U bevindt zich hier: Oud en nieuw Harmonisatie  
 OUD EN NIEUW
Nieuw in CLP
Symbolen
Zinnen
Preparaten
Grenzen
Harmonisatie

STOF_INDELING_HARMONISATIE
 

De EU streeft naar een harmonisatie van de classificatie van stoffen. In titel V van EG verordening 1272/2008 [6.833 KB] wordt hier nader op ingegaan, specifiek artikel 37 geeft de procedure aan en artikel 39 de verplichting om het Agentschap (ECHA) in kennis te stellen voor 1 december 2010 ( in de praktijk 1 maand na deze datum vanwege de jaarwisseling 3 januari 2011). De melding moet gedaan worden bij ECHA. Deze verplichting geldt voor alle stoffen welke op de EU markt worden gebracht (< 1 mt per jaar, registratie volgens REACH na 1.12.2010, enzv.).

In concept heeft ECHA een handleiding uitgebracht voor wat ze noemen CLH [398 KB] (geharmoniseerde classificatie en labeling).