U bevindt zich hier: Oud en nieuw Grenzen  
 OUD EN NIEUW
Nieuw in CLP
Symbolen
Zinnen
Preparaten
Grenzen
Harmonisatie

GRENZEN_INDELING_GHS
 

De grenzen verschillen tussen de oude (1999/45/EG) en nieuwe (CLP) wetgeving wat een invloed heeft op de indeling. Naar verwachting zal een significant aantal mengsels (preparaten) welke onder de oude wetgeving niet behoorde te worden ingedeeld met CLP onder een classificatie vallen.

Een grove indeling van deze verandering:


 
Gevarenklasse   Grenzen 1999/45   Etiket "oud"   Grenzen CLP   Etiket "nieuw"  
Irriterend (bijtend)  5 - 10 %  Xi; R36/38  1 - 3 %   GHS07; H315, H319 
Irriterend (bijtend)  5 - 10 %  Xi; R36/38  3 - 5 %   GHS05; H318 - (GHS07); H319 
Bijtend  > 10%   C; R34  > 5 %  GHS05; H314  
Gevaar voor ernstige oogschade   5 - 10 %  Xi; R36  1 - 3 %  GHS07; H319 
Gevaar voor ernstige oogschade   > 10 %  Xi; R41  > 3 %  GHS05; H318  
Irriterend voor de huid  > 20 %  Xi; R38  > 10 %  GHS07; H315 
Irriterend voor de ogen  > 20 %  Xi; R36  > 10 %  GHS07; H319 
CMR categorie 1 of 2 (GHS 1A of 1B)  > 0,1 - 0,5 %   T; R45, R46, R60 of R61  > 0,3 %  GHS08; H340, H350 of H360 
CMR categorie 3 (GHS 2)  > 1 - 5 %   T; R40, R68, R62 of R63  > 3 %  GHS08; H341, H351 of H361  

Classificatiegrenzen (geen onderscheid groter en groter gelijk aan).


Overgang

Om de overgang "geleidelijker" te laten verlopen bereid de EU een aanpassing voor van richtlijn 67/548/EEG en 1999/45/EG voor de periode 2013 tot 1 juni 2015. Ondanks dat de keuze vrij is om al over te gaan naar CLP wordt gesproken over een aanpassing van de "oude" wetgeving (zie aanpassing in het kader van het verdrag van Lissabon [390 KB] ).