen.
VIII-j Jentje Middag is geboren op 28-10-1923 in Zwollerkerspel, dochter van Derk Middag (zie VII-f) en Marrigje Snel. Jentje is overleden op 16-11-1986 in Hasselt, 63 jaar oud. Jentje trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1945 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Gerrit Helms Snel, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jentje en Gerrit: Zij woonden op een boerderij te Hasselt (Zwolsedijk nr. 3).
Gerrit is geboren op 19-05-1919 in Zwollerkerspel, zoon van Goosen Snel en Jennigje Neuteboom. Gerrit is overleden op 08-07-1978 in Zwolle, 59 jaar oud. Hij is begraven op 20-11-1978 in Zwolle, op Bergklooster.
Kinderen van Jentje en Gerrit:
1 Jennie Snel, geboren op 14-05-1949 in Zwollerkerspel. Volgt IX-q.
2 Hendrik Jan Snel, geboren op 15-11-1953 in Zwollerkerspel. Volgt IX-r.
IX-q Jennie Snel is geboren op 14-05-1949 in Zwollerkerspel, dochter van Gerrit Helms Snel en Jentje Middag (zie VIII-j). Jennie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 27-05-1970 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Cornelis Jan Spaan, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 11-07-1979 [bron: A. Middag Dz.]. Cornelis is geboren op 01-04-1949 in Zwolle.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 28-04-1980 [bron: A. Middag Dz.] met Gijsbert karel Christiaan Jan Bosman, 32 jaar oud. Gijsbert is geboren op 26-06-1947 in Zwolle.
Kinderen van Jennie en Cornelis:
1 Maarten Casper Spaan, geboren op 19-11-1974 in Zwolle.
2 Carolijn madelinde Spaan, geboren op 22-06-1977 in Zwolle.
Kinderen van Jennie en Gijsbert:
3 Wouter Bosman, geboren op 15-11-1984 in Alkmaar.
4 Pauline Jentje Bosman, geboren op 16-11-1986 in Alkmaar.
IX-r Hendrik Jan Snel is geboren op 15-11-1953 in Zwollerkerspel, zoon van Gerrit Helms Snel en Jentje Middag (zie VIII-j). Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1980 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Hendrika van Nee, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 06-02-1956 in Zwolle, dochter van Egbert Willem van Nee en Catherina Johanna Elisabet Wesselson.
VIII-k Jan Albertus Middag is geboren op 11-12-1925 in Zwollerkerspel, zoon van Derk Middag (zie VII-f) en Marrigje Snel. Jan is overleden op 17-10-2002, 76 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1950 in Dalfsen [bron: A. Middag Dz.] met Fennigjen Zielman, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Fennigjen: Zij wonen op de boerderij van Derk Middag te Langenholte in de gemeente Zwollerkerspel (Brinkhoekweg 2)
Fennigjen is geboren op 18-02-1923 in Dalfsen, dochter van Berend Zielman en Fennigje van `t Land.
Kinderen van Jan en Fennigjen:
1 Derk Middag, geboren op 07-10-1951 in Zwollerkerspel. Volgt IX-s.
2 Berend Middag, geboren op 18-02-1953 in Zwollerkerspel.
IX-s Derk Middag is geboren op 07-10-1951 in Zwollerkerspel, zoon van Jan Albertus Middag (zie VIII-k) en Fennigjen Zielman. Derk trouwde, 32 jaar oud, op 23-12-1983 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Anna Roseboom, 31 jaar oud. Anna is geboren op 08-10-1952 in Fledder, dochter van Gesienus Roseboom en Trijntje van der Bos.
VIII-l Marrigje Middag is geboren op 15-07-1927 in Zwollerkerspel, dochter van Derk Middag (zie VII-f) en Marrigje Snel. Marrigje trouwde, 21 jaar oud, op 24-02-1949 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Hendrik Jan Noteboom, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marrigje en Hendrik: Zij wonen op een boerderij te Hoog Zuthem in de gemeente Zwolle (Hollewandsweg 42), waarin Albert Middag (* 1898) heeft gewoond.
Hendrik is geboren op 12-08-1921 in Zwollerkerspel, zoon van Hendrik Jan Noteboom en Jennigje Reuvekamp.
