www.edvos.nl

 

Appelpictogrammen in Schagen (N.H.)

 

Van mevr. Jacintha Kemble uit Schagen ontving ik onderstaande foto's en bericht. Ik dank Mevr. Schagen hartelijk voor het mij doen toekomen van de foto's en bericht, en haar toestemming het op deze site te mogen publiceren.

 

Mevr. Kemble mag sinds 1996 diverse gegraveerde appels ontvangen. Vandaag, 07-07-2006 mocht ze wederom gegraveerde appels aantreffen, dit in de ochtend. De foto's zijn rond 14,00 uur gemaakt.

Een aantal jaren geleden is Jacintha verhuisd, maar blijkt het verschijnsel met haar meeverhuisd te zijn.

Jacintha eet de appels ook gewoon op, omdat het in Nederland destijds bekende medium Jomanda, aangaf dat dat juist de bedoeling was. Het vruchtvlees blijkt telkenmale onaangetast en volkomen helder te zijn. Een gegeven dat ik steeds hoor, en wat dus duidt op het feit dat de appels zich niet in een rottingsproces bevinden.

 

             

 

 

Na een aantal uren bleken de graferingen zich uitgebreidt te hebben:

 

 

Op 26-07-2006 ontving ik wederom een aantal foto's van Jacintha. Ze heeft een appel op een boekenplank gelegd voor foto's van Swami Premananda en Moeder Dyvia. Ze heeft er een aantal dagen verder niet op gelet, maar was er ineens de gravering, die vermoedelijk plotseling ontstaan is. Opmerkelijk is dat de gravering er gewoon ineens was, en zich niet verder uitbreidde.

 

  

  

 

Op 28-07-2006 ontvingen we de volgende foto's de graveringen blijken door te gaan

 

  

  

 


Home

 

reacties: ed.vos@hetnet.nl

Ed Vos