Kinderen van Marrigje en Hendrik:
1 Hendrik Jan Noteboom, geboren op 06-09-1949 in Zwollerkerspel. Volgt IX-t.
2 Derk Noteboom, geboren op 05-11-1952 in Zwollerkerspel. Volgt IX-u.
3 Marrigje Noteboom, geboren op 04-05-1957 in Zwollerkerspel. Volgt IX-v.
IX-t Hendrik Jan Noteboom is geboren op 06-09-1949 in Zwollerkerspel, zoon van Hendrik Jan Noteboom en Marrigje Middag (zie VIII-l). Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 02-06-1978 in Genemuiden [bron: A. Middag Dz.] met Roelina Altena, 29 jaar oud. Roelina is geboren op 16-03-1949 in Genemuiden, dochter van Gerrit Altena en Marrigje Dragt.
Kind van Hendrik en Roelina:
1 Marrigje Noteboom, geboren op 20-01-1985 in Genemuiden.
IX-u Derk Noteboom is geboren op 05-11-1952 in Zwollerkerspel, zoon van Hendrik Jan Noteboom en Marrigje Middag (zie VIII-l). Derk trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1978 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Susan van der Kolk, 20 jaar oud. Susan is geboren op 19-12-1957 in Amsterdam.
Kinderen van Derk en Susan:
1 Linda Noteboom, geboren op 29-11-1981 in Wijhe.
2 Loes Noteboom, geboren op 23-07-1983 in Zwolle.
3 Frank Noteboom, geboren op 30-10-1984 in Zwolle.
4 Jos Noteboom, geboren op 18-06-1986 in Zwolle.
IX-v Marrigje Noteboom is geboren op 04-05-1957 in Zwollerkerspel, dochter van Hendrik Jan Noteboom en Marrigje Middag (zie VIII-l). Marrigje trouwde, 20 jaar oud, op 01-03-1978 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Jan Alfers Kluiver, 20 jaar oud. Jan is geboren op 09-12-1957 in Zwolle.
Kinderen van Marrigje en Jan:
1 Kasper Henrick Kluiver, geboren op 22-09-1978 in Zwolle.
2 Marthide Willianne Kluiver, geboren op 07-03-1982 in Zwolle.
VII-g Engelina Middag is geboren op 21-04-1892 in Zwollerkerspel, dochter van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1892 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Engelina is overleden op 11-04-1924 in Zwollerkerspel, 31 jaar oud. Engelina trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1921 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 26, Historisch Centrum Overijssel] met Jan van `t Ende, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Engelina en Jan: Zij woonden op een boerderij te Zwoolerkerspel (Nieuwe Deventerweg 89). Van het bij deze boerderij behorende land verkocht Jan voor en na de tweede wereldoorlog gedeelten aan de (toen nog bestaande) gemeente Zwoolerkerspel voor woningbouw. De boerderij ging laten over in het bezit van hun zoon Gerrit.
Jan is geboren op 31-08-1889 in Zwollerkerspel, zoon van Gerrit van `t Ende en Willempje Ruitenberg. Jan is overleden op 22-02-1959 in Zwolle, 69 jaar oud. Hij is begraven op 26-02-1959 in Zwolle, Begraafplaats "Berklooster".
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Engelina en Jan:
1 Gerrit van `t Ende, geboren op 28-12-1921 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-m.
2 Aaltje van `t Ende, geboren op 28-11-1923 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-n.
VIII-m Gerrit van `t Ende is geboren op 28-12-1921 in Zwollerkerspel, zoon van Jan van `t Ende en Engelina Middag (zie VII-g). Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op 17-11-1959 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Joukje Sjieuwke van Kampen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Joukje: Zij woonde op de boerderij van zijn vader (Nieuwe Deventerweg 89). In 1967 werd in verband met de verbreding van de Nieuwe Deventerweg, het voor het boerderijgedeelte staande oude woonhuis afgebroken en werd naast de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd. In verband met het uit te voeren grote stadsuitbreidingsplan "Zwolle Zuid"verkochten zij in 1977 al hun achter de boerderij liggende land. Het woonhuis met de andere opstallen kon blijven staan en bleef door hun bewoond.
Joukje is geboren op 06-03-1937 in Utrecht, dochter van Tiemen van Kampen en Saakje Meijer.
Kinderen van Gerrit en Joukje:
1 Engelina Aaltje van `t Ende, geboren op 25-08-1961 in Zwollerkerspel.
Onbekend:
Zij studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
2 Jan Tiemen van `t Ende, geboren op 31-03-1964 in Zwollerkerspel.
VIII-n Aaltje van `t Ende is geboren op 28-11-1923 in Zwollerkerspel, dochter van Jan van `t Ende en Engelina Middag (zie VII-g). Aaltje is overleden op 05-07-1961 in Zwolle, 37 jaar oud. Aaltje trouwde, 35 jaar oud, op 03-09-1959 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Dirk Jan Grotenhuis, 44 jaar oud. Dirk is geboren op 08-11-1914 in Wijhe, zoon van Lambertus Grotenhuis en Gezina Hendrika Broekhuis.
VII-h Albertus Middag is geboren op 23-11-1893 in Zwollerkerspel, zoon van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1893 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Albertus is overleden op 15-08-1959 in Kamperveen, 65 jaar oud. Hij is begraven op 19-08-1959 in Kamperveen, Alg. Begraafplaats [bron: Advertentie]. Albertus trouwde, 37 jaar oud, op 12-02-1931 in IJsselmuiden [bron: A. Middag Dz., Akte: 1, Historisch Centrum Overijssel] met Willemina van der Scheer, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Willemina: Na hun huwelijk op 12-2-1931 woonde zij eerst op een door hen gekochte boerderij te Harculo in de gemeente Zwollerkerspel. Later verkochten zij deze boerderij weer en gingen daarna wonen te Kamperveen in de gemeente IJsselmuiden.
Willemina is geboren op 22-01-1896 in IJsselmuiden, dochter van Egbert Jan van der Scheer en Berendje Leeffers. Willemina is overleden op 29-02-1984 in Kampen, 88 jaar oud. Zij is begraven in Kamperveen (Ov).
VII-i Klaas Middag is geboren op 20-11-1896 in Zwollerkerspel, zoon van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1896 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Klaas is overleden op 20-12-1973 in Zalk, 77 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1973 in Zalk, Alg. Begraafplaats [bron: Advertentie].
Beroep:
Landbouwer
Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1929 in IJsselmuiden [bron: Akte: 2, Historisch Centrum Overijssel] met Marrigje Dokter, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Marrigje: Klaas Middag ging na zijn huwelijk op 18-4-1929 wonen te Zalk in de gemeente IJsselmuiden, waar hij een nieuwe boerderij had laten bouwen (Vinkensteeg 1)
Marrigje is geboren op 01-05-1904 in IJsselmuiden (Zalk en Veecaten), dochter van Hendrik Dokter en Maria Leeffers. Marrigje is overleden op 09-06-1990 in Zalk, 86 jaar oud [bron: Advertentie]. Zij is begraven op 14-06-1990 in Zalk, Alg. Begraafplaats [bron: Advertentie].
Kinderen van Klaas en Marrigje:
1 Maria Middag, geboren op 13-08-1930 in Zalk en Veecaten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1941 [bron: Akte: 72, Historisch Centrum Overijssel]. Maria is overleden op 30-11-1941 in Zwolle, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1941 [bron: Akte: 72, Historisch Centrum Overijssel].
Notitie bij overlijden van Maria: Wonende te IJsselmuiden
2 N.N. Middag, levenloos geboren kind, geboren op 30-01-1932 in Zalk.
3 Aaltje (Alie) Middag, geboren op 11-07-1933 in IJsselmuiden. Volgt VIII-o.
4 Hendrikje (Hennie) Middag, geboren op 17-09-1936 in IJsselmuiden. Hennie is overleden op 25-11-1956 in IJsselmuiden, 20 jaar oud. Zij is begraven op 29-11-1956 in Zalk, Alg. Begraafplaats. Hennie bleef ongehuwd.
VIII-o Aaltje (Alie) Middag is geboren op 11-07-1933 in IJsselmuiden, dochter van Klaas Middag (zie VII-i) en Marrigje Dokter. Alie trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1958 in IJsselmuiden [bron: A. Middag Dz.] met Willem Ruitenberg, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alie en Willem: Aaltje Middag bleef na haar huwelijk op 23-4-1958 wonen op de boerderij van haar vader (Vinkesteeg 1, Zalk).
Willem is geboren op 03-04-1934 in IJsselmuiden, zoon van Arend Ruitenberg en Wilhelmina van der Kolk.
Kinderen van Alie en Willem:
1 Marianne Ruitenberg, geboren op 01-05-1959 in IJsselmuiden.
2 Arend Henk Ruitenberg, geboren op 20-07-1969 in IJsselmuiden.
VII-j Albert Middag is geboren op 20-03-1898 in Zwollerkerspel, zoon van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1898 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Albert is overleden op 02-08-1964 in Zwolle, 66 jaar oud. Hij is begraven op 06-08-1964 in Windesheim, Alg. Begraafplaats [bron: Advertentie]. Albert trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1925 in IJsselmuiden [bron: A. Middag Dz.] met Wilhelmina Dokter, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Wilhelmina: Zij woonden op een door hen gekochte boerderij te Hoog-Zuthem in de gemeente Zwollerkerspel (nu gemeente Zwolle), Hollewandsweg 42. Deze boerderij is daarna verhuurd aan Hendrik Jan Noteboom, die gehuwd is met Marrigje Middag.
Wilhelmina is geboren op 13-03-1902 in IJsselmuiden, dochter van Hendrik Dokter en Maria Leeffers. Wilhelmina is overleden op 14-12-1990 in Zwolle, Verpleeghuis "Zandhove", 88 jaar oud. Zij is begraven op 19-12-1990 in Windesheim, Alg. Begraafplaats.
VII-k Gerrit Middag is geboren op 14-10-1902 in Zwollerkerspel, zoon van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1902 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Gerrit is overleden op 29-04-1980 in Zwolle, 77 jaar oud. Hij is begraven op 02-05-1980 in Windesheim, Alg. Begraafplaats [bron: Advertentie].
Onbekend:
In leven meer dan 40 jaar penningmeester van de Bergrafenisvereniging "Harcolo e Omstreken"
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 01-05-1930 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 21, Historisch Centrum Overijssel] met Engelina van `t Ende, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Engelina: Gerrit Middag bleef na zijn huwelijk op 1-5-1930 wonen op de boerderij, Fabrieksweg 9 te Harculo in de gemeente Zwollerkerspel. (Nu gemeente Zwolle. Zijn zoon Albertus nam later deze boerderij van hem over.
Engelina is geboren op 28-12-1900 in Zwollerkerspel, dochter van Gerrit van `t Ende en Willempje Ruitenberg. Engelina is overleden op 24-01-1972 in Hattem, 71 jaar oud. Zij is begraven op 28-01-1972 in Windesheim , Begraafplaats.
Kinderen van Gerrit en Engelina:
1 Albertus Middag, geboren op 02-04-1931 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-p.
2 Willempje Middag, geboren op 08-02-1935 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-q.
VIII-p Albertus Middag is geboren op 02-04-1931 in Zwollerkerspel, zoon van Gerrit Middag (zie VII-k) en Engelina van `t Ende. Albertus trouwde, 25 jaar oud, op 01-05-1956 in Hasselt [bron: A. Middag Dz.] met Roelofje Hendrikje Snel, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1956 in Hasselt, Ned. Herv. Kerk [bron: Advertentie].
Notitie bij het huwelijk van Albertus en Roelofje: Zij woonde op de boerderij van zijn vader, Fabrieksweg 9 te Harculo. Omdat om de boerderij zelf weinig land lag, (de boerderij was zelf ingesloten door percelen van buren en gemeentewegen) werd in 1977 op ongeveer 200 meter afstand van genoemde boerderij aan de oost-zijde van de Kattenwinkelweg in een hoek van het hem toebehorende land een moderne ligboxenstal gebouwd. (Kattenwinkelweg nr. 3). In 1986 verkocht Albertus Middag het woonhuis met de daarbij staande andere opstallen, Fabrieksweg 9, aan een niet agrariër voor burger bewoning. Hijzelf ging toet met zijn gezin wonenin een hem reeds toebehorende burgerwoning. (Jan van Arkelweg 2a te Zwolle) en beheerde van daaruit samen met zijn zoon Goosen de boerderij Kattenwinkelweg no. 3, waar in 1987 een woonhuis bij werd gebouwd, die nu (1988) door zijn zoon Goosen wordt bewoond.
Roelofje is geboren op 16-12-1932 in Hasselt, dochter van Goosen Snel en Coba Hendrika van der Haar.
Kinderen van Albertus en Roelofje:
1 Coba Hendrika Middag, geboren op 04-02-1957 in Zwollerkerspel. Volgt IX-w.
2 Gerrit Middag, geboren op 02-09-1958 in Zwollerkerspel.
Beroep:
Hij heeft een opleiding als sportleraar gehad en woont te Amersfoort.
3 Goosen Middag, geboren op 26-01-1961 in Zwollerkerspel.
Beroep:
Hij woont op de boerderij van zijn vader kattenwinkelweg nr. 3.
IX-w Coba Hendrika Middag is geboren op 04-02-1957 in Zwollerkerspel, dochter van Albertus Middag (zie VIII-p) en Roelofje Hendrikje Snel.
Beroep:
Lerares bloemsierkunst.
Coba trouwde, 24 jaar oud, op 01-07-1981 in Zwolle [bron: A. Middag Dz.] met Gerrit Jan Corèe, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 11-07-1959 in Zwolle, zoon van Feije Corèe en Hendrika Koldenhof.
Kind van Coba en Gerrit:
1 Thierry Pierre Albèrt Corèe, geboren op 26-11-1987 in IJsselmuiden.
VIII-q Willempje Middag is geboren op 08-02-1935 in Zwollerkerspel, dochter van Gerrit Middag (zie VII-k) en Engelina van `t Ende. Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 08-10-1958 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Gerrit Hendrik Luchtenbelt, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willempje en Gerrit: Zij wonen na hun huwelijk eerst op een boerderij in Oldeneel (Oldeneelweg 1) in de gemeente Zwollerkerspel. Later gingen zij wonen op een boerderij te Werven in de gemeente Heerde. (Weverdijk nr. 28). Op deze boerderij heeft jaren lang een ooievaarsnest gezeten, dat altijd nogal veel publieke belangstelling trok. Genoemde boerderij was eigendom van een tante van Gerrit Hendrik Luchtenbelt en wel van Anna van Merle (geb. 13-11-1898). Deze Anna van Merle was getrouwd met Derk Meuleman (geboren 29-10-1899 te Mastenbroek en hij was weer een zoon van Albert Meuleman (geboren 10-10-1869 te Mastenbroek).
Gerrit is geboren op 26-06-1926 in Zwollerkerspel, zoon van Evert Jan Luchtenbelt en Willemina Aatje van Merle.
Kinderen van Willempje en Gerrit:
1 Evert Jan Luchtenbelt, geboren op 05-08-1959 in Zwollerkerspel. Volgt IX-x.
2 Gerrit Albertus Luchtenbelt, geboren op 20-02-1961 in Zwollerkerspel.
3 Engelina Willemien Luchtenbelt, geboren op 28-04-1962 in Heerde.
IX-x Evert Jan Luchtenbelt is geboren op 05-08-1959 in Zwollerkerspel, zoon van Gerrit Hendrik Luchtenbelt en Willempje Middag (zie VIII-q). Evert trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1987 in Heerde [bron: A. Middag Dz.] met Jacomina Maria Voorhorst, 27 jaar oud. Jacomina is geboren op 26-10-1959 in Deventer, dochter van Jan Voorhorst en Willemiena Helena Kattenwinkel.
VII-l Hermina Middag is geboren op 02-03-1904 in Zwollerkerspel, dochter van Albertus Middag (zie VI-e) en Aaltje Aalberts. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1904 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?]. Hermina is overleden op 12-04-1967 in Groningen, 63 jaar oud. Hermina trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1930 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz. Akte: 19, Historisch Centrum Overijssel] met Engbert van der Kolk, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermina en Engbert: Na hun huwelijk op 1-5-1930 gingen zij wonen op de boerderij van de vader van Engbert van der Kolk te `s Heerenbroek, in de gemeente Zwollerkerspel (Breesteeg 14). Later hebben zij het beheer van de boerderij overgedragen aan Albert Koersen, die gehuwd is met hun dochter Aaltje. Dit echtpaar verkocht later deze boerderij aan de ruilverkavelingscommissie en daarna bouwden zij een nieuwe boerderij aan de Bosjessteeg in de gemeente IJsselmuiden.
Engbert is geboren op 14-09-1899 in Zwollerkerspel, zoon van Willem Hendrik van der Kolk en Willempje Dokter.
Kinderen van Hermina en Engbert:
1 Willempje van der Kolk, geboren op 11-12-1931 in Zwollerkerspel.
2 Aaltje van der Kolk, geboren op 25-05-1934 in Zwollerkerspel. Volgt VIII-r.
3 Dina Johanna van der Kolk, geboren op 06-12-1938 in Zwollerkerspel.
Beroep:
Apothekers-assistente.
VIII-r Aaltje van der Kolk is geboren op 25-05-1934 in Zwollerkerspel, dochter van Engbert van der Kolk en Hermina Middag (zie VII-l). Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 27-03-1958 in Zwollerkerspel [bron: A. Middag Dz.] met Albert Koersen, 24 jaar oud. Albert is geboren op 12-09-1933 in Zwollerkerspel, zoon van Egbert Koersen en Johanna Selles.
Kinderen van Aaltje en Albert:
1 Egbert Koersen, geboren op 22-03-1960 in Zwollerkerspel.
2 Hans Koersen, geboren op 11-08-1962 in Zwollerkerspel.
3 Hermina Koersen, geboren op 21-06-1964 in Zwollerkerspel. Volgt IX-y.
IX-y Hermina Koersen is geboren op 21-06-1964 in Zwollerkerspel, dochter van Albert Koersen en Aaltje van der Kolk (zie VIII-r). Hermina trouwde, 23 jaar oud, op 18-09-1987 in IJsselmuiden [bron: A. Middag Dz.] met Jan Bos, 26 jaar oud. Jan is geboren op 25-03-1961 in IJsselmuiden, zoon van Dirk Bos en Aaltje Zandink.
V-d Gerritdina Margaretha Middag is geboren op 29-10-1822 in Zwolle, dochter van Gerrit Middag (zie IV-a) en Johanna of Jannegien Schutte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1822 [bron: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/bronnen/zw_geboortes.asp?].
Beroep:
Landbouwersche
Gerritdina:
(1) trouwde, 42 jaar oud, op 02-03-1865 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 1, Historisch Centrum Overijssel] met Jan Nijenkamp, 37 jaar oud. Jan is geboren op 18-03-1827 in Harculo (Zwollerkerspel), zoon van Jan Nijenkamp en Wijchertje Aalbers. Jan is overleden vóór 1870, ten hoogste 43 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 28-07-1870 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 37, Historisch Centrum Overijssel] met Jan Arends Wijtenhorst, ongeveer 54 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1816 in Harculo (Zwollerkerspel), zoon van Lulof Wijtenhorst en Geesje Nijenkamp. Jan is weduwnaar van Janna Nijboer (±1834-vóór 1870), met wie hij trouwde op 03-11-1864 in Zwollerkerspel [bron: Akte: 36, Historisch Centrum Overijssel].
Beroep:
in 1870; Landbouwer
IV-b Engeltjen Gerrits Middag, dochter van Derk Gerrits (Dirk) Middag (zie III) en Catrina Rutgers van `t Land. Zij is gedoopt op 11-10-1800.
Religie:
Ned. Herv. Kerk
Engeltjen trouwde, 17 jaar oud, op 21-05-1818 in Zwolle [bron: Akte: 37, Historisch Centrum Overijssel] met Jan Krajenbelt, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Engeltjen en Jan: Bruidegom en bruid wonende te Zwolle.
Jan is een zoon van Albart Krajenbelt en Willemina Vonke. Hij is gedoopt op 13-02-1797.
Beroep:
Tuinmansknecht
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 28-02-2011 23:26
©Niets uit deze Parenteel mag worden overgenomen voor commercieel gebruik.